صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" گفت و گوی صدای معلم با رضوان حکیم زاده ؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش "

حکیم زاده : معاونت آموزش ابتدایی بر داوطلب بودن و علاقه مند بودن اشتغال در دوره تحصیلی ابتدايي تأكيد دارد ؛ تاکید ما بر اختیاری بودن تدریس مدیران و معاونین مدارس است و نه اجباری بودن آن

گروه گزارش/ بحث سامان دهی نیرو یکی از موضوعات مهم و البته چالش برانگیز در آموزش و پرورش است .

هر ساله به ویژه با شروع مدارس ، اهمیت این موضوع دو چندان می شود .

« صدای معلم » گفت گویی با دکتر رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش انجام داده است

معاونت آموزش ابتدايي نيز با سازماندهي دبيران دوره متوسطه كه علاقه اي به كار و اشتغال در دوره حساس ،مهم و پيچيده ابتدايي ندارند ،تمايلي نداشته؛ اما  براي جبران كمبود هاي ناشي از اجراي نظام جديد آموزشي ، خروج نيروها و بازنشسته شدن آنان و افزايش دانش آموز مدارس به كار گيري معلمان ساير دوره ها يكي از سازو كارهاي متعدد و اجتناب ناپذیر است/ ،دوره ابتدايي ،دوره تربيت بنيادين ،پايه و عمومي است و هدف اصلي آموزش و پرورش ابتدايي ايجاد زمينه براي رشد همه جانبه دانش آموزان در تمامي ساحت ها با تأكيد برمهارت هاي اساسي است/ از نظر معاونت ابتدايي كه پاسخگوي انتظارات ،خواسته ها و مطالبات مديران و معاونين بوده ،تدريس مديران و معاونين مدارس را با توجه به كمبود نيروي انساني در اختيار و همچنين ضرورت پاسخگویی به والدين ، نظارت مداوم و مستمر بر مدرسه ،رسيدگي به امور تحصيلي دانش آموزان ، عملكرد معلمان ، حضور مستمر در جلسات و برنامه يي كه در سطوح بالاتر پيش بيني مي شود عملا قابل اجرا ندانسته . بنابراين به عنوان مجري موضوع آن را مناسب ندانسته و در تمامي جلسات برضرورت اصلاح مقررات مربوطه تأكيد داشته است ؛  پس مطلبی که قبلا هم گفتم درست بوده است

سامان دهی نیروها در آموزش و پرورش و تدریس مدیران و معاونین مدارس و چالش های آموزش ابتدایی

صدای معلم :
1- برخي از دبيران دوره متوسطه به ويژه خانم اظهار مي دارندكه به آنان گفته شده است براي سامان دهي نيروي انساني بايد به مقطع ابتدايي مراجعه كنند ؛ اين در حالي است كه اين گونه همكاران هيچ دوره توجيهي براي تدريس در دوره ابتدايي نديده اند. آيا اين وضعيت به نظر شما منطقي است ؟

 

حکیم زاده :

ببینید، معاونت آموزش ابتدايي نيز با سازماندهي دبيران دوره متوسطه كه علاقه اي به كار و اشتغال در دوره حساس ،مهم و پيچيده ابتدايي ندارند ،تمايلي نداشته؛ اما  براي جبران كمبود هاي ناشي از اجراي نظام جديد آموزشي ، خروج نيروها و بازنشسته شدن آنان و افزايش دانش آموز مدارس به كار گيري معلمان ساير دوره ها يكي از سازو كارهاي متعدد و اجتناب ناپذیر است.  
اما با توجه به ضرورت و انجام ساماندهي نيروي انساني با مسؤوليت ساير بخش هاي آموزش و پرورش ،اين معاونت بر داوطلب بودن و علاقه مند بودن اشتغال در دوره تحصیلی ابتدايي تأكيد دارد.
براساس اين نكته كه از دوره متوسطه ،دبيران محترم بنا به نياز دوره ابتدايي  و ساير ضروت ها منتقل شده اند و معاونت آموزش ابتدايي دوره هاي آموزشي لازم را در خواست نموده حضور اين افراد را در كلاس ها منوط به شركت در اين دوره ها نموده است تا جايي كه در سال گذشته استان ها و مناطق آموزشي براي افزايش شناخت و آگاهي آنان جهت تدريس در كلاس هاي ابتدايي ،كارگاهها ي آموزشي فبل از سال تحصيلي و در طول سال تحصيلي برگزار كرده اند. اما همان گونه كه اشاره كردم در صورتي كه وزارت آموزش و پرورش در شرايط خاص نيروي انساني قرار نداشته باشد ؛معاونت آموزش ابتدايي نيز با فعاليت و حضور اين عزيزان در دوره ابتدايي به دليل عدم برخورداري از برخي مهارت هاي ويژه اين دوره موافق ( كه اتفاقا تعداد زيادي از آنان معلمي توانمند هستند)نمي باشد.
 اين معاونت بر اساس الزامات و ضرورت های موجود در وضعيت نيروي انساني، مأموريت و مسؤوليت آموزش و پرورش در تأمين معلم براي دانش آموزان ،حداكثر تلاش خود را براي به كارگيري معلمان با آموزش هاي لازم حضوري ،نيمه حضوري، قبل از سال تحصيلي و در طول سال تحصيلي تاكنون مد نظر داشته است.

 

صدای معلم :

  وزارت آموزش و پرورش چه برنامه اي براي حرفه اي كردن و تخصصي كردن ابتدايي دارد؟

سامان دهی نیروها در آموزش و پرورش و تدریس مدیران و معاونین مدارس و چالش های آموزش ابتدایی

حکیم زاده :

همان گونه كه در تقسيم بندي آموزش و تعليم و تربيت آشكار است ،دوره ابتدايي ،دوره تربيت بنيادين ،پايه و عمومي است و هدف اصلي آموزش و پرورش ابتدايي ايجاد زمينه براي رشد همه جانبه دانش آموزان در تمامي ساحت ها با تأكيد برمهارت هاي اساسي نظير: مشاهده،كلامي ،خوانداري و نوشتاري ،محاسبه ،ارتباط با ديگران ،احترام متقابل و..مي باشد. (دستيابي به اهداف والاي اين دوره )
بنابراين در اين دوره آموزش ها به معناي تخصصي كه در دوره متوسطه يا دانشگاه كه به صورت رشته اي ارائه مي شود مورد نظر نيست.
 اگرچه عناوين دروس به درس هايي مانند علوم تجربي،فارسي ،رياضي و... تقسيم مي شود اما همان گونه  كه اشاره شد  انگيزه تحصيلي ،شوق يادگيري،علاقه به رشد و كمال و دست يابي به مهارت هاي اساسي مورد نظر مي باشد.
ليكن با توجه  به اضافه شدن  پايه ششم  به دوره ابتدايي ،  معاونت آموزش ابتدايي پيشنهاداتي به دانشگاه فرهنگيان  در خصوص  پيش بيني دروسي كه  توانايي معلمان را  در دانش تخصصي نيز افزايش  دهد ،در كنار  روش هاي آموزشي مناسب اين دروس نيز ارائه داده است ؛ بنابراين وزارت  آموزش و پررورش براي حرفه مند كردن  معلمان  دوره ابتدايي  براي دانشجو  معلمان دانشگاه فرهنگيان  كه با ملاك هاي مورد نظر  آموزش وپرورش تحصيل مي نمايند  پيشنهاداتي داده و همچنين كار گاه ها و دوره هاي آموزشي مناسب براي آنان در نظر گرفته است  اما اگر منظور تخصصي به معناي رشته ايي كردن اين دوره و آموزش علمي همانند دوره متوسطه يا دانشگاه مي باشد اين موضوع با اهداف و اصول تربيت دوره ابتدايي منافات دارد .

 

صدای معلم :
آيا وزارت آموزش وپرورش برنامه اي براي تبديل وضعيت حدود ده هزار نيروي خدماتي كه تحصيلات دارند براي جبران نيرو در اين بخش دارد؟

 

حکیم زاده :

اتخاذ تصميم در مورد تأمين نيروي انساني مربوط به حوزه مسؤول مركز برنامه ريزي ،منابع انساني و فناوري اطلاعات مي باشد. اما معاونت آموزش ابتدايي در تمامي مراحل تعيين چگونگي جذب نيرو اعم از دانشجوو معلمان ،برگزاري آزمون استخدامي و به كارگيري نيروهاي خريد خدمات و يا هر شكل ديگر از جذب نيرو نظرات ،پيشنهادات و ملاك ها ي مورد نظر خود را ارائه نموده و پس از جذب برابر مقررات ،براي آنان سازو كار هاي مناسب تقويت مهارت هاي تدريس پيش بيني مي كند نظير: اجراي طرح ارتقائ مهارت هاي حرفه اي معلمان با سابقه شش سال و كمتر از شش سال  مي باشد  .

 

صدای معلم :

شما قبلا گفته بوديد كه اجباري براي 6ساعت تدريس مديران و معاونين مدارس وجود ندارد.اخبار و گزارش هايي كه به صداي معلم مي رسد حاكي است كه متأسفانه چنين چيزي وجود ندارد. و حتي براي مناطق و نواحي مجدد اين موضوع بخشنامه كرده اند چرا وزارت آموزش و پرورش تكليف نهايي اين مسأله را مشخص نمي كند؟

سامان دهی نیروها در آموزش و پرورش و تدریس مدیران و معاونین مدارس و چالش های آموزش ابتدایی
 

حکیم زاده :
موضوع تدريس مديران و معاونين موضوع چالش برانگیزی شده است .
از نظر معاونت ابتدايي كه پاسخگوي انتظارات ،خواسته ها و مطالبات مديران و معاونين بوده ،تدريس مديران و معاونين مدارس را با توجه به كمبود نيروي انساني در اختيار و همچنين ضرورت پاسخگویی به والدين ، نظارت مداوم و مستمر بر مدرسه ،رسيدگي به امور تحصيلي دانش آموزان ، عملكرد معلمان ، حضور مستمر در جلسات و برنامه يي كه درسطوح بالاتر پيش بيني مي شود عملا قابل اجرا ندانسته . بنابراين به عنوان مجري موضوع آن را مناسب ندانسته و در تمامي جلسات برضرورت اصلاح مقررات مربوطه تأكيد داشته است ؛  پس مطلبی که قبلا هم گفتم درست بوده است.

هدف ما صرفا برگزاری کلاس نیست. چون اکثر مدیران به دلیل مشغله زیاد مجبورند برخی درس های خاص مثل هنر ورزش و.... را برعهده بگیرند و عملا این دروس که از نظر ما بسیار مهم هستند به حاشیه رانده می شوند. تاکید ما بر اختیاری بودن این تدریس است و نه اجباری بودن .
فطعا اگر مدیر محترمی هم خواست و برایش امکان داشتن تجربه تدریس هم فراهم باشد آن وقت با انگیزه و علاقه کلاس برگزار خواهد شد.

بنابراين انتظار داريم همكاران ما با واقع بيني اين موضوع را در مراجع مربوطه مورد بررسي قرار داده و خواسته درست و منطقي مديران را پاسخگو باشند .

صدای معلم :

خانم حکیم زاده . از وقتی که در اختیار صدای معلم قرار دادید سپاسگزاریم .

پایان گزارش/

چهارشنبه, 08 شهریور 1396 ساعت 11:20 خوانده شده: 346 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +11 0 --
ناشناس 1396/06/08 - 15:48
خانم محترم دانش آموزان دوره ابتدایی کشش پنج زنگ در کلاس بودن را ندارند زنگ پنجم عملا بیهوده و خسته کننده است همان چهارزنگ مناسب است
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1396/06/09 - 07:14
پیشنهاد میشود زنگ آخر مدارس آزاد باشد و معلمان خود برنامه آموزش نظم و قانون و اخلاق در زندگی رعایت موازین انسانی و غیره را به دانش آموزان فرا دهند نظر شما چیست معاونت محترم ابتدایی؟؟؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/06/19 - 20:22
تدریس مدیران به اندازی مبصر ی هم به درد دانش اموز نمی خورد .ندانم کاری مسئولین را باید جه کسانی بسوزند .تا اخر عمر .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در سال تحصیلی 98-97 در نظام مدیریتی ، نظام آموزشی و پرورشی مدارس ، معیشت معلمان ، بودجه وزارتخانه و توجه مجموعه نظام به آموزش و پرورش چه اتفاقی می افتد؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور