صدای معلم

" آیا زهرا مظفر خواهد توانست این وزارتخانه را را در ریل اصلی خویش قرار داده و قانون مداری و مشتری محوری را در ارکان وزارت آموزش و پرورش تعریف و تببین کند و یا چون پیشینیان در ورطه روزمرگی و رودربایستی با همکاران اداری خویش وقت کشی خواهد کرد ؟ "

پرسش صدای معلم از زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش !

صدای معلم گزارش می دهد ؛

 گروه گزارش/

پرسش صدای معلم از زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش

زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره انتخاب رنگ و کیفیت لباس فرم دانش آموزان به پانا گفته است: دستورالعمل ساماندهی لباس فرم مدارس بر اساس آیین‌نامه اجرایی طراحی ‌شده که در آیین‌نامه اجرایی نیز اختیار رنگ و کیفیت جنس بر عهده استان‌ها قرارگرفته است.

خانم مظفر تاکید کرده است: در این شورا مطرح‌شده که رنگ لباس‌ها را باید عرف بپسندد اما این‌ که برخی مدارس رنگ‌های شاد را به‌ ویژه برای دوره ابتدایی انتخاب می‌کنند، منع قانونی ندارد.

در این شورا تصویب‌شده که لباس‌های فرم رنگ‌ها و قیمت‌های مناسبی داشته باشند، امسال این بخشنامه با رویکرد سال رونق تولید کالای ایرانی به استان‌ها ارسال‌شده است.

سال‌های گذشته نیز تمام مدیران به تهیه لباس فرم اقدام می‌کردند، اما امسال بر روی قیمت و کیفیت جنس‌های این لباس‌ها نظارت جدی صورت گرفته است.

برای تهیه لباس فرم دانش آموزان به ‌صورت 100 درصد ایرانی، تولیدکنندگان امسال همه تولیدکنندگان ایرانی هستند و رنگ آنان نیز در شورای مدرسه تعیین می‌شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات درباره ارائه گزارش تخلف پیرامون اضافه وجه خرید لباس فرم گفته است: ستادهای نظارتی ما در مناطق حضور دارند و این مسئله را نظارت کرده‌اند ما نیز به گزارش‌های واصله که در بحث لباس فرم بسیار اندک بوده است، رسیدگی کردیم.

پرسش صدای معلم از زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در مورد لباس فرم دانش آموزان

فصل‌ پنجم‌ از آیین نامه اجرایی مدارس به  پوشش‌ و لباس‌ دانش‌ آموزان‌ اختصاص دارد .

ماده‌ ۶۴ـ لباس‌ دانش‌ آموزان‌ باید از نظر دوخت‌ و رنگ‌، ساده‌ و دارای‌ ظاهری‌ آراسته‌ و متناسب‌ با محیط آموزشی‌ و تربیتی‌ مدرسه‌ باشد. پیشنهاد « صدای معلم » به مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش آن است که با دقت آیین نامه اجرایی مدارس را مطالعه کند !

ماده‌ ۶۵ـ دانش‌ آموزان‌ باید علاوه‌ بر استفاده‌ از پوشش‌ مناسب‌ در مدرسه‌، در آمدورفت‌ به‌ مدرسه‌ نیز از لباس‌ و پوشش‌ مناسب‌ و فاقد هرگونه‌ تصویر و نوشته‌ استفاده‌ کنند.

ماده‌ ۶۶ – لباس‌ دانش‌ آموزان‌ علاوه‌ بر پوشش‌، نشان‌ وقار و عفاف‌ آنان‌ است‌، شکل‌ و دوخت‌ لباس‌ آنان‌ باید با شئون‌ اسلامی‌ متناسب‌ باشد.

ماده‌ ۶۷- پوشش‌ دانش‌آموزان‌ دختر شامل‌ ۱) چادر، مانتو، شلوار و مقنعه‌ ۲) مانتو، شلوار و مقنعه می باشد.

تبصره ۱- چادر بهترین حجاب‌ و مناسب‌ترین ‌پوشش‌ می‌باشد. شایسته‌ است‌ مدیران‌ مدارس ‌ضمن‌ رعایت‌ عدم‌ اجبار، دانش‌ آموزان‌ دختر را به‌ استفاده‌ از آن‌ تشویق‌ و توصیه‌ کنند.

تبصره‌ ۲ – رنگ‌ مانتو، شلوار و مقنعه‌ دانش‌ آموزان‌ دختر باید ضمن‌ توجه‌ به‌ شرایط سنی‌ و جغرافیایی‌ از میان‌ رنگ‌های‌ مناسب‌ انتخاب‌ شود.

پرسش صدای معلم از زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در مورد لباس فرم دانش آموزان

حال پرسش این است که در کجای این مواد قانونی به طور مشخص به " لباس فرم دانش آموزان " اشاره گردیده است ؟

از کدام مفاد این آیین نامه ، لباس یک دست برای همه دانش آموزان یک مدرسه استنباط می شود ؟

با توجه به تاکید در مورد " رعایت عدم احبار " آیا کار مدارس در این مورد در کلیت آن مبنای قانونی دارد ؟

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به عنوان مسئول یک نهاد نظارتی در وزارت آموزش و پرورش  که یکی از وظایف مهمش تطبیق قوانین با عملکرد افراد و مسئولان است پاسخ دهد که منظور از آیین نامه اجرایی کدام است ؟

در کدام شورا تصویب‌شده که لباس‌های فرم رنگ‌ها و قیمت‌های مناسبی داشته باشند ؟

تبصره‌ ۲ از ماده 67 آیین نامه اجرایی مدارس می گوید :

 رنگ‌ مانتو، شلوار و مقنعه‌ دانش‌ آموزان‌ دختر باید ضمن‌ توجه‌ به‌ شرایط سنی‌ و جغرافیایی‌ از میان‌ رنگ‌های‌ مناسب‌ انتخاب‌ شود.

خانم مظفر پاسخ دهد که در کجای آیین نامه اجرایی مدارس وظیفه تعیین رنگ بر عهده " شورای مدرسه "  نهاده شده است ؟

بند 12 از فصل مربوط به وظایف شورای مدرسه می گوید :

" تصمیم‌گیری‌ در مورد لباس‌ و پوشش‌ دانش‌آموزان‌،در چارچوب‌ مبانی‌ و ضوابط مندرج‌ در فصل‌ پنجم‌ این‌ آیین‌نامه‌. "

به عبارت دیگر ؛ شورای مدرسه نیز مبنای تصمیم گیری اش باید در چارچوب همین آیین نامه و بر اساس موادی باشد که در فصل 5 به آن اشاره گردیده است .

شورای مدرسه حق ندارد بر اساس سلیقه و خارج از چارچوب تکلیفی بر دوش دانش آموزان و سایر کادر و اعضای مدرسه تحمیل کند .

پیشنهاد « صدای معلم » به مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش آن است که با دقت آیین نامه اجرایی مدارس را مطالعه کند !

نمی توان " سلیقه " را به جای " قانون " جا زد !

پرسش صدای معلم از زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در مورد لباس فرم دانش آموزان

خرداد ماه 1398 و پس از انتصاب زهرا مظفر به این سمت ؛ صدای معلم در گزارشی با عنوان : " آیا " زهرا مظفر " می تواند کاری انجام دهد ؟ " ( این جا ) نوشت :

" رئیس جدید این اداره کل ، زهرا مظفر خواهر حسین مظفر وزیر اسبق آموزش و پرورش و معاون پیشین برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی هنری آموزش و پرورش است .

تاکنون فرهنگیان بسیاری از سراسر کشور از عملکرد بد و ناقص این اداره کل به صدای معلم نامه نوشته هر چند تاکنون پاسخی هم دریافت نکرده اند .

آیا زهرا مظفر خواهد توانست این وزارتخانه را را در ریل اصلی خویش قرار داده و قانون مداری و مشتری محوری را در ارکان وزارت آموزش و پرورش تعریف و تببین کند و یا چون پیشینیان در ورطه روزمرگی و رودربایستی با همکاران اداری خویش وقت کشی خواهد کرد ؟ "

پایان گزارش/


پرسش صدای معلم از زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در مورد لباس فرم دانش آموزان

شنبه, 06 مهر 1398 12:29 خوانده شده: 852 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
حمید 1399/04/03 - 13:25
سلام لطفا به خانم مظفر بفرمایید اگر قدرت و یا اختیار ندارند در مورد مطلبی اظهار نظر نکنند چون در ارتباط با حق سرویس مدارس ایشان گفته اند تا آخر بهمن گرفته شود اما پیپانکار انقدر قدرت دارد که اجبار کرده تا پایان اسفند را بگیرد لطفا بفرمایید بخشنامه کنند
ممنون
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1399/05/12 - 13:27
سلام لطفا به خانم مظفر بفرمایید اگر قدرت و یا اختیار ندارند در مورد مطلبی اظهار نظر نکنند چون در ارتباط با گرفتن شهریه به اسم کلاسهای کنکور پایه 12 مدارس دولتی دارن از مردم مبلغ 5/200 میلیون تومان پول میگیرین اونم تو این حال و روز اقتصادی . مدرسه پسرانه خوارزمی منطقه 8 تهران با مدیریت آقای نوری از همه دانش آموزان به خصوص پایه 12 پول بابت کلاس کنکور و ... میگیرن. لطفا بازرس بفرستین مردم جونشون به لبشون رسیده!!!!!!!
ممنون

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با تصاحب صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دولت ( هر دولتی ) موافق هستید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور