چاپ کردن این صفحه

" راهبرد فعلی حاکم بر سازمان پژوهش راهبردی نه توسعه گرایانه که تشدید روند انحطاط در این مجموعه است ! از چنین مجموعه ای که به جای نگرش علمی ، تحقیقی ، تجربه شده ، جامعه شناسانه و روان شناسانه ؛ تعصب و یک سونگری و یکسان انگاری آدمیان را وجهه ی همت خود قرار داده است ، خروجی جز دین زدگی ، اخلاق گریزی ، بی هویتی و حتی ایران گریزی و خشم و خشونت نسبت به اطرافیان و دیگر آدمیان نخواهد داشت ! "

" آموزش و پرورش ، توسعه یا انحطاط ؟ "

حسین میرزانیا/ همکار صدای معلم

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سید امیر موسوی در رشته توییتی از دلایل استعفای خود از کار در مجلات رشد آموزش و پرورش نوشته است . وقتی که این رشته توییت را خواندم باور نمی کردم که سیر نهاد آموزش و پرورش در ایران به چنین مرز هراس انگیزی نزول کرده باشد ! به طوری که از فرط ناباوری در انتظار تکذیب آن از سوی آقای موسوی یا مسئولی بودم ! ولی گویی این رنج نامه صحت داشته و همه در برابر آن سکوت اختیار کردند ! ( گرچه امیدوارم جماعتی برای فرافکنی در یک فرار به جلو اقدام به پاک کردن صورت مسئله نکنند ) .

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سید امیر موسوی در توضیح شرایط پیش آمده برای خود می نویسد :

" دی ماه پارسال وزیر آموزش و پرورش وقت ( محمد بطحایی ) حاج آقا ذوعلم را به ریاست سازمان پژوهش منصوب کرد و ایشان هم اوایل امسال دکتر مسعود فیاضی را مدیرمسئول مجلات رشد کرد ... پس از این انتصابات سیاست های متحجرانه ای بر بخش وسیعی از آموزش و پرورش ( دفتر تالیف و مجلات رشد و ...) حاکم شد ...بدفهمی های مذهبی و ارزشی باعث اتلاف وقت عوامل تولید و حذف بعضی مطالب مفید از مجلات می شد... مثلا این که از کجا معلوم در این نقاشی ، دستی که دست این خانم را گرفته با او محرم است ؟!
کم کم کلمه ی" موسیقی" تبدیل به یک کلمه ی ممنوعه شد ! رمان ها همه رد می شدند . این عاشقانه است ! این تخیلی است ! این جنگ را منفی نشان داده ! .

در شعر مشکل داشتیم ، در طنز ، در مناسبت های ملی ، در تقریبا همه چیز ! تلاش کردم که با این گروه تازه وارد گفت و گو کنم ...

معتقد بودم که نگاه این دوستان هر چند رنگ و بوی دینی دارد ، ولی نتیجه ای جز گسترش ریاکاری و تحجر ندارد....چند ماه سخت و آزاردهنده را سپری کردم .... چند روز پیش مدیرمسئول علنا به من گفت : مرا شخص مناسبی برای رشد جوان نمی داند . به دلیل خط فکری و نگاه تربیتی ام ! دیدم چاره ای باقی نمانده.... به اتاقم برگشتم ، استعفایم را نوشتم ، کوله پشتی را برداشتم و رفتم "  .

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

این روایت سید امیر موسوی است از یک واقعه ! واقعه ای بس هولناک که به گفته ی بزرگی " آنان که می خندند هنوز از هولناکی واقعه خبر ندارند " روایت ناخودآگاه به طرز عجیبی تداعی کننده سیستم های آموزشی بسته ، پلیسی ، ایدئولوژیک و آهنینی است که در کشورهای توتالیتر بلوک شرق و جهان سوم تجربه شد و بعد از چندین دهه بمباران ایدئولوژیکی و ایزوله کردن مردم کشورهای خود و نابودی منابع انسانی با شکست تحقیرآمیزی به پایان رسیدند. نهاد آموزش و پرورش در کنار نهاد خانواده و حکومت باید نهال زیستن توام با صلح و آرامش شهروندان با خود ، با دیگران و با طبیعت را در آنان بارور سازد ؛ باید بتواند آنان را برای حل مسئله و گره های زندگی توانمند سازد و نهال خرد را در آنان بارور کند به طوری که بتواند بدون توسل به خشونت یا یاءس و نا امیدی از آینده بر پاهای خود بایستد و بتواند در ایجاد تغییر و تحول به سوی توسعه میهنش سهم و مشارکت داشته باشد و خود را طردشده از جامعه و پرت شده از لوکوموتیو زمان نداند .

آموزش و پرورش در ایران سالهاست که جولانگاه آزمون و خطای بسته ترین افکار سیاسی ، دینی و معرفتی شده است که معدل فکری آنها به اقلیتی محض در ایران تعلق دارد !

اقلیتی بسیار قدرتمند و پر هیاهو و پرنفوذ که می تواند در هر دولتی ( محافظه کار یا اصلاح طلب یا اعتدال گرا ) باورها و نگاه افراطی ، منحط و خردستیز خود را بر فرهنگ تحمیل کند و بی توجه به هشدار کارشناسان و تجربیات بشری بر امیال خود پافشاری کند و به تبعات این رویه ی خطرناک لحظه ای درنگ نکند !

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

آمارهای موجود از فرار یا مهاجرت یا اندیشه ی خروج از کشور در نزد نخبگان ، دانش آموختگان ، و صاحبان سرمایه و نا امیدی و احساس بی آیندگی در نسل جوان ؛ سرخوردگی و احساس بی هویتی ناشی از نادیده انگاری توسط تصمیم گیران و پذیرش زیست دوگانه ، ریاکارانه و منافقانه و اخلاق گریزانه جوانان برای دستیابی به فرصت های شغلی یا رانتی دارد !

محمد بطحایی با حمایت رای کثیری از باورمندان به دولت اصلاح و اعتدال به وزارت رسید ولی در دوران وزارت خود کارنامه ای از خود به جای گذاشت که روند تخریب استقلال آموزش و پرورش و انهدام روند علمی آن ابعادی بی سابقه و وحشتناک تر از دوران حاکمیت محافظه کاران حاکم بر قوه مجریه پیدا کرد !

راهبرد فعلی حاکم بر سازمان پژوهش راهبردی نه توسعه گرایانه که تشدید روند انحطاط در این مجموعه است !

از چنین مجموعه ای که به جای نگرش علمی ، تحقیقی ، تجربه شده ، جامعه شناسانه و روان شناسانه ؛ تعصب و یک سونگری و یکسان انگاری آدمیان را وجهه ی همت خود قرار داده است ، خروجی جز دین زدگی ، اخلاق گریزی ، بی هویتی و حتی ایران گریزی و خشم و خشونت نسبت به اطرافیان و دیگر آدمیان نخواهد داشت !

فرهنگ و تمدن ایرانی نمی تواند بدون تکیه بر هویت ملی و تاریخی چندین هزارساله خود ، بدون توجه به تسامح و مدارای اعتقادی و معنوی و دینی خود ، و بدون اعتراف به حق انتخاب شهروندانش دوام و استمرار داشته باشد . تصمیم گیران نهاد آموزش و پرورش  چنانچه به تاریخ ، به تجربه و به علم باور ندارند حتی المقدور به اصول و باورهای دینی عامل باشند که می فرماید :" فبشر عبادالذین یستمعون القول و یتبعون احسنه " بشارت ده بر بندگان من که همه سخنان را می شنوند و بهترینش را انتخاب می کنند .

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

نهاد آموزش و پرورش در کنار نهاد خانواده و حکومت باید نهال زیستن توام با صلح و آرامش شهروندان با خود ، با دیگران و با طبیعت را در آنان بارور سازد ؛ باید بتواند آنان را برای حل مسئله و گره های زندگی توانمند سازد و نهال خرد را در آنان بارور کند به طوری که بتواند بدون توسل به خشونت یا یاءس و نا امیدی از آینده بر پاهای خود بایستد و بتواند در ایجاد تغییر و تحول به سوی توسعه میهنش سهم و مشارکت داشته باشد و خود را طردشده از جامعه و پرت شده از لوکوموتیو زمان نداند .

کارشناسان و دلسوزان فرهنگ کشور پیش از آنکه بیشتر از این دیر شود و سیطره ی قشریت ، ظاهرگرایی ، و نگاه یکسونگرانه و تمامیت خواهانه باعث واگرایی ، تفرقه ، نفرت و هزینه سازی و هدر رفت سرمایه های جبران ناپذیر انسانی و ملی شود ، به اصلاح این روند مخرب ورود کنند و سهم خود را در توسعه و پاسداشت ایران و سرمایه های ملی و معنوی آن ادا کنند .

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

شنبه, 30 آذر 1398 09:50 خوانده شده: 630 دفعه

در همین زمینه بخوانید: