صدای معلم

" دانش آموزان ما با کتابخانه تقریبا بیگانه اند و تعداد اندکی به کتابخانه تمایل دارند. اگر می خواهیم کشور ما در آینده ای نزدیک به دست نااهلان نرسد ، باید همت خود را صرف سوق دادن دانش آموزان به کتابخانه ها کنیم. ما می توانیم از راه مطالعه ی کتاب و نوشتن ، شعور اجتماعی و فرهنگی کشور را بالا برده و در نتیجه مدیران اهل قلم، متخصص ، متعهد ، متفکر ، دلسوز ، شایسته و مهرپرور را تربیت کنیم "

سنگ نشانی در گذرگاه انشا و نویسندگی

محسن اعلا/ دبیر دبیرستان های نور مازندران

اصول و فنون  انشا و نویسندگی

هریک از ما در آغاز راه گذرگاه نویسندگی طبعا سردرگمیم و هر کتاب خوبی برای ما در این رهگذر ، سنگ نشانیست که از مقصد و مقصود دور نمانیم.
راه نویسندگی در ابتدا ممکن است بسیار دشوار ، تاریک و فراخنای باشد اما رفته رفته کتاب ها ، چراغ فروزانی به دست ما می دهند که در این مسیر طولانی پیش پای خود را ببینیم و راحت تر به حرکت خود ادامه دهیم.
نویسندگی ، باغیست که باید کلیدِ درِ آن را با کوشش و کاوش یافت تا به درون آن راه پیدا کرد. ناگفته پیداست که آدم های راحت طلب ، سطحی نگر و محدودبین نمی توانند راه پرفراز و نشیب نویسندگی را بپیمایند. قطعا دراین راه باید همتی بلند و عزمی استوار داشت و رنج های بی شماری کشید تا موفقیت بیشتری حاصل نمود.
بنابراین جدیت در کار نوشتن و اهمیت دادن به آن ، نخستین گام در نویسندگی ست و از آن سو راحت طلبی و تن آسانی موجب یاس و ناکامی خواهدشد.
جدیت و اهمیت نوشتن و در ضمن تمرین و ممارست و مطالعه ی مداوم روزانه بی شک ما را زودتر به اهداف نویسندگی رهنمون خواهد شد.
توصیه ی مشترک نویسندگان به نوقلمان دو نکته ی مهم است :

اولا هر روز مطالعه کنید . ثانیا هر روز بنویسید و تمرین و ممارست را از یاد نبرید.

سنگ نشانی در گذرگاه انشا و نویسندگی

تجربه های دوران تحصیل ما به ما نشان می دهد که متاسفانه کلاس انشا به سبب نواقصی که داشت زایا و پویا نبود و موجب شکوفایی ذهنی دانش آموزان نمی شد. عدم امکانات کافی و فراهم نبودن زمینه ای مناسب در زنگ انشا از یک سو و بی علاقگی و بی اعتنایی معلمان از سوی دیگر این نواقص را تشدید می کرد.
خوش بختانه امروزه با ایجاد فضا و بستر نسبتا مناسب و رفع برخی نواقص و همچنین راه اندازی امکانات الکترونیکی ، زمینه ی رشد و شکوفایی ذهنی دانش آموزان برای نوشتن انشا و نویسندگی فراهم شده است. البته جهت تحقق این عمل می توان قدم هایی برداشت که ما ضمن توضیح و تشریح این مقاله به آنها اشاره می کنیم.
درکنار همه ی تمهیداتی که در سطور پیشین بدان ها اشاره شده ، برقراری ارتباط بین دانش آموزان با مجلات ویژه ی آنها بدون شک بسیار سازنده و مفید است. چنانچه دانش آموز ، آثار قلمی خود را در مجلات مشاهده کند ، موجب خودباوری ، انگیزه ، تشویق و ترغیب او برای نوشتن خواهد شد. انگیزه ی ارتباط با مجله را غیر از معلمان ، خانواده ها نیز می توانند برعهده بگیرند. خانواده ها می توانند از همان دوران خردسالی ، بچه ها را به مطالعه ی کتاب و خرید آن و به تدریج ارتباط آنها با نشریه ها ترغیب کنند. علاوه براین اگر دانش آموز پی به فواید مطالعه و مزایای نوشتن در زندگی ببرد ، به طور خودجوش و اتوماتیک دست به قلم خواهدبرد بی آنکه کسی اورا به این کار وادار کند.
هیچ کس منکر تاثیر معلم بر علاقه مندی دانش آموز به مطالعه ، فواید آن و نوشتن نمی شود. لذا او می تواند اثرات نوشتن را در ارتقا و اعتلای اجتماع ، فرهنگ جامعه و به طور حتم تسکین روح و روان آدمی ، تقویت ذهن و تخیل و اندیشه انسان و جلوگیری از آلزایمر تشریح کند.
صاحبان قلم با نوشتن ناراستی ها و نادرستی ها دست به تحول و تغییر یک جامعه می زنند  و موجب توسعه و اعتلای جامعه در سطوح مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و ... می شوند . بنابراین میان نوشتن و نیز خواندن و مطالعه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. راه سنت ، راه هموار ذهن های راحت طلب و تنبل است و راه بدعت ، راه ناهموار اما روح نواز ذهن های نوبین و نوجوست

جامعه ای که به نویسندگان و صحابه ی قلم ارج می نهند، مردم آن جامعه روز به روز شاهد اوج شکوفایی سرزمین خود خواهندبود. اگر بر تعداد متفکران و نویسندگان جامعه افزوده شود ، جامعه ی مزبور به جامعه ی ایده آل و مطلوبی بدل خواهدشد.
قطعا جوامع بلندپایه و آگاه به اهل قلم و نویسندگان خود احترام می گذارند ، چون آنها دریافته اند که هر سرزمینی پیشرفت و ترقی خود را مدیون اندیشمندان و صاحبان قلم است.
چنانچه دانش آموزان احساس کنند که نویسندگان در ذهن جوامع از جایگاه و پایگاه والایی برخوردارند ، می کوشند که آنها را الگویی مناسب برای خود قرار دهند.
گام دیگری که در جهت تقویت و مهارت نوشتن دانش آموز می توان برداشت ، برقراری ارتباط او با کتابخانه و کتاب و کتابخوانی ست.

دریغا دریغ ! دانش آموزان ما با کتابخانه تقریبا بیگانه اند و تعداد اندکی به کتابخانه تمایل دارند. اگر می خواهیم کشور ما در آینده ای نزدیک به دست نااهلان نرسد ، باید همت خود را صرف سوق دادن دانش آموزان به کتابخانه ها کنیم. ما می توانیم از راه مطالعه ی کتاب و نوشتن ،  شعور اجتماعی و فرهنگی کشور را بالا برده و در نتیجه مدیران اهل قلم، متخصص ، متعهد ، متفکر ، دلسوز ، شایسته و مهرپرور را تربیت کنیم.

یقینا قلم ، سلاحی ست موثر و کارگر ،علیه جهل و نادانی. پرواضح است که جهل و نادانی از عوامل مهم تخریب یک جامعه به شمار می رود. آثار قلمی آیینه ایست تمام نمای که درون و برون هر جامعه ای را به روشنی منعکس می کند.
یکی از روش هایی که به دانش آموزان کمک می کند تا به تدریج قلم آنها تقویت شود ، نوشتن نامه های متعدد به نزدیکان و خویشاوندان است. نویسندگان و شاعران سرزمین ما همواره به نزدیکان خود نامه می نوشته اند، چنانکه نیما به همسرش و حتی آنها با یکدیگر هم مکاتبه  می کردند. لذا نامه نگاری به همدیگر عامل مهارت و تقویت در نوشتن می شود.
گذشته از این ها ، دانش آموز باید با موضوع انشا انس والفت پیدا کند. می دانیم که موانست با موضوع راه یادگیری و آموزش انشا را برای ما هموار می سازد و بی میلی زنگ انشا را  برای دانش آموز عذاب آور می کند.

سنگ نشانی در گذرگاه انشا و نویسندگی

افزودن این نکته نیز حائز اهمیت است که گاه عواملی موجب مزاحمت برای نوشتن می شوند که باید آنها را شناخت و هنگام نوشتن انشا آنها را از سرِ راه برداشت. این نوع پارازیت ها و اختلالات ما را از نوشتن انشا بازمی دارند. حتی الامکان زمان خاص و مناسبی برای نوشتن انتخاب و علاوه برآن مکان ویژه و مطلوبی برای نوشتن اختیار کنیم.
باور و اعتقاد ما به دین و آیین سبب می شود که راحت تر خواسته های آن دین را بپذیریم و به آن پای بند باشیم. انشا و نویسندگی نیز چنین حالتی دارد. اگر به نوشتن اعتقاد و باور داشته باشیم ، خود را ملزم به رعایت قوانین آن می دانیم و به ضرورت نوشتن بیشتر پی می بریم. البته منظور ما از قوانین صرفا آن قواعد دست و پاگیر در انشا نیست بلکه توجه به منطق نویسندگی ست.مثلا شعر و یا هر هنر دیگری ضمن شکستن قواعد زبان اتوماتیک و معمول ، خود را تابع منطق ویژه ای می داند.
در کنار همه ی نکاتی که برشمرده ایم ، پرداختن به موضوع دیگری هم اهمیت دارد که آن ، پس از کسب مهارت هایی است و آن چیزی جز مخاطب شناسی نیست. یک نویسنده برای نوشتن مطلب خود به مخاطب خاصی نظر دارد و نوشته ی خود را برای او می نویسد. از این منظر نویسندگان را به نویسندگان خردسال ، کودک و نوجوان و بزرگسال تقسیم می کنند.
در خاتمه می توان افزود در آثار نویسندگان واقعی و حقیقی نشانه هایی از خیرخواهی وجود دارد. ضمنا انگیزه ی پیشرفت و تحول زندگی را در مخاطبان خود ایجاد می کند. افزون براین دیگران را به تفکر وا می دارد و در صدد بیداری انسانیت در آدم ها هستند. آنان اندیشه ورزی را در اذهان رشد می دهند . راه بدعت را بر راه سنت های فرسوده ترجیح می دهند.زیرا راه سنت ، راه هموار ذهن های راحت طلب و تنبل است و راه بدعت ، راه ناهموار اما روح نواز ذهن های نوبین و نوجوست.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اصول و فنون  انشا و نویسندگی

پنج شنبه, 05 تیر 1399 21:07 خوانده شده: 364 دفعه چاپ

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما ، کدام یک از دولت های ذیل توانستند حداقل انتظارات جامعه تعلیم و تربیت را فراهم کنند ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور