چاپ کردن این صفحه

" « صدای معلم » از همه ی همکارانی که با نقد این طرح ، ضمن تاکید بر ارائه و اشاعه فرهنگ مطالبه گری و پرسش گری از اصول " عدالت آموزشی " و " آموزش نوین " در آموزش و پرورش ایران دفاع منطقی کردند تشکر و قدردانی می کند "

سرانجام ؛ طرح غیرکارشناسی " حذف زبان انگلیسی " از برنامه ی مدارس رد شد !

گروه گزارش/

رد طرح غیرکارشناسی حذف زبان انگلیسی " از برنامه ی مدارس در کمیسیون آموزش مجلس

پس از گذشت حدود یک ماه از ارائه طرح حذف زبان انگلیسی از برنامه مدارس موسوم به " رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی " توسط 57 نماینده مجلس این طرح یک فوریتی با رای قاطع اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست روز دوشنبه 13 آبان این کمیسیون رد شد .

 محمود صادقی در توییت خود نوشت: ‏

" طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» با رأی اکثریت قاطع کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رد شد. تنها دو نفر (آقایان سلیمی و ابطحی) با کلیات طرح موافق بودند . "

در یک ماه اخیر و پس از رسانه ای این طرح واکنش های مختلفی نسبت به این طرح ابراز گردید .

« صدای معلم » از همان ابتدا ضمن اعلام " فراخوان " در واکنش به این طرح غیرکارشناسی مخالفت خود را نسبت به آن اعلان و از نمایندگان مجلس به جد درخواست کرد تا این طرح را پس بگیرند .

این رسانه از همه ی همکارانی که با نقد این طرح ، ضمن تاکید بر ارائه و اشاعه فرهنگ مطالبه گری و پرسش گری از اصول " عدالت آموزشی " و " آموزش نوین " در آموزش و پرورش ایران کردند تشکر و قدردانی می کند .

« صدای معلم» از سکوت و انفعال گروه های آموزشی که به لحاظ وظایف ذاتی تعریف شده و سازمانی به طور منطقی باید " صدای معلمان " باشند و از هویت و استقلال حرفه ای معلمان دفاع کنند و نیز تشکل هایی که نام فرهنگیان ومعلمان را یدک می کشند در مساله اخیر اظهار تاسف می کند .

« صدای معلم» از سکوت فراکسیون 120 نفره فرهنگیان و رئیس آن « حمیدرضا حاجی بابایی » که خود را در پی گیری مطالبات فرهنگیان و حقوق معلمان فراتر از کمیسیون آموزش دانسته اما کوچک ترین اشاره ای به آن نکردند ابراز تاسف می کند .

همچنین 38 نشریه و 1200 تشکل در دانشگاه فرهنگیان را به تامل در فلسفه وجودی شان و تمرین مطالبه گری در موضوعات اصلی آموزش و پرورش  فرا می خوانیم .

پایان گزارش/


رد طرح غیرکارشناسی حذف زبان انگلیسی " از برنامه ی مدارس در کمیسیون آموزش مجلس

سه شنبه, 14 آبان 1398 11:09 خوانده شده: 479 دفعه

در همین زمینه بخوانید: