صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

علی پورسلیمان/ مدیر گروه صدای معلم

شورای معلمان و نماینده معلمان ؛ ابتذال و روزمرگی ؟!

تاکنون وظایف شورای معلمان مورد آسیب شناسی دقیق و جدی کارشناسان  و حتی معلمان قرار نگرفته است/ نماینده معلمان در « شورای مدرسه » ، « انجمن اولیا و مربیان » و « شورای مالی مدرسه » حضور دارد/ « نماینده شورای معلمان » عصاره و نماینده افکار عمومی و وزن یک واحد آموزشی است/ شخصیت ، سواد و وزانت فردی که در این جایگاه قرار می گیرد می تواند آن را مهم و راهبردی و یا آن را کاملا فرمایشی و بی اثر کند/ بسیار کم اتفاق می افتد افرادی که نامزد این جایگاه می شوند برنامه ای برای حل مشکلات و معضلات آن واحد آموزشی داشته باشند/ در نظرات و گفت و گوهای مبادله شده میان همکاران ،  آن چه بیش از پیش مورد توجه قرار می گیر میزان ساعات اشتغال به کار یک همکار در مدرسه است/ غالبا رقابتی جدی میان معلمان در این زمینه دیده نمی شود و نوع برخورد و قضاوت های سطحی برخی از معلمان ، جایگاه واقعی  " شورای معلمان " و " نماینده معلمان " را به ابتذال کشانده است / برخی اوقات ، معلمان خودشان و با رفتارشان ، جایگاه بی بدیل خود را در میان دانش آموزان ، اولیاء دانش آموزان ، مدیر و کادر اجرایی مدرسه و نیز مسئولان آموزش و پرورش تنزل داده اند/فرهنگ غلط سازمانی که متاسفانه به صورت یک "نرم و رویه " در مدارس حاکم شده است وظایف این جایگاه مهم را در حد " تنظیم کننده صبحانه همکاران و ناقل پیشنهاد معلمان به مدیر " و یا بحث در مورد " کم و زیاد بودن ساعات زنگ تفریح و زنگ چهارم و... " تقلیل داده است/ برای دیده شدن در سلسله مراتب اداری و سازمانی وزارت آموزش و پرورش ، نخست باید معلمان خودشان و سپس شورایشان را جدی بگیرند / با تعریف و تعارف در جلسات نمی توان هویتی برای شورای معلمان مدرسه مشخص کرد/ یکی از موارد مهم در این زمینه می تواند انتخاب یک نفر و حتی بیشتر در شورای عالی آموزش و پرورش به نمایندگی از سوی نمایندگان معلمان مدارس سراسر کشور باشد ....

شورای معلمان مدرسه و نماینده معلمان در آموزش و پرورش

چهارمین رکن از ارکان و شوراهای مدرسه ، " شورای معلمان " است .

ماده 15 آیین نامه اجرایی مدارس ، هدف از تشکیل  شورای معلمان را چنین بیان می کند :

به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه و تأمین مشارکت معلمان در حسن جریان آموزشی و پرورشی و اداری مدرسه، شورایی به نام شورای معلمان با شرکت همه‌ی معلمان، مربیان و مشاوران مدرسه تشکیل می‌گردد.

برای این شورا ، 17 وظیفه تعیین گردیده است .

ماده 16 از وظایف این شورا اختصاص  به تعیین  " نماینده معلمان " دارد .

مطابق ماده 16 این آیین نامه ، ریاست شورای معلمان به عهده‌ی مدیر و در غیاب مدیر بر عهده نایب رییس است که توسط شورای معلمان تعیین می‌شود.

 مدیر مدرسه مسؤول تعیین دستور جلسات و پی‌گیر اجرای تصمیماتی است که توسط اکثریت اعضای شورای معلمان اتخاذ می‌شود.

همچنین مطابق ماده 17 ، مدیران مدارس موظف‌اند اولین جلسه‌ی شورای معلمان را حتی‌الامکان قبل از بازگشایی مدارس و حداکثر تا ده روز پس از آن تشکیل دهند. جلسات شورای معلمان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شود.

به نظر می رسد تاکنون وظایف شورای معلمان مورد آسیب شناسی دقیق و جدی کارشناسان  و حتی معلمان قرار نگرفته است .

غالبا در نخستین نشست شورای معلمان هر مدرسه " نماینده معلمان " آن واحد آموزشی مشخص می گردد .

نماینده معلمان در « شورای مدرسه » ، « انجمن اولیا و مربیان » و « شورای مالی مدرسه » حضور دارد .

مطابق ماده 87 آیین نامه اجرایی مدارس  ؛ شورای مالی مدرسه در هر سال تحصیلی با عضویت رییس انجمن اولیا و مربیان، نماینده‌ی شورای معلمان و مدیر مدرسه تشکیل می‌شود و باید اسناد هزینه به امضای اعضای شورای مالی برسد.

باز هم مطابق ماده 88 ، برداشت از حساب مدرسه با دو امضا از سه امضای شورای مالی مدرسه (امضای مدیر و یک نفر دیگر از اعضای شورای مالی مدرسه) صورت خواهد گرفت و اعضای شورای مالی در مقابل انجام هزینه‌ها مسؤولیت مشترک خواهند داشت.

همچنین در نشست هایی که در  مناطق ، نواحی و حتی ادارات کل آموزش و پرورش با دعوت از نمایندگان شوراهای معلمان مدارس انجام می شود ؛ جایگاه حقوقی و واقعی نماینده شورای معلمان بیش از پیش مشخص می شود .

چگونگی انتخاب " نماینده معلمان " نیز خود محل بحث و واکاوی است .

با وجود اهمیت مهم این جایگاه ؛ به نظر می رسد معلمان چندان جایگاه و اهمیت آن را جدی نگرفته اند .

در واقع ، « نماینده شورای معلمان » عصاره و نماینده افکار عمومی و وزن یک واحد آموزشی است .

شخصیت ، سواد و وزانت فردی که در این جایگاه قرار می گیرد می تواند آن را مهم و راهبردی و یا آن را کاملا فرمایشی و بی اثر کند .

بسیار کم اتفاق می افتد افرادی که نامزد این جایگاه می شوند برنامه ای برای حل مشکلات و معضلات آن واحد آموزشی داشته باشند .

در نظرات و گفت و گوهای مبادله شده میان همکاران ،  آن چه بیش از پیش مورد توجه قرار می گیر میزان ساعات اشتغال به کار یک همکار در مدرسه است .

غالبا رقابتی جدی میان معلمان در این زمینه دیده نمی شود و نوع برخورد و قضاوت های سطحی برخی از معلمان ، جایگاه واقعی  " شورای معلمان " و " نماینده معلمان " را به ابتذال کشانده است !

حتی مشاهده شده است که در برخی مدارس به جای رای گیری با برگه؛ مدیر مدرسه فردی را پیشنهاد داده و بقیه با ذکر یک صلوات ، نماینده شورای معلمان مدرسه را مشخص کرده اند !

آری !

برخی اوقات ، معلمان خودشان و با رفتارشان ، جایگاه بی بدیل خود را در میان دانش آموزان ، اولیاء دانش آموزان ، مدیر و کادر اجرایی مدرسه و نیز مسئولان آموزش و پرورش تنزل داده اند !

در انتخابات نماینده شورای معلمان یک جور " رودربایستی " میان معلمان وجود دارد .

فرهنگ غلط سازمانی که متاسفانه به صورت یک "نرم و رویه " در مدارس حاکم شده است وظایف این جایگاه مهم را در حد " تنظیم کننده صبحانه همکاران و ناقل پیشنهاد معلمان به مدیر " و یا بحث در مورد " کم و زیاد بودن ساعات زنگ تفریح و زنگ چهارم و... " تقلیل داده است !

روال برگزاری یک جلسه شورای معلمان معمولا به شرح زیر است :

ابتدا مدیر مدرسه، سپس معاونین و مشاوران مسائل و انتظارات خود را بیان می کنند .

این وضعیت غالبا حدود دو سوم وقت جلسه را می گیرد .

با توجه به ساعت تعطیلی مدرسه ، زمانی که نوبت به معلمان می رسد برای صرفه جویی در زمان و این که بحث به درازا کشیده نشود ، معلمان با عرض یک سلام و تشکر از دیگران ، نوبت را به فرد دیگری می سپارند و پایان !

به دلایل مختلف ، بحث های جدی در این شورا مطرح نمی شود .

دیده شده است که برخی از معلمان انتقادات و سخنان منطقی خود را در جلسه مطرح نمی کنند اما پس از جلسه و در روزهای بعد شروع  به نقدهای در گوشی و به اصطلاح " خاله زنک بازی " می کنند .

شورای معلمان محلی برای بیان نقدها و دیدگاه های معلمان در مورد مشکلات مختلف آن مدرسه  و یافتن یک راهکار جمعی برای آن ها است .

اگر قرار است تحول جدی در جایگاه " مدرسه " و نیز " معلمان " صورت گیرد باید از ارکان آن که یکی از آن ها " شورای معلمان " هر مدرسه است آغاز شود .

درست است که مدیر مدرسه مسئول تعیین دستور جلسات است اما معلمان می توانند موضوعات مهم و قابل طرح هر مدرسه را به مدیر پیشنهاد کنند .

مطابق ماده 16 آیین نامه ، مدیر مدرسه پی‌گیر اجرای تصمیماتی است که توسط اکثریت اعضای شورای معلمان اتخاذ می‌شود.

بر این اساس ، معلمان موارد مصوب در هر نشست را باید از مدیر بخواهند و مدیر مدرسه نیز باید در برابر آن پاسخ گو باشد .

برای دیده شدن در سلسله مراتب اداری و سازمانی وزارت آموزش و پرورش ، نخست باید معلمان خودشان و سپس شورایشان را جدی بگیرند .

با تعریف و تعارف در جلسات نمی توان هویتی برای شورای معلمان مدرسه مشخص کرد .

پیشنهاد نگارنده به همه معلمان کاندید نمایندگی شورای معلمان آن است که قبل از همه « آیین نامه اجرایی مدارس » را با دقت مطالعه کنند .

نهادهای تصمیم گیری در وزارت آموزش و پرورش مانند شورای عالی آموزش و پرورش و نیز نهادهای قانون گذاری که مهم ترین آن مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است باید جایگاه مشورتی و حتی نمایشی این شورا را در فرآیند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های آموزش و پرورش ارتقا بخشند .

یکی از موارد مهم در این زمینه می تواند انتخاب یک نفر و حتی بیشتر در شورای عالی آموزش و پرورش به نمایندگی از سوی نمایندگان معلمان مدارس سراسر کشور باشد .

بدون تردید ، نگاه جدی ، مستمر و مطالبه محور معلمان در قالب نهادهای انتخابی مانند شورای معلمان می تواند منزلت  آنان را به طور قابل ملاحظه ای ارتقا و بهبود بخشد .

شنبه, 10 مهر 1395 ساعت 23:15 خوانده شده: 4250 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +17 -2 --
غیاثی 1395/07/10 - 23:47
در چند مدرسه ای که من تدریس کردم ، معلمی که می تواند برای مدیر دردسر درست کند ، نماینده معلمان هست تا مدیر از شرش در امان باشد . بدین ترتیب آن همکار از یک سری امتیازات خاص استفاده می کند و آرام شده .
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/07/11 - 05:31
انشاا...فقط استیضاح و رفتن جناب فانی ک امید من معلم را فنا داد
پاسخ + 0 0 --
محمد 1395/07/11 - 07:14
و این جور نماینده معلمان تنها به دنبال منافع خود هستند و به خاطر شخصیتشان یک فرد غیرقابل اعتماد برای همکاران .مدیران هم که فقط به فکر تایید سندهای مالی مدرسه از سوی نماینده معلمان هستند . از این رو شوراهای مدرسه بازده آموزشی پایینی دارند .
پاسخ + 0 0 --
کاوه 1395/07/11 - 08:13
واقعا در بیشتر مدارس این وضع هست . به این خاطر شورای مدرسه به سمت ناکجاآباد می رود .
پاسخ + 0 0 --
حسین 1395/07/11 - 19:10
متاسفانه مدیران همه مدارس را به نابودی کشانده اند
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/07/12 - 19:13
دربیشترمدارس انتخاب و وجودنماینده معلمان فرمالیته و بی اثر است و حامی وهمراه مدیر تا معلمان!!!
پاسخ + +12 -5 --
معلم بی انگیزه 1395/07/10 - 23:52
حوصله داری حجاب پور سلمان
من نمی دانم چطوری از شرمندگی زن و بچه ام در بیام
حقوق ماهانه من با مدرک کارشناسی ارشد و 20 سال سابقه خدمت
حداکثر تا 15 برج بیشتر نمی بده.
اول مهر نداشتم برای بچه هامو کیف و کفش و لوازم التحریر مناسب
بخرم .اونوقت چه انتظاری از من داری که برم دنبال شورای مدرسه
و ......
من باید دنبال نان برای خانواده ام باشم یا شورای مدرسه و ....
به نظر شما و همکاران کدامیک مهمتره؟؟؟؟
حقوقهای نجومی و دروغهای فانی و نوبخت و ..... امیدی و انگیزه ای برای
من و خیلی از همکاران باقی نگذاشته؟
شورای مدرسه؟؟؟؟؟؟خخخخخختت
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/07/11 - 00:23
سلام
دوست عزیز

هر فردی در جامعه وظایفی دارد .

مشکلات معیشتی فقط مختص گروه معلمان نیست .

معلم هم به عنوان یک شاغل باید در برابر وظایف و تعهداتش مسئول باشد .

این به معنای نفی تلاش برای ارتقای وضعیت موجود و بهبود آن نیست .

متاسفانه برخی معلمان عادت کرده اند تا صحبت از وظایف ، مسئولیت ها و تعهدات شغلی می شود سریع دیوار معیشت را علم می کنند !

پایدار باشید .
پاسخ + +12 -5 --
علی معلم ابتدایی 1395/07/11 - 00:22
عمده مشکلات مدرسه فقط و فقط به دست وزیر و وزارتخانه حل میشه اونم با بودجه کافی... نه با سیاه کردن بیخودی دفتر شورای معلمان یا مدرسه! !!!
خانه از پای بست ویران است. .....
فانی حتی در بند نقش ایوان هم نیست....
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/07/11 - 00:30
سلام
همکار محترم

این که همه مشکلات را به گردن یک نفر بیندازیم ، نوعی فرار از مسئولیت ها و واقعیت هاست .

این که برخی معلمان این شورا را به ابتذال و سطحی نگری تنزل داده اند آیا کار وزیر است ؟

متاسفانه ما هم مانند بقیه عادت کرده ایم کاستی ها و کم کاری های خودمان را در دیگران جست و جو کنیم و نقش خودمان را کم رنگ و حتی بی رنگ کنیم .


البته وزارت آموزش و پرورش می تواند در ارتقای نقش اجرایی و راهبردی نماینده و شورای معلمان نقش مهمی داشته باشد اما این منوط به شکل گیری یک اراده جمعی برای تغییر است .

راهکار شما برای تحول چیست ؟

یعنی باید مدرسه را مانند خانه از پای بست ویران خراب کنبم؟


چه چیزی را باید جایگزین کنیم ؟

تحول باید از خود شروع شود .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
ضیا پور 1395/07/11 - 11:26
همکار گرامی ، اگر هیچ حرکتی نکنیم و فقط منتظر باشیم که مشکلات ما به دست فانی حل شود ؛ هیچ امیدی به بهبود وضعیت آ.پ نیست . ما معلمان باید وظایف شغلی خود را بشناسیم تا بتوانیم از حق خود و دانش آموزان دفاع کنیم . یک راه همین شوراها هست که حرف خود را بزنیم تا مدیر و منطقه ی ما به بالا انتقال دهد .
پاسخ + +8 0 --
سلیمی 1395/07/11 - 08:19
مسئله مهم دیگری که مهم است زمان شروع جلسه شورای معلمان است. عادت بدی که تبدیل به یک فرهنگ در میان ما شده است با تاخیر شروع شدن جلسه است. زمانی که شروع جلسه ساعت مثلا 5 اعلام شده است، همه می دانند منظور پنج و نیم است. چند سال قبل ما مدیری داشتیم که خیلی به این مسئله حساس بود. جلسه را درست سر موقع شروع می کرد. چند جلسه اول تقریبا کسی نیانده بود اما ایشان با حضور همان 3 یا 4 نفر جلسه را شروع کرد و هیچ تذکری هم نداد! بعد از مدتی همه ما یاد گرفتیم که نظم داشته باشیم و تقریبا همه 40 نفر همکار 10 دقیقه زودتر از زمان مقرر در مدرسه حاضر بودند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/07/11 - 13:30
احسنت بر شما
البته این عادت ناپسند در سایر جنبه‌های زندگی ما نیز مشهود است...
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/07/12 - 22:32
سلام
دوست عزیز

با شما موافقم .

این فرهنگ یعنی " waiting game " باید متحول شود .

زمان شناسی می تواند فرهنگ غالب شود .

ما معلمان باید آن را از خود و از کلاس ها شروع کنیم .

پایدار باشید .
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1395/07/11 - 14:49
اقای پورسلیمان خانه از پای بست ویران .....شما فکر شورای معلمان هستید مدارس شهر ما ده دوهفته گذشته مدیر ودبیر نداره هر مدرسه شش کلاسی راهنمایی شش هفت معلم کم داره شما به فکر نماینده معلم هستید همه میدونند شورای معلمان کاملا صوری هست وهیچ اختیاری نداره اصلا مگه مدیر غیر از اجرای بخشنامهها اختیاری داره که شورای مدرسه داشته باشه .مدارس پوکیده شده حاجی بابابایی اخرین میخ ها بر تابوتش زد ورفت وفانی هم خاکسترش به باد داد.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/07/11 - 16:39
سلام
دوست عزیز

1- خانه از پای بست ویران است .
2- مدارس معلم ندارند .
3- مدارس معلم کم دارند .
و...

این چه ارتباطی به موضوع یادداشت من دارد ؟

این چه ارتباطی به کارکرد شورای معلمان و نماینده آن دارد ؟

چند درصد از مدارس کشور در این توصیف شما می گنجند ؟

نقش ما معلمان در این میان چیست ؟
تماشا کردن و نفرین کردن و نق زدن ؟!

دوست عزیز !
تا کی باید در آنارشیسم و خودشیفتگی سیر کنیم ؟

این ها فرمایشی نیستند !
من و شما با عملکرد خودمان آن را به ابتذال کشانده ایم ...
با سکوت مان !
سکوتی که به معنای تایید وضعیت موحود است !

از کوزه برون تراود همان که در اوست .

اگر معلمان به حقوق خود آشنا بودند و بر سر آن می ایستادند ؛دیگر نه کسی جرات به باد دادن داشت و به خاکستر سپردن .

پایدار باشید .
پاسخ + +2 -3 --
پویا آزاد 1395/07/11 - 15:44
باسلام و ارادت بی نهایت خدمت آقای پور سلیمان عزیز

من واقعا" نمیدانم بعضی از معلمان کشورمون فقط رفتن آقای فانی را دلیلی بر عالی شدن اوضاع میدانند. و تمامیه تقصیرات بر گردن دیگری یا دیگران است.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/07/11 - 16:44
درود بر شما
جناب آزاد

همیشه فکر می کنیم رفتن دیگران باعث بهبود اوضاع می شود !

اما هنوز در بر همان پاشنه می چرخد !

پایدار باشید .
پاسخ + +3 -1 --
قاسم خانی 1395/07/11 - 16:12
بسیار عالی! اگر ما آدمیان در هر اجتماعی که قرار می گیریم از حقوق خویش آگاه باشیم مسلما در حق ما کم تر اجحاف می شود از شهروندی گرفته تا ...
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/07/11 - 16:47
سلام
آقای قاسم خانی
دقیقا !

شورای معلمان باید در مدرسه حضورش را نشان دهد .

نماینده معلمان باید نماینده واقعی معلمان باشد .

مسئولان هم مثل ما فکر می کنند !

آن ها هم به جو کلاس و شرایط می نگرند ...

مدرسه اصلاح شود ، کشور اصلاح می شود .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
احمد 1395/07/11 - 17:07
جناب پور سلیمان؛
متاسفانه به دلیل ریشه دار بودن عمیق انحصار طلبی در فرهنگ
و تاریخ ما (مانند: بزرگ سالاری، والد سالاری و... ) حرکت و
جریان سازی توسط نهادهای دموکراتیک و NGO ها بسیار
سخت و هزینه بر به نظر می رسد.
مثال: در جایی از یادداشت فرمودید حتی تعیین صورت جلسه
شورای معلمان هم به عهده مدیر! است. در حالیکه بدیهی این
است که بندهای صورتجلسه باید قبلا به تصویب شورای معلمان
برسد. یعنی شورا باید در مواردی بحث و تبادل نظر کرده و
احتمالا رای بدهد که مورد علاقه و تصویب مدیر محترم باشد!
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/07/11 - 17:33
سلام
آقای احمد
به بخش اول نظر شما موافقم .

البته مطابق آیین نامه مسئول تعیین دستور جلسات مدیر مدرسه است اما طرح آن نیازی به تعیین اکثریت ندارد .

معلمان می توانند و باید موضوعات مهم مدرسه را به مدیر پیشنهاد دهند و از او توضیح بخواهند .

پایدار باشید .
پاسخ + +3 0 --
امین 1395/07/11 - 18:32
با سلام و عرض ادب

آقای سلیمان پور عزیز من در طی این چندماهی که با سایت شما آشنا شدم ، تقریبا از نوع نوشته های شما و برخی همکاران عزیز چنین برداشت میکنم که بیشتر هدف شما گسترش نوع خاصی از اخلاق فرهنگی در قالب نظم گرایی، بلندمدت نگری، نقدپذیری ، مشارکت مدنی طلبی و ... هست. اگرچه مثل برینگتون مور معتقدم « وقوع انقلاب سیاسی یک شبه، انقلاب علمی در یک دهه و انقلاب فرهنگی یک قرنه (100ساله) است»، اما واقعا از این تلاش طاقت فرسای شما و سایر همکاران در ترویج این نوع اخلاق در بین فرهنگیان، ممنونم و از صمیم قلب می گویم که از خواندن مطالب شما و دوستان مسرور می شوم. همیشه سالم و پایدار باشید.
پاسخ + +3 0 --
علی پورسلیمان 1395/07/11 - 19:00
سلام
دوست عزیز
جناب امین
از همراهی شما سپاسگزارم .

همان گونه که شما فرموده اید ، آموزش و پرورش نیاز به تحول از درون دارد .

ما معلمان برای دیده شدن چاره ای جز تفکر و مطالبه گری نداریم .

تغییرات اجتماعی و تغییر نگرش ها و ذهنیت ها اگرچه زمان بر هستند اما نتایج شگرفی دارند .

پایدار باشید .
پاسخ + +3 0 --
حسین 1395/07/11 - 19:12
شورای معلمان به چه دردی میخوره وقتی که هنوزم مدیران سفارشی و نالایق مدارس هنوزم حرف اول و اخر را در مدرسه میزنند
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/07/12 - 22:29
سلام
آقای حسین

مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد !

پایدار باشید .
پاسخ + +1 0 --
حسینی 1395/07/11 - 23:09
متاسفانه سیستم رانتی حاکم بر جامعه در آموزش وپرورش هم جاری وساری است پس عجیب نیست که نمایندگان معلمان در مدارس عملا دودسته اند
یکدسته پشت مدیر ودسته دیگر مقابل مدیر!!!
ومعمولا بینابینی وجود ندارد.
مگر در موارد نادری که مدیر جایگاه تعریف شده ومحکمی داشته باشد ومدرسه بر محور دموکراسی اداره شود
که البته چنین مدارسی نایاب وکم یابند .. .
پاسخ + +2 0 --
درستکار 1395/07/12 - 02:00
تذکر بجایی بود امید است مورد عنایت معلمان قرار بگیرد.
از آقای پورسلیمان متشکرم.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/07/12 - 22:28
سلام

جناب درستکار

از عنایت شما سپاسگزارم .

پایدار باشید .
پاسخ + +1 0 --
شهسوارزاده 1395/07/12 - 18:06
به نام دوست


جناب آقاي پور سليمان استاد بزرگوار و فرهيخته دستمريزاد !


توجه موشکافانه حضرتعالي به نهاد هاي مدني از جمله شوراي معلمان واحد هاي آموزشي بسيار قابل تقدير است !

بيشتر از خود مطلب که دلسوزانه و مشفقانه مي باشد !

دقت نظر حضرتعالي بعنوان يک معلم قلم بدست ، توجه مسئولانه به خوانندگان عزيز و محترم بعنوان بزرگترين سرمايه هاي نويسنده مي باشد که با دقت و قلمي توانمند تقريبأ به بيش از نيمي از نظرات ارائه شده پاسخ مستدل داده ايد.


تبديل منولوگ يک طرفه از سوي نويسنده مطلب به خوانندگان محترم وفاضل در سايت وزين " گروه صداي معلم " به ديالوگ بين نويسنده و خوانندگان فرهيخته ، قابل ستايش است !


جناب آقاي پور سليمان استاد بزرگوار و فرهيخته دستمريزاد !


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/07/12 - 22:27
سلام
جناب شهسوارزاده

از محبت شما همکار گرامی سپاسگزارم .

تحول باید از مدرسه شروع شود .

اصلاحات از بالا هیچ گاه پاسخ نداده است .

پایدرا باشید .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/07/15 - 18:08
اصلاحات ازپایین درایران غیرممکن ومحال هست .چون مدرسه مدرسه نیست از بالا تعیین تکلیف میشود .پایین هیچ اراده واختیاری نیست .معلم ناتوان وضعیف اگر تونسته بود تا حالا تحول ایجاد کرده بود هرسال به یاد پارسال میفتیم که بهتر بود هرروز بدتر میشه اقای استاد پورسلیمان خداییش شما با این حقوق وپایگاه اجتماعی امروز معلم حاظری بچت استخدام اپ بشه یا بیمه وبانک وشرکت نفت وراه اهن ومخابرات و....کدومش ؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1395/07/15 - 21:02
سلام
دوست عزیز

اتفاقا تاریخ جامعه ایران نشان داده است که اصلاحات از بالا جواب نمی دهد !

امیر کبیر ، مصدق ،و حتی دولت اصلاحات نتوانستند این ایده را عملی کنند .

برای تغییر فرهنگ یک جامعه باید به تدریج نرم ها را تغییر داد .
چیزهایی که به غلط نرم شده اند .

بنده با علاقه معلم شدم .

اگر باز هم به 27 سال پیش باز گردم انتخاب اولم باز معلمی خواهد بود .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
اتابک 1395/12/27 - 00:08
این شغل راخودمان انتخاب کردیم دیگر نباید نق بزنیم باید روش زندگی کردن بااین شرایط را پیداکنیم .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/09/24 - 11:06
مدیر یت مدارس بایذ 4 ساله باشد نه مادام العمر تا.......
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/04/26 - 15:31
یه سوال؟اگر مدیر مدرسه ای باز نشست شود و حقوقش۴میلیون تومن باشد بعد بازنشستگی هم همین مبلغ را بگیرد پس چرا مدیر مدرسه شاهد شهید مومنی بعد دو سال بازنشستگی بازم جاشو سفت چسبیده و هر سال خانه ای به خانه های در ندشتش اضافه میشود ؟چرا نزدیک به ۳۰نفز یا بیشتر بدون هیچ امتیازی شهریور ثبت نام‌ میکنن بعد مهر وارد مدرسه میشوند ‌.خانواده ها میگویند ۲م یا ۱و نیم یا بیشتر یا کمتر داده اند تا قبول شده اند؟چرا این همه بودجه به مدرسه شاهد میدهند با اینکه شهریه هم میگیرند و اکثرا خانواده شاهد نیستن؟چرا؟؟؟؟؟لطفا جواب دهید

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در سال تحصیلی 98-97 در نظام مدیریتی ، نظام آموزشی و پرورشی مدارس ، معیشت معلمان ، بودجه وزارتخانه و توجه مجموعه نظام به آموزش و پرورش چه اتفاقی می افتد؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور