صدای معلم

اگر زبان انگلیسی به جرم خارجی و بیگانه بودن و تعلق به اجنبی ، لغو آموزش شده است ، پس زبان عربی چرا لغو نمی گردد ؟ علت آموزش این زبان برای یادگیری کلام خدا و توانمندی در قرائت قرآن مجید است ، پس آن را از مدارس حذف و تکلیف آموزش آن را به مساجد و اهل فن یعنی روحانیون بسپارید تا در کسب ثواب بیشتر اهتمام ورزند و مساجد از جایگاه بنگاه داری با برگزاری مراسم ترحیم و کسب درآمد آن چنانی به جایگاه عبادت و ترویج دین خدا برسد. در ضمن بدین طریق اثرات زیانبار اُفت تحصیلی درس عربی نیز از آموزش مدارس ، پاک گردد !

روحت شاد فردوسی ؛ فراموش کرده ایم که عربی هم زبان بیگانه است !

فرهنگی/ تبریز

گروه گزارش/

طرح اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارائه طرح یک فوریتی با عنوان «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور»  موجب تحیر و تعجب کارشناسان و نیز فرهنگیان شده است .
بر اساس این طرح قرار است آموزش تمامی زبان‌های انگلیسی و غیر انگلیسی اختیاری و از محیط مدرسه خارج و به آموزشگاه‌های آزاد سپرده شود. هزینه آموزش نیز بر عهده دانش‌آموزان خواهد بود.
« صدای معلم » بر اساس وظیفه رسانه ای خویش از همه فرهنگیان ، کارشناسان ، دانش آموزان و دلسوزان نظام آموزشی دعوت می کند تا با نقد این طرح ، ضمن تاکید بر ارائه و اشاعه فرهنگ مطالبه گری و پرسش گری از اصول " عدالت آموزشی " و " آموزش نوین " در آموزش و پرورش ایران دفاع کنند .

آیا زبان عربی زبان بیگانه نیست و حذف زبان انگلیسی از مدارس

در روزگاری که تمامی کشورهای جهان ، حتی عقب مانده ترین آنها ، برای رسیدن به رشد و توسعه در تمامی ابعاد زندگی ، تسلط ملت و جامعه خود را به زبان بین المللی انگلیسی دریافته اند ، شما نمایندگان چگونه به حذف آن تن در می دهید؟!

اگر به کافر بودن کسانی که بدین زبان تکلم می کنند اشاره می کنید ، پس احترام و عزت ادیان الهی یا پیامبران اولوالعزم ، کجا رفته که آنها را کافر می خوانید ؟! حتی اگر آنان فردی از جمعیت سرزمین روباه مکّار انگلیس هم باشند در دین داری حضرت عیسی "ع" مؤمن هستند. اگر دانش آموز امروز و دیروز که شمای نماینده و من معلم باشیم ، زبان انگلیسی را به خوبی یاد نگرفته ایم ، باید یقه وزرای آموزش و پرورش را به دلیل غفلت نابخشودنی بگیرید ، باید اهمال کاری دبیران این رشته را در عدم یافتن راهکار مناسب آموزش را مذمت نمائید ، باید سرگروه های آموزش زبان انگلیسی سراسر کشور را مؤاخذه نمائید ، باید قانون نویسان را استنتاق نمائید که چرا مسیر قانونگذاری جهت سرآمدی این زبان را طی نکرده اند، نه این که ریشه آموزش این زبان را بخشکانید .

اگر زبان انگلیسی به جرم خارجی و بیگانه بودن و تعلق به اجنبی ، لغو آموزش شده است ، پس زبان عربی چرا لغو نمی گردد ؟ علت آموزش این زبان برای یادگیری کلام خدا و توانمندی در قرائت قرآن مجید است ، پس آن را از مدارس حذف و تکلیف آموزش آن را به مساجد و اهل فن یعنی روحانیون بسپارید تا در کسب ثواب بیشتر اهتمام ورزند و مساجد از جایگاه بنگاه داری با برگزاری مراسم ترحیم و کسب درآمد آن چنانی به جایگاه عبادت و ترویج دین خدا برسد. در ضمن بدین طریق اثرات زیانبار اُفت تحصیلی درس عربی نیز از آموزش مدارس ، پاک گردد.
اگر بنا به گفته شما نمایندگان مجلس ، آموزش زبان انگلیسی در مدارس،کارآیی بسیار ضعیفی دارد و بیشترین افت تحصیلی را شامل می شود ، پس لابد از نمرات درس عربی مطّلع نیستید؟!

چرا ضعف نحوه آموزش زبان انگلیسی در مدارس و نازل بودن سطح یادگیری آن ، شما نمایندگان والامقام را به چاره اندیشی و بررسی علل اُفت وانداشت و متعاقب تفکر نابالغ ، تصمیم به حذف آن نمودید ؟!! وقتی نماینده ملت 83 میلیونی به جای حل مشکل ، صورت مسأله را پاک می سازد، انتظارتان از دانش آموزان امروز و فردا چیست ؟!! فردا او نیز بجای تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده و پیشبرنده هر امری ، به پاک کردن صورت مسأله اقدام خواهد کرد و فراغ بال به توجیه بدیهیات ساده ، خواهد پرداخت .

علت دیگر را افزایش تعداد جاسوسان بدین زبان ، عنوان کردید!

مگر ما جاسوس به زبانهای دیگر را شناسایی و دستگیر نمی کنیم ؟ مگر جاسوس بازی سیاستمداران برای پیشی گرفتن از رقیب و حریف ، در دیگر کشورها بالاخص دو قدرت برتر روسیه و آمریکا هم وجود ندارد ؟ کدامیک بدین دلیل غیرمنطقی ، ریشه آموزش واجب زبان انگلیسی را خشکانده اند ؟! راستی عقب مانده ترین کشورهای آفریقایی هم چنین عمل نکرده اند ، اما ایران مدعی ،ظاهرا برای ادامه حیات خود تحمل شداید و سنگلاخ و فراز و نشیب را ندارد و راهی را می پسندد که هموارِ هموارِ هموار باشد ، بدون تحمل هر نوع سختی !

راستی تمام ابزار زندگی من و شما مگر دست تولید همان کافران نیست ؟ تلویزیون و یخچال و موبایل و کامپیوتر و دارو و تجهزات بیمارستان و دانشگاه و ادارات و وزارتخانه و.....شما نمایندگان یک نیم نگاهی به اتومبیل و موبایل و کامپیوتر و لوازم خانگی خود ، بیندازید و شمارش کنید که چند کالای ساخت کافران را مصرف می کنید ؟!

من معلم از این که هنگام برخورد با چند توریست خارجی ، نمی توانم با یک جمله انگلیسی ساده ، آنان را راهنمایی کنم و یا خوشامد بگویم تا کی باید عرق شرمندگی بریزم ؟!

آیا زبان عربی زبان بیگانه نیست و حذف زبان انگلیسی از مدارس

اگر دانش آموز امروز و دیروز که شمای نماینده و من معلم باشیم ، زبان انگلیسی را به خوبی یاد نگرفته ایم ، باید یقه وزرای آموزش و پرورش را به دلیل غفلت نابخشودنی بگیرید ، باید اهمال کاری دبیران این رشته را در عدم یافتن راهکار مناسب آموزش را مذمت نمائید ، باید سرگروه های آموزش زبان انگلیسی سراسر کشور را مؤاخذه نمائید ، باید قانون نویسان را استنتاق نمائید که چرا مسیر قانونگذاری جهت سرآمدی این زبان را طی نکرده اند، نه این که ریشه آموزش این زبان را بخشکانید.

آنچه که مسلم است این تصمیم نمایندگان مجلس ، در راستای تحقق سند تحول بنیادین ، اتخاذ شده است ، اما اگر الفبای سند این است وای به حال سرفصل و فصل و متن و نتیجه آن . ما برای مسلمان واقعی شدن و یا داشتن نظام آموزشی متعهدوار ، به ایجاد و تقویت رفتارهای شایسته و بایسته ، به تربیت نیروهای باوجدان ، به بازنگری در محتوا و کمیت و کیفیت آموزشی نیازمندیم ، به برقراری عدالت آموزشی در جهت ریشه کنی تنوع و تعدد آموزشی نیازمندیم ، آموزش و پرورش ما با بنگاهداری و تقویت و تعمیم مدارس عین انتفاعی ، پیکر عدالت آموزشی و آموزش مناسب را ، دهه هاست که خشکانده است ، حال بجای جستن علت العلل و یا تجزیه و تحلیل روابط علّی ، با گرفتن یقه یک زبان بیگانه آن هم زبان بین المللی و رابط مابین ملل گوناگون ، می خواهید گناهان خود را بشوئید ؟!

لابد شما نمایندگان از قاعده هرم جمعیت قرار گرفته در فقر مطلق ، مطّلع هستید ، پس چگونه آموزش آزاد و داوطلبانه زبان انگلیسی را بر دوش مردم فقیر می گذارید؟ یعنی اگر 20 - 30 درصد جامعه با میل و اراده و توان خود این زبان را یاد بگیرند امر کشورداری و سیاستمداری و روابط بین المللی ، مشکلاتش حل می گردد و تأمین نیرو می شود ؟! خانواده هایی که به دلیل نداشتن فقط پول مداد و خودکار و پاک کن و دفتر و کتب درسی و لباس مناسب ، به مدرسه نمی روند و هرگز جزوی از جمعیت لازم التعلیم محسوب نمی شوند و یا ترک تحصیل می کنند. یعنی تداوم بیسوادی و ضرورت برجا ماندن نهادی به نام نهضت سوادآموزی بعد 4 دهه !!! بررسی کنید ببینید چند کشور در جهان ، چنین نهادی را در قرن 21 نیز دارند!!!
البته ناگفته نماند که انتقال آموزش زبان انگلیسی از مدارس به آموزشگاه ها ، خود برخاسته از باور و اعتراف شما نسبت به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی است و گرنه چنین هدایتی را فرض واجب ، نمی گردید.

نگرانم از تولد و رشد مافیای جدید !!
نگرانم از ریشه کنی صنعت توریسم و ایرانگردی !!
نگرانم از بیسوادی پزشکان نسل زبان نیاموخته !!
نگرانم از تولیدات وابسته مستقیم به مهارت فراگیری زبان انگلیسی !!
نگرانم از بیسوادی نسلی که در استفاده از تکنولوژی باید پیش مترجم روند!!
نگرانم از ضعف تدریس اساتید دانشگاه ها توسط کسانی که امکان یادگیری این زبان را نداشته اند !!
نگرانم از ناتوانی سیاستمدارانی که بدون مترجم قادر به برقراری ارتباط با همتای خود نیستند و من بارها و بارها با مشاهده این صحنه شرمسار گشته ام .
راستی آن روحانی عرب که برای رساندن پیام برادری و برابری دین اسلام ، با تسلط کامل و به زیبایی هر چه تمام ، به زبان انگلسی خطبه می خواند و یا سخنرانی می کند ، باعث سربلندی روحانیون نمی گردد ؟ چون توانایی در هر منظر خود و در هر جایی ، ارزشمند و ستودنی است.

اگر فردا وزیر امروز و یا وزرای بعد برای مقابله با هر نوع اُفت تحصیلی ، اقدام به حذف دروسی چون فیزیک و شیمی و حتی زبان و ادبیات فارسی کرد ، برای این ملت امری عادی و طبیعی خواهد بود و بیمی نیست ، چون ما شیر را بی یال و دُم می پسندیم و ما آن می پسندیم که یار می پسندد.
شما نمایندگان مجلس ، امروز بدترین نوع راهکار و نسخه را برای ملت ایران تجویز کردید و ما ملت ایران امیدواریم که مجلس آینده با انتخاب درست تر و حساب شده نمایندگان ، به لغو چنین مصوبه ای اهتمام ورزد و شاید شعار نامزدهای آتی وعده حذف این مصوبه باشد؟ اما اگر مافیای جدید ( آموزشگاه های آزاد و خصوصی آموزش زبان انگلیسی ) بر رأی مردم و یا نامزدها مسلط شوند، چاره چیست ؟!


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آیا زبان عربی زبان بیگانه نیست و حذف زبان انگلیسی از مدارس

سه شنبه, 30 مهر 1398 22:16 خوانده شده: 5378 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 0 --
دبیر مهربان 1398/08/01 - 06:08
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زده کردم بدین پارسی
شاعری حکیم و نخبه که متاسفانه فراموش شده و هنوز توس در یونسکو ثبت جهانی نشده!!!
پاسخ + 0 0 --
دبیر مهربان 1398/08/02 - 06:34
نباید دو قطبی ایرانی اسلامی یا عربی فارسی ایجاد کنیم که به نتیجه نخواهیم رسید
پاسخ + 0 0 --
سامیار 1398/08/22 - 19:23
فردوسی روحت شاد
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1398/08/01 - 08:07
مدیر محترم سایت با درایت خود ، خوب یقه 5 وزیر را در عکس متن ، گرفته اند!! جمع کردن آنان یکجا برای مؤاخذه
زیاد آسان هم نیست. آن دیگری ظاهرا آقای نوید ادهم هستند. شمع و گل و پروانه همگی جمع اند تا طرح های
آموزش برانداز تدوین نمایند!
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی پیگیر 1398/08/02 - 13:45
این نوید ادهم‌نمیخواهد بازنشسته بشه. ۳۰ سال پیش سرگروه دینی و عربی بود اومد اصفهان. من الان ۳۳ ساله با دکترا در شرف بازنشستگی ام و ایشون هنوز در وزارت جولان میده و ..... هر دولتی اومد ما بیچاره شدیم بخاطر جناح بازی تو مدارس و یا عزلمون کردند یا پست بهمون ندادند اما این وزارتیها همه موندند. خدا لعنت کند جناح بازیها را تو شهرهای کوچک.
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1398/08/01 - 08:15
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی‌اصغر فانی در نشست نقد و بررسی طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار‌کرد: در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش از وظایف و اختیارات این است که هر طرح مرتبط با آموزش‌وپرورش قبل از ارائه در مجلس باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد بنابراین طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی باید به شورای عالی آموزش و پرورش بیاید و در آنجا به طور کامل بررسی شود.

وی افزود: رفع انحصار از زبان انگلیسی حرف جدیدی نیست و در سال 71 و 82، یعنی دو بار در شورای عالی آموزش و پرورش این مسئله تصویب شد تا دانش‌آموزان از بین 5 یا 6 زبان خارجی مانند انگلیسی، روسی، اسپانیولی، آلمانی و فرانسه هر کدام را که می‌خواهند انتخاب کنند.

https://tn.ai/2125591
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1398/08/01 - 08:18
دبیرکل شورای عالی آموزش‌ و پرورش با اشاره به این که طبق مصوبه این شورا امکان آموزش ۵ زبان خارجی دیگر در کنار انگلیسی در مدارس وجود دارد، گفت: طرح مجلس برای رفع انحصار از زبان انگلیسی مخالف عدالت آموزشی است.
نوید ادهم افزود: در کشور ما به دلایل مختلف آموزش زبان از متوسطه دوره اول شروع می‌شود اما بسیاری از دانش آموزان از دوران ابتدایی به آموزشگاه‌های خارج از مدارس می‌روند و باید برای سن آموزش زبان تصمیم‌گیری صورت بگیرد.

وی در ادامه اضافه‌کرد: آموزش‌وپرورش برنامه مشخص برای آموزش زبان دارد و اگر تعداد درخواست‌کنندگان برای آموزش زبان‌های دیگر به حدنصاب برسد، آموزش‌وپرورش موظف به تشکیل کلاس است.
نوید ادهم در پایان گفت: پیش‌بینی می‌کنم طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در فرایند بررسی و تصویب، تغییرات جدی خواهد داشت.
https://tn.ai/2124951
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/08/01 - 08:22
محمد حسنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به این که طبق سند تحول دانش‌آموزان می‌توانند هر زبانی را که بخواهند انتخاب کنند اما امکانات فراهم نیست، گفت: طرح مجلس برای حذف زبان انگلیسی از مدارس بر مبنای مفروضات نادرست و مناقشه‌ برانگیز است.
مشاهده می‌کنید که حدود 80 درصد افراد متقاضی یادگیری زبان انگلیسی هستند، در دنیا اصطلاحی برای آموزش زبان خارجی وجود دارد به نام زبان میانجی، در دنیای امروز چون ملت‌ها با هم مراوده بسیاری دارند و هم‌اکنون بزرگترین زبان میانجی جهان، انگلیسی است.

https://tn.ai/2122100
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1398/08/01 - 08:29
علی اصغر فانی :

در طرح واگذاری آموزش زبان به آموزشگاه‌ها بیان شده و حتی استخدام معلمان زبان انگلیسی نیز ممنوع شده است. بعد از بازتاب‌های منفی این طرح در رسانه‌ها با بسیاری از نمایندگان مجلس صحبت کردم و عنوان می‌شد که می‌خواهند امضایشان را پس بگیرند.


کد خبر: ۸۳۰۸۹۰ . ۰۱ آبان ۱۳۹۸ -
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/08/01 - 08:32
حاجی میرزایی :

شورای عالی آموزش و پرورش جلوی کارهای بی‌کیفیت در تعلیم و تربیت را بگیرد........

کد خبر : 17183 . سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ .
پاسخ + +3 -1 --
ناشناس 1398/08/01 - 08:34
قصد و هدفم از ارسال این همه دیدگاه متناقض ، نشان دادن عدم همسویی در امر آموزش و پرورش است.
هر کس که زورش می رسد خنجری بر پیکر پیر و فرتوت
نظام آموزشی کشور فرود می آورد که امیدی به التیام
هیچیک نیست. راستی چرا آموزش و پرورش گوشت قربانی شده است و همه باطمع و حرص بدان می نگرند؟
پاسخ + +3 -1 --
عقیق 1398/08/01 - 14:05
وقتی آموزش و پرورش، آموزش زبان
انگلیسی را بجای زیر 6 سالگی از
بالای 12 سالگی آغاز می کند، افت
تحصیلی این درس طبیعی است، چون
سن استاندارد یادگیری زبان دوم
را 7_8 سال است که از دست داده اند
پاسخ + +18 0 --
علی صادقی / مشاور 1398/08/01 - 14:06
با سلام و سپاس
فردوسی طوسی:
« ... به یزدان اگر ما خِرَد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم؟! ... »
پایدار باشید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/08/01 - 15:03
نبود خرد جمعی حلقه مفقووده. ایرانیان
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/08/01 - 15:59
مفقوده
پاسخ + +3 -1 --
ناشناس 1398/08/01 - 15:00
من بیسواد که هرگز درس زبان انگلیسی ام خوب نبود، برای این
تصمیم مجلسیان متاسف و غمگینم
شما ی مدعیان دکتری در مجلس با
ژست عالی اما ذهن خالی، شرم نمی کنید. شما زبان میانجی مابین انسانها
را حذف کردید. ماشا ا.... عمرتان دز
فرنگ می گذرد اما دست راست و چپ خود را نمی شناسید. ننگ بر عقب اندیشی ما ایرانیان!!!
پاسخ + +4 -1 --
بایبوردی 1398/08/01 - 16:03
اگر مرد عمل و میدان اید، زبان فارسی
را بین المللی کنید تا جهانیان بدان
سخن گویند و آن را در مدارس آمریکا و ژاپن و روسیه و آلمان و خود انگلیس
و......... آموزش دهند.به امید آن روز
پاسخ + 0 0 --
زبان میانجی 1398/08/02 - 08:36
کاملا منطقی است . توانمندی یعنی همین و گرنه طبل توخالی هم صدا دارد.
پاسخ + +4 -2 --
حسن 1398/08/01 - 20:10
درود و سلام خدا بر همکاران به حساب فرهنگی که زبان وحی و کلام خدا یعنی عربی را بیگانه می دانند ولی زبان روباه پیر انگلیس را که با این زبان منحوسش کل دنیا را مستعمره خود کرده زبان شیرین تر از مادری حساب می کنند البته .... حق دارند زیرا همینها بودند که این دولت سرشار از امید را بر سر ملت سوار کردند تا با وزیر خارجه انگلسی زبانش برجام پر محتوا را حواله ملت بکند و مردم از میوه های این قرارداد همچون تورم سیصد درصدی و اقتصاد منفی هشت درصدی بهره مند شوند ما هم امیدواریم همانطور که آنها در این دنیا اینقدر پابوس این کافران هستند در آخرت هم با آنها محشور شوند با تشکر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/08/01 - 21:40
چقدر روشنفکرید حسن آقا،
بعد میگن چرا نمیشه، چون
شماها هستید و کم هم نیستید
جناب مومن. آینه را نگاهی
بیندازید بعد گناهان خود را
بشمارید!! '
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/08/01 - 22:29
ظاهرا اطلاعات تاریخی شما ضعیف
می باشد و یا دنیا را خیلی کوچک
می بینید. کدام کل دنیا.
صغری تان چون غلط است، کبری تان
نیز غلط از آب درآمده است، نتیجه گیری هم. همچنین.
هندوستان مستعمره انگلیس، چهارمین
قدرت برتر دنیاست و زبان رایج آنان
انگلیسی است.
پاسخ + 0 0 --
حسن 1398/08/01 - 23:56
احسنت این را هم بگو که هندوستان زبان انگلیسی را وسیله قرار داد تا با اتکا به توان داخلیش و پشتکار و مدیریت سالم و توانمند خود بتواند در دنیا مطرح شود و قدرت اقتصادی چهارم جهان شود ولی ما و دولت خدوممان زبان را وسیله ای قرار دادیم که راحت بتوانیم با امثال خانم موگرینی صحبت کنیم و به جای توان داخلی التماس کنیم که در قبال پیمان سراسر مفید برجام یک سبد گلابی به ما بدهد
پاسخ + 0 0 --
زبان میانجی 1398/08/02 - 08:34
همکار محترم حسن آقا،
همانند هر جمع ، افراد حق موافقت و مخالفت با طرح این طرح دارند مثل نمایندگان درمجلس. منتهی مراتب ، آنچه که ارزشمند است در کمال احترام و تواضع ، باید طرفین برای نظر خود استدلال منطقی و مقبول ارائه دهند. مثلا نویسنده متن ، اشاره کرده اند که مسئولیت آموزش زبان عربی ، به مساجد واگذار گردد و اهل فن یعنی روحانیون آن را آموزش دهند. اگر استدلال آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه های خصوصی، مورد تأیید جبهه شماست ، آموزش زبان عربی در مساجد هم مورد تأیید جبهه ماست.
زبان بیگانه ، بیگانه است فرق نمی کند. در داخل همین کشور،زبان های محلی اجازه قد کشیدن ندارند ، حال چگونه است که زبان عربی ، خودمانی شده است؟در ضمن عنوان متن گویای همه چیز است. روحت شاد فردوسی !!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/08/02 - 09:43
حسن آقا ما کدام دوره ، کدام کارمان درست بوده که این هم رویش !!!
پاسخ + 0 0 --
حسن 1398/08/03 - 04:36
جناب ناشناس اگر در هر دوره ای ما کارمان نادرست بوده بدان که در این دوره همه چیز درست بوده و ما کاملا با انتخاب این دولت زحمت کش به اهدافمان رسیدیم که از آن جمله می توان به افزایش اشتقال در جامعه با کشاندن ملت در صف گوشت و مرغ و رواج انواع دزدیها و همچنین رکورد زدن در پرداخت حقوقهای نجومی و اختلاص و کسب مقام اول جهانی در تورم و طلاق را می توان نام برد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/08/03 - 11:34
جناب حسن آقا،
مشکل ما در این مبحث، مخالفت با
حذف زبان انگلیسی است نه تایید
یا رد دولت که مقوله ای دیگر است.
قاطی کردن مباحث نامربوط، انحراف
معیار از هدف مورد نظر است.
اجازه دهید هر نکته مکان خود را حفظ
کند تا به هدفی مشترک دست یازیم.
پاسخ + +1 0 --
عقیق 1398/08/02 - 08:59
مخالفان رفع انحصار زبان انگلیسی از نظام آموزشی کشور چه می‌گویند؟

این طرح به سرانجام نمی‌رسد
«محمود صادقی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نشست اول که به عنوان مخالفان این طرح بود، گفت: در مجلس طرح‌هایی زیادی تصویب و انباشته شده که هنوز اجرا نمی‌شود. از طرفی با توجه به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی احتمالاً این طرح هم به سرانجام نخواهد رسید.
وی افزود: اما مسئله آموزش زبان جز دغدغه‌های ما بوده زیرا به رغم زبان آموزی در دوره‌های دبیرستان و دانشگاه، محصل و دانشجو شاید نتواندیک مکالمه ساده به زبان انگلیسی را انجام دهدیا مقاله‌ای به این زبان بنویسد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شکل اجرایی شورای عالی آموزش و پرورش به گونه‌ای است که باید خود وزارت آموزش و پرورش متولی آن شود. البته دانش آموزان به جز زبان انگلیسی در سایر دروس هم از نظر کاربردی موفق نیستند.

30 مهر ۱۳۹۸ .کد خبر: 83527397
پاسخ + 0 0 --
عقیق 1398/08/02 - 09:01
زبان انگلیسی به دلیل بین المللی بودن آن باید حفظ شود

«محمد رضا گشمردی» نماینده گروه زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس در ادامه این نشست گفت: باید روی این طرح بسیار فکر کرد و به نظرم مجلس در حال بازی با این طرح است. در حالی که این طرح می‌تواند معلم و شاگرد رابه چالش بکشد.

وی گفت: مسئله این است که زبان انگلیسی دانش آموزان کشور درچه سطحی است که می خواهیم آن را حذف کنیم. زیرا وضعیت امروز دانش آموزان در زبان انگلیسی خوب نیست. در حالی که در کشورهای اروپایی ۳ تا ۴ زبان همراه با زبان مادری تدریس می‌شود.
ادامه دارد......
پاسخ + 0 0 --
عقیق 1398/08/02 - 09:01
استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس افزود: زبان انگلیسی زبان بین المللی دنیا است که باید همه محصلان آن را فرا بگیرند. حال اگر زبان لری هم زبان بین المللی بود باز باید آن را فرا می‌گرفتیم.
گشمردی تاکید کرد که این طرح به معلم و شاگرد آسیب جدی می زند. در حالی که بیشتر کشور ها به رغم اینکه زبان انگلیسی به عنوان زبان اول آنها نیست ولی فرزندان آنها به راحتی به این زبان صحبت می‌کنند. همچنین در کشور چین با همه قوانین خاصی که دارند، چرا زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه‌های آنها تدریس می‌شود؟

همان منبع
پاسخ + 0 0 --
عقیق 1398/08/02 - 09:02
رفع انحصار باید در آموزش عالی پیگیری شود

«فرامرز میرزایی» ریس انجمن زبان عربی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این نشست اظهارداشت: اینکه این طرح چگونه اجرا می‌شود و تکلیف استان‌هایی محروم چه می‌شود، جای سوال دارد.

وی گفت: در سیستم آموزش و پرورش کشور، زبان عربی آموزش داده می‌شود ولی دانش آموز نمی‌تواند به زبان عربی صحبت کند. این معضل برای سایر درس‌ها نیز وجود دارد.

این استاد دانشگاه افزود: باید رفع انحصار را درآموزش بیشتر و جدی تر دنبال کرد. زیرا به عنوان مثال دانشجویی در رشته عمران تحصیل می‌کند و برای پروژه‌های عمرانی می‌تواند به کشورهای عربی برود و نیازمند یادگیری زبان عربی است. حال او برای انتخاب زبان مورد دلخواه باید آزاد باشد و نباید این دانشجو را محدود به یادگیری زبان انگلیسی کرد.
همان منبع
پاسخ + 0 -1 --
عقیق 1398/08/02 - 09:03
شعار مرگ بر انگلیس را به مرگ بر زبان انگلیسی تعمیم ندهیم

«محمود مهرمحمدی» عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز در این نشست اظهارداشت: به نظرم این حساسیت بیشتر سیاسی است و شاید اینکه می گوییم مرگ بر انگلیس، باید مرگ بر زبان انگلیسی هم بگوییم.

وی گفت: چه بخواهیم چه نخواهیم آموزش زبان انگلیسی قابل مقایسه با هیچ زبان دیگری نیست و نباید این موضوع را به مسائل سیاسی کشور ربط داد. برای همین است آموزش زبان انگلیسی باید از بخش نیمه تجویزی به بخش تجویزی منتقل شود.

وی ادامه داد: محدودیت در زبان انگلیسی به نوعی یک معلولیت است و باید جلوی معلولیت را گرفت. زیرا ما به نسل آینده جامعه مدیون هستیم. البته می توان شرایطی توسط وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای خصوصی فراهم کرد تا سایر زبان‌ها نیز بر حسب علاقه دانش آموزان تدریس شود.
همان منبع
پاسخ + +1 -1 --
عقیق 1398/08/02 - 09:03
تهران- ایرنا-
مخالفان رفع انحصار زبان انگلیسی از نظام آموزشی کشور معتقدند این طرح قابل اجرا نیست و در مجلس شورای اسلامی نیز رای نمی‌آورد و نباید مسائل سیاسی را با آموزش زبان انگلیسی درهم ادغام کرد.
پاسخ + +1 -3 --
محمد 1398/08/11 - 17:25
همکار محترم عنوان خوبی برای دفاع از زبان خارجی انتخاب نکرده اید، ضمنا رجوع به فردوسی خود نژادپرستانه است، با استدلال شما اگر عربی بیگانه است پس فارسی هم برای ما ترک ها بیگانه است.
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1398/08/12 - 11:03
سلام
لابد تفاوت زبان بیگانه و ملی را به نیکی می دانیم.
اینجا بحث سر زبان های داخلی نیست و با زبان بیگانه ظاهرا مشکل داریم.
بنده در حد برچسب زدن به شاعر نامدار فردوسی نیستم که نژاد پرست خطاب کنم.
عنوان در مقابله با نظر نمایندگان آورده شده است. تشکر
پاسخ + 0 -5 --
محمد 1398/08/13 - 00:40
آقای پورسلیمان متاسف که سایت زیبای صدای مغلم را به صورت بلند گویی برای باستان گرایی قرار داده اید ، واقعا آموزش یعنی این؟
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1398/08/13 - 09:37
همکار محترم، قرار نیست یک رسانه
صد درصد منطبق با خواسته ها و باور و برداشت من نوعی اداره گردد. آنگاه
رسالت بی طرفی خود را از دست
می دهد. بگذارید رسانه محل تضارب
آرای من و شما باقی بماند و هر خواننده
برداشت شخصی خود را محفوظ نگه
دارد. اگر برخورد آرا نباشد و همه ما
مثل هم فکر کنیم، چگونه جامعه ای
خواهیم داشت؟
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1398/08/13 - 09:51
تمام کشورهای پیشرفته امروز با خاطره و یادآوری و بزرگداشت گذشته
و تاریخ خود، قدرتمند می گردند و با افتخار همه تاریخ خود را منفی مثبت
به کودکان آموزش می دهند تا از هر کدام درس مقتضی را بگیرند.
ما چگونه ملتی هستیم که هر جای تاریخ را دوست نداریم یا به نفع مان
نیست قیچی می کنیم.
لطفا از فرهنگ برچسب زنی پرهیز کنیم. ما همگی با یک گدشته مشترک
هموطنیم.
پاسخ + 0 -1 --
امید 1398/08/22 - 06:52
فردوسی
پاسخ + +4 0 --
سارا 1399/05/25 - 13:05
بسیار عالی

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

هدف، محتوا و فرایند مصاحبه های گزینش داوطلبان حرفه معلمی در ایران تا چه اندازه معتبر و با معیارهای علمی سازگار است؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور