صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

تصور اینکه مدیران کنونی آموزش و پرورش با سوابق فکری و اجرایی که دارند در مقابل نهاد قدرتمند و محافظه کار شورایعالی انقلاب فرهنگی بایستند بسیار دور از انتظار است

مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس به جای شعارهای توده پسند از حق انحصاری مجلس برای قانونگذاری دفاع کند؛ آقای وزیر به رییس جمهور نامه بنویسد که دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور آموزش و پرورش غیر قانونی است و پای حرفش محکم بایستد

شیرزاد عبداللهی/ همکار صدای معلم

پزشکیان می گوید مصوبه حذف سمپاد، خواب پولدارها را آشفته کرده است / پزشکیان معتقد است که شورای انقلاب فرهنگی در دفاع از ثروتمندان و کسانی که منافعشان به خطر افتاده قصد دارد مانع اجرای مصوبه شود/ آقای پزشکیان چرا نمی گوید که شورای انقلاب فرهنگی شأن قانونگذاری ندارد/ چرا آقای پزشکیان توسعه مدارس غیردولتی با میانگین شهریه دو برابر مدارس سمپاد را نماد ثروت و بی توجهی به فقرا نمی داند/ تبلیغ تضاد بین  بالای شهری و پایین شهری  و ثروتمند و فقیرو تحریک مردم علیه همدیگر  زیبنده عضو هیات رییسه مجلس نیست/ مبنای این پیش فرض که حذف سمپاد ، خواب ثروتمندان را آشفته کرده است، چیست / آیا دانش آموزان سمپاد فرزندان مرفهان بیدرد هستند/ ظاهرا بعضی نمایندگان مانند پزشکیان با حمله به ثروتمندان دنبال خرید محبوبیت و جمع کردن رای برای انتخابات آینده هستند/ مخبردزفولی گفت که بحث سمپاد از دستورکار جلسه 15 اسفند شورا خارج و مقرر شد که بعد از بررسی های کارشناسی در شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شود/ مخبر گفت که اجرای مصوبه اخیر تا تصمیم گیری شورای انقلاب فرهنگی متوقف می شود/ نامه وزیر آموزش و پرورش به واعظی رییس دفتر رییس جمهور ، از نظر محتوا ، پَرت و  چیزی شبیه غُر زدن بود/ بطحایی حرفی را به مخبر دزفولی نسبت داد که او نگفته بود/ زرافشان معاون وزیر آموزش و پرورش گفت که نیازی به بررسی مصوبه حذف آزمون سمپاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست و مصوبه اجرا می شود/ رییس جمهور به عنوان رییس شورایعالی آموزش و پرورش مصوبه را امضا نکرده و معلوم نیست که آقای زرافشان بدون امضای رییس شورایعالی آموزش و پرورش مصوبه را چگونه اجرا می کند/ محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: " هرگونه تغییر در مدارس سمپاد منوط به بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است."/ اگر در مصوبه فقط  تغییراتی در نحوه برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد ایجاد شده باشد نیازی به ارجاع به نهاد قانونی بالادستی نیست/ انحلال مدارس سمپاد فراتر از اختیارات شورایعالی آموزش و پرورش است/ آقای نوید و آقای بطحایی توضیح دهند طبق قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش نهاد قانونی بالادستی این شورا کدام نهاد است/ در قانون شورایعالی آموزش و پرورش دوبار به نام مجلس اشاره شده اما نامی از شورایعالی انقلاب فرهنگی برده نشده است/ ارجاع مصوبات شورایعالی آموزش و پرورش به شورایعالی انقلاب فرهنگی غیر قانونی بوده و اکنون هم غیر قانونی است/ کار شورایعالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری های کلان فرهنگی و مشورت است و شان قانونگذاری ندارد/ تصویب سند تحول و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی بوده و ارجاع آنها به شورای انقلاب فرهنگی غیر قانونی بوده است/ آقای حاجی بابایی و نوید ادهم فکر می کردند شورای انقلاب فرهنگی "خودی" تر از مجلس است و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش را آنجا فرستادند/ آقای بطحایی مدت ده سال تا سال 92 کارمند شورایعالی آموزش و پرورش بوده و این مسایل را به خوبی می داند/ نامه بطحایی به واعظی رییس دفتر رییس جمهور حداقل سه غلط نگارشی  داشت/ شورا دارای یک عضو افتخاری (احمد جنتی ) و 17 عضو حقیقی است که توسط رهبر انقلاب تعیین می شوند/  شورای انقلاب فرهنگی  24 عضو حقوقی دارد که شامل رییس جمهور و وزرای ورزش و علوم و آموزش و پرورش و بهداشت و ارشاد و رییس قوه قضاییه و رییس مجلس و رییس صداوسیما و.... است/ گرایش سیاسی شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر به سمت اصولگرایان است/ آقای وزیر به جای غُرزدن به رییس جمهور نامه بنویسد که شورایعالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری در حوزه آموزش و پرورش ندارد/ مدیران آموزش و پرورش جرات ورود به موضوع اختیارات شورایعالی انقلاب فرهنگی را ندارند و از سطح نق زدن فراتر نمی روند/ اگر شورایعالی انقلاب فرهنگی را به عنوان نهاد قانونگذار بالادستی آموزش و پرورش بپذیریم منطقا نمی توانیم با ورود این شورا به مساله سمپاد مخالفت کنیم/ نهاد قانونگذار پایین دست (شورایعالی آموزش و پرورش ) یا مسئولان اجرایی نمی توانند برای نهاد قانونگذار بالادستی تعیین تکلیف کنند/ سوال اساسی و دشوار  این است که نظر وزیر آموزش و پرورش درباره شأن قانونگذاری شورای انقلاب فرهنگی چیست/ با کشیده شدن بحث به سطح سیاسی، مساله انحلال سمپاد ممکن است به 2030 جدیدی برای مدیران آموزش و پرورش تبدیل شود

حذف مدارس سمپاد و دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در آموزش و پرورش

مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به کانال تلگرامی نگاه وابسته به وزارت آموزش و پرورش  گفت : "در این مملکت نیازی نیست به فکر ثروتمندان و بالای شهری ها بود، بلکه باید به فکر افراد نیازمند و بی بضاعتی باشیم ..." پزشکیان با انتقاد از تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: "متاسفانه خواب تعدادی از  پولداران آشفته شده و منافع شان به خطر افتاده است، به همین دلیل این شورا با تشکیل جلسه اضطراری قصد دارد مانع اجرای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی در دوره ابتدایی شود." تبلیغ شکاف و تضاد بین  بالای شهری و پایین شهری  و ثروتمند و فقیر، زیبنده عضو هیات رییسه مجلس نیست. نماینده مجلس باید به فکر افراد نیازمند و بی بضاعت باشد اما نه از راه تبلیغ تضاد طبقاتی. مبنای این پیش فرض که حذف سمپاد ، خواب ثروتمندان را آشفته کرده است، چیست؟ این اتهام که گویا نهاد شورایعالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن با رییس جمهور است، طرفدار ثروتمندان است از کجا آمده است؟

حذف مدارس سمپاد و دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در آموزش و پرورش

تصور اینکه مدیران کنونی آموزش و پرورش با سوابق فکری و اجرایی که دارند در مقابل نهاد قدرتمند و محافظه کار  شورایعالی انقلاب فرهنگی بایستند بسیار دور از انتظار است  آقای پزشکیان به جای شعار پوپولیستی در این قضیه ، چرا از حق انحصاری مجلس برای قانونگذاری دفاع نمی کند؟ چرا نمی گوید که شورای انقلاب فرهنگی شأن قانونگذاری ندارد؟ چرا نمی گوید نهاد قانونی بالادست شورایعالی آموزش و پرورش، فقط مجلس شورای اسلامی  است و از وزیر آموزش و پرورش نمی خواهد که مصوبه را به مجلس بفرستد. چرا وقتی که سند ملی آموزش و پرورش را برای تصویب به شورایعالی انقلاب فرهنگی فرستادند آقای پزشکیان به عنوان نماینده اعتراض نکرد؟ ایشان به پشتوانه کدام تحقیق، حکم کلی صادر می کند که حذف سمپاد و نمونه دولتی خواب ثروتمندان را آشفته کرده است؟ آیا بچه های سمپاد از خانواده های سرمایه دار و فئودال آمده اند؟ اگر مساله را صرفا در چهارچوب جنگ فقیر و غنی ببینیم ، چرا آقای پزشکیان توسعه مدارس غیردولتی با میانگین شهریه دو برابر مدارس سمپاد را نماد ثروت و بی توجهی به فقرا نمی داند؟ متاسفانه اغلب مسئولان عادت کرده اند به جای تلاش برای حل مسایل ، شعارهای توده پسند سردهند و برای خود محبوبیت بخرند. 

نامه بطحایی وزیر آموزش و پرورش به واعظی رییس دفتر رییس جمهور ( اینجا ) نارضایتی ضمنی وزیر را از ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی به بحث حذف مدارس سمپاد را منعکس کرد. اما زرافشان معاون وزیر با صراحت بیشتری دخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی را رد کرد و گفت : " نیازی به بررسی مصوبه حذف آزمون مدارس نمونه دولتی و سمپاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست." زرافشان افزود : "شورای عالی آموزش و پرورش مرجع مستقل قانون‌گذاری در این حوزه است و این مصوبه نیز برای سال آینده اجرایی خواهد شد." معاون متوسطه وزیر اضافه کرد: هیچ دلیل و ضرورتی برای ارجاع مصوبه حذف مدارس نمونه و سمپاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد." معلوم نیست آقای زرافشان از چه جایگاهی چنین احکامی را صادر کرده است؟ آیا دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش (مهدی نوید ادهم ) بدون امضای رییس جمهور مصوبه اخیر را ابلاغ کرده است؟ به نظر می رسد این حرفها دنباله همان تبلیغات قبلی است و کسی این حرفها را جدی نمی گیرد. 

حذف مدارس سمپاد و دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در آموزش و پرورش

مصاحبه مخبر دزفولی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 15 اسفند 96 بحث مناقشه برانگیز  انحلال مدارس سمپاد متوسطه اول را وارد مرحله جدیدی کرد. آنچه دزفولی گفت ( اینجا ) این بود که بحث سمپاد از دستورکار جلسه 15 اسفند شورا خارج  و مقرر شد که بعد از بررسی های کارشناسی ، این موضوع در شورایعالی انقلاب فرهنگی طرح و در مورد آن تصمیم گیری شود. او اضافه کرد تا زمان تصمیم گیری شورا ، هر گونه اقدام در مسیر اجرای مصوبه آموزش و پرورش برای حذف سمپاد متوقف می شود. از طرفی طبق ماده 5 قانون تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش ، "مصوبات پس از تایید رییس شورا [ رییس جمهور ] توسط دبیرکل به موسسات مربوط ابلاغ خواهدشد." تا کنون رییس جمهور ، این مصوبه را امضا نکرده است. مسئولان اجرایی آموزش و پرورش اگر شورای انقلاب فرهنگی را به عنوان نهاد قانونگذار بالادستی به رسمیت می شناسند نمی توانند این شورا را از ورود به مسایل حوزه آموزش و پرورش منع کنند. حتی شرایعالی آموزش و پرورش هم نمی تواند نهاد قانونی بالادستی را از ورود به بررسی مصوبه اخیر بازدارد.

اگر گذشته را نادیده بگیریم اکنون فرصت خوبی است که مدیران ارشد آموزش و پرورش هم از مصوبات قانونی شورایعالی آموزش و پرورش دفاع کنند و هم به جای غُر زدن ، مستقیم وارد اصل داستان شوند  اختیارات شورایعالی آموزش و پرورش در بند 6 قانون تشکیل شورا ( اینجا ) در 15 بند احصا شده است. از آنجایی که متن مصوبه بحث برانگیز شورا در مورد انحلال سمپاد منتشر نشده است ، نمی توان با قطعیت در مورد اینکه مصوبه اخیر در محدوده اختیارات شورا است و یا باید به نهاد بالا دستی قانونگذاری  ارجاع شود اظهار نظر کرد. اما اگر این مصوبه در محوده "آیین نامه هاومقررات امتحانات مدارس" فرض کنیم و به عبارتی تغییراتی در نحوه برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد ایجاد کرده باشد نیازی به ارجاع به نهاد قانونی بالادستی ندارد. اگر مصوبه صراحتا حذف مدارس سمپاد  را مطرح کرده باشدبا توجه به تاریخچه تاسیس سمپاد و حساسیت های سیاسی و مصوبات قبلی مربوط به این مدارس در نهادهایی بالاتر از آموزش و پرورش ، قاعدتا باید این مصوبه به نهاد قانونگذاری بالادست ارجاع شود. پرسشی کلیدی که باید دبیر شورا و وزیر آموزش و پرورش به ان صراحتا جواب بدهند این است : نهاد قانونگذاری بالادستی شورایعالی آموزش و پرورش کدام نهاد است؟

در شرح وظایف و اختیارات شورا دو جا به نام مجلس شورای اسلامی  به عنوان نهاد قانونگذاری بالا دستی شورایعالی آموزش و پرورش اشاره شده است.اما در سرتاسر قانون اسمی از شورایعالی انقلاب فرهنگی برده نشده است. بنابراین اصولا ارجاع مصوبات شورایعالی آموزش و پرورش به شورایعالی انقلاب فرهنگی غیر قانونی بوده است و الان هم دخالت این نهاد غیر قانونی است. آقای حاجی بابایی [وزیر وقت]  و دبیر وقت شورا [مهدی نوید ادهم ] احتمالا با این دید که شورایعالی نهادی خودی تر است و سختگیری اعتقادی – سیاسی بیشتری اعمال می کند ، سندملی  یا سند تحول بنیادی و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان را به جای مجلس به شورایعالی انقلاب فرهنگی فرستادند. این عمل شورایعالی آموزش و پرورش و وزیر وقت و رییس جمهور وقت [ احمدی نژاد ] به عنوان رییس شورایعالی آموزش و پرورش غیر قانونی بوده است و طبعا مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین متنی غیرقانونی است. در آن دوره آقای سید محمد بطحایی از کارکنان شورایعالی آموزش و پرورش  بوده است و با این سازوکار آشنا است.

حذف مدارس سمپاد و دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در آموزش و پرورش

نامه وزیر آموزش و پرورش به واعظی رییس دفتر رییس جمهور ، چیزی شبیه غُر زدن است. در حالی که مخبر دزفولی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی صحبت از بررسی کارشناسی مساله حذف سمپاد و مطرح شدن آن در آینده کرده است ، بطحایی در یک نامه با حداقل سه غلط نگارشی  از واعظی خواسته است به مخبر دزفولی بگوید که اظهار نظر خود در مورد مصوبه جلسه 15 اسفند را تصحیح کند! اگر گذشته را نادیده بگیریم اکنون فرصت خوبی است که مدیران ارشد آموزش و پرورش هم از مصوبات قانونی شورایعالی آموزش و پرورش دفاع کنند و هم به جای غُر زدن ، مستقیم وارد اصل داستان شوندنهاد قانونگذاری بالادستی شورایعالی آموزش و پرورش کدام نهاد است؟

 آقای وزیر به رییس جمهور نامه بنویسد که دخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی در امور آموزش و پرورش غیر قانونی است و پای حرفش محکم  بایستد. بعید می دانم مهدی نوید ادهم و بطحایی و زرافشان جربزه کافی برای طرح این مساله را داشته باشند. تصور می کنم مدیرانی با این سوابق توان و ظرفیت ایستادن در مقابل دخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی را ندارند و با یک تشر امثال آقای ازغدی جا می زنند.اما با این حال باید امیدوار باشیم.  

 حذف مدارس سمپاد و دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در آموزش و پرورش تصور اینکه مدیران کنونی آموزش و پرورش با سوابق فکری و اجرایی که دارند در مقابل نهاد قدرتمند و محافظه کار  شورایعالی انقلاب فرهنگی بایستند بسیار دور از انتظار است. آقای بطحایی خود عضو حقوقی شورایعالی انقلاب فرهنگی است و آقای حسن روحانی رییس جمهور ، رییس این شورا است. این شورا در سال 1363 به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی تاسیس شد.  هدف از تاسیس آن "خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه‌ها در سطح کشور" بود. در 33 سال گذشته ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی تغییرات اندکی کرده است (اینجا ). در حال حاضر شورا دارای یک عضو افتخاری (احمد جنتی ) و 17 عضو حقیقی که توسط رهبر انقلاب تعیین می شوند و 24 عضو حقوقی است .(اینجا)  ترکیب این نهاد متمایل به اصولگرایان است و در موضوع سمپاد به نظر می رسد گرایش غالب در این نهاد مخالف انحلال مدارس سمپاد است. جالب اینکه مدافعان مصوبه در همین آغاز خود را بازنده ماجرا فرض می کنند.

مساله حذف سمپاد کم کم در کادر جناحی قرار می گیرد. محمدمهدی زاهدی رئیس اصولگرای  کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی 19 اسفند به خبرگزاری خانه ملت گفت : " هرگونه تغییر در مدارس سمپاد منوط به بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است." ( این جا ) زاهدی که خود عضو حقوقی شورای انقلاب فرهنگی است در باره محتوای جلسه 15 اسفند شورا گفت :"در این جلسه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه هرگونه تغییر در اساسنامه باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مود بررسی و کارشناسی قرار گیرد و در مورد آن تصمیم‌گیری شود." نماینده کرمان و راور در مجلس افزود: " اگر قرار است تغییری در اساسنامه مدارس سمپاد صورت گیرد یا منحل شوند، باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دقت بررسی شود و سپس تغییرات انجام شود." وزیر آموزش و پرورش و دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش در صورتی که جایگاه قانونگذاری شورایعالی انقلاب فرهنگی را به رسمیت بشناسند (که بسیار بعید است که نشناسند) چاره ای جز تمکین در برابر ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی به موضوع مدارس سمپاد ندارند.

دوشنبه, 21 اسفند 1396 ساعت 20:39 خوانده شده: 356 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +3 -5 --
عاشق سمپاد 1396/12/21 - 21:28
سلام .جناب عبداللهی عزیز.ظاهرا در دوران وزارت دکتر حاج بابایی که سند تحول به امضا وتصویب شورای انقلاب فرهنگی رسیده.داخلش ذکرشده هرتغییر کلی که درآپوزش قراره صورت بگیره لازمه به تصویب شورای انقلاب فرهنگی برسه.ضمن اینکه اساسنامه وشیوه اداره سمپاد در سال ۶۷ به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسیده.پس حذف مدارس سمپاد مقطع متوسطه اول نوعی دخل وتشرف در اسانامه ی سمپاد حساب می سه و باید در انقلاب فرهنگی مطرح بشه وگرنه اعتباری نخواهد داشت.اگر یه عده می خوان آزمونها رو حذف کنند مختارن ولی اجازه ی انحلال مدارس سمپاد فقط وفقط در حیطه ی اختیارات شورای انقلاب فرهنگیه.مگر اینکه مقام معظم رهبری بهشون مجوز این کارو بده.
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/12/21 - 21:56
موافقم اما وزیر ضعیفتر از فانی عرضه قاطعیت و مقاومت در مقابل تندروهای قوی و با قدرت را داره؟؟ بعیدمیدانم
انشاا...استیضاح بطحایی وزیر ضعیف ا.پ
نوبخت دروغگوست گفت از15تا20 حقوق اسفند پرداخت میشه اما من معلم هنوز حقوق نگرفتم
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/22 - 03:13
به نظرم آقای بطحایی به جنبه های حقوقی و سوابق موضوع کم توجهی کرده است. احتمالا می خواستند با بسیج افکار عمومی و طرح مسایل مردم پسند، رییس جمهور و نهادهای بالادستی را در موقعیتی قرار بدهند که جرات مخالفت نداشته باشند. در مقدمه اساسنامه سمپاد مصوب هیات وزیران با امضای میرحسین موسوی نخست وزیر آمده است: "هيات وزيران در جلسه مورخ 22 / 3/ 1367 بنا به پيشنهاد هيات امناء سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان و به استناد ماده واحده وابستگي سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان به وزارت آموزش و پرورش مصوب يكصد و پنجاهمين جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي اساسنامه سازمان مزبور را به شرح زير تصويب نمودند. " در دوره احمدی نژاد هم یک سری تغییرات در جایگاه سمپاد ایجاد شد. مساله این است که تصمیم در مورد انحلال مدارس سمپاد مانند تصمیم در مورد ایجاد آن قاعدتا باید درسطحی بالاتر از وزارت آموزش و پرورش صورت گیرد.
پاسخ + +5 0 --
........... 1396/12/21 - 21:42
بهترین فرصت برای وزیر است که مشت محکم بر میز
وزارتش زده یاعلی گوید و به جنگ زورگویان سواستفاده
کننده از آرمانهای انقلاب برود. اگر جنگید راه برای دیگر
تصمیمات درست اش باز خواهد شد ، اگر مثل بخشنامه
گلزارشهدا در ابتدایی عقب نشینی کند ،روند مافیا مابانه
فعلی نیم قرن دیگر نیز آموزش و پرورش را به انحطاط
خواهد کشاند. وزیر برخیز و یک بار هم که شده یک وزیر
مرد باشد .
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1396/12/21 - 22:00
اگه فردی بخوادکارهای مد نظر شمارو انجام بده قبلش باید استعفا از تمامی سمتهای داخل نظام بده وبره توگروه های اپوزسیون ضد انقلاب نام نویسی کنه. فراموش کردید که بطحایی قراره وزیر در چارچوب جمهوری اسلامی باشه؟؟؟؟وزیری که بخواد در برابر دستورات رهبری ایستادگی کنه به سرنوشت بنی صدر یا عطالله مهاجرانی مبتلا خواهد شد.بطحایی هم باید حد خودش رو بشناسه.بالاخره یا ژست اپوزسیون یا قبول مسئولیت داخل نظام. دوتا باهم امکان پذیر نیست!!!
مصوبه ی مدارس سمپاد با امضای رهبری درسال 67 به تصویب رسیده وتا این لحظه نظر مقام معظم رهبری بر احیای سمپاده. پس بطحایی باید بین ژست اپوزسیونی و مقام وزارت یکی رو انتخاب کنه.
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1396/12/21 - 22:04
سلام

دوست عزیز سمپادی

بدترین کار دفاع بد و غیرمنطقی است .

بهتر است کمی از سیاست فاصله گرفته و با زبان کارشناسی و اقناع گرانه با مخاطبان سخن بگوییم .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
........... 1396/12/21 - 22:35
جناب مگر شما وکیل وصی مقام رهبری هستید
ایشان صلاح بدانند در مساله دخالت می نمایند .
ایشان فهیم تر از تمامی اعضای شورا هستند که
کار به کاردان سپرده اند.
چرا قبول ندارید وزیر باید وزیر باشد نه عروسک
خیمه شب بازی.
کدام وزارتخانه این همه مدعی دارد مای بدبخت
اززمین و آسمان باید بلا بر سرمان بریزد .
سکوت رییس جمهور هم که در زمره سکوت حضرت علی
ملت را بدون سرپرست رها کرده.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/22 - 03:23
این درسته که وزیر نمی تونه نقش اپوزیسیون نظام را بازی کنه و مشت روی میزبکوبه و... حداقل اینکارها از افرادی مثل بطحایی و نوید ادهم برنمیاد. اما وزیر می تواند در چارچوب قانون با شجاعت بیشتری مساله را طرح کند. تقریر صحیح مساله این است که اگر مسئولین وزارتخانه ، شورای انقلاب فرهنگی را به عنوان نهاد قانونگذار بالادستی آموزش و پرورش قبول دارند منطقا نمی توانند با ورود این شورا به موضوع انحلال مدارس سمپاد مخالفت کنند. اگر هم قبول ندارند باید استدلال قانونی ارائه دهند و رییس جمهور را با خود همراه کنند. هنوز مصوبه منتشر نشده، اگر بحث فقط تغییر در نحوه برگزاری آزمون در این مدارس است نیازی به این همه سرو صدا نداشت و حالا هم می توانند بگویند مدارس سمپاد متوسطه اول منحل نمی شوند و فقط آزمون برگزار نمی شود و دانش آمووزان از طریق دیگری وارد این مدارس می شوند. در شورایعالی انقلاب هم وزیر و افراد همسو می توانند از طرح شهاب به عنوان جایگزین سمپاد دفاع کنند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/12/22 - 18:39
با سلام همکار محترم جناب آقای شیرزاد،

طرح شهاب چیزی برای گفتن یا کردن ندارد.
یک تقلید شکسته و بسته از نظام های
آموزشی است که مفاد آن اصلا شبیه طرح
آنان نیست.
طرح شهاب فقط خوب نگاشته شده است ،
اما نه تنوع کتب و نه محتوای آنها توان و قابلیت سنجش استعداد و علایق دانش آموزان را ندارد.
اگر قرار باشد چنین جایگزینی برای موجه جلوه دادن سمپاد انجام بگیرد ،دیری نخواهد گذشت که کلی مشکلات جدید بوجود خواهد آمد.
با تشکر از سوز حضرتعالی در تعقیب مسأله.
پاسخ + 0 0 --
....... 1396/12/22 - 18:41
سلام آقای شیرزاد ،

مشت بر روی میز کوبیدن وزیر فقط استعاره
است برای قاطعیت مدیر در برابر آقا بالا سری ها.
پاسخ + +5 0 --
!!!!!!!! 1396/12/21 - 22:10
اسمش رویش است :
شورای عالی انقلاب
آقا انقلاب خیلی وقته تمام شده شاه خیلی وقته رفته
الان زمان اصلاحات و تثبیت اهداف متعالی انقلاب کنندگان
است. ما به راحتی صاحب این انقلاب نشده ایم که 5- 6
روحانی یا هرچی که آموزش عمومی ورسمی نمی داند
یعنی چه و فلاکت یک نظام آموزشی چگونه عامل زوال
ونیستی یک کشور می شود بر تصمیم وزیر اثر بگذارد.
ما وزیر می خواهیم نه بازیچه.
اگر به رستاخیزاعتقاد دارید بترسید از منفعت طلبی خود.
تصور می کنم دو قدرت در میدان زورآزمایی اند و برای
وزیر وابسته به زمین وآسمان شانس برنده شدن نیست.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/22 - 03:33
مساله به این سادگی نیست. مهم ترین سند آموزش و پرورش که در حکم قانون اساسی این وزارتخانه است در دوره حاجی بابایی و نوید و زمانی که وزیر فعلی از مسئولان شورایعالی آموزش و پرورش بوده به جای مجلس فرستاده شد به شورای انقلاب فرهنگی و این سند مصوب این شورا است. شورای انقلاب فرهنگی از نظر حقوقی جایگاه قانونگذاری ندارد ، اما نهادی بسیار قدرتمند است و در مسایل فرهنگی برای خود جایگاهی هم سطح مجلس قایل است. از 5-6 نفر روحانی هم تشکیل نشده وتقریبا همه طیف های داخل نظام در آن حضور دارند منتها گرایش غالب آن به سمت اصولگرایان است. ما به عنوان آموزش و پرورشی باید از استقلال نهاد آموزش و پرورش دفاع کنیم و به دخالت های عموودی و افقی در امور آموزش و پرورش حساس باشیم. خانم حکیم زاده و زرافشان ، وزیر را وارد بازی ای کرده اند که توان ادامه آن را ندارد. ای کاش بتواند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/12/22 - 21:14
با سلام و احترام ،

همکار محترم همه طیفی که فرمودید کم ازجماعت
رو حانی نیست.
واقعا جالب است از نظر حقوقی جایگاه قانون گذاری
ندارد اما نهادی بسیار قدرتمند است. اگر در قانونگذاری
جایگاهی ندارد پس سایبانی برای برون رفت از مسیرهایی
است که منافع عده ای را به خطر می اندازد.
آقای وزیر اگر واقعا وارد یک بازی خطرناک سیاسی شده
پس همانند بازی مارو پله باید خیلی بالا پایین شوند.
تا برنده بازی چه کسی باشد.
نهادها با توجه به شرایط زمانی باید متحول شوند تا پاسخگوی
نیازهای جدید جامعه گردند. این یک امر حتمی و اجتناب ناپذیر
است. با تشکر
پاسخ + +4 0 --
........... 1396/12/21 - 22:17
با سلام
پیشنهاد رفراندم سالم را می دهم . بدون تاثیرپذیری
از قدرتی. رای وزیر یا شورای عالی انقلاب فرهنگی.
البته به خاطر دارم این شورا در سال 60
و برای اصلاح دانشگاه تشکیل شده بود نه آموزش و پرورش
دو سال کنکور اجرانشد و اساتیدی اخراج و یا بازخرید وحتی....
شدتد. سال 62 فقط در رشته پزشکی کنکور برگزارشد.
علت توضیح ماجرا این است که شورا دلیل تشکیل شدن خود را
فراموش کرده و چرا به آموزش و پرورش افتخار دخالت داده ؟
آره چون دیوارش کوتاه است .
پاسخ + 0 0 --
عاشق سمپاد 1396/12/21 - 23:05
ببنید دوست عزیز. مقصر اصلی این ماجرا حتی بطحایی هم نیست بلکه خانوم دکتر حکیم زاده هستش که با مواضع تند ورادیکالش تمام طیف مقابلش رو وادار کرد عکس العمل نشون بدن.بطحایی اگه ادم باهوشی بود می تونست مدارس سمپاد رو نگه داره ولی ازمون ورودیش رو برای دوره ی متوسطه اول حذف کنه. با این کار دیگه گذرش به شورای انقلاب فرهنگی هم نمی افتاد.ولی از بس دکتر حکیم زاده تو فکر نمایش وژست گرفتن و مصاحبه است. بطحایی رو داخل این چاه انداخت.الان عاقانه ترین کاری که بطحایی می تونه بکنه اینه که اعلام کنه مدارس سمپاد باقی می مونه ولی ازمون ورودیش حذف می شه وباشیوه دیگه مثلا طرح شهاب ورودی جذب می کنیم. این جوری نه حرفشو پس گرفته که وجهش تخریب شه ونه دیگه گذارش به شورای انقلاب فرهنگی می افته. چون حذف ازمون مربوط به شورای انقلاب فرهنگی نمی شه ولی حذف مدارس چرا مربوط به این نهاد خواهدبود.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/22 - 03:46
دوست عزیز...... بله تاسیس شورای انقلاب فرهنگی در ارتباط با مسایل دانشگاهها بود اما شورای انقلاب فرهنگی با فرمان بنیانگذار انقلاب به حیات خود ادامه داد و دایره اختیارات آن وسیع تر شد. بعدا هم مقام معظم رهبری ترکیب جدید شورا را اعلام و وظایف آن را تبیین کردند. از این بحث که بگذریم با پیشنهاد عاشق سمپاد موافقم. در واقع آقای بطحایی بعد از دوسه روز از طرح مساله ، در جمع موسسان مدارس غیردولتی راه را برای عقب نشینی بازگذاشت و گفت هدف انحلال مدارس سمپاد نیست. به هرحال اگر آقای بطحایی نخواهد وارد زورآزمایی با نهاد مقتدر شورای انقلاب فرهنگی بشود باید دنبال راه میانه باشد و گرنه ممکن است قضیه 2030 تکرار شود. به نظم اگر رحیم ازغدی وارد میدان شود وزیر و معاونانش از ترس ماستها را کیسه می کنند.
پاسخ + +3 -2 --
احمد 1396/12/22 - 07:38
اگروزیر محترم ازخود درایت و مدیریت بخرج می داد این موقع ازسال حذف آزمونها و مدارس سمپاد و نمونه رو اعلام نمی کرد بلکه در تابستان و قبل از شروع سال تحصیلی اعلام میکرد
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/22 - 21:36
بیگاه بودن مصوبه هم از اشکالات فرعی آن است. اما اصل مساله، منطق و استدلالی است که برای انحلال سمپاد از طرف مسئولان مطرح می شود.تمام ایرادات سمپاد به مدارس غیردولتی و مدارس خاص دیگر هم وارد است. حتی این ایراد به مدارس هیات امنایی هم وارد است. در ادامه منطقی استدلال مخالفان سمپاد به اینجامی رسیم که برای از بین بردن آموزش و پرورش طبقاتی ، دولت همه مدارس غیردولتی و مدارس خاص دولتی را منحل کند و همه دانش آموزان در مدارس معمولی دولتی و به صورت رایگان تحصیل کنند. آقای بطحایی و همکاران ایشان قطاری را روشن کرده اند و راه انداخته اند اما می گویند قطار باید در ایستگاه اول متوقف شود و جلوتر نرود. این تقاضا منطقی نیست. باید تا محو همه تبعیض های آموزشی جلو رفت. آیا وزارت آموزش و پرورش دولت روحانی ظرفیت بازگشت به برابری آموزشی را دارد؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/12/22 - 15:07
اگر رحیم ازغدی وارد میدان شود وزیر و معاونانش از ترس ماستها را کیسه می کنند.

این خوب اومدی
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/22 - 21:42
آموزش پرورش اگر شورای انقلاب فرهنگی را به عنوان نهاد قانونگذار بالادستی که سند تحول (قانون اساسی آموزش و پرورش ) را تصویب کرده است قبول دارد چگونه می تواند ورود این شورا برای بررسی حذف مدارس سمپاد را قبول نکند؟ این تناقضی است که بطحایی و نوید و دیگران با آن روبرو هستند. آنها از اول گفتند مخالفین حذف سمپاد ، مرفهان بیدرد ومافیای آموزشی ویک مشت غارتگرند تا همه را مرعوب کنند اما حالانمی توانند همه مخالفان را به مافیا وصل کنند.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/12/22 - 18:50
درموردمطالبی که جناب آقای شیرزاددرمقایسه مدارس غیردولتی وسمپادمطرح می کنند باتوجه به اینکه درهردونوع آنها مدیریت داشته ام لازم می دانم به چندمورداز هزینه های عمده سالیانه ای که مدارس غیردولتی با200دانش آموزپرداخت می کنند ومدارس سمپاد باهمین تعدادپرداخت نمی کنداشاره نمایم 1- هزینه مکان: سالیانه حدود 500میلیون تومان
2- هزینه حق التدریس وحق الزحمه : حدود700میلیون تومان برای 10کلاس باساعتی 40هزارتومان ( حق سمپاد وتفاوت مازادبرساعات موظف مدارس سمپادحدود100میلیون تومان است )
3- هزینه تبلیغ :100میلیون تومان
اگرمواردفوق رابپذیریم برای هردانش آموز درمدارس غیردولتی حدود6 میلیون تومان هزینه می شودکه درمدارس سمپاداین هزینه رادولت پرداخت می کند
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/22 - 21:49
ممنون از ارائه اطلاعات و ارقام . قطعا هزینه مدارس غیر دولتی بالاتر از هزینه مدارس سمپاد است و به همین دلیل شهریه مدارس سمپاد کمتر است. اما بحث من این نیست. مقایسه من از جهت منافع مصرف کننده است. آقای پزشکیان علیه ثروتمندان شعار می دهد و با مدرسه سمپاد از این نظر مخالف است که آموزش و پرورش را طبقاتی کرده است. با همین منطق و استدلال آقای پزشکیان باید خواستار انحلال مدارس غیردولتی که شهریه بیشتری می گیرند بشود. نهایت منطقی این قضیه وجود فقط یک نوع مدرسه دولتی رایگان است. آقای پزشکیان معطل چه هستند؟ به عنوان نماینده مجلس و نایب رییس مجلس با ارائه یک طرح تلاش کنند این ایده را قانونی کنند. اینکه در سخنرانی، علیه پولدارها و مدارس طبقاتی شعار بدهند کافی نیست.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/12/23 - 12:17
باسلام ودرود خدمت جناب آقای عبدالهی:
جمع شدن افرادپرمدعایی که باپول وپارتی وتحت فشارقراردادن سیستم برای فرزندانشان برند تیزهوش راخریده اند (دریک مکان به نام دبیرستان تیزهوشان) باعث واردآمدن ضربات روحی سنگین به اینگونه دانش آموزان و به کیان معلم وآموزش وپرورش شده است
موضوع مدارس خاص یک موضوع درون سیستمی است اما موضوع مدارس غیردولتی خاص یک موضوع برون سیستمی است که قطعابایدباآن مبارزه کرد
تنهاوتنها تفاوت دیدگاهی من وشما این است که جنابعالی معتقدید بایدهردومشکل بطورهمزمان حل شود ومن معتقدم درمرحله اول بایدمشکل مدارس دولتی خاص راحل کردوسپس مشکل مدارس غیردولتی خاص را ، گره زدن دومشکل به هم مهمترین روشی است که مافیای سمپادازسال92تاکنون برای حفظ خود برعلیه مخالفانشان بکاربرده اند
موفق باشید
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/12/22 - 20:36
فکر کنم شیرزاد قصد شوخی با معلمان را دارد رییس شورای انقلاب فرهنگی رییس جمهور است و مصوبات این شورا با ریاست رییس جمهور تصویب میشود شورای انقلاب فرهنگی حتی باید به اضافه تدریس معلمان خصوصی سازی و تمام مواردی که موجب تضییع حق معلمین میشود ورود کند تا مانع از اجرای تصمیمات غلط و ضد مردمی دولت شود
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/22 - 21:55
من شوخی نمی کنم حرفهای من جدی است. رییس جمهور علاوه بر ریاست شورای انقلاب فرهنگی ، رییس شورایعالی آموزش و پرورش هم هست. این شورا هم اساسنامه دارد و اختیارات و وظایف آن مشخص است. قرار بوده که شورایعالی انقلاب فرهنگی در مسایل کلان فرهنگی سیاستگذاری کند. اما اگر شان قانونگذاری برای این نهاد قایل شویم که چنین جایگاهی ندارد ، در این صورت می تواند مثل مجلس شورای اسلامی در همه امور وارد شود.
پاسخ + +1 0 --
کارشناس 1396/12/23 - 00:44
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در گفت وگو با فارس عنوان کرد
تیزهوشان قربانی شتابزدگی، منفعت طلبی و سیاست زدگی/ چرا فقط تیزهوشان حذف شد؟
خبرگزاری فارس۱ روز پیش ۰ ۲۵ ۰
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: تا به امروز هیچ دلیل محکمی مبنی بر اینکه چرا از بین حدود ۲۰ نوع مدرسه که حدود ۱۵ مورد آن غیردولتی است و قریب به اتفاق آنها با آزمون، دانش آموز می گیرند، تیزهوشان قربانی آزمون و تنوع مدارس شده است.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در گفت وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس اظهار داشت: تا به امروز هیچ دلیل محکمی مبنی بر اینکه چرا از بین حدود ۲۰ نوع مدرسه که حدود ۱۵ مورد آن غیردولتی است و قریب به اتقاق آنها با آزمون، دانش آموز می گیرند، تیزهوشان قربانی آزمون و تنوع مدارس شده است.

وی ادامه داد: اگر ملاک از بین بردن تنوع مدارس است چرا یک طرح کلی برای همه مدارس داده نمی شود؟ و اگر ملاک آزمون و استرس است، چرا فقط برای مدرسه تیزهوشان اجرا شود؟
پاسخ + 0 0 --
کارشناس 1396/12/24 - 10:49
حسینی: فربه شدن مدارس غیردولتی به دنبال انحلال سمپاد/ شیوه جذب دانش‌آموز در مدارس سمپاد تغییر کند

در این رابطه نماینده مردم تهران ری شیمرانات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: اگرچه شیوه جذب دانش‌آموزان مدارس سمپاد مشکلات بسیاری دارد و باعث ایجاد استرس و نگرانی برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان می‌شود اما با این دلیل نمی‌توان مدارس سمپاد را به کلی منحل کرد.

فاطمه حسینی
حسینی با بیان اینکه شیوه نادرست جذب و انتقادها در راستای ارتقا کیفی این مدارس نباید عاملی برای حذف و انحلال مدارس سمپاد شود، افزود: با انحلال این مدارس عدالت آموزشی تحت تاثیر قرار می‌گیرد چرا که پس از انحلال سمپاد دانش‌آموزان مستعدی که توانایی مالی مناسبی دارند به مدارس غیردولتی مراجعه می‌کند درصورتی که دانش‌آموزان مستعدی که خانواده آنها در چرخه فقر گرفتار است امکان بهره‌مندی از امکانات مناسب آموزشی را ندارند؛ با انحلال مدارس سمپاد دانش‌آموزان نخبه به سمت مدارس غیردولتی سوق داده می‌شوند.
پاسخ + +1 0 --
کارشناس 1396/12/24 - 19:45
ه نظر بنده که بازنشسته فرهنگی هستم وفرزندم فارغ التحصیل مدارس تیز هوشان بود والان در مقطع کارشناسی ارشد سازه در دانشگاه علم وصنعت تحصیل می کند بنده چون کارشناس بودجه بودم سوال منطقی دارم سرانه اعتباری طرح شهاب برای هر دانش آموز چقدر است ؟ اعتبار کلی آن در سال تحصیلی 98-97چه میزان است ؟آیا در بودجه 97پیش بینی شده ؟ویا آیا طرح بدون پشتیبانی مالی قابل اجراء است ؟آموزش وپرورش قادر به پرداخت حق التدریس معلمان واضافه کار کادر اداری نیست وسرانه مدارس؛شیر مدارس وحتی مرخصی ذخیره بازنشستگان 95 پرداخت نشده است .آیا پشت پرده این تصمیم که باعث رونق مدارس غیر انتفاعی خواهد شد هدف واقعی آموزش وپرورش کم کردن هزینه ها است وجبران کسری بودجه ورونق مدارس غیر انتفاعی است کسی دلش برای استرس بچه ها نسوخته وهمه اش بهانه است
پاسخ + +1 0 --
کارشناس 1396/12/24 - 20:15
آیا جدا کردن قشر متوسط وفقیر جامعه که قادر نیستند شهریه کلان مدارس غیر انتفاعی را بپردازند برای والدین دانش آموزان استرس زا نیست ؟!!!حسرت داشتن یک محیط مناسب برای یک دانش آموز پر تلاش ونخبه را برباد می دهید ومردم را ناراضی می کنید ولی در مورد شهریه کلان مدارس غیر انتفاعی سکوت می کنید ؟اگر مجلس در مورد مدارس غیر انتفاعی تحقیق وتفحص کند به نظر شما چه میزان از مسئولان رده بالای آموزش وپرورش صاحب سهام این مدارس هستند؟؟چرا به خاطر اینکه طبق قانون اساسی تحصیل در دوره عمومی رایگان است بساط غیر انتفاعی را جمع نمی کنید ؟!آیابه خطر شکایت وناراحتی مردم از این مدارس که به هر بهانه پولهای کلان از مردم می گیرند را تعطیل نمی کنید وبر طبل روند رو به رشد این مدارس می کوبید شاید شهریه ها برای مردم استرس زا نیست آیا این است عدالت آموزشی وای به حال شما که مردم محروم را کنار گذاشته وطرف ثرو مندان جامعه را می گیرد
پاسخ + +1 0 --
معلم 1396/12/25 - 11:30
مسئولان ارشد آموزش‌و‌پرورش آزمون تیزهوشان را بدون استناد به هیچ مطالعه‌ای عامل استرس دانش‌آموزان معرفی می‌کنند. در حالی که دست‌کم 10 عامل استرس‌زای دیگر در مدارس وجود دارند که رغبت دانش‌آموزان را به تحصیل کاهش می‌دهد. تکالیف سنگین، ، مقایسه دانش‌آموزان با یکدیگر و اخذ کمک‌های اجباری و تبعات تأخیر والدین در پرداخت این کمک‌ها که دامن دانش‌آموزان را می‌گیرد، از جمله این عوامل استرس‌زا هستند که در سال‌های اخیر، دیده نشده به اندازه آزمون ورودی تیزهوشان مغضوب مدیران ارشد آموزش‌و‌پرورش قرار بگیرد.

در عین حال تفاوت نگذاشتن میان استرس محرک و اضطراب مخرب و بهره‌گیری از بار منفی واژه استرس برای همراه کردن والدین و دانش‌آموزان از سوی مسئولان آموزش‌و‌پرورش مسئله قابل‌توجهی است. به‌طوری که هیچ یک از این مدیران توجیه علمی ضرورت صفر کردن فشار محرک بر دانش‌آموزان برای تلاش بیشتر ارائه نمی‌کنند. به‌عنوان نمونه نتایج آزمون‌های تیلز و پرلز در سال‌هایی که ارزشیابی توصیفی جایگزین ارزشیابی نمره‌ای شده است، مؤید این مطلب است. افت چشمگیر نمره ایران در این آزمون‌ها در سال‌های اخیر حائز توجه است.
پاسخ + 0 0 --
مظلوم 1396/12/25 - 23:35
ما یتیمان آل محمدیم
پاسخ + +1 0 --
دبیر 1396/12/26 - 00:59
بچه‌هاوخانواده های معترض به حذف سمپاد راهنمایی غمگین و عصبانی بودند، در تجمع های اعتراضی می گفتند . مادانش آموزان سخت کوش مرغ عروسی و عزا شده‌ایم. آنها می‌گویند: «به ما گفته‌اند سمپاد راهنمایی را به‌ علت فشار روانی حذف می‌کنند اما این فشار روانی حذف نمی‌شود، چون مدارس غیر دولتی مسلما آزمون ورودی دارند و این آزمون‌های ورودی باعث می‌شود که اگر فشاری برای آزمون سمپاد وجود دارد، باز هم اتفاق بیفتد و استرس ما کاهش پیدا نمی‌کندواز طرفی استرس محرک تلاش بد نیست وشرکت در آزمون نیز اجباری نیست . اگر بررسی کنید ببیند چند نفر از مسئولان خودشان مدرسه غیر انتفاعی دارند برای این که درآمدشان بالا برود، چنین بلایی سر ما می‌آورند ویا می خواهند با توسعه مدارس غیر انتفاعی جبران کسری بودجه کنند که مردم را به سمت مدارس غیر دولتی سوق می دهند .امید است نامه 160نماینده محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری در مورد حذف مصوبه فوق نتیجه مثبتی داشته باشد وبه این موضوع خاتمه دهد
پاسخ + 0 0 --
نرگس 1396/12/26 - 13:35
تنها چیزی که ارزش ندارد بعدازجان آدمیزاد علم است دوروبرتان نگاه کنید چندتا جوان تحصیل کرده بیکار مب بینید؟پس چرا اینقدر مخالف حذف آزمونهای نابودکننده دوران شیرین کودکی هستید لطفا ریشه ای تر ومنطقی تر فکر کنید خداکنه آزمونهای دور دوم وکنکورهم حذف بشه ، خوب دقت کنید ببینید وجود این مدارس واین آزمونها تا کنکور جیب چه نامردانی پرپول کرده است با حمایت ازاین آزمونها خیلی از معلمان خصوصی ،موسسات کنکوری مشاورین تحصیلی را میلیلردکر کردید اما خودتان وفرزندانتان را ازنظر روحی وروانی واقتصادی نابود کردید چه اشکالی داشت بجای این بدبختیها ،فرزندتات را به تفریح ،ورزش می بردید روحیه اش هم الان عالی بود.این جای تعجب نیست که داریم با بدبخت کردن خودمان وفرزندمان ،دیگران را ثروتمند می کنیم تازه منت هم می کشیم !
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1396/12/26 - 16:54
چرایی مدارس غیر انتفاعی مدارس غیردولتی کیفیت پایین ساختمان های بسیاری از مدارس غیردولتی، پایین بودن سطح کادر علمی این مدارس، پایین بودن امکانات آموزشی نظیر آزمایشگاه و فضاهای رفاهی و ورزشی و ... سبب شده است که سطح آموزش در این مدارس حتی از سطح مدارس دولتی پایین ­تر بیاید و موید این امر نمراتی است که دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی در امتحانات نهایی می ­گیرند. از آنجایی که بسیاری از این مدارس متعلق به مسئولان دولتی سابق و فعلی هستند به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش توان بازرسی دقیق از این مدارس را ندارد و در این زمینه باید چاره اندیشی شود.واز طرفی وزارت آموزش وپرورش چون با کسری بودجه چند میلیاردی ؛مجبور است برطبل توسعه مدارس غیر انتفاعی بکوبد تا تعداد مدارس دولتی کاهش داده وبر ظرفیت مدارس غیر انتفاعی اضافه کند در صورتیکه بسیاری از مدارس غیر انتفاعی حیاط مناسبی برای ورزش بچه ها ندارند البته اشکالی ندارد موضوعات فوق استرس زا نیست فقط آزمون تیز هوشان استرس زا است

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حذف آزمون مدارس سمپاد ( تیزهوشان ) موافقید ؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور