صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

شیرزاد عبداللهی / همکار گروه صدای معلم

بعد از معاونت پرورشی مناسب ترین گزینه برای حذف ، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی است؛ سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در هیچ دانشگاه معتبری تحصیل نکرده است و غیر از تربیت معلم، در هیچ آزمون ورودی رسمی قبول نشده است

آموزش و پرورش توسط تیم سازمان برنامه و با هدایت محمدباقر نوبخت که چهره ای پراگماتیست است اداره می شود/ الهیار ترکمن در سال 82 با معرفی سازمان برنامه و بودجه در یک دوره ترینینگ یکساله نیمه حضوری یونسکو (IIEP–UNESCO) شرکت کرد و مدرک معادل فوق لیسانس گرفت/ ادعای دکتری الهیار ترکمن فاقد سند است/ کدام معاونت از معاونت های ششگانه آموزش و پرورش حذف یا ادغام می شوند/ معاونت پرورشی به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک حذف نمی شود/ معاونت آموزش ابتدایی و متوسطه به خاطر اعتراض خانم حکیم زاده ادغام نمی شوند/ معاونت حقوقی و پارلمانی برای لابیگری با نمایندگان حفظ می شود/ دیواری کوتاه تر از معاونت سلامت و تربیت بدنی وجود ندارد و احتمالا در معاونت پرورشی ادغام می شود/ مناسب ترین گزینه برای حذف ، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی است/ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی یک معاونت شکست خورده است و در عمل فقط نقش حسابداری را بازی می کند/ معاونت پشتیبانی معاونت "شعارهای لوکس"  و غیر عملی است/ سیدمحمد بطحایی در دوره ای که معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی بود ، "طرح رتبه بندی " کارکنان را مسخ و آن را به یک طرح رفاهی بی محتوا تبدیل کرد/ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در پرداخت "مطالبات معوق معلمان" نقش  چوپان دروغگو را بازی می کند/ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در عقد قرارداد بیمه درمانی تکمیلی موسوم به "بیمه طلایی" هرسال بدتر از سال قبل عمل کرده است/ معاونان وزیر به جای اجرای برنامه ، از برنامه انتقاد می کنند و وزیر به این وضعیت افتخار می کند/ انتقادها مربوط به مرحله تهیه و تدوین برنامه است نه مرحله اجرا .در مرحله اجرا انتقاد مدیران باعث آشفتگی می شود/ وزیر آموزش و پرورش روی هیچ موضعی نمی ایستد و در هیچ موردی نظر قاطعی ابراز نمی کند/ معاونتها و روسای سازمانها بر اساس تشخیص خود عمل می کنند و نقش وزیر را به صورت تشریفاتی قبول دارند/ بطحایی به گارد قدیمی آموزش و پرورش از مهدی نوید ادهم تا حجت الاسلام بهرام محمدیان  و علی زرافشان و قدمی و.... مدیون است/ بطحایی همه را از اصولگرا تا اصلاح طلب و اعتدالی بی سرو صدا سر سفره مدیریت آموزش و پرورش می نشاند/ مرتضی حاجی ، حسین مظفر ، فرشیدی ، حاجی بابایی برای خودشان شان سیاسی ، جناحی و ایدئولوژیک قایل بودند و اتوریته سیاسی و عقیدتی داشتند/ محمد بطحایی جایگاه سیاسی و ایدئولوژیک خاصی برای خود قایل نیست او شبیه یک تکنوکرات است اما لوازم تکنوکرات بودن یعنی تخصص و دانش آکادمیک را ندارد/ حضور فردی که حتی یک مدرک دانشگاهی قابل اعتنا ندارد، در مقام وزارت از دید برخی از رقبا یک نقطه ضعف غیر قابل جبران است / بطحایی هم مثل اغلب مدیران دولتی برای کسب عنوان دکتری از راه غیر متعارف اقدام  کرده اما موفق نبوده است/ پدیده کُردانیسم یک پدیده شایع در بین مدیران جمهوری اسلامی است/ شاپور محمد زاده مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در نیمه مهرماه با صدور یک بخشنامه سراسری از همه خواست که در عنوان نامه های خطاب به وزیر از به کار بردن واژه دکتر خودداری کنند/ اطرافیان و کارکنان برای نوازش روحی مدیر و نوعی تملق ظریف عنوان دکتری را خودکار به ناف مدیران می بندند/ عنوان سنتی حاج آقا در دستگاه های دولتی کم کم دِمُده شده و لقب مدرن دکتری جای آن را گرفته است/ یکی از مدیران دوره پارینه سنگی آموزش و پرورش را هنوز به شیوه دهه 60 ، مهندس خطاب می کنند/ مدیریت در نهادهای دولتی و غیر دولتی،  تجربی ، رابطه ای ، حسی و روانشناختی است و ربطی به تئوری های مدیریتی و تحصیلات آکادمیک و حتی سواد معمولی  ندارد/ تنها مدرک آکادمیک علی الهیار ترکمن لیسانس روانشناسی است که با این مدرک سال 73 در سازمان برنامه و بودجه استخدام شده است/ دکتری الهیار ترکمن که در رزومه اش آمده چیزی شبیه دکتری بطحایی است و توسط وزارت علوم تایید نشده است/ تیم نوبخت در رابطه با آموزش و پرورش یک سیاست عملی و یک سیاست تبلیغی را همزمان دنبال می کند/ خرید خدمات آموزشی، کاهش وابستگی به بودجه دولتی ، توسعه مدارس غیرانتفاعی ، صرفه جویی در هزینه های پرسنلی و کاهش تصدیگری دولت در آموزش و پرورش سیاست سازمان برنامه است/ سیاست زبانی شامل همدلی با اعتراضات معلمان ، مخالفت با تبعیض بین کارکنان دولت ، برگزاری جلسات با تشکل ها و تشویق آنها به ارائه راهکار و برنامه ، دوری گزیدن از زبان ایدئولوژیک و... است

ادغام معاونت ها در آموزش و پرورش و نقد عملکرد وزیر آموزش و پرورش و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از کاهش معاونت‌های این وزارتخانه به پنج معاونت طی یک تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: "اکنون کارگروهی در همین زمینه تشکیل شده و مشغول بررسی‌های کارشناسی است. "

آموزش و پرورش 6 معاونت دارد و باید یکی از آنها حذف شود. این دستور رییس جمهور با هدف کوچک کردن دولت و کاهش هزینه ها است. شش معاونت وزارتخانه عبارتند از :  معاونت آموزش ابتدایی، معاونت آموزش متوسطه ، معاونت تربیت بدنی و سلامت ، معاونت پرورشی و فرهنگی ، معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت توسعهٔ مدیریت و پشتیبانی.

سیدمحمد بطحایی وزیر فعلی در دوره ای که معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی بود ، "طرح رتبه بندی " کارکنان را مسخ و آن را به یک طرح رفاهی بی محتوا تبدیل کرد  سیدمحمد بطحایی مانده است که کدام معاونت را حذف یا ادغام کند؟  یک چیز قطعی است معاونت آموزش ابتدایی ادغام یا حذف نخواهد شد. این را بطحایی در گفتگو با صدای معلم گفته است. یک چیز دیگر قطعی تر است :معاونت پرورشی که مناسب ترین گزینه برای حذف است به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک حذف نمی شود.

بطحایی گفته که ده ها پیشنهاد در دست بررسی است که به نظر می رسد اظهار نظری اغراق آمیز  است. ادغام یا حذف معاونت متوسطه هم بعید است. بنابراین سه گزینه باقی می ماند: معاونت تربیت بدنی و سلامت، معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت توسعهٔ مدیریت و پشتیبانی.

معاونت حقوقی پُل ارتباطی وزیر با 290 نماینده مجلس است که هر کدام در حوزه انتخابیه خود انتظاراتی از وزیر به خصوص در زمینه عزل و نصب مدیران دارند. معاونت پشتیبانی هم موقعیت مستحکمی دارد. ضعیف ترین معاونت در وزارتخانه ، معاونت تربیت بدنی و سلامت است که به احتمال زیاد در معاونت پرورشی ادغام خواهد شد. اما ادغام یا حذف یک معاونت نه منجر به کوچک شدن بخش اداری و کاهش کارکنان آموزش و پرورش می شود و نه تاثیری در کاهش هزینه ها دارد.

به نظر من ؛  بعد از معاونت پرورشی مناسب ترین گزینه برای حذف ، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی است.این معاونت حداقل در 4 سال گذشته از همه معاونتها ضعیف تر ظاهر شده است.

معاونت پشتیبانی را می توان معاونت "شعارهای لوکس"  نامید. حدود 20 سال است که این معاونت شعار  "چابك سازي ستاد" و "تمركززدايي" ، "تقویت ساختار مدرسه "، "مدرسه محوری"، "تفویض اختیارات "، "آموزش نیروی انسانی " ، "افزایش بهره وری"، "رتبه بندی " و صرفه جویی و بهینه سازی مصرف بودجه" و...  را می دهد.

از سال 92 قرار است "بودجه ریزی عملیاتی" اجرا شود. ماموریت اصلی این معاونت افزایش کارآمدی و بهره وری سیستم است. گاهی هم مدیران این بخش ،شعار خلق "منابع غیردولتی" جدید سر می دهند. من بارها نوشته ام در وزارتخانه ای که بین 95 تا 99 درصد بودجه دولتی صرف هزینه های پرسنلی می شود و به دلایل سیاسی تغییر در بافت نیروی انسانی آن غیرممکن است،  باید به جای معاونت توسعه، یک اداره حسابداری جایگزین کرد که حساب دخل و خرج را در ستونهای بدهکار و بستانکار بنویسد. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی در عمل نقش یک حسابدار را بازی می کند.

معاونتی که قرار است موتور محرکه وزارتخانه در جهت افزایش بهره وری شود ، خود از فقدان کارآمدی شدید رنج می برد. معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در ماموریت خود یک معاونت شکست خورده است.

ادغام معاونت ها در آموزش و پرورش و نقد عملکرد وزیر آموزش و پرورش و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

سیدمحمد بطحایی وزیر فعلی در دوره ای که معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی بود ، "طرح رتبه بندی " کارکنان را مسخ و آن را به یک طرح رفاهی بی محتوا تبدیل کرد. آقای بطحایی در طرح کاهش و ساماندهی نیروی انسانی موفق نبود. آقای بطحایی نتوانست منبع مالی دیگری غیر از بودجه دولتی خلق کند.  این معاونت در عقد قرارداد بیمه درمانی تکمیلی موسوم به "بیمه طلایی" در 4 سال گذشته ناتوان بوده و هرسال بدتر از سال قبل عمل کرده است. این معاونت در پرداخت "مطالبات معوق معلمان" نقش چوپان دروغگو را بازی کرده است. این معاونت در بحث "آموزش نیروی انسانی" و "ساماندهی نیروی انسانی" از سطح شعار فراتر نرفته است. معاونت پشتیبانی به رغم وعده ها نتوانسته "منابع مالی غیردولتی" کشف و یا خلق کند. در زمینه "صرفه جویی"  هم شعارهای این معاونت به شوخی شبیه است.

علی اصغر فانی روی 5 سیاست یا جهت گیری تاکید می کرد و حداقل روی کاغذ و پشت بلندگو این 5 سیاست را دنبال می کرد، اما ظاهرا وزیر فعلی برنامه و سیاست خاصی را دنبال نمی کند.

وزرای سیاسی مانند مرتضی حاجی ، حسین مظفر ، فرشیدی ، حاجی بابایی ، نظریه آموزش و پرورشی مبتنی بر تحصیلات آکادمیک نداشتند، در عوض برای خودشان جایگاه سیاسی ، جناحی و ایدئولوژیک قایل بودند   او در پاسخ به صدای معلم ( این جا )  در مورد انتقاد های خانم حکیم زاده معاون ابتدایی وزیر می گوید : "نه تنها خانم حکیم زاده که همه معاونین وزارتخانه چنین روحیه ای دارند و باید داشته باشند ؛ یعنی روحیه انتقادی نسبت به برنامه ها داشته باشند.... این روحیه وجود دارد ... در برخی کم تر و در برخی بیشتر است."

اگر واقعا برنامه ای وجود دارد، معاونان به جای انتقاد از برنامه ،باید برنامه را اجرا کنند. انتقادها مربوط به مرحله تهیه و تدوین برنامه است نه مرحله اجرا. همین حرف بطحایی نشان می دهد که در سطح مدیریتی هر کس خر خود را می راند.

من گمان می کنم استراتژی واحد و برنامه ای در وزارتخانه  وجود ندارد. معاونتها و روسای سازمانها بر اساس تشخیص خود عمل می کنند و بیشتر اعضای شورای معاونان ، نقش وزیر را به صورت تشریفاتی قبول دارند .    

وزیر آموزش و پرورش منعطف است. روی هیچ چیزی نمی ایستد.بر خلاف اسلاف ایدئولوژیک و سیاسی خود در هیچ موردی نظر قاطعی ابراز نمی کند. او با همه مدیران و همه نظرات در راستای حفظ و ادامه وضع موجود کنار می آید و می خواهد به اصطلاح همه را داشته باشد. حتی در مصاحبه های عمومی خطاب به مردم و افکار عمومی روی هیچ موضعی پافشاری نمی کند .

راز این سازگاری و جاذبه 100 درصدی چیست؟

یک دلیلش این است که او به نوعی به گارد قدیمی آموزش و پرورش از مهدی نوید ادهم تا حجت الاسلام بهرام محمدیان  و علی زرافشان و قدمی و.... مدیون است. رفتار او با باند بسته مدیریت  البته از نظر اخلاقی جوانمردانه است .کسانی مانند بهرام محمدیان و نوید ادهم  در 8 سال مدیریت احمدی نژادی او را زیر بال و پر خود حفظ کردند .بطحایی ممکن است با این و آن مدیر ارشد زاویه ای داشته باشد، اما چاقو دسته خودش را نمی برد. بطحایی می خواهد همه از اصولگرا تا اصلاح طلب و اعتدالی بی سرو صدا سر سفره مدیریت آموزش و پرورش بنشینند. روش مدیریتی او این است : شما هم بفرمایید برای همه جا هست !

ادغام معاونت ها در آموزش و پرورش و نقد عملکرد وزیر آموزش و پرورش و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

وزرای سیاسی مانند مرتضی حاجی ، حسین مظفر ، فرشیدی ، حاجی بابایی ، نظریه آموزش و پرورشی مبتنی بر تحصیلات آکادمیک نداشتند، در عوض برای خودشان جایگاه سیاسی ، جناحی و ایدئولوژیک قایل بودند. آنها اتوریته سیاسی و عقیدتی داشتند، اما محمد بطحایی جایگاه سیاسی و ایدئولوژیک خاصی برای خود قایل نیست. او یک شِبه تکنوکرات است . اما بر خلاف تکنوکراتها که به دانش و تخصص خود می نازند،موقعیت علمی و آکادمیک و تخصصی ممتازی ندارد. در آموزش و پرورشی که بیش از دو هزار تن از پرسنل مدرک پی اچ دی (دکتری) و بیش از 50 هزار تن مدرک کارشناسی ارشد دارند، حضور فردی که حتی یک مدرک دانشگاهی قابل اعتنا ندارد، در مقام وزارت از دید رقبا یک نقطه ضعف غیر قابل جبران است. تنها مدرک تحصیلی قابل اعتنای وزیر،  فوق دیپلم از یک مرکز تربیت معلم است. بعد از آن بطحایی یک مدرک معادل لیسانس برنامه ریزی امورتربیتی و یک مدرک  معادل فوق لیسانس از مرکز آموزش نیروی انسانی وابسته به آموزش و پرورش اخذ کرده است. البته بطحایی هم مثل اغلب مدیران دولتی برای کسب عنوان دکتری تلاش کرده اما موفق نبوده است.  

شاپور محمد زاده که در دوره تربیت معلم با بطحایی هم دوره بوده و رابطه خود را با او حفظ کرده و اکنون مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی است در نیمه مهرماه با صدور یک بخشنامه سراسری ( 1 ) از همه خواست که در عنوان نامه های خطاب به وزیر از به کار بردن واژه دکتر خودداری کنند. اما در این بخشنامه دلیل این منع گفته نشد. برخی این منع  را به حساب فروتنی وزیر و مخالفت او با عناوین تشریفاتی گذاشتند. اما واقعیت چیز دیگری بود.  بطحایی تا به حال در هیچ دانشگاه معتبری تحصیل نکرده است و غیر از تربیت معلم، در  هیچ آزمون ورودی رسمی قبول نشده است. تلاش  بطحایی به کمک شاپور محمدزاده برای گرفتن مدرک دکتری از دانشگاه یکی از کشورهای آسیای میانه ، با  رسوایی بورسیه های غیرقانونی مصادف شد. دقیقا نمی دانم مدرک  را گرفت و  در وزارت علوم تایید نشد یا اینکه با تحول اوضاع بعد از قضیه بورسیه ها ، پروسه اخذ دکتری را نیمه کاره رها کرد.احتمالا بخشنامه محمدزاده برای جلوگیری از برانگیختن حساسیت همکاران بود.

ادغام معاونت ها در آموزش و پرورش و نقد عملکرد وزیر آموزش و پرورش و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 

کُردانیسم را می توان یک پدیده شایع در بین مدیران جمهوری اسلامی دانست. مدیران آموزش و پرورش هم مثل بقیه مدیران ، برای کسب عنوان دکتری خود را به آب و آتش می زنند. برایشان فرق نمی کند که این مدرک را از دانشگاه آزاد بگیرند یا پیام نور یا فلان دانشگاه نظامی و یا حتی از موسسات خارج از کشور که در مقابل دریافت پول مدرک دکتری می دهند. عنوان دکتری برایشان مهم است.  اطرافیان و کارکنان هم معمولا برای نوازش روحی مدیر، عنوان دکتری را راست یا دروغ تکرار می کنند. در معاونت متوسطه به شیوه دهه 60 عنوان مهندس هنوز معتبرترین است.  فرض بر این است که کسی که مقامی در جمهوری اسلامی کسب می کند علاوه برلقب سنتی حاج آقا که کم کم دِمُده می شود ، لقب مدرن دکتری را هم داشته باشد. جالب اینکه مدیریت در نهادهای دولتی و غیر دولتی تجربی ، رابطه ای ، حسی و روانشناختی است و ربطی به تئوری های مدیریتی و تحصیلات آکادمیک و حتی سواد معمولی  ندارد. آنچه به درد یک مدیر می خورد ، در هیچ کتاب و کلاس مدیریتی بیان نشده است.

ادغام معاونت ها در آموزش و پرورش و نقد عملکرد وزیر آموزش و پرورش و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

آقای علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش هم تنها مدرک معتبری که دارد لیسانس روانشناسی است که با این معاونت پشتیبانی را می توان معاونت "شعارهای لوکس"  نامید. حدود 20 سال است که این معاونت شعار  "چابك سازي ستاد" و "تمركززدايي" ، "تقویت ساختار مدرسه "، "مدرسه محوری"، "تفویض اختیارات "، "آموزش نیروی انسانی " ، "افزایش بهره وری"، "رتبه بندی " و صرفه جویی و بهینه سازی مصرف بودجه" و...  را می دهدمدرک سال 73 در سازمان برنامه و بودجه استخدام شده است.  آقای الهیار ترکمن در سال 82 با معرفی سازمان برنامه و بودجه در یک دوره آموزشی نیمه حضوری یونسکو (IIEP–UNESCO) شرکت می کند. این برنامه دو پلان دارد که یکی  (ESP) 6 ماهه و دیگری (ATP) یکساله است. در پایان دوره یکساله مدرکی معادل فوق لیسانس به شرکت کننده ها داده می شود. این برنامه یونسکو (Training Program) برای کمک به آموزش و پرورش کشورهای درحال توسعه است و جنبه دانشگاهی ندارد.  احتمالا وزارت علوم این مدرک (certificate) را به عنوان فوق لیسانس از ایشان پذیرفته است. در مورد ادعای ایشان مبنی بر تحصیل غیر حضوری در دوره دکتری دانشگاه آلبرتای کانادا هم نمی توان چیزی گفت جز اینکه مدرک دکتری ایشان (به فرض وجود ) در ارزشیابی وزارت علوم مردود اعلام شده است. در واقع مدرک ایشان لیسانس روانشناسی و گذراندن یک "دوره ترینینگ" در یونسکو است.

آموزش و پرورش توسط تیم سازمان برنامه و با هدایت محمدباقر نوبخت که چهره ای پراگماتیست است اداره می شود. مدیران آموزش و پرورش همان سیاست ژلاتینی نوبخت را اجرا می کنند. آنها همزمان دو سیاست متضاد را پیش می برند. سیاست اصلی و عملی ، خرید خدمات ، کاهش وابستگی آموزش و پرورش به بودجه دولتی ، توسعه مدارس غیرانتفاعی ، صرفه جویی در هزینه ها به خصوص هزینه های پرسنلی و کاهش تصدیگری دولت در آموزش و پرورش است. سیاست غیررسمی و پوپولیستی و البته زبانی، همراهی وزیر با اعتراضات معلمان ، مخالفت با تبعیض بین کارکنان دولت ، برگزاری جلسات با تشکل ها و تشویق آنها به ارائه راهکار و برنامه ، دوری گزیدن از زبان ایدئولوژیک در گفت و گو با معلمان ، پیشگیری از بحران هایی مانند تجمعات و راهپیمایی ها و اداره روزمره امور آموزش و پرورش و آمادگی نسبی برای رفع بحران های مقطعی مانند آتش سوزی و زلزله و حوادث غیر طبیعی مانند تنبیه دانش آموزان و... بطحایی می خواهد این 4 سال را بدون دردسر جدی به پایان ببرد.

( 1 )

ادغام معاونت ها در آموزش و پرورش و نقد عملکرد وزیر آموزش و پرورش و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

یکشنبه, 19 آذر 1396 ساعت 21:58 خوانده شده: 1341 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +26 -8 --
حمید امامی 1396/09/19 - 23:01
درود بر شیرزاد عبداللهی زبان گویای معلمان و سپاس از صدای معلم
همیشه مستقل و شجاع بمانید
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/09/20 - 06:30
اقایان ادهم و محمدیان هم با جوانترها و با برنامه ها تغییر کنند
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/20 - 10:56
جناب دبیر م ، مساله این نوشته افراد نیستند . پیری و جوانی هم درمدیریت معیار تعیین کننده ای نیست. مساله این است که مسیر ارتقای شغلی از مدیریت مدرسه تا معاونت وزیر مسیر روشن و شفافی با معیارها و شاخص های تعریف شده ای باشد که همه تکلیف خود را بدانند. آقای الهیار ترکمن در رزومه خود نوشته: " در سال ۱۳۷۰ در رشته روانشناسی دانشگاه تهران پذیرفته شدم، سال ۱۳۷۳ وارد سازمان برنامه و بودجه شده و پس از مدت کوتاهی بعنوان کارشناس دفتر امور آموزش و پرورش سازمان مشغول بکار شدم." یعنی ایشان بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی و شاید قبل از فارغ التحصیلی در سازمان برنامه و بودجه ، یعنی قلب برنامه ریزی کشور استخدام شده و مدت کوتاهی بعد از آن کارشناس دفتر آموزش و پرورش شده . با چه معیاری ؟ آیا این امکان برای همه فارغ التحصیلان آن سال فراهم بوده؟ رانت اطلاعات ، رانت آشنایی ، رانت عقیدتی ، رانت سیاسی و رانت زرنگی و حقه بازی چقدر در احراز مشاغل مدیریتی موثر است؟
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/09/20 - 12:09
موافقم متاسفانه جناح اصولگرا که غالب حکومت است بازم اصلاح طلبان و حامیان مردمی انها را قبول ندارند و اصرار بر مسیر خود را دارند
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/09/20 - 19:08
کاملا درست است آقای عبداللهی... احسنت
پاسخ + 0 0 --
دردمشترک 1396/09/21 - 23:21
جناب الهیاردرکانالشان مطالب شیرزادراصریحاتکذیب کرده ومدارک خودرادراختیارمخاطبان قرارمیدهد
پاسخ + +19 -5 --
چغندربگ 1396/09/19 - 23:16
این چیز جدیدی نیست من ۲۵ ساله معلمم ی مدیر مدرسه یا منطقه یا شهرستان ک سرش به تنش بیارزه ندیدم! خوب خیلی طبیعیه! بیشتر مدیران مدارس از نیروهای کیفی هستند( چون کلاس نمیرن و فقط کیف می کنند) یعنی نیروهای پرورشی واز این قبیل و همشون بسیار بیسوادند و ..... درد بسیار است!
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/20 - 11:10
دوست عزیز درد را باید واضح گفت. حرفهای زیادی در باره شایسته سالاری زده می شود . اما واقعیت این است که ارتقای شغلی و حتی رسیدن به معاونت و مدیریت مدرسه، اغلب ربطی به شایستگی حرفه ای فرد ندارد. عواملی مانند رابطه با مدیران بالا دست ، تظاهر به مسایل ایدئولوژیک ، هم خط بودن سیاسی با مدیران فرادست ، عضویت در فلان محفل مذهبی و یا تشکل سیاسی، سفارش از جانب نماینده مجلس و امام جمعه و... نقش اصلی را در احراز پست های مدیریتی دارد . جالب این است که در اولین سطر ابلاغ یا حکم می نویسند : "نظر به شایستگی جنابعالی ".... از همینجا نطفه دروغ بسته می شود. مدیر منصوب می فهمد که بالا دستی ها در باره او دروغ گفته اند و به این نتیجه می رسد که دروغگویی مجاز است و اشکال شرعی و اداری و سیاسی ندارد.
پاسخ + 0 0 --
دبیر بوسهری 1396/09/24 - 20:51
اشکالی ندارد اگر نمیخواهد مدارک خود را به صدای معلم دهد در هر کجا که میخواهد حتی در کانال خود منتشر کند.درد مشترک عزیز از او بخواهید این کار را انجام دهد. جایش مهم نیست.اجازه ندهید با دروغی که گفته به راحتی فرار کند.
پاسخ + +13 -8 --
مهدی 1396/09/19 - 23:26
فقط منتظرم آقای عبداللهی مطلبی در صدای معلم منتشر کند
آنگاه مطلب ایشان را نه یک بار بلکه چند بار می خوانم.. ازین که ایشان به.جیک و پوک مدیران ارشد آموزش و پرورش را می داند و آن ها را روی دایره می ریزد لذت می برم..
پاسخ + 0 0 --
مهدی 1396/09/20 - 10:22
خوب است فانوس هم منتشر کند تا معلوم شود چقدر مثل صدای معلم مستقل است ؟!!!
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/20 - 11:13
ممنونم
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/20 - 11:20
مهدی عزیز هر رسانه ای بر اساس استراتژی خود عمل می کند . اگر قرار باشد همه رسانه ها حرف واحدی را بزنند دیگر تکثر و تفاوت آرا، معنا ندارد. به نظر من فانوس در حوزه معلمی سایت وزینی است. سالها پیش یک انقلابی بزرگ در کشور دیگری گفت : "بگذار صد گل بشکفد." البته خود او به این شعار وفادار نماند و صداهای مخالف را خاموش کرد. ما باید به تنوع و تکثر و چند صدایی احترام بگذاریم و بگذاریم صد گل بشکفد.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/20 - 11:21
از آقای مهدی هم تشکر می کنم.
پاسخ + +6 -4 --
سهرابی.بازنشسته 1396/09/19 - 23:30
آقای عبدالهی
یکی داستان است پر آب چشم/دل نازک آید ز رستم به خشم
یل های گود ندیده فقط از دور فریاد لنگش کن سر می دهند
غافل از این که به اصول و مبانی تربیتی و آموزشی آشنایی دقیق داشته باشند
آقای عبدالهی تا زمانی که رابطه مردم و حکومت ترمیم نشود مردم به صورت شفاف و از طریق تشکلهای مدنی خواسته ها و مطالبات خود را بیان نکنند سنگ روی سنگ بند نمی شود
بوی تعفن روزمرگی و بی برنامگی همه را می آزارد فقط دوتابعیتیها از وضعیت منتفع می شوند و بس
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/20 - 11:34
چه کامنت زیبایی، بخصوص استناد به شعر زیبای فردوسی بزرگ. متاسفانه به دلایل مختلف ، یل های قلابی وسط گودند و شایستگان کنار گود نشسته اند و آنها را به داخل گود راه نمی دهند. من حرفهای شما را در مورد رابطه مردم و حکومت را رد نمی کنم. اما به نظر من تشکل های موجود هم جزیی از این بازی هستند. به قول آقای مرتضی نظری"خوشمان بیاید یا نیاید، عمق استراتژیک، نفوذ و دایره اثرگذاری تشکل های فرهنگیان، اغلب تا رساندن نیروها به صندلی است و برای دوره پسا صندلی برنامه ای ندارند." استراتژی و تاکتیک جویندگان پُست نشستن بر صندلی مدیریت است و دیگر هیچ ! البته این انتقاد فقط به اعضای تشکل ها وارد نیست. آنهایی که از مسیری غیر از تشکل به صندلی می رسند هم اغلب دستشان خالی است و باطری شان بعد از نشستن بر صندلی تمام می شود.
پاسخ + +10 -6 --
شهروند 1396/09/19 - 23:39
آ پ زمانی مرد که دکتر فرخروپارسا اولین وزیر زن تاریخ ایران در آپ به آن شکل روی در نقاب خاک کشید حالا این قامت مرده رو دست به عصا فعلا سر پا نگهداشته شده با یک تابلوی سردر وزارت
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/20 - 11:51
به نظر من صدور حکم اعدام برای خانم فرخ رو پارسای در آن دادگاه با شهادت چند کارمند و اتهامات جزیی حیف و میل اموال که به او وارد شد، تنها بر اساس منطق زمانه و تندروی های اول انقلاب قابل درک است . او مستحق اعدام نبود و یا حداقل باید به او اجازه می دادند مستندات لازم برای دفاع از خود را از داخل بایگانی آموزش و پرورش در پاسخ به اتهامات ارائه دهد، اما اعدام فرخ رو پارسای در ناکارآمدی سیستم آموزش و پرورش بعد از انقلاب تعیین کننده نبود چون خانم پارسای چند سال قبل از وزارت برکنار شده بود و نقشی در آموزش و پرورش در لحظه انقلاب نداشت. مشکلات آموزش و پرورش ما بعد از انقلاب از جنس دیگری است. ایدئولوژیک کردن آموزش و پرورش نقطه عطفی بود که به مشککلات بعدی منجر شد. برقراری نظام ایدئولوژیک در هر دستگاهی مترادف است با ناکارآمدی + تبعیض .
پاسخ + 0 0 --
شهروند 1396/09/20 - 19:57
جناب شیرزاد عبداللهی گرامی درست می فرمائید.مدارس دلمرده .بچه ها دلمرده.و معلم دلمرده.داریم به کجا می رویم با بطحایی ها
پاسخ + 0 0 --
شهروند 1396/09/20 - 19:59
حق هیچکس اعدام نیست زندگی حق مقدسی است که هیچ کسی به هیچ بهانه ای حق گرفتن آن را ندارد ولی دیکتاتوری استبداد به آن نیاز دارد
پاسخ + +4 -5 --
مومنی 1396/09/19 - 23:41
سلام نقد خوبی بود . متاسفانه دامنه دادن لقب دکتر فقط از طرف زیر دستان و کارمندان به مافوق نیست . بین معاونین یک بده بستان است مثلا معاونان با علم به اینکه برخی اغلب مشاورین وزیر به آنها دکتر می گویند !!یا کسانی که یقین دارنددکترندارند دکتر می گویند تا آنها هم به آنها دکتر بگویند و قص هکذا . بخشنامه بطحایی به علتی بوده یک گام به جلو است . اگر بطحایی و الهیار دکتری دارند در همین سایت منتشر کنند .
این نقد به آقای عبدالهی وارد است که چرا از روابط عمومی نقد نکرده که در این خصوص با معلمان شفاف نیست ؟آیا دوستی عمیق با نظری و بهرامی مانع این نقد و اصولا نقد روابط عمومی در سه ماه گذشته شده است ؟
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/20 - 12:09
ظاهر سازی و نان قرض دادن و تملق گویی سکه رایج زمانه است. داریم به دوره قاجار برمی گردیم که لقب های ...الدوله و و ...الملک و ...السلطنه را در مقابل مقداری پیشکش و رشوه به دربار، می فروختند. بخشنامه محمد زاده یک گام به جلو است . بله بطحایی دکتر نیست. اما تلاش او برای کسب دکتری قلابی و پولی از تاجیکستان چه می شود ؟ در واقع موضوع بورسیه های تقلبی وزارت علوم را هوشیار کرد و گرنه شاید حالا هم بطحایی هم دکتری از دانشگاه شنگول و منگول تاجیکستان را به تایید وزارت علوم رسانده بود. من نمیگم آقای بطحایی لیاقت پست وزارت را نداره . واقعیت این است که صندلی وزارت آن قدر کوچک شده که هرکس روی آن بنشیند تعجب آور نیست.
پاسخ + +13 -2 --
نیک اندیش 1396/09/20 - 00:44
با سلام خدمت جناب شیرزاد
متاسفانه آموزش و پرورش در رده های بالا تبدیل به جایگاه انسانهای ضعیف شده
دولت محترم که دستش رو تا زانو در جیب ملت کرده
ملت هم در حال تلافی این گرانی از جیب مردم هستند
از میان حقوق بگیران هم وضعیت قشر معلم که بر همه پیداست با تورم و نرخ های امروز جامعه حقوق یک معلم کفاف ۱۵ روز هزینه تغذیه سالم و اقساط مسکن رو نمیده پس خوشحالیم خانه داریم و همزمان اقساط کمر شکن هم داریم.
بطحایی هم فقط دنبال بازی با طرح ابتر رتبه بندی هست با وعده به سالهای بعد خودش رو از تیر رس اعتراضات صنفی معلمان دور کرده
بالاخره مسند وزارت اهداف بلندی همچون خدمت گذاری به فرهنگیان رو داره (به طنز تلخ همه قصد خدمت دارند اما به کی ؟ به خودشون!
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/20 - 13:33
به نظرمن مساله عدم صداقت است. بطحایی و الهیار و نوبخت می دانند که دست دولت خالی است و قرار نیست تحولی در حقوق و معیشت معلمان اتفاق بیفتد . اما آقای بطحایی در اولین روز وزارت وعده می دهد که از معیشت یک میلیون و 800 هزار فرهنگی شاغل و باززنشسته دفاع کند. این عوامفریبی و دروغگویی است. بطحایی از سازمان برنامه آمده و امکانات دولت را می داند. با این صحبت ها سر معلمان را شیره می مالد. معلمان هم خوشحال می شوند که یک وزیری آمده که مدافع حقوق آنها است. اما امروز که به ارقام بودجه 97 نگاه می کنیم می بینیم که قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد همان 10 دصد افزایش بودجه است و ده درصد افزایش حقوق. من مانده ام که الهیار و بطحایی چه جوری و با چه زبانی جواب انتظارات معلمان را می دهند؟ فقط این را می دانم که بسیاری از همکاران از صراحت و روشنگری خوشحال نمی شوند و بیشتر دوست دارند که وعده های مبهم و غیر قابل تحقق بشنوندتا اینکه با واقعیت روبرو شوند.
پاسخ + +7 -6 --
ممقانی 1396/09/20 - 01:38
واقعا مقاله کامل و جامعی بود
دست مریزاد به آقای شیرزاد عزیز و اطلاعات و مستندات ایشان در ارتباط با تمامی مقالات
خسته نباشید
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/20 - 13:33
ممنونم .
پاسخ + +11 -4 --
Agent of Change 1396/09/20 - 04:12
دکتر حسینی به کررات بر این نکته تاکید کرده اند که مدارس و دانشگاهها در آموزش و پرورش و آموزش عالی ایران علاوه بر اینکه .... عمده ترین منابع درآمد مافیایی قدرتمند و سلطه طلب در ایران نیز هستند که جز با بخدمت گیری ا.... به اهداف امپریالیستی خود نمی رسند:
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/07/214863.php

http://melliun.org/iran/144849
پاسخ + +16 -5 --
شهاب 1396/09/20 - 05:53
جناب شیرزاد عالی فرمودید در آ.پ رابطه سالاری زیادی وجود دارد ویکی از علت های مهم عقب ماندگی آن همین موضوع است
پاسخ + 0 0 --
نادان 1396/09/20 - 21:10
آقا شهاب!
اگر رابطه حقوقی باشد بهتر از آنست که ضابطه غیر حقوقی باشد.
پاسخ + +10 -5 --
دبیر م 1396/09/20 - 06:28
مقاله خوبی بود اما مگه ...گوش میکنه؟ رو ک نیست سنگ پای قزوینه!! کاش معلمان و دبیران در این سیستم و کشور مهم بودند
کاش...
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/22 - 12:15
دوست عزیز این مقالات خوانده و دیده می شوند و بسیار هم تاثیر گذار هستند منظورم فقط نوشته های خودم نیست. شما هم بنویسید دیده می شود . اگر این مقاله موثر نبود. پس این همه جلز و ولز برخی ها از چیست؟ آقای الهیار ادعا کرده مدرک دکتری دارد بعد هم گفته هرکی می خواد ببینه بیاد دفتر من ! چرا به جای این حرف تصویر مدارک تحصیلی خود را منتشر نمی کند؟ اگر واقعا دکتر است چرا از این عنوان استفاده نمی کند ؟ چرا در حکم او این مدرک اعمال نشده است؟
پاسخ + +8 -2 --
معلم خسته 1396/09/20 - 08:14
ای اقا شما مدیران را می فرمایید که بی سواد ونا توان هستند خود روحانی برنامه هایش را از یک کار گردان گرفته بود الباقی معلومه خانه از پای بست ویران است خواجه در نقش وایوان است
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/22 - 12:20
امان از این ضرب المثل های خسته کننده مثل "خانه از پای بست ویران است خواجه در نقش ایوان است." این جوری باید یک گوشه بنشینیم و هیچ کاری نکنیم ؛ چون هر چه بگوییم ترمیم نقش ایوان است و بی فایده . حالش را هم نداریم که این بنای کلنگی را ویران کنیم و یک عمارت زیبا جایش بسازیم. پس باید فقط نظاره گر تخلفها باشیم و جیک نزنیم. این هم یک روش است اما به نظرم درست نیست.
پاسخ + +8 -6 --
وحيد 1396/09/20 - 08:26
آفرين شيرزاد عالي بود
پاسخ + +5 -6 --
ناشناس 1396/09/20 - 08:43
آقای عبدالهی حتماً نیاز نیست فردی مدرک دکتری داشته باشد در همین کشورهای اروپایی فردی با مدرک لیسانس هم وزیر می باشد.
پاسخ + 0 0 --
کارشناس 1396/09/20 - 10:19
آقای ناشناس تنها شباهت ما با کشورهای اروپایی باید فقط همین باشد که شما برای پاچه خوار بیان کردید ؟جدا که خوب است همیشه ناشناس باقی بمانید .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/09/20 - 13:38
نه بین کی گفته ببین چی گفته همکار گرامی.امثال شما که فقط سیاه نمایی و نا امیدی را در بین معلمان نشر و بسط می دهید چه کردید؟ما در کشورمان به جای نقد اشخاص،آبرو بری از اشخاص می کنیم . عده ای هستند که فقط تخریب چی و قانون ستیزند که هیچ رنگ و بویی از اخلاق نبرده اند.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/09/20 - 20:57
در کشورهای اروپایی انتخاب وزیر حتما بر اساس قوانین هست و قابل مقایسه با آ.پ ما نیست. مثلا در منطقه ۱۵ تهران ریاست و معاونین و اکثریت کارکنان اداره برای خطه مازنداران هستند . این یعنی چه ؟
پاسخ + 0 0 --
سقز 1396/09/20 - 21:13
صدای معلم در صفحه اصلیش مقاله ای با این عنوان دارد
مریم شکرانی
مدرک گرایی ایرانی‌ها ! بیشتر از ٨٠‌ درصد وزرای انگلیس لیسانسيه‌اند !
پاسخ + +4 -3 --
کارشناس 1396/09/20 - 10:16
آقای نجات بهرام و آقای روز بهانی اگر وجودش را دارند این مقاله را در سایت فانوس بگدارند؟؟/!!!
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/20 - 14:06
انتقادهای طرح شده در این مقاله به وزیر و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی برمی گردد. از نظر محتوایی هم معطوف به مدرک گرایی و استفاده از رانت اداری برای گرفتن مدرک و تهیه مدرک دکتری با شیوه های غیر متعارف از دانشگاه های خارج از کشور است. آقای نظری و آقای نجات بهرامی در این قضیه مدخلیتی ندارند. بحث بر سر بازی بزرگان است! اما اینکه آقای روزبهانی و نجات بهرامی این مقاله را در سایت فانوس بگذارند یا نگذارند به سیاست های سایت برمی گردد. رسانه ها معمولا مطالب تولیدی را کار می کنند و لزومی ندارد اگر مطلبی در صدای معلم منتشر شد حتما فانوس آن را کار کند و یا برعکس. مواظب باشیم که انتقاد از مدیران ارشد را دستمایه اختلاف بین خودمان نکنیم.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/09/20 - 21:04
فردی که با به عهده گرفتن مسولیت دولتی به موکلینش که همان مردم هستند دروغ می گوید آیا باید مصون از افشاگری باشد؟فردی که آموخت دروغ بگوید و فریب دهد آیا آمادگی برای هر خیانت دیگری را ندارد؟ فکر نمی کنید که چپاولگران صندوق ذخیره از همین دارودسته دروغگویان بوده اند؟
پاسخ + +6 -4 --
محمد 1396/09/20 - 10:23
کاملا درست و بجا فرمودید. احسنت
پاسخ + 0 -3 --
ناشناس 1396/09/20 - 12:55
از جناب عبدالهي ممنون هستم كه تلاش كردند با شفاف ساختن بيشتر وضعيت مسئولان آوپ احتمال بروز فساد كاهش يابد اما ميان آقاي بطحائي كه هرگز ادعاي داشتن مدرك دكتري نكرده و ديگران را نيز منع كرده است از خطاب كردنش با چنين عنواني با معاونش كه به روشني دروغ گفته است و مي گويد تفاوت قائل شد. فريب دادن مردم و جامعه فرهنگيان از سوي كسي كه امانتدار منابع عمومي است، خيانت محسوب مي شود و از وزير انتظار مي رود تا با تحقيق بيشتر و مسجل شدن دروغ نسبت به بركناري وي اقدام كند. دكترا و فوق ليسانس نداشتن عيب نيست اما دروغ گفتن از سوي معاون وزير قابل اغماض نيست. از جناب پور سليمان نيز انتظار نمي رفت كه تبليغ كانال چنين موجودي را بكند.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/23 - 04:28
پدیده کُردانیسم ( Kordanism ) در بین مدیران دولتی پدیده ای بسیار رایج است و دارای اشکال گونا گون است. بعد از افشای مدرک مرحوم کردان وزیر کشور دولت احمدی نژاد این کلمه وارد فرهنگ آکسفورد شد. دلیل رواج این پدیده این است که صرف داشتن مدرک تحصیلی برای مدیران هم امتیاز مادی دارد و هم اعتبار اداری و سیاسیآنها را بالا می برد . شکل برهنه کردانیسم همان بود که در مورد کردان اتفاق افتاد . اما یک شکلش هم خرید مدرک دکتری از بعضی دانشگا های بی اعتبار تاجیکستان و هند و مالزی است. یک راه ورود به دوره های دکتری در دانشگا های داخلی استفاده از رانت سیاسی و اخذ نمره با زدو بند و پارتی بازی بدون حضور در دانشگاه است. یک نمونه اش هم استفاده از دوره های نیمه حضوری ترینینگ یونسکو با استفاده از رانت سازمان برنامه است که هرساله افرادی به این دوره معرفی می شوند. وزیر محترم هم فقط یکبار برای گرفتن فوق دیپلم در آزمون ورودی شرکت کرده است و دو یاسه مقطع بالاترش رانتی است. البته دکتری تاجیکستان ایشان هم از نوع پولی و تایید نشده است.
پاسخ + +2 0 --
جعفر مختاري فر 1396/09/20 - 14:01
نكته مهم تر تحليل آقاي عبدالهي اشغال وزارت آموزش و پرورش توسط حزب اعتدال و توسعه و به عبارت ديگر كارگزاران سابق است. طرفداران تكنوكراسي بي توجه به عدالت آموزشي و برابري فرصتهاي آموزشي و معيشت معلمان با اتخاذ سياستهاي نئو ليبرالي در صدد نهادينه كردن آموزش طبقاتي هستند. در تحت لواي صرفه جوئي با به مخاطره انداختن امنيت شغلي معلمان از طريق جايگزين ساختن آنها با به ظاهر معلمان ارزان قيمت(جوانان بيكاري كه با كمترين دستمزد حاضر به اشغال كلاسهاي درس مي شوند)در قالب طرح برون شپاري و خريد خدمات به دنبال رانت خواري هستند كه نمونه اي از آن را جناب شيرزاد در ياددشتهاي پيشين(قرارداد كميجاني) افشا كردند.بطحائي دست نشانده نوبخت و الهيار نيز تحميل شده به وي از سوي نوبخت است.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/23 - 04:52
ای کاش مدیران آموزش و پرورش شهامت اجرای یک برنامه منسجم چه غلط و چه درست را تا آخر داشته باشند. مثلا دنبال اجرای یک برنامه عرفی در آموزش و پرورش بودند. یا لیبرال بودند و بحث برونسپاری و خرید خدمات و توسعه مدارس غیرانتفاعی و... را با جدیت دنبال می کردند. یا دولتگرا بودند و مثل کشورهای سوسیالیستی آموزش رایگان و دولتی را پیاده می کردند. کاش در ادعای آموزش و پرورش دینی راسخ بودند و برنامه تربیت دینی را در مدارس پیاده می کردند... این حرفها اصلا دغدغه اینها نیست. هرکدام از این آقایان به میزی چسبیده اند و استراتژی و تاکتیک آنها حفظ میز است. بطحایی هم برای اینکه زیرآبش را مثل فانی و دانش نزنند با همه کنار می آید. در این سیستم نه تخصص لازم است نه دلسوزی ، نه برنامه . آقای نوبخت و تیم او به ظاهر پراگماتیست (عملگرا) هستند. اما فکر می کنند پراگماتیسم یعنی دادن وعده های پوچ زبانی، یعنی تضادبین گفتار و عمل ، یعنی همه را بازی دادن ، یعنی شیره مالیدن سر همه ، یعنی پیچاندن دیگران. حرفهای آقای الهیارترکمن در باره بودجه 97 را بخوانید تا مصداق پراگماتیسم قلابی و مبتذل را به عینه ببینید.
پاسخ + +14 0 --
امامی 1396/09/20 - 15:50
با سلام و احترام،
اولا این نگرش از سال 1362 که
به دلیل انقلاب فرهنگی فقط کنکور
پزشکی برگزار گردید بوجود آمد. تصور غلطی به جامعه القا بخشید که برترین
رشته مدرک دکتری طب یا سایر رشته‌هاست.
ثانیا اصرار در پیشوند انتخابات که حتما
دکتر یا مهندسی داشته باشد حتی برای
روحانیان. در هیچ انتخاباتی عنوان معلم یا... ندیده ایم.
ثالثا تقصیر از فرهنگ ماایرانیان است که عادت به بزرگنمایی. مقامات داریم وهمیشه
آنان راتافته ای جدابافته. می دانیم. یا آنان راداری قدرت غیرزمینی می دانیم.
پاسخ + 0 0 --
بهلول یا نادان؟ 1396/09/20 - 21:45
معلم فرهیخته با سلام و احترام،
البته مواردی دیده شده دکتر یا مهندس هستند ولی خودشون رو به دروغ یا برای رد گم کنی یا به مصلحتی روحانی یا آخوند جا میزنن!!!
شاهدم یه جا بین آخوندها امتحان می گرفتن یه آقای غیر آخوندی با اونا امتحان داد فقط به این جرات که با مطالعه آزاد تونست رتبه خوب اون امتحان رو بیاره و اگه بگه روحانی هستم مردم باور میکنن چون به خوبی یک روحانی میتونه پاسخ بده و ....
البته بعضی ها مثل اینجانب به معلم بودن بیش از دکتر و مهندس بودن افتخار می کنند و لیکن با وجود اینکه نامزد تایید شده انتخابات مجلس می شوند نمی توانند خود را معلم اعلام کنند چون آموزش و پرورش و ... با وجود برخی قوانین معیوب امکان بهره گیری و استخدام را از آنها گرفته است. پیروز باشید
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/09/21 - 07:59
با سلام و احترام متقابل جناب آقای بهلول....

اینجانب فقط سه مورد از واقعیت های موجود
را ذکر کردم و یقین برای ما معلم ها والاترین
جایگاه شغلی همان است که هست.
شغل ما آنقدر خلوص دارد که به رنگ و
زمینه ای نیاز ندارد، در واقع ما معلمان رنگ
تعلق نمی پذیریم.
جامعه ما پر است از انسان نماها،دکتر نماها،
مهندس نماها و ...... نماهای دیگر.
اگر حق و حقوق معلمان ضایع نمی شد
خالص ترین و زیباترین دنیا از آن آنها بود.
امروز ما را از درون ضعیف می سازند. با تشکر
پاسخ + +2 0 --
فاطمی 1396/09/20 - 16:02
شکی نیست داشتن تحصیلات دانشگاهی و تخصص و مهارت لازم در مدیریت،لازمه هر نوع مدیریتی است. اما حالا اگر مسئول و مدیری فاقد این امر ضروری باشد باز قابل تحمل است اما وقتی به دروغ ادعا می کند که دارای فلان مدرک تحصیلی است این را دیگر نباید تحمل کرد. وقتی در باره چنین امر عینی و آشکاری در ملا عام و در سایت ها و کانال هایش دروغ می گوید در سایر امور غیر عینی و نا آشکار قادر است چه دروغ هایی سر هم ببندد.
تحصیلات نداشته باشی دروغ های به این بزرگی هم بتوانی بگویی آن وقت با سلام و صِلوات هم تو را در جایگاه مدیران ارشد یک نظام تربیتی و فرهنگی بمشانند این دیگر درد بزرگی است
خدایا اسباب رسوایی دروغگویان قهار را بیش از این فراهم بفرما
پاسخ + +3 -4 --
دلفانی 1396/09/20 - 16:41
جناب شیرزادبارهادرمطالبشان به مهم نبودن مدرک تحصیلی اذعان نموده اندوبارهامورداعتراض همکاران قرارگرفته اند.حال چه شده است ایشان نداشتن مدرک تحصیلی دکترای بطحایی وترکمن رادربوق وکرناکرده اند.جناب شیرزادبالاخره بایدقسم حضرت عباستان راقبول کنیم یادُم خروستان را.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/23 - 07:33
جناب دلفانی عزیز موضوع این نوشته اهمیت مدرک تحصیلی نیست، بلکه کُردانیسم است. توصیه من این است که در مورد نوشته های من و هیچ کس دیگر نه قسم حضرت عباس را باور کن و نه دم خروس را . به فکت ها و استدلالها نگاه کن. من نگفته ام چرا آقای ترکمن مدرک دکتری ندارد. آقای ترکمن با لیسانس روانشناسی وارد سازمان مدیریت شده. چند سال بعد با معرفی سازمان برنامه و بدون رقابت یا شرکت در آزمون ورودی، یک دوره آموزشی یکساله نیمه حضوری در یونسکو گذرانده است. این برایش فوق لیسانس محسوب شده و از امتیاز آن استفاده می کند. علاوه بر این مدعی داشتن مدرک دکتری است. اما یا دکتری ندارد و دروغ می گوید یا مدرکش مورد تایید وزارت علوم نیست. ایشان اگر مدرک فوق لیسانس و دکتری دارند تصویر آنها را برای سایت صدای معلم بفرستند تا معلوم شود فوق لیسانس را از کجا گرفته و چرا مدرک دکتری ادعایی او تایید نشده است. عده ای در ادارات دولتی به جای انجام وظایف اداری دنبال چاق کردن مدرک تحصیلی خود هستند و یکدفعه دکتر می شوند.
پاسخ + +1 0 --
چغندربگ 1396/09/20 - 17:29
واضح گفتم دیگه همین روابط و باند بازی واضحه! مگه واضح نیست؟ ما ی مدیر دزد را شکایت کردیم رئیس منطقه گفت پدرشو درمیارم از اداره کل بازرس فرستادند من خودم دیدمش لا من صحبت کرد، گفت من تا حالا چنین چیزی ندیدم! خیلی بده! و ....... ولی هیچ اتفاقی نیفتاد! یکسال هم اضافه مدیر ماند و بازنشسته شد! و هر هفته در جلسه مدیران نیز رئیس منطقه از او تقدیر و تشکر می کرد!
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/23 - 07:42
چغندر عزیر این جوری کلی صحبت کردن فایده ای نداره . این مدیر در چه سطحی بود ؟ چه چیزی را دزدیده بود؟ آیا شما مدرک داشتید یا فقط ادعا کردید؟ رییس منطقه خیلی غلط کرد که بدون اثبات جرم گفت پدرش را در می آورم. او حق نداشته توهین کند . بازرس به شما چه گفت ؟ شاید اتهامات شما وارد نبوده ؟ شاید مدرکی علیه او ارائه نداده اید که منجر به محکومیت او شود؟ شما دارید دزدی را تشویق می کنید. مدیر دزدی که بازرس اداره جرم او را تایید کرده است پاداش می گیرد! این حرفها را تو دفتر مدرسه بزنی همکاران سر تکان می دهند و می گویند : "مملکت دزد بازاره و دزدها تشویق میشوند. " نتیجه اش این می شود که من و شما هم برای اینکه از قافله عقب نمانیم یک چیزی بدزدیم. این روش انتقاد سازنده نیست.
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/09/20 - 18:27
مطمین باشید اگر بطحایی چیزی حالیش بود روحانی بعنوان وزیر معرفیش نمیکرد. ثمره این وزیر بودجه 97 که یقین دارم درباره افزایش بودجه آپ بطحایی جرأت حرف زدن نداشته
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/09/20 - 21:01
آفرین . روحانی فقط یک مترسک برای آ.پ می خواهد . وضعیت آ.پ در دوره روحانی مرتب دارد افت می کند و فساد در منابع مالی به شدت در حال افزایش هست. جدیدا هزینه بیمه تکمیلی بعد از چند ماه پرداخت می شود .
پاسخ + +11 0 --
یک ستمدیده شوخ 1396/09/20 - 19:47
جناب آقای شیرزاد با سلام
علی ابن ابیطالب(ع) مظلومترین و لطیفه گو بود.
گویند اجنه رنگ قرمز را دوست دارند، اینهمه اطلاعات را اجنه به شما دادند؟ مواظب باشید از طرف جن کافر و دروغ نباشد.
کاش در مجلس فوق لیسانس شرط نبود و ما می توانستیم به یک جن گیر دیپلمه هم رأی میدادیم آنگاه شاید برخی از مجلسی ها دست و پایشان را جمع می کردند.
اکثر مطالب شما خوب و عالی است و لیکن کامل و جامع نیست و چند درصد قابل تعدیل است. البته کلاً پسندیده، مفید است. در پاسخ های شما چند تفکر صحیح و محوری دیدم که از اینرو قابل تحسین و بروز شایستگی است. برخی از لطمات به موجب اغفال از آنها در برخی سیستم هاست. توفیق شامل حالتان.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/09/24 - 13:33
جناب ستمدیده شوخ السلام علیک . درود بر علی ابن ابیطالب (ع) . یکی از مخلوقات خداوند موجودی به نام جن است.
وقتی خداوند متعال، اجنه را به تسخیر حضرت سلیمان(ع) درآورد، حضرت جبرئیل ندا زد: ای أجنّه و شیاطین، به اذن خداوند متعال در خدمت حضرت سلیمان(ع) باشید.اجنه و شیاطین از بیابانها و کوهها و سوراخها و درّه‌‌ها و دژها بیرون آمدند، در حالی که همگی می‌‌گفتند: لبّیک لبّیک.ملائکه آنها را همانند گله گوسفند حرکت دادند تا با حالتی ذلیلانه نزد حضرت سلیمان آوردند.در آن موقع أجنه، چهارصد و بیست گروه بودند.
حضرت سلیمان به آنها نگاه کرد، دید دارای خلقتها و شکلهای عجیبی هستند؛ با رنگهای سفید، سیاه، زرد، قرمز، و أبلق(سیاه و سفید). جن ها فقط قرمز نیستند. برخی از آنها به صورت اسب، برخی به صورت قاطر و برخی به صورت درندگان هستند. و دارای دُم و خرطوم و سُم و شاخ هستند. در دولت احمدی نژاد جن گیرها دست بالا را داشتند اما کاری به نفع ملت انجام ندادند. ممنون از لطف شما
پاسخ + +6 0 --
آموزگار پایه دوم 1396/09/21 - 08:51
باید به حال معلمان گریست. فردی با لیسانس روانشناسی از سازمان برنامه به آموزش و پرورش می آید و چنان فرهنگیان را ساده و نادان فرض می کند که خود را دکتر از کانادا می خواند و نزد خود چنین می پندارد که اینها به اندازه ای دست و پا چلفتی و کودن هستند که توان فهم حقیقت را ندارند. و ار آن گذشته حتی اگر هم روزی دروغم لو رفت به اندازه ای ناتوان هستند که با پررویی همچون گذشته به تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت آنها ادامه خواهم داد و آب هم از آب تکان نخواهد خورد.ان الله لا یغیروا بقوم حتی یغیرو انفسهم
پاسخ + +4 0 --
مالباخته صندوق ذخیره 1396/09/21 - 09:19
آیا به این فکر کرده اید که الهیار بر حسب پستش قاءم مقام هیات امنای صندوق ذخیره هم است. به راستی کسی که به خلاف گویی و فریب دیگران و به ویژه فرهنگیان اشتغال و عادت داشته و دارد چگونه می تواند امانتداری شریف و امین برای اعضای صندوق باشد و در برابر وسوسه های سوء استفاده از قبل عقد قراردادها و معاملات چه خواهد کرد؟ حتی این پرسش مطرح می شود که آیا با هدف دست یافتن به چنین موقعیتی در صندوق به آموزش و پرورش نیامده است؟
پاسخ + +3 0 --
Attitude Reorienter 1396/09/21 - 17:31
به قول دکتر حسینی؛ این هم نتیجه روی کار آمدن بطحایی:

در لایحه بودجه سال ۹۷ معادل ۳۵ هزار و ۹۸۴ میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به آموزش و پرورش اختصاص داده شده. بودجه استانی آموزش و پرورش در سال ۹۷، ۳۳ هزار میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای اعتبارات اجرایی این وزارتخانه دو هزار و ۸۳۱ میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. در مقایسه با سال گذشته بودجه آموزش و پرورش بیش از چهار هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده. این امر در بازسازی و توسعه مدارس و کیفیت تحصیل دانش‌آموزان و معیشت معلمان تأثیرگذار است.

رادیو زمانه
پاسخ + +5 -4 --
نویدی 1396/09/21 - 20:42
جناب عبداللهی عزیز سپاس
دقت، انصاف، صراحت، صداقت و تعهد در نوشته جنابعالی مشهود است.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/09/21 - 23:17
در منطقه ما يك دكتر را رئيس گذاشته اند كه از ... خر هم سر در نمي آورد.
پاسخ + +3 0 --
زهرا حقگو 1396/09/22 - 11:48
جناب آقاي شيرزاد عبدالهي با سپاس از جنابعالي كه واقعيت را در مورد آقاي الهيار آشكار كرديد. اين انتظار مي رفت كه وي در پي اين رسوائي بزرگ از جامعه فرهنگيان كشور پوزش خواسته و تلاش براي فريب دادن آنها را با استعفا جبران مي كرد.اما شور بختانه گزينه فرار به جلو را بر گزيد و با ابراز نا آشنائي با جنابعالي تلاش كرد تا جناب پور سليمان را به عنوان فردي نيك از انتشار حقايق بازدارد. وي به جاي ارسال مستندات مويد صحت مدارك تحصيلي خود به بافتن آسمان و ريسمان قرار داشتن درفصل بودجه و ....مشغول شد و فريب معلمان را دور از شأن خود قلمداد كرده است. در آخر هم عنوان كرده است تا آنها كه شك و شبهه دارند به ناكجا آباد مراجعه و مدارك را رويت كنند. اقدام به ترميم رسوائي ناشي از دروغ اول مي تواند به فرو افتادن در باتلاق دروغها و جعل اسناد مكرر منجر شود و عمق تباهي را فزون تر سازد. جناب پور سليمان در صورت امكان برقراري تماس، حديث النجاه في الصدق را به او يادآوري كنيد و به نمايندگي از جامعه معلمان بخواهيد تا تصاوير مدارك تحصيلي، حكم كارگزيني و تأئيديه وزارت علوم را براي انتشار در اختيار تان قرار دهد.
پاسخ + +1 0 --
دبير اجتماعي 1396/09/22 - 15:17
با سلام
دوستان مطلع از جوانب حقوقي كمك كنند/ اگر الهيار از ارائه مستندات لازم براي مدارك تحصيلي اش شانه خالي كرد، آيا مي توان از طرق دستگاه قضائي پي گيري حقوقي كرد؟
پاسخ + +1 0 --
معلم 1396/09/22 - 17:05
واقعا جالب است. آن كه به معلم .....بود الهيار ......بود.همين را كم داشتيم كه يكي از سازمان برنامه راه بيفتد و بيايد آموزش و پرورش و معلمان را مسخره و بازيچه دست خود كند و به ريش همه بخندد. از ماست كه برماست.
پاسخ + +1 -2 --
معلم ابتدایی 1396/09/22 - 21:25
مدرک اصلا مهم نیست تجربه تعهد کارایی برای یک مدیر ارشد مهمتر است
پاسخ + 0 0 --
آموزگار منطقه 17 1396/09/22 - 22:59
به عرض که مدرک مهم نباشد. صداقت چطور؟ راستگویی چطور؟ مگر کسی از او یا امثال طلبکار مدرک است؟ مگر دیگران که مدرک دکترا یا فوق لیسانس ندارند ولی وظیفه شان را انجام می دهند، کسی متعرض آنها می شود که چرا مدرک ندارید؟ نبود صداقت و ریز دیدن معلم است که قابل تحمل نیست. توهین به شعور معلم قابل اغماض نیست. آیا گول زدن معلمان و خود را متفاوت از آنچه واقعیت دارد، در تعریف شما مصداق تعهد است؟
پاسخ + +2 0 --
ملعم 1396/09/23 - 01:33
آقای شیرزاد به مسئله بسیار مهمی اشاره کردید غلو وبزرگ نمایی در بیان مدرک تحصیلی در جامعه کنونی یکی از بزرگترین ضربه ها را به پیکر این مرز وبوم وارد کرده ومیکند زیرا پشت این یزرگ نمایی و بیان دروغین مدرک تحصیلی منافع مادی و کسب قدرت و ارتقاء جایگاه اجتماعی است. متاسفانه موج مصرف گرایی براساس تبلیغات که بعضا غیر واقعی وفکت است در جامعه و آحاد مردم نهادینه شده است .دراین فضا حتی مدیران مدارس و مدرسین علی الخصوص کنکور ومقطع پیش دانشگاهی به این عوام فریبی و دروغ گویی رو آوردند و بعضی افراد صادق نیز در این فضا لغزیده اند در منطقه دو شهر تهران این بیان دروغین مدرک بسیار پر رنگ و قابل تامل است . آقای شیرزاد عزیز جالب بدانید بعد از مقاله شما سه تشکل وشاخه فرهنگیان دو حزب با پیش قدمی مجمع فرهنگیان اسلامی نشستی را در روز دوشنبه 20 آذر ساعت 18 الی 20 نشست با موضوع افق تحول تامین منابع در آموزش وپرورش با حضور وسخنرانی جناب دکتراللهیار (به گفته خودشان ) به اکثریت اعضا خود اطلاع رسانی کردند ،ادامه دارد
پاسخ + +1 0 --
ملعم 1396/09/23 - 01:52
این کار در اصل جهت حمایت وپشتیبانی از آقای اللهیار برنامه ریزی و تدبیر شده بود ولی در عمل با توجه به کثرت وعدهای محقق نشده آقای بطحایی و آقای نوبخت رییس سازمان برنامه بودجه و مدیریت کشور و تنفری که فرهنگیان از عوام فریبی و و وعده سر خرمن دادن آقای نوبخت و بطحایی و اللهیار به فرهنگیان داده بودند از تعداد کثیر دعوت شده فقط حدود 40 نفر با 50 نفر شرکت کردند و این باعث تزلزل و کاهش جایگاه وپایگاه اجتماعی معاون پیشتیبانی آقای اللهیار و وزیرآپ و عدم اطمینان و کاهش سرمایه های اجتماعی و جایگاه تشکلات علی الخصوص مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و انجمن اسلامی و حزب اعتدال توسعه و شاخه فرهنگیان حزب ندا گردید. این نشان میدهد فرهنگیان بسیار مستاصل ومنفعل در بحث امید داشتن به تشکلات فرهنگی هستند واز لحاظ منزلتی ومعیشتی و احساس بازیچه قرار گرفتن در آستانه انفجار ویک تحصن عظیم میباشند ، دولت وحاکمیت باید موضوع را جدی بگیرد و با تامین بودجه مورد نیازآپ که حداقل 40 تا 42 هزار میلیارد میباشد از بروز این موج و اعتراض پرهیزد کند. چون وقتی کارد به استخوان برسد حرکت ها سلبی و چکشی جواب نمی دهد
پاسخ + +2 0 --
علی پور 1396/09/24 - 02:04
تا کی..... باید در صدر نشانده شوند؟ متاسفانه نظام مدیریت کشور بهشکلی است که ... در آن رشدی قارچ وار دارند. فردی که در اینحد وقاحت دارد که مدرک لیسانس را دکتری جلوه دهد را چگونه می توان مسئول گاو صندوق آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان کرد . اینها از یک طرف چفیه می بندند از طرف دیگر مدرک جعل می کنند و از جلو هم در کانادا جا رزرو می کنند و تا زمانی هم که هستند در صدر نشانده می شوند.
پاسخ + +1 0 --
کارشناس دفتر بودجه 1396/09/24 - 20:39
پیشنهاد می کنم وزیر پیش از این که دامنه این فضیحت گسترش یابد،به اشتباه در انتصاب وی به پست معاونت اعتراف کند. عجیب است که چطور بدون تحقیق در مورد مدارک وی به او ابلاغ دادند. چرا حراست متوجه نشد؟آقای بطحایی که خود چندماه در سازمان مدیریت مشغول بود به راحتی می توانست متوجه شود که مدرک او چیست و در زمانی که ملاحظه کرد او به دروغ خود را دکترا از کانادا معرفی می کند می توانست جلویش را بگیرد و را از خلاف گویی منع کند. در هر صورت بی صداقتی وی با اینکه می تواند برای آوپ تبعات منفی داشته باشد اما باید روی یک نکته تمرکز کرد که او آموزش و پرورشی نیست و سازمان مدیریتی است. شاید در آنجا بی صداقتی و فریبکاری امری متداول باشد. فراموش نکنید که آنها برای خود فوق العاده انیشمندی تصویب کرده ودریافت می کنند. شاید ادعای مدرک جعلی نتیجه همین اندیشیدنهایی بوده است که وی به آن اشتغال داشته است.
پاسخ + +2 0 --
کارشناس معاونت توسعه 1396/09/25 - 09:17
من از کارشناسان حوزه ستادی هستم. اطمینان داشته باشید که الهیار احتمال نمی داد که روزی موضوع جعل عناوین تحصیلی اش بر ملا شود. ظاهرا در سازمان مدیریت کسی حوصله نداشت تا ادعا های اورا دنبال کند.اکنون فهمیده است که اینجا آوپ است. تمام وزارتخانه در این مورد با یکدیگر صحبت می کنند. استانها هم متوجه شده اند. وی می داند که در مجموعه ای که همه از خطای بزرگش مطلع شده اند نمی تواند کار کند. بطحایی هم حتی اگر به خاطر خودش هم باشد حتما واکنش نشان خواهد داد. تصور کنید که در شورای معاونان اعضا در مورد الهیار در ذهن خود چگونه فکر خواهند کرد. کارکنان معاونت توسعه چطور؟ اقدام شیرزاد ستایش بر انگیز بود. این عقوبت کسی است که دروغ را منتشر کند.
پاسخ + +1 0 --
دبیر زبان میناب 1396/09/25 - 10:51
به نظر می رسد جناب الهیار می خواهد با زدن خود به کوچه علی چپ با موضوع برخورد کند. من هر چند ساعت یکبار به صدای معلم مراجعه می کنم تا حکم کارگزینی و مدارکش را ببینم. اینکه به تهران بیایم دشوار است. لطفا آقای پور سلیمان بزرگواری کنند و مدارک ایشان را اخذ و منتشر کنند تا ماهم بتوانیم از سرانجام کار و واکنش ایشان مطلع شویم.
پاسخ + 0 0 --
بهادری 1396/10/17 - 18:05
سلام
خوبه با بعضی از معاونین دلال صفت و کسی کاری ندارد و نقدی ننی بینیم
پاسخ + 0 0 --
بهادری 1396/10/17 - 19:06
ضمن احترام برای آقای شیزاد چرا دنبال معاونین دلال نیز نمیروید
البته پروژه خوبی را دنبال می کنی اما ممکن است همدست شما در وزارت به پست وزیری نرسد
زیرا صحنه کردان اصلی ایشان است و شما خوب می دانید چه هدفی دارد
اما انشالله به هدف شوم خود توسط شما نمیرسد
پاسخ + +1 0 --
بهادری 1396/10/17 - 20:44
با سلام
مقالات و نقد جناب آقای عبدالهی کمک به شفافیت در آموزس و پرورش است
اما آقای عبدالهی این ایام افراد دلال صفت در وزارتخانه را با ایشان ارتبلط دارند نقد نمی کند
همین افراد قصد فرستادن بطاحی ونشتن بر کرسی وزارت دارند
این افراد آموزش و پرورش را با تمام مشکلات را فراموش و از پتاسیل شیرزاد برلی حذف بطاحی استفاده می کنتد
حالا خواهید دید
ایشان در دام چند نفر در وزارت افتاده و دقیقا میداند چه افرادی را تخریب و راه را برای آقای xهموار کند این آقا دلال و فرصت طلب است

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حذف آزمون مدارس سمپاد ( تیزهوشان ) موافقید ؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور