چاپ کردن این صفحه

« صدای معلم » ضمن انتقاد از این حرکت غیرفرهنگی خواهان عذرخواهی مسئولان در مورد این واقعه تاسف برانگیز می باشد

ضرب و شتم یک معلم منتقد در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل جدید آموزش و پرورش خوزستان !

گروه استان ها و شهرستان ها/

پیش از ظهر امروز چهارشنبه و پس سخنرانی مدیرکل سابق آموزش و پرورش خوزستان، یکی از معلمان ناحیه 3 به نام "طاهری" که دارای درجه علمی دکترا نیز می باشد به نقد عملکرد مدیر کل سابق می پردازد .

ناگهان دو جوان از بیرون وارد سالن محل اجرای برنامه معارفه  کوروش مودت  مدیر کل جدید شده و دور "معلم معترض " را می گیرند ، یکی مشغول مجادله لفظی با وی شده و شخص دومی سیلی محکمی را به صورت معلم می زند.

در این هنگام تعدادی از حاضران با جلوگیری از ادامه تنش افراد درگیر را به خارج سالن هدایت و شخص ضارب به سرعت محل را ترک می کند .

به گفته یکی از حاضران مراسم ، موضع کوروش مودت مدیر کل جدید آموزش و پرورش خوزستان در این نشست و تاکنون سکوت بوده است .

« صدای معلم » ضمن انتقاد از این حرکت غیرفرهنگی خواهان عذرخواهی مسئولان در مورد این واقعه تاسف برانگیز می باشد .

« صدای معلم » امروز گزارشی مبسوط در این مورد منتشر کرد . ( این جا )

« سازمان معلمان ایران شعبه خوزستان در این مورد بیانیه ای صادر کرده است .

ضرب و شتم معلم منتقد در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل جدید آموزش و پرورش خوزستان

شهروندان عزیز ، هم استانی های گرانمایه،
جامعه فرهنگیان ، معلمان و همکاران اداری ،
معلم عنصر اصلی در جریان آموزش است، و آموزش نیز پایه ای مهم در ساحت فرهنگ .اگر حرمت و احترامی نسبت به فرهنگیان در جامعه وجود دارد و درجه اعتبار اعتماد مردم به دستگاه ها، آموزش و پرورش را در جایگاه رفیعی قرار داده است، بیشتر این مهم،مرهون زحمات همکارانی است که امروزه تنها به شان و اعتبار خود ایستاده اند و تمام ناملایمات را به جان خریدارند.

هیچ چیزی معلم را نمی شکند،جز حمله به شان و اعتبار او!

جامعه فرهنگیان، آبرو و حیثیت خود را برای آموزش فرزندان این مرز و بوم هدیه کرده اند و برهمه لازم است که برای تقویت این اعتبار و احترام بکوشند وگرنه سنگی روی سنگ آموزش و فرهنگ باقی نخواهد ماند.
شوربختانه، در جلسه معارفه جناب آقای مودت، مدیر کل محترم آموزش و پرورش، واقعه ای تلخ و اسفبار رخ داد که دل همه حاضرین در جلسه را به درد آورد .

پس از سخنرانی مدیر کل قبلی آموزش و پرورش استان جناب آقای تقی زاده ، یکی از همکاران حاضر در جلسه، جمله ای در نقد ایشان مطرح کرد که البته در زمان مناسب نبود، اما به هرحال مطرح شد. پس از آن، دو نفر از بیرون سالن داخل شده و یکی از آنها سیلی محکمی به گوش همکار می نوازد .
این وضع مورد تعجب و بهت همگان قرار می گیرد. این سیلی ،ضربه ای است به صورت فرهنگ و آموزش این استان، ضربه ای است به اعتبار نقد و درستی سنجی در ساحت اجتماعی و فرهنگی کشور و استان، ضربه ای است به اعتبار زنده باد مخالف من، ضربه ای است به آموزه دینی مدارا با مخالف!
این سیلی زنده کردن اعتبار استبداد و خودکامگی است ، زنده کردن رفتار دوران نحس مطلق گرایی سده های پیشین است که بر صورت این ملت نواخته می شده است.
این واقعه در آغاز مدیریت جناب آقای مودت، یک ظلم به ایشان هم تلقی می شود بدون اینکه دخالتی در شکل گیری و انجام مراسم داشته باشد.
لازم است نهادهای ذیربط، استانداری محترم،-چند تن از معاونین و مدیرکل های حوزه استانداری در جلسه بودند – و مدیرکل محترم آموزش و پرورش،تمام مساعی خود را به کار گرفته تا ضارب شناسایی و به نهاد قضایی معرفی شود.

تمام رسانه ها ،اکنون منتظر واکنش نهادهای حاضر در جلسه و مجموعه فرهنگیان ،به این رفتار زننده و ناشایست هستند.

سازمان معلمان خوزستان، با احترام به همه کارگزاران و نهادهای گوناگون، دفاع از حرمت همه همکاران را وظیفه خود می داند.
با آرزوی موفقیت و بهروزی برای همگان.

سازمان معلمان ایران - شعبه خوزستان


ضرب و شتم معلم منتقد در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل جدید آموزش و پرورش خوزستان

چهارشنبه, 08 آبان 1398 22:19 خوانده شده: 1159 دفعه

در همین زمینه بخوانید: