صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

کرامت رنجبر دستنایی/ دبیر و دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

ملاحظات ژئوپلیتیکی در آموزش‌ و پرورش مناطق مرزی

تحلیل هزینه و فایده‌های آموزشی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌ها در سطح کلان کمک مؤثری نماید. از سویی دیگر برخی مطرح می‌کنند که منافع ناشی از آموزش‌ و پرورش چه موقع بروزمی کند/ وظیفه ذاتی آموزش‌ و پرورش در رابطه با جامعه‌پذیری و هویت بخشی به انسان‌ها در داخل مرزهای جغرافیایی است و بی‌تردید آموزش‌ و پرورش مهم‌ترین عامل در ترفیع سرمایه انسانی است/ یکی از ارکان اصلی در آموزش‌ و پرورش تقویت هویت ملی و اجتماعی دانش آموزان و هویت بخشی در سطح محلی و ملی است/ ایران کشوری با مرزهای گسترده آبی و خاکی و همسایگان زیاد و تنوع قومی متکثر آذری‌ها، کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها در حاشیه مرزها هست/ گروه‌های جمعیتی و قومی حاشیه ایران از حیث تجانس با بخش مرکزی ایران، وضعیت‌های متفاوتی دارند و رفتار سیاسی آن‌ها نیز تا اندازه‌ای تابع نسبت تجانس آن‌ها با بخش مرکزی و میزان مداخله نیروهای تحریک‌ کننده خارجی بوده است/ غفلت از آموزش‌ و پرورش آنان خسارات جبران‌ناپذیری را در حال و آینده متوجه حاکمیت ملی و سرزمین ایران خواهد کرد/ اگر واگرایی مرزنشینان به‌واسطه بی‌اهمیتی و بی‌مبالاتی مسئولان برنامه‌ریز و سیاست‌گذار در امر تعلیم و تربیت و آموزش‌ و پرورش واقع گردد و به‌واسطه وضعیت اقتصادی دولت و سیاست‌گذاری‌های متولیان برنامه‌ و بودجه، آموزش‌ و پرورش نتواند تکلیف خود را نسبت به مرزنشینان و استان‌ها مرزی به‌درستی ادا نماید دچار واگرایی نواحی حاشیه‌ای کشور خواهیم بود و ساکنان این مناطق خود را منفک از حکومت مرکزی می‌پندارند/ گزارش‌ها نشان می‌دهد آسیب‌های اجتماعی در مناطق محروم و مرزی بسیار بیشتر از مناطق مرکزی کشور است/ نرخ ماندگاری معلمان در مناطق محروم مرزی 59 درصد و تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های غلط به‌واسطه عدم به‌کارگیری نیروهای بومی در سنوات گذشته موجب درخواست انتقال معلمان می‌شود و وجود 36 هزار کلاس درس مختلط از یک جنبه و کاهش آن به 5 هزار کلاس در دوره متوسطه   اول به عبارتی کاهش 31 هزار کلاس درس در مناطق محروم مرزی از جهتی دیگر، زنگ خطری برای مسئولان امر می‌باشد ...

 

ملاحظات ژئوپلیتیکی در آموزش‌ و پرورش مناطق مرزی و واگرایی مرزنشینان

وودهال (woodhall.m.1958.6  )اصطلاح تحلیل هزینه - فایده را در مقایسه منظم و معنی‌دار هزینه‌ها و منافع انواع سرمایه‌گذاری به کار می‌برد . از این تحلیل می‌توان برای انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌های در اجتماعی مثل آموزش‌ و پرورش استفاده کرد.

تحلیل هزینه و فایده‌های آموزشی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌ها در سطح کلان کمک مؤثری نماید. از سویی دیگر برخی مطرح می‌کنند که منافع ناشی از آموزش‌ و پرورش چه موقع بروزمی کند؟

وظیفه ذاتی آموزش‌ و پرورش در رابطه با جامعه‌پذیری و هویت بخشی به انسان‌ها در داخل مرزهای جغرافیایی است و بی‌تردید آموزش‌ و پرورش مهم‌ترین عامل در ترفیع سرمایه انسانی است (onkawa.1989.204).

یکی از ارکان اصلی در آموزش‌ و پرورش تقویت هویت ملی و اجتماعی دانش آموزان و هویت بخشی در سطح محلی و ملی است  ؛ نتیجه حاصل از این آموزش جامعه‌پذیری و حس تعلق به کشور و مام وطن و سرزمین خود است و به‌ صورت ناخودآگاه حس همگرایی و وحدت ملی را به وجود خواهد آورد. ایران کشوری با مرزهای گسترده آبی و خاکی و همسایگان زیاد و تنوع قومی متکثر آذری‌ها، کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها در حاشیه مرزها هست. گروه‌های جمعیتی و قومی حاشیه ایران از حیث تجانس با بخش مرکزی ایران، وضعیت‌های متفاوتی دارند و رفتار سیاسی آن‌ها نیز تا اندازه‌ای تابع نسبت تجانس آن‌ها با بخش مرکزی و میزان مداخله نیروهای تحریک‌ کننده خارجی بوده است . اقلیت‌هایی که در سه متغیر قومیت، زبان و مذهب فاقد تجانس لازم با بخش مرکزی هستند و بیشترین درجه تفاوت را نسبت به بخش مرکزی دارند (حافظ نیا،180،1382) و همچنین بدیهی است که مرزنشینان اولین مدافعان حریم ملی و سرزمینی هستند و غفلت از آموزش‌ و پرورش آنان خسارات جبران‌ناپذیری را در حال و آینده متوجه حاکمیت ملی و سرزمین ایران خواهد کرد .

اگر واگرایی مرزنشینان به‌واسطه بی‌اهمیتی و بی‌مبالاتی مسئولان برنامه‌ریز و سیاست‌گذار در امر تعلیم و تربیت و آموزش‌ و پرورش واقع گردد و به‌واسطه وضعیت اقتصادی دولت و سیاست‌گذاری‌های متولیان برنامه‌ و بودجه، آموزش‌ و پرورش نتواند تکلیف خود را نسبت به مرزنشینان و استان‌ها مرزی به‌درستی ادا نماید دچار واگرایی نواحی حاشیه‌ای کشور خواهیم بود و ساکنان این مناطق خود را منفک از حکومت مرکزی می‌پندارند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد آسیب‌های اجتماعی در مناطق محروم و مرزی بسیار بیشتر از مناطق مرکزی کشور است .

بیکاری و اعتیاد ازجمله عوامل تشدیدکننده آسیب‌های اجتماعی در استان‌های مرزی انحرافات اخلاقی، خشونت، خودکشی، مواد مخدر و بزه‌کاری به ترتیب بیشترین موارد آسیب‌های اجتماعی را در مناطق مرزی تشکیل می‌دهند .

ملاحظات ژئوپلیتیکی در آموزش‌ و پرورش مناطق مرزی و واگرایی مرزنشینان

 

 همچنین نرخ ماندگاری معلمان در مناطق محروم مرزی 59 درصد و تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های غلط به‌واسطه عدم به‌کارگیری نیروهای بومی در سنوات گذشته موجب درخواست انتقال معلمان می‌شود و وجود 36 هزار کلاس درس مختلط از یک جنبه و کاهش آن به 5 هزار کلاس در دوره متوسطه   اول به عبارتی کاهش 31 هزار کلاس درس در مناطق محروم مرزی از جهتی دیگر، زنگ خطری برای مسئولان امر می‌باشد و آنچه مسلم است  گزارش‌ها نشان می‌دهد آسیب‌های اجتماعی در مناطق محروم و مرزی بسیار بیشتر از مناطق مرکزی کشور استهویت‌یابی و دانش‌افزایی مهارت‌های اجتماعی و حس تعلق به کشور و هویت ملی بیشتر در دوره متوسطه اول آموزش داده می‌شود و حس تعلق به ایران و مهارت‌های لازم در نهاد کودکان و نوجوانان نهادینه نمی‌شود و در زمان مداخلات بین‌المللی و منطقه‌ای در کنار بی‌عدالتی‌های فضایی دیگر، اقدامات مجرمانه را تشدید می‌کند و منجر به مبارزه مسلحانه یا اعلام خودمختاری می‌نمایند و بی‌تدبیری در کنار نگاه‌های سودجویانه اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کم‌هزینه مسئولان سیاست‌گذار باجان فشانی نیروهای نظامی و انتظامی و تلفات نیروی انسانی که هیچ‌گاه جبران‌پذیر نیست جایگزین می‌شود.

لذا می‌طلبد مسئولان و متولیان سیاست‌گذاری در حوزه آموزش‌ و پرورش و برنامه‌ و بودجه با اختصاص بودجه لازم و مکفی و تصمیمات مدبرانه و عاقلانه به هر نحو ممکن جلو فاجعه ترک تحصیل دانش آموزان مناطق محروم مرزی را گرفته تا در آینده دچار معضلات اجتماعی و از سویی واگرایی مرزنشینان نشویم.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شنبه, 13 آبان 1396 ساعت 15:18 خوانده شده: 716 دفعه چاپ

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور