چاپ کردن این صفحه

" گزارش صدای معلم از خانه معلم اداره آموزش و پرورش رضوان شهر "

در خانه های معلم و ستادهای اسکان فرهنگیان چه می گذرد ؟ (گزارش تصویری )

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

گروه گزارش/

با آغاز فصل تابستان و تعطیلی مدارس ، سفرهای فرهنگیان و معلمان به اقصی نقاط کشور فزونی یافته و با توجه به بالا بودن بهای هتل ها ، مهمان پذیرها  ... و نیز پائین بودن قدرت خرید معلمان ، آنان مجبور می شوند که در خانه های معلم و یا ستادهای اسکان فرهنگیان اقامت کنند .

ستاد اسکان فرهنگیان با تخصیص فضای برخی از واحدهای آموزشی و درجه بندی آن ها سعی می کند تا این مهم را انجام دهد .

خانه های معلم که فضای بهتر و امکانات بیشتری دارند هنگام مراجعه فرهنگیان با  محدودیت مواجه شده و عنوان می شود که یا قبلا روزرو شده و یا اتاق خالی وجود ندارد .

از سوی دیگر در بسیاری از مواقع قیمت اقامت در خانه های معلم برای فرهنگیان تفاوت معناداری با سایر مراکز اقامتی ندارد .

در این میان نیز تعدادی از مراکز اقامتی در وزارت آموزش و پرورش وجود دارند که بسیاری از معلمان از وجود آنان بی خبرند ( در این مورد اطلاع رسانی نشده است ) و به قول معلمان متعلق به " از ما بهتران " است ...

به گفته برخی از فرهنگیان ، اطلاعات مربوط به این گونه مراکز به روز نشده است و حتی برخی از این مراکز فاقد یک تابلو و یا بنر مناسب جهت اطلاع رسانی  و جلب نظر هستند .

گزارش های رسیده حاکی است که برخی از سرایداران مدارس ، رفتار مناسب و شایسته ای با معلمان ندارند و با موضع طلبکارانه و غیرفرهنگی با آنان برخورد می کنند .

بسیاری از معلمان عنوان می کنند که وضعیت بهداشتی در مراکز اسکان فرهنگیان به هیچ وجه مناسب نیست .

اما مهم ترین عاملی که در این میان خودنمایی می کند " عدم وجود نظارت و با فقدان نظارت و کنترل کافی بر این گونه مراکز و اماکن " است .

به نظر می رسد که این گونه مراکز متولی مشخصی ندارند و بخش " رفاه معلم " نیز در وزارت آموزش و پرورش آن چنان درگیر کارهای اداری و بوروکراتیک مانند ارائه وام ، خدمات بیمه و... شده است که فرصت  کافی و برنامه ریزی لازم برای بهسازی این گونه مراکز وجود ندارد .

این بار گروه گزارش سخن معلم گزارشی از  « خانه معلم آموزش و پرورش رضوان شهر  » تهیه نموده است .

این تصاویر در هفته معلم امسال گرفته شده اند و بدون هر گونه توضیحی گویای وضعیت موجود هستند .

گروه گزارش صدای معلم ( سخن معلم ) از کلیه فرهنگیان و معلمان سراسر کشور دعوت می کند تا اخبار ، گزارش ها و تصاویر خود را در این زمینه برای سخن معلم ارسال فرمایند .

از وزارت آموزش و پرورش نیز انتظار می رود تا با بازخوانی و بهسازی سیاست ها و برنامه های موجود در این زمینه ، زمینه تکریم و پاسداشت مقام معلم را در این زمینه برای فرهنگیان و معلمان گرامی در سراسر کشور فراهم کنند تا آنان دراین زمینه شرمنده خود و اعضای خانواده  خویش نباشند .

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

وضعیت خانه های معلم وزارت آموزش و پرورش و ستاد اسکان فرهنگیان و معلمان

پایان گزارش /

جمعه, 29 خرداد 1394 13:46 خوانده شده: 32408 دفعه

در همین زمینه بخوانید: