چاپ کردن این صفحه

اگر زبان انگلیسی به جرم خارجی و بیگانه بودن و تعلق به اجنبی ، لغو آموزش شده است ، پس زبان عربی چرا لغو نمی گردد ؟ علت آموزش این زبان برای یادگیری کلام خدا و توانمندی در قرائت قرآن مجید است ، پس آن را از مدارس حذف و تکلیف آموزش آن را به مساجد و اهل فن یعنی روحانیون بسپارید تا در کسب ثواب بیشتر اهتمام ورزند و مساجد از جایگاه بنگاه داری با برگزاری مراسم ترحیم و کسب درآمد آن چنانی به جایگاه عبادت و ترویج دین خدا برسد. در ضمن بدین طریق اثرات زیانبار اُفت تحصیلی درس عربی نیز از آموزش مدارس ، پاک گردد !

روحت شاد فردوسی ؛ فراموش کرده ایم که عربی هم زبان بیگانه است !

فرهنگی/ تبریز

گروه گزارش/

طرح اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارائه طرح یک فوریتی با عنوان «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور»  موجب تحیر و تعجب کارشناسان و نیز فرهنگیان شده است .
بر اساس این طرح قرار است آموزش تمامی زبان‌های انگلیسی و غیر انگلیسی اختیاری و از محیط مدرسه خارج و به آموزشگاه‌های آزاد سپرده شود. هزینه آموزش نیز بر عهده دانش‌آموزان خواهد بود.
« صدای معلم » بر اساس وظیفه رسانه ای خویش از همه فرهنگیان ، کارشناسان ، دانش آموزان و دلسوزان نظام آموزشی دعوت می کند تا با نقد این طرح ، ضمن تاکید بر ارائه و اشاعه فرهنگ مطالبه گری و پرسش گری از اصول " عدالت آموزشی " و " آموزش نوین " در آموزش و پرورش ایران دفاع کنند .

آیا زبان عربی زبان بیگانه نیست و حذف زبان انگلیسی از مدارس

در روزگاری که تمامی کشورهای جهان ، حتی عقب مانده ترین آنها ، برای رسیدن به رشد و توسعه در تمامی ابعاد زندگی ، تسلط ملت و جامعه خود را به زبان بین المللی انگلیسی دریافته اند ، شما نمایندگان چگونه به حذف آن تن در می دهید؟!

اگر به کافر بودن کسانی که بدین زبان تکلم می کنند اشاره می کنید ، پس احترام و عزت ادیان الهی یا پیامبران اولوالعزم ، کجا رفته که آنها را کافر می خوانید ؟! حتی اگر آنان فردی از جمعیت سرزمین روباه مکّار انگلیس هم باشند در دین داری حضرت عیسی "ع" مؤمن هستند. اگر دانش آموز امروز و دیروز که شمای نماینده و من معلم باشیم ، زبان انگلیسی را به خوبی یاد نگرفته ایم ، باید یقه وزرای آموزش و پرورش را به دلیل غفلت نابخشودنی بگیرید ، باید اهمال کاری دبیران این رشته را در عدم یافتن راهکار مناسب آموزش را مذمت نمائید ، باید سرگروه های آموزش زبان انگلیسی سراسر کشور را مؤاخذه نمائید ، باید قانون نویسان را استنتاق نمائید که چرا مسیر قانونگذاری جهت سرآمدی این زبان را طی نکرده اند، نه این که ریشه آموزش این زبان را بخشکانید .

اگر زبان انگلیسی به جرم خارجی و بیگانه بودن و تعلق به اجنبی ، لغو آموزش شده است ، پس زبان عربی چرا لغو نمی گردد ؟ علت آموزش این زبان برای یادگیری کلام خدا و توانمندی در قرائت قرآن مجید است ، پس آن را از مدارس حذف و تکلیف آموزش آن را به مساجد و اهل فن یعنی روحانیون بسپارید تا در کسب ثواب بیشتر اهتمام ورزند و مساجد از جایگاه بنگاه داری با برگزاری مراسم ترحیم و کسب درآمد آن چنانی به جایگاه عبادت و ترویج دین خدا برسد. در ضمن بدین طریق اثرات زیانبار اُفت تحصیلی درس عربی نیز از آموزش مدارس ، پاک گردد.
اگر بنا به گفته شما نمایندگان مجلس ، آموزش زبان انگلیسی در مدارس،کارآیی بسیار ضعیفی دارد و بیشترین افت تحصیلی را شامل می شود ، پس لابد از نمرات درس عربی مطّلع نیستید؟!

چرا ضعف نحوه آموزش زبان انگلیسی در مدارس و نازل بودن سطح یادگیری آن ، شما نمایندگان والامقام را به چاره اندیشی و بررسی علل اُفت وانداشت و متعاقب تفکر نابالغ ، تصمیم به حذف آن نمودید ؟!! وقتی نماینده ملت 83 میلیونی به جای حل مشکل ، صورت مسأله را پاک می سازد، انتظارتان از دانش آموزان امروز و فردا چیست ؟!! فردا او نیز بجای تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده و پیشبرنده هر امری ، به پاک کردن صورت مسأله اقدام خواهد کرد و فراغ بال به توجیه بدیهیات ساده ، خواهد پرداخت .

علت دیگر را افزایش تعداد جاسوسان بدین زبان ، عنوان کردید!

مگر ما جاسوس به زبانهای دیگر را شناسایی و دستگیر نمی کنیم ؟ مگر جاسوس بازی سیاستمداران برای پیشی گرفتن از رقیب و حریف ، در دیگر کشورها بالاخص دو قدرت برتر روسیه و آمریکا هم وجود ندارد ؟ کدامیک بدین دلیل غیرمنطقی ، ریشه آموزش واجب زبان انگلیسی را خشکانده اند ؟! راستی عقب مانده ترین کشورهای آفریقایی هم چنین عمل نکرده اند ، اما ایران مدعی ،ظاهرا برای ادامه حیات خود تحمل شداید و سنگلاخ و فراز و نشیب را ندارد و راهی را می پسندد که هموارِ هموارِ هموار باشد ، بدون تحمل هر نوع سختی !

راستی تمام ابزار زندگی من و شما مگر دست تولید همان کافران نیست ؟ تلویزیون و یخچال و موبایل و کامپیوتر و دارو و تجهزات بیمارستان و دانشگاه و ادارات و وزارتخانه و.....شما نمایندگان یک نیم نگاهی به اتومبیل و موبایل و کامپیوتر و لوازم خانگی خود ، بیندازید و شمارش کنید که چند کالای ساخت کافران را مصرف می کنید ؟!

من معلم از این که هنگام برخورد با چند توریست خارجی ، نمی توانم با یک جمله انگلیسی ساده ، آنان را راهنمایی کنم و یا خوشامد بگویم تا کی باید عرق شرمندگی بریزم ؟!

آیا زبان عربی زبان بیگانه نیست و حذف زبان انگلیسی از مدارس

اگر دانش آموز امروز و دیروز که شمای نماینده و من معلم باشیم ، زبان انگلیسی را به خوبی یاد نگرفته ایم ، باید یقه وزرای آموزش و پرورش را به دلیل غفلت نابخشودنی بگیرید ، باید اهمال کاری دبیران این رشته را در عدم یافتن راهکار مناسب آموزش را مذمت نمائید ، باید سرگروه های آموزش زبان انگلیسی سراسر کشور را مؤاخذه نمائید ، باید قانون نویسان را استنتاق نمائید که چرا مسیر قانونگذاری جهت سرآمدی این زبان را طی نکرده اند، نه این که ریشه آموزش این زبان را بخشکانید.

آنچه که مسلم است این تصمیم نمایندگان مجلس ، در راستای تحقق سند تحول بنیادین ، اتخاذ شده است ، اما اگر الفبای سند این است وای به حال سرفصل و فصل و متن و نتیجه آن . ما برای مسلمان واقعی شدن و یا داشتن نظام آموزشی متعهدوار ، به ایجاد و تقویت رفتارهای شایسته و بایسته ، به تربیت نیروهای باوجدان ، به بازنگری در محتوا و کمیت و کیفیت آموزشی نیازمندیم ، به برقراری عدالت آموزشی در جهت ریشه کنی تنوع و تعدد آموزشی نیازمندیم ، آموزش و پرورش ما با بنگاهداری و تقویت و تعمیم مدارس عین انتفاعی ، پیکر عدالت آموزشی و آموزش مناسب را ، دهه هاست که خشکانده است ، حال بجای جستن علت العلل و یا تجزیه و تحلیل روابط علّی ، با گرفتن یقه یک زبان بیگانه آن هم زبان بین المللی و رابط مابین ملل گوناگون ، می خواهید گناهان خود را بشوئید ؟!

لابد شما نمایندگان از قاعده هرم جمعیت قرار گرفته در فقر مطلق ، مطّلع هستید ، پس چگونه آموزش آزاد و داوطلبانه زبان انگلیسی را بر دوش مردم فقیر می گذارید؟ یعنی اگر 20 - 30 درصد جامعه با میل و اراده و توان خود این زبان را یاد بگیرند امر کشورداری و سیاستمداری و روابط بین المللی ، مشکلاتش حل می گردد و تأمین نیرو می شود ؟! خانواده هایی که به دلیل نداشتن فقط پول مداد و خودکار و پاک کن و دفتر و کتب درسی و لباس مناسب ، به مدرسه نمی روند و هرگز جزوی از جمعیت لازم التعلیم محسوب نمی شوند و یا ترک تحصیل می کنند. یعنی تداوم بیسوادی و ضرورت برجا ماندن نهادی به نام نهضت سوادآموزی بعد 4 دهه !!! بررسی کنید ببینید چند کشور در جهان ، چنین نهادی را در قرن 21 نیز دارند!!!
البته ناگفته نماند که انتقال آموزش زبان انگلیسی از مدارس به آموزشگاه ها ، خود برخاسته از باور و اعتراف شما نسبت به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی است و گرنه چنین هدایتی را فرض واجب ، نمی گردید.

نگرانم از تولد و رشد مافیای جدید !!
نگرانم از ریشه کنی صنعت توریسم و ایرانگردی !!
نگرانم از بیسوادی پزشکان نسل زبان نیاموخته !!
نگرانم از تولیدات وابسته مستقیم به مهارت فراگیری زبان انگلیسی !!
نگرانم از بیسوادی نسلی که در استفاده از تکنولوژی باید پیش مترجم روند!!
نگرانم از ضعف تدریس اساتید دانشگاه ها توسط کسانی که امکان یادگیری این زبان را نداشته اند !!
نگرانم از ناتوانی سیاستمدارانی که بدون مترجم قادر به برقراری ارتباط با همتای خود نیستند و من بارها و بارها با مشاهده این صحنه شرمسار گشته ام .
راستی آن روحانی عرب که برای رساندن پیام برادری و برابری دین اسلام ، با تسلط کامل و به زیبایی هر چه تمام ، به زبان انگلسی خطبه می خواند و یا سخنرانی می کند ، باعث سربلندی روحانیون نمی گردد ؟ چون توانایی در هر منظر خود و در هر جایی ، ارزشمند و ستودنی است.

اگر فردا وزیر امروز و یا وزرای بعد برای مقابله با هر نوع اُفت تحصیلی ، اقدام به حذف دروسی چون فیزیک و شیمی و حتی زبان و ادبیات فارسی کرد ، برای این ملت امری عادی و طبیعی خواهد بود و بیمی نیست ، چون ما شیر را بی یال و دُم می پسندیم و ما آن می پسندیم که یار می پسندد.
شما نمایندگان مجلس ، امروز بدترین نوع راهکار و نسخه را برای ملت ایران تجویز کردید و ما ملت ایران امیدواریم که مجلس آینده با انتخاب درست تر و حساب شده نمایندگان ، به لغو چنین مصوبه ای اهتمام ورزد و شاید شعار نامزدهای آتی وعده حذف این مصوبه باشد؟ اما اگر مافیای جدید ( آموزشگاه های آزاد و خصوصی آموزش زبان انگلیسی ) بر رأی مردم و یا نامزدها مسلط شوند، چاره چیست ؟!


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آیا زبان عربی زبان بیگانه نیست و حذف زبان انگلیسی از مدارس

سه شنبه, 30 مهر 1398 22:16 خوانده شده: 5309 دفعه

در همین زمینه بخوانید: