صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

علی افشارسمیرمی/ همکار گروه صدای معلم

معلمان ما و معلمان دنیا (به بهانه روز جهانی معلم )

 از نگاه دولت مردان هرساله جمع زیاد معلمان ، بارمالی زیادی را روی دست دولتها می گذارد اما این دلیل نمی شود که در اصلاح و افزایش دستمزدهای آنها با توجه به نرخ تورم اقدامی صورت نگیرد/ .فکر اینکه رئیس جمهور جدید با توجه به داعیه اعتدال و اصلاح طلبی شان پاسخگوی نیازهایشان باشد،هنوز معلمان را دل قوی می دارد که در انتخاب خویش اشتباه نکرده اند.خاصه که خوب یادشان است که ایشان در ایام تبلیغات انتخاباتی فرمودند: «باید به معیشت معلمان توجه شود تا شغل دوم نداشته باشند.»/ بر خلاف بسیاری از کشورها، بیشتر دغدغه اولیه معلمان ما ، معیشتی است/ معلمان همواره نالیده اند که حقوق ماهانه شان نسبت به سایر کارکنان دولت ناچیزاست اما شکایت نکرده اند که مدرسه شان فرسوده است یا تجهیزات آموزشی و رفاهی ندارد/ اغلب معلمان نیازمند وام برای خرید مسکن یا تامین جهیزیه فرزندشان، نسبت به ساختار اداره منطقه خود، نگاهی بنگاهی و بانکی دارند نه نگاهی سازمانی که در آن باید فرایند آموزش و پرورش دنبال شود/ به راستی اگر حقوق معلمان به طور ناگهانی دو برابر میزان فعلی بشود آیا می توان امیدوار بود که آنها ضمن ترک شعل دوم و سوم خویش، یک باره به سمت پژوهش و حضور در کتابخانه ها و مراکز تحقیقی روی آورند/ مثل سایر ممالک دنیا، ابتدا در جهت ارتقای منزلت و جایگاه واقعی آنها تدابیری اندیشید تا هم معلمان هویت از دست رفته خویش را بیابند و هم دولت یازدهم به شعار تدبیر و امید خویش جامه عمل پوشانده باشد/ در صدر دولت یازدهم،شخصی با تدبیر و امیدوار نشسته که جهانی می اندیشد و منطقه ای عمل می کند و آن چنان که گفته اند ؛کلید قفل بسیاری از مشکلات را در دست دارند/ امید که در تصمیم گیری های بعدی، جمعیت معلمان ما هم مثل معلمان دنیا به عنوان جمعی که فقط زیادند اما زیادی نیستند، به حساب آیند...

روز جهانی معلم و تفاوت معلمان ایران با سایر کشورها  شباهت های معلمی در هر گوشه دنیا،بیشتر از تفاوت های آن است.همگی قصد آموزش به بچه ها در چهاردیواری کلاس را دارند و همین عمده ترین وظیفه و دغدغه آنهاست.به همین ترتیب، در مسائل و مشکلات نیز درد مشترک دارند. اما کار معلم ـ در هر کشوری که باشد ـ نسبت به سایر مشاغل ، تفاوت هایی دارد. در واقع ، معلمی مثل  هیچ یک ازحرفه هایی که می شناسیم ،نیست. معلمی، فعالیت در جبهه ی روابط انسانی است. فضایی که در آن به آسانی سوء تفاهم پیش می آید. افراد خیلی سریع ناراحت می شوند یا او را ناراحت می سازند .معلم ،ضمن اداره ی کلاس باید ازفراگیران ارزشیابی شفاهی و کتبی بگیرد، سر  و صدای بچه ها را تحمل کند، پشت سرهم آنها را دعوت به سکوت کند، به همه مهر بورزد، در همان حال که با یکی می خندد، نسبت به دیگری اخم کند،به پرسش های بی موقع بچه ها پاسخ گوید،از یادگیری تک تک آنها اطمینان حاصل کند، در دعوای بچه ها فورا حضور پیداکند و آنها را آشتی دهد، تنبیه کند، تشویق کند، اندرز دهد و البته در همه ی این احوال، مواظب رفتار، گفتار و ظاهر خود باشد.دردسرهای یک معلم به چهاردیواری کلاس درس و یک زمان خاص محدود نمی شود.یک معلم باید مترصد روبه روشدن با ارزیابی های گاه و بیگاه مسئولین اداری و همین طور مواظب سلوک و ظاهر خود در بیرون باشد تا نقش الگویی اش خدشه دار نشود.شاید به خاطر همین خصوصیات است که کار معلم، در همه کشورها از ارج و مرتبه بالایی برخوردار بوده و دولت ها برای اداره آنها عنایت و حمایت ویژه ای دارند.

  از نگاه دولت مردان هرساله جمع زیاد معلمان ، بارمالی زیادی را روی دست دولتها می گذارد اما این دلیل نمی شود که در اصلاح و افزایش دستمزدهای آنها با توجه به نرخ تورم اقدامی صورت نگیرد. معضل معیشت و غم نان به همان اندازه که عمده ترین دلشوره معلمان است، معمولا در طول تبلیغات انتخاباتی، یکی از تاثیرگذارترین شیوه های تبلیغی نامزدها برای جلب رای و نظر مردم و به ویژه معلمان است ؛ مثلا در کشور خودمان،با آغاز به کار دولت یازدهم مثل هر دولتی جدید، دوباره نورکم فروغ امید در دل فرهنگیان جان گرفته و روشن شد.فکر اینکه رئیس جمهور جدید با توجه به داعیه اعتدال و اصلاح طلبی شان پاسخگوی نیازهایشان باشد،هنوز معلمان را دل قوی می دارد که در انتخاب خویش اشتباه نکرده اند.خاصه که خوب یادشان است که ایشان در ایام تبلیغات انتخاباتی فرمودند: «باید به معیشت معلمان توجه شود تا شغل دوم نداشته باشند.»

این یک واقعیت تلخی است که بر خلاف بسیاری از کشورها، بیشتر دغدغه اولیه معلمان ما ، معیشتی است.به همین دلیل ،اغلب آنها دو شغله اند که همین در کاهش میزان کارایی تدریسشان بی تاثیر نیست.اهمیت این مسئله تا آن اندازه است که حتی در خلال برنامه های اعتراضی و صنفی و روشنگرانه ای که از سوی نخبگان و دست اندرکاران فعال صنفی دنبال می شود، آنجا که حرف از مطالبات به میان می آید، بیشتر مطالبات مالی مد نظر بوده و خواسته های آموزشی عنوان نمی شود.

معلمان همواره نالیده اند که حقوق ماهانه شان نسبت به سایر کارکنان دولت ناچیزاست اما شکایت نکرده اند که مدرسه شان فرسوده است یا تجهیزات آموزشی و رفاهی ندارد. برای همین است که می بینیم اغلب معلمان نیازمند وام برای خرید مسکن یا تامین جهیزیه فرزندشان، نسبت به ساختار اداره منطقه خود، نگاهی بنگاهی و بانکی دارند نه نگاهی سازمانی که در آن باید فرایند آموزش و پرورش دنبال شود.

روز جهانی معلم و تفاوت معلمان ایران با سایر کشورها

تجربه نشان داده است که گره کور مشکل معلمان با افزایش چند درصدی هرازگاه حقوق حل نمی شود.با هر قدم دولت در اصلاح و افزایش پرداخت دستمزدها، نهاد بازار، فرسنگ ها جلوتر در مسیرگرانی و تورم راه می رود. ازنقطه نظر دیگری نیز افزایش حقوق تنها راه چاره نیست.

به راستی اگر حقوق معلمان به طور ناگهانی دو برابر میزان فعلی بشود آیا می توان امیدوار بود که آنها ضمن ترک شعل دوم و سوم خویش، یک باره به سمت پژوهش و حضور در کتابخانه ها و مراکز تحقیقی روی آورند؟

تازه از کجا معلوم است که این افزایش ها در برابر رمز و رازهای پیچیده بازار و کلاف سردرگم اقتصاد، تاب مقاومت بیاورند؟

اضافه بر این ها،تاکید مستمر و رسانه ای بر افزایش چند درصدی و هر از گاهی حقوق معلمان، موجب تضعیف شان و منزلت مقام معلم می شود و به تدریج از بار معنوی و ارزشی آن می کاهد.

بنابرابن با توجه به ضرورت برقراری عدالت و پرهیز ار اعمال تبعیض در پرداخت دستمزدهای کارکنان دولت،شایسته تر آن است که به تفاوت در میان آنها توجه شود.

به راستی اگر حقوق معلمان به طور ناگهانی دو برابر میزان فعلی بشود آیا می توان امیدوار بود که آنها ضمن ترک شعل دوم و سوم خویش، یک باره به سمت پژوهش و حضور در کتابخانه ها و مراکز تحقیقی روی آورند فرهنگی و معنوی بودن ماهیت کار معلمان از طرفی، و تعداد زیاد آنها نسبت به کارمندان سایر وزارتخانه ها از سوی دیگر، می طلبد که مثل سایر ممالک دنیا، ابتدا در جهت ارتقای منزلت و جایگاه واقعی آنها تدابیری اندیشید تا هم معلمان هویت از دست رفته خویش را بیابند و هم دولت یازدهم به شعار تدبیر و امید خویش جامه عمل پوشانده باشد.

از این رهگذراست که جامعه وجودشان را چنانکه باید و شاید قدر می بیند و آنها را را برصدر می نشاند.اتخاذ راهکاریی نظیر؛ پرهیز از سردادن شعر و شعار به جای عمل درحال و روز معلمان،پرهیز از نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به آموزش و پرورش،خودداری ازابلاغ طرح و برنامه های حساب نشده و بی ارتباط با فرایند آموزش، توجه به تفاوت های فردی معلمان، تشخیص و تشویق معلمان فعال، تفویض اختیاربه معلمان و کاستن از حجم باید و نبایدهای بخشنامه ای،همراهی و همکاری با معلمان دنیا از طریق گرامیداشت روزجهانی معلم،تدوین نظامی برای درجه بندی آنها براساس صلاحیت های حرفه ای، توانمند سازی معلمان در استفاده از فناوری های نوین، حمایت قاطع و عینی از معلمان در برابر اولیا کم لطف و پرتوقع، عفو و یا تخفیف مجازات معلمان معترضی که اکنون دربندند و بالاخره،هدفمندسازی نظام پرداخت ها براساس شایستگی ها و تلاش های تعریف شده، از جمله اقداماتی است که در جهت ارتقاء منزلت معلمان می توان کاربست.

روز جهانی معلم و تفاوت معلمان ایران با سایر کشورها

کلام آخراینکه می دانیم در صدر دولت یازدهم،شخصی با تدبیر و امیدوار نشسته که جهانی می اندیشد و منطقه ای عمل می کند و آن چنان که گفته اند ؛کلید قفل بسیاری از مشکلات را در دست دارند.

دست برقضا،ایشان نه به اسم که به رسم نیز، فردی روحانی است و روحانیون که خود از جمله معلمان غیررسمی جامعه ما هستند، به خوبی اهمیت علم و حرمت معلمان را می دانند.

بر این اساس دور نیست که برنامه های خوبی را در جهت افزایش شان و منزلت اجتماعی و حرفه ای معلمان شاهد باشیم.

امید که در تصمیم گیری های بعدی، جمعیت معلمان ما هم مثل معلمان دنیا به عنوان جمعی که فقط زیادند اما زیادی نیستند، به حساب آیند.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سه شنبه, 11 مهر 1396 ساعت 15:58 خوانده شده: 881 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +16 -2 --
سیف 1396/07/11 - 16:22
به یک تومان بخر آش به همین خیال باش. شغل دومم ... در مجالس ... است .ولی متاسفانه 90 درصد انرژی ام را صرف آن شغلم می کنم!
پاسخ + 0 0 --
آن دگر معلم 1396/07/11 - 18:10
صیف عزیز اگر شعل دومت در مجالس عزاست که غم دو عالم نثار جانت و اگر در عروسی است که شادی دو عالم نثار روحت . اما عزیز من بسیاری از دو شغله ها را دیدم که واقعا در هر دو موفقند هم در کارشان و هم در تدریس . شغل دوم مبارکت باشد دست همکار دیگر را هم بگیر. و مطمئن باش که می توانی در تدریس هم از من یک شغله پیشی بگیری ان وقت دو نان حلال خواهی داشت.
پاسخ + 0 0 --
دبیرم 1396/07/12 - 08:09
میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از ...تا ....اسسسسست!!!
معلمان در زاپن کره جنوبی تایوان و....تا المان ایتالیا فرانسه و ایالات متحده و کانادا و...معیشت منزلت بهتری دارند
پاسخ + +22 -2 --
شهاب 1396/07/11 - 16:56
نویسنده محترم ازیک طرف انتقادمی کنی واز طرف دیگر دلیلی برای عدم تحقق آن مطرح می نمایی امید واری می دهی بدون استناد عملکرد چهارساله ی دولت نشانی از توجه وامید نداشت مابقی هم نخواهد داشت اگرمی خواستند امیدی ایجاد کنند وزیری توانمند معرفی می شد امید بستن به این دولت جز ساده اندیشی چیز دیگری نیست
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/07/11 - 20:52
بله روحانی در حرف به معلمان احترام می گذارد اما در عمل کاملا برعکس عمل می کند . عمل روحانی ، انتخاب وزیران ضعیف برای آپ و حمایت همه جانبه از آنان ، وضعیت مبهم صندوق ذخیره و ...
پاسخ + 0 0 --
دبیرم 1396/07/12 - 08:11
دکتر روحانی شبیه اصولگرایی با حرفهای اصلاح طلبانه برا تخریب وجهه اصلاحات!!
پاسخ + +7 -1 --
ناشناس 1396/07/11 - 17:19
معلم ها خودشون تا حدی که بتونند مشکلات مدرسه رو حل میکنند میدونم و دولت الجواد نمیکنه
پاسخ + +9 -1 --
آن دگر معلم 1396/07/11 - 17:57
علی اقای افشار دست مریزاد. صحبتات واقعا شیرین بود. اما این حاج اقا روحانی ما فضایی فکر می کنه و کره ای عمل می کنه.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/07/11 - 21:43
حاج آقا به قول شما عزیز خوب سیاست دارد و تمام .
پاسخ + +14 -1 --
پیمان 1396/07/11 - 18:07
ظاهرا"در مورد حقوقها به آقای رئیس جمهور آدرس اشتباهی دادند که آب پاکی ریخت روی دستمان و فرمود: «اینکه می گویید حقوقمان کم است حرف نادرستی است کسی شما مجبور نکرده برید دنبال کار دیگر» فقط به آن رای هایی می اندیشم به او دادیم که شاید آموزش و پروش از اولویت های اول او باشد که دیدیم حتی اولویت آخر او و ... نیز نیست. اینجا کسی برای معلم جماعت تره هم خورد نمی کند.
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/07/11 - 22:19
برای تک تک رای های داده شده به روحانی باید به وجدان خودتون جواب قانع کننده بدهید...

واقعا چرا از یک سوراخ دوبار باید گزیده شد؟؟؟؟!!!!؟؟؟؟!!!
پاسخ + +11 0 --
دبیرم 1396/07/11 - 18:34
انشاا...اتحاد همکاران و توجه وزارت به مشکلات فراوان معلمان و دبیران
پاسخ + +20 -1 --
سیناسلیمی 1396/07/11 - 18:41
آنچه که روح وروان معلمان را خراشیده تبعیض است ، امروز یک افسر نیرو انتظامی خودش اقرار داشت که برای اول مهر پانصدهزارتومان ، تاکید میکنم پانصد هزار تومان نه ریال کمک هزینه خرید لوازم التحریر دریافت داشته اند !

افسری که به لحاظ تخصص و تحصیلات از خیلی از همکاران فرهنگی من پایین تر است .

اگر کمبود بودجه بصورت عادلانه بین همه دستگاهها توزیع شود با وجود همه کاستی ها اما همه آرامش دارند .

آنچه که بیش از فقر همکاران ما را آزرده است فرق است .
تبعیض نفرت انگیز ترین پدیده همه دوران های بشر بوده
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/07/12 - 08:26
دقیقا
پاسخ + +12 -1 --
احمد 1396/07/11 - 19:16
باش تا صبح دولتت بدمد
کاین هنوز از نتایج سحرست
پای تشریف صاحب عادل
که جهان را به عدل صد عمرست
پاسخ + +16 0 --
رحمان 1396/07/11 - 19:57
متاسفم برای خودمان که قشنگ می نویسیم درست هدایت می کنیم .
و در عمل برای شغل خود .هیچ هستیم . اصلا جامعه بزرگ فرهنگیان
سکوی پرتاب آقایان هست هرچه پا برای پریدن روی فرهنگیان می گذارند ما پیشتر فرو می رویم و به نسبت کمتر دیده می شویم .
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/07/11 - 22:20
متاسفانه همین طوره
همکاران اکثریت ما هم قصد تقرب ندارند.... متاسفانه
پاسخ + +10 0 --
رضایی 1396/07/11 - 20:31
معلمان دنیا درگیر اختلاس نیستند.
بنابراین بدون نفت نیزمشکلی نخواهند داشت.امانبودن اقتدار کافی در برخورد با بی عدالتی و حقوق های نجومی و........ مثل غده ی سرطانی بلای جان ما شده است.
پاسخ + +11 -1 --
شهروند 1396/07/11 - 20:54
درود .اینکه می گویید روحانیان خود مال منو و حرف مارا درک میکنند نمی تواند کامل صحیح باشد .روحانیت یک بار در برابر این همه ظلم به معلم موضع گیری نکرده واین همه بی عدالتی.ولی تا بخواهید برای اینکه منبر شان رونق داشته باشد سر این مرده را از این منبر به آن منبر برده اند و اشک مردم را در آورده اند ولی دریغ از قطره اشکی که برای مظلومیت وبی پولی معلم کسی به جز خود معلم بریز د.دوست گرامی معلم را روحانی رقیب می داند رقیبی که در دوره رضاشاه مکتب ها را از آنان گرفت وآ پ نوین در مملکت پایه ریزی شد.این واقعیت است.
پاسخ + +13 0 --
فرهنگی 1396/07/11 - 21:02
مگر آموزش و پرورش برای پژوهش و پژوهشگر ارزشی قائل است.
آنها فقط تظاهر میکنند...
همه فعالیتهای آموزش و پرورش تظاهر است... کارهای غیر اصولی و غیر کارشناسی و به کسانی توجه میشود که اهل تظاهر و ریا باشند...
بنابراین حتی اگر حقوق هم دو برابر شود، یا دنبال پژوهش نمی رویم یا پژوهشهایمان در قواره و اندازه سازمان متظاهر پرور آموزش و پرورش خواهد بود...
جامعه ما برای کار اصولی و ارزشمند در هر عرصه ای ارزشی قائل نیست...
نتیجه اجرایی شدن طرحهای شتابزاده و بدون پشتوانه علمی و فکری مثل نظام 633 و ارزشیابی توصیفی است...
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/07/11 - 21:45
بسیار درست گفتید . حتی معلمی هم‌ اهل پژوهش باشد در این سیستم آ پ برایش تره هم خرد نمی کنند .
پاسخ + +12 0 --
ناشناس 1396/07/11 - 21:46
باسلام خدمت تمامی همکاران دیگر با این نوشته های دوگانه هیچ مشکلی حل نمیشود فقط شاید با اعتراضات سراسری ومتحد به ما قشر تحت فشارهای شدید اقتصادی اندکی توجه شود
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/07/12 - 08:29
بیایید دوباره باهم فریاد بزنیم
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی بازنشسته 1396/07/12 - 16:54
روز جهانی معلم ....
پاسخ + +8 0 --
علی ش 1396/07/11 - 22:23
جناب نگارنده محترم اینکه فرمودید:
در صدر دولت یازدهم،شخصی با تدبیر و امیدوار نشسته که جهانی می اندیشد و ...

میشه با دلیل و برهان بفرمایید منظورتان کیست؟؟؟
پاسخ + +4 0 --
.ف.ح 1396/07/11 - 22:55
با احترام به نگارنده :
نوشته تان سبک وسوی مشخصی نداشت بیشتر یک بیانیه زیبا بود به قصدو هدفی خاصکه البته چند مشکل هم درآن به زییایی گنجانده شده بود.
پاسخ + +2 0 --
سید محمد حسن حسینی 1396/07/13 - 07:49
ما وظیفه مون رو به درستی انجام بدیم تمام مشکلات خودمان و جامعه حل می شود:

http://www.farhangiannews.ir/view-20441.html

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در سال تحصیلی 98-97 در نظام مدیریتی ، نظام آموزشی و پرورشی مدارس ، معیشت معلمان ، بودجه وزارتخانه و توجه مجموعه نظام به آموزش و پرورش چه اتفاقی می افتد؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور