صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

گفت و گوی صدای معلم و سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ( سمپاد ) - 1

مهاجرانی : دکترای حرفه ای از دانشگاه اسکاتلند دارم ؛ از مزایای دکتری در آموزش و پرورش استفاده نمی کنم. نه حقوق گرفته ام و نه حکمم زده شده است ؛ مگر غیر از این است که من حرف کارشناسی ام را می خورم مبادا که جایم را از دست بدهم ؟!

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر آمد ( این جا ) ؛ « صدای معلم » گفت و گوی تفصیلی را با « فاطمه مهاجرانی » سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ( سمپاد ) انجام داد.

این گفت و گو به صورت کارشناسی و تخصصی به چالش های اخیر در مورد حذف آزمون های مدارس سمپاد و مساله " نخبگی "  پرداخته است .

بخش نخست این گفت و گو تقدیم شما می شود.

حذف آزمون مدارس سمپاد در گفت و گوی صدای معلم و فاطمه مهاجرانی سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان

صدای معلم :
سلام
خانم مهاجرانی
لطفا خودتان را به  صورت کامل معرفی کنید ؟
در مورد مدرک تحصیلی شما صحبت هایی شده است .
بفرمایید آخرین مدرک تحصیلی شما چیست ؟


مهاجرانی :
فاطمه مهاجرانی هستم. متولد مرداد ماه سال 1349 در شهرستان اراک. با رتبه 700 در سال 68 وارد رشته مهندسی مکانیک شدم،   لیسانسم را در رشته مکانیک گرفتم در دانشگاه شهید باهنر کرمان . فوق لیسانس را هم در همین دانشگاه گرفتم در رشته مهندسی مکانیک . در سال 74 فقط دو خانم در کشور در رشته مهندسی مکانیک قبول شدند چون در آن زمان قبولی در ارشد کم بود که یکی از آنها من بودم.

ما اگر یک بار " مدیریت دانش " را به معنای علمی آن پیاده سازی کرده بودیم امروز گرفتار این سعی و خطاها نبودیم  اولین زنی بودم در دانشگاه شهید باهنر کرمان که دانشگاه فوق لیسانس قبول شدم و به آن دانشگاه وارد شدم. قبل از من نه کسی در این رشته قبول شده بود نه ورودی خانم داشت. کار تدریس را از سال 74 شروع کردم .

یک بورس دکتری از دانشگاه بونل لندن گرفتم برای رشته ربوتیک. چون رشته ام مکانیک بود و کامپیوتر را مفصل کار کرده بودم و تدریس می کردم. بنا به دلایل خانوادگی نتوانستم بروم. احساس می کردم مکانیک جواب من را نمی دهد.

دوره آموزشی  علوم تربیتی را خواندم تا حد فوق لیسانس. بدون این که مدرکی بگیرم  چون برای مدرک درس نخوانده بودم. کورس را کامل گذراندم ولی مدرک نگرفتم. 

از دانشگاه هریوت وات اسکاتلند برای دانشگاه اسکاتلند فوق لیسانس استراتژی را  گرفتم همان جا DBA

  Administration  Doctor of Business

 و دکتری حرفه ای  را خواندم . دوره Ph.D.  را در یکی از دانشگاه ها شروع کردم و  الآن در مقطع تز  هستم. مثل پزشکی  که دکتری حرفه ای و دکترای تخصصی دارد این موضع در برخی رشته ها در خارج از کشور هم وجود دارد . رتبه دانشگاهی من دکتری حرفه ای مربی است. من عضو هیات علمی دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد هستم.

حذف آزمون مدارس سمپاد در گفت و گوی صدای معلم و فاطمه مهاجرانی سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان

 از مزایای دکتری در آموزش و پرورش استفاده نمی کنم. نه حقوق گرفته ام و نه حکمم زده شده است  . استفاده کلمه دکتر هیچ گونه مشکل قانونی برای من ندارد البته در استفاده از این واژه  هیچ گونه حساسیتی هم ندارم  چون معتقد هستم حرمت آدمی بیش از الفاظ اداری است.  متاهل هستم . همسرم پزشک است . در سال 68 ازدواج کردیم . یک پسر دارم  24 ساله  فارغ التحصیل مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر و دانشجوی  MBA دانشگاه تهران است .

حذف آزمون مدارس سمپاد در گفت و گوی صدای معلم و فاطمه مهاجرانی سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان

صدای معلم :
نظرتان در مورد رسانه صدای معلم چیست ؟


مهاجرانی :
رسانه ها تیغ دو لبه اند. به شدت معتقدم که رسانه خوب است. معتقدم مزایایش از مضراتش بیشتر است. رسانه را عامل بسیار خوبی می بینم هم در شفافیت و هم در کنترل انحرافات و خیلی خوب می تواند انحرافات را بگیرد ولی از طرف دیگر ابزار برّایی است می تواند تخریب هم بکند . شکی در آن نیست و اگر درست استفاده بشود یکی از ابزار مهم توسعه است . فرق کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته و یکی از موضوعات اساسی در آنجا قدرت رسانه است.


صدای معلم :
چرا اکثر مسئولین ما در جامعه و آموزش و پرورش و دستگاه های دیگر دچار رسانه هراسی هستند؟


مهاجرانی :
من راجع به خودم می توانم صحبت بکنم ولی راجع به بقیه نمی توانم صحبت کنم. من به عنوان یک شخص حقیقی و حقوقی از رسانه ها استقبال می کنم و در  ارتباط با رسانه معتقدم که رسانه نقش بسیار خوبی دارد اگر ما درست رفتار کنیم. رسانه بسیار عامل خوبی در رشد سازمان خواهد بود. یکی از جاهایی که مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان آسیب دید و این مصوبه اخیر به نوعی پیامد آن آسیب بود عدم ارتباط با رسانه بود. ما کم تر دنبال این هستیم که " مطالبه گری درست " را طراحی کنیم


صدای معلم :
چرا این بخش که پیش از انقلاب تشکیلات و چارت سازمانی مستقل و قدرت مند داشت به درجه " مرکز " تنزل درجه  پیدا کرد ؟


مهاجرانی :
همان طور که می دانید یک مصوبه در سال 89 شورای عالی اداری داد که به موجب آن سازمان  به مرتبه مرکز تنزل درجه  پیدا کرد.


صدای معلم :
به چه دلیل و چه انگیزه هایی پشت این بود به عنوان یک کارشناس؟


مهاجرانی :
من نمی خواهم نیت خوانی بکنم. من  کار کارشناسی موثقی پشت این موضوع نیافتم . چیزی را که نمی دانم، نمی توانم  شفاف روی آن اظهار نظر کنم. روی این کار به اندازه کافی کار کارشناسی نشد. ایران به خاطر موقعیت ژئوپلوتیکش این ظرفیت را دارد و به خاطر منابعی که همیشه داشته و به خاطر بحران هایی که در خاورمیانه هست  به قطب استعدادهای درخشان تبدیل بشود. ایران این ظرفیت را دارد و می تواند این اتفاق در آن بیافتد. این گونه نیست که عراق سوریه یا افغانستان نخبه و استعداد درخشان نداشته باشند حتما آنها هم دارند و اگر ما همان زمان به جای این که بخواهیم آن را کوچک بمانیم به این به بیان توسعه ای، نگاه های توسعه ای چیست ؟  یک تکه ای را خیلی بزرگ یا خیلی کوچک می کنیم. در نگاه های توسعه ای ما همه جانبه نگاه می کنیم. می گوییم این یک تکه از مجموعه کلان باید نقش ایفا بکند اگر نگاه توسعه ای درست و یکپارچه روی این مرکز وجود داشت ما امروز نه تنها سازمان داشتیم بلکه به آن قطب منطقه ای تبدیل شده بودیم.

حذف آزمون مدارس سمپاد در گفت و گوی صدای معلم و فاطمه مهاجرانی سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان

صدای معلم :
آیا مصوبه تبدیل سازمان به مرکز سند پژوهشی داشت؟


مهاجرانی :
دوستان می گویند داشت ولی من چیزی ندیدم. اعضای شورای معاونین و کسانی که درمعاونت آموزشی هستند معتقدند که پشتوانه داشت.


صدای معلم :
شما این سند پژوهشی را از آنها درخواست کردید که آنها ندادند؟


مهاجرانی :
بپذیریم که خواسته یا ناخواسته فرهنک سازمانی و فرهنگ جمعی ما سکوت است این قدر این موضوع سریع پیش رفت که فرصتی را برای که به ما نشان بدهید ندادند اما این مطالبه از مرکز وجود داشته که راهی به جز آزمون پیشنهاد بدهیم. این مطالبه وجود داشته و به اذعان همکاران مرکز می گویند ما نتوانستیم راهی را پیدا بکنیم.

 معتقدم امکان ندارد راهی وجود نداشته باشد. حتما راهی وجود دارد. برویم ببینیم دنیا چه کار می کند. 47 کشور از استراتژی تفکیک استفاده می کنند ما هم یکی از آن 47 تا هستیم  ؛چرا نتوانستیم راهش را پیدا بکنیم. این مطالبه از مرکز وجود داشته که راهی را به جز این بگویید منتها از مرکز جواب نرسید.


صدای معلم :
در نشستی که قبلا داشتید عنوان کردید :
" متاسفانه مجموعه " سمپاد " با جامعه صحبت نکرد و نگفت که تیزهوشی یک اتفاق نادر  است . "
حامیان حذف سمپاد بعضا بیان می کنند که دانش آموزان سمپاد به غایت تک بعدی هستند. اغلب؛ دانش آموزانی منزوی و غیر اجتماعی هستند که توان ارتباطی پایینی دارند و مهارتهای زندگی در آنها پایین است ..
به نظر شما چرا کسانی که در طول این سال ها با این تشکیلات به نوعی ارتباط داشتند و از آن منتفع شده بودند از کلیت این مجموعه حمایت نکردند ؟


مهاجرانی :
در مورد این که تیزهوشی یک استثناء است این را من نمی گویم این را علم می گوید. وقتی پدیده ای به دو درصد از جامعه اطلاق می شود یعنی این پدیده استثناء است. این که برخی مدعیان می گویند که بچه های سمپاد تک بعدی هستند  اگر هست،  حرفی نیست بیایید بررسی کنیم رفع مشکل می کنیم. ما نمی خواهیم که دنبال مقصر بگردیم. این فرزندان، فرزندان این کشورند . همان طور که آدمی با ضریب هوشی 140 مال این کشور است یک آدم با آی کیو 60 هم مال همین کشور است. پس طبیعتا لازم است برای هر کدام از اینها برنامه ویژه داشته باشیم و آنها را به انسان های توان مندی برای جامعه تبدیل بکنیم.

آیا بچه های سمپاد تک بعدی هستند ؟ اولا بیایید این ادعا را اثبات بکنیم . این ادعا چقدر بنیاد علمی دارد تردید دارم و نمی گویم لزوما همه اینها آدم هایی هستند که در همه حیطه ها به اندازه کافی رشد کرده اند این نکته اول، نکته دوم این ادعا را اثبات بکنیم، سوم برایش راه حل پیدا بکنیم. قرار نیست آسیبی را که دیده ایم به کل از ریشه بزنیم ، آسیب دارد برطرفش می کنیم هستیم که این کار را بکنیم یا هستیم که کار دیگری بکنیم. سوال بعدی شما واکنش دوستان قبل از من در این موعد بودند چه بوده است؟
شما که رسانه ای هستید بگویید چه بوده است؟ من خبر خاصی ندارم. چون به من واکنش خاصی داده نشده است.


صدای معلم :
از زمانی که بحث مصوبه حذف آزمون مدارس سمپاد و به تبع آن مدارس سمپاد مطرح شد جز چند تجمع جسته و گریخته در مقابل مجلس یا بعضا اظهار نظرهای پراکنده واکنش منسجم و گسترده ای را از فارغ التحصیلان سمپاد یا کسانی که با این مجموعه سر و کار داشتند من به شخصه ندیدم آیا شما دیده اید به ما بگویید؟ این بی تفاوتی در مجموعه سمپاد از چه ناشی می شود؟


مهاجرانی :
اتفاقا حرف بعضی از دوستان مانند خانم دکتر یاوری این است که ما به دنبال یک هویت هستیم . ما معتقدیم سمپادی  یک "هویت" است. یعنی خود این بچه ها این تفکر را ندارند که ما این هویت جمعی را نداریم. و معتقدند که ما این هویت جمعی را داریم. در مورد این که واکنش صدای بلندی ایجاد شده باشد یا نه من این را نه رصد می کنم نه اخلاقا وظیفه دارم . اگر من روی این صندلی نبودم حق داشتم این کار را انجام بدهم.


صدای معلم :
بحث من این نیست که شما بیایید این مجموعه را تحریک بکنید به عنوان بالاترین مقام اجرایی این مجموعه. من اصلا وارد آن بحث نمی شوم که حتی هدایت ضمنی بکنید .
 سخن ما این است که چرا این هویت جمعی در مجموعه سمپاد شکل نگرفته است؟

 

مهاجرانی :
شکل گرفته است . جمع آوری 18 هزار امضا کار آسانی نیست .
مدعی هستند ما 18000 امضا گرفتیم .

 

صدای معلم :
 این ها کجا منتشر شده است ؟


مهاجرانی :
هم ریاست جمهوری و هم دفتر رهبری ارسال شده است .
حضور آقای دکتر صالحی و خانم دکتر یاوری – به کم و کیف آن کاری ندارم – در دفاع از سمپاد در برنامه مناظره دقیقا بیان گر همین هویت است .من این ادعا را نمی توانم قبول کنم که آن ها هیچ گونه واکنشی نسبت به این قضیه ندارند .اما این را می پذیرم که شاید اگر این اتفاق در کشور دیگری می افتاد ما گونه های دیگری از رفتار را می دیدیم .
این را بپذیریم که اصولا نوع واکنش در کشور ما نوع متفاوتی است یعنی ما کم تر دنبال این هستیم که " مطالبه گری درست " را طراحی کنیم .
اما آن ها این مسیر را می روند .
موضوع تبدیل مرکز به سازمان را خود این ها پی گیری می کنند .
من به عنوان یک مقام دولتی قاعدتا نمی توانم پی گیر این موضوع باشم .
این اتفاقا نشان می دهد که این ها " کنش گرند " .
نمی گویم 100 درصد اما آن هایی که هستند خوبند .

 

صدای معلم :
گفته اید :
در سال 89 که  " سازمان " به " مرکز " تنزل درجه پیدا می کند .سیاست آن زمان که می گفت ما باید این مجموعه را بزرگ کنیم . ظرف حدود 4 سال مدارس به 2 برابر گسترش پیدا کردند .
اگر ما توانسته بودیم سمپاد را روی مدار خودش نگه داریم و از آن وضعیت خارج نکنیم و از طرف دیگر از " رسانه ها " کمک بگیریم ...
آیا کسانی در این مجموعه نخبه پرور این ها را پیش بینی نمی کردند ؟
چرا نسبت به رشد سرطانی این مجموعه در آن زمان  اعتراض نکردند ؟
چرا فرهنگ سازمانی سکوت بود ؟
مگر نه این است که نخبگان باید پیشرو و خلاق و واگرا باشند ؟

 

مهاجرانی :
خیلی سوال تان سوال درستی است اما وقتی فرخی  یزدی را برای " اعدام " می بردند گفت :


" این سر که نشان سرپرستی است
آزاد و رها ز قید هستی است
با دیده عبرتش ببینید
این عاقبت وطن‌پرستی است"

بپذیریم که خواسته یا ناخواسته فرهنک سازمانی و فرهنگ جمعی ما سکوت است .
ما نگاهی به ادبیات عامه کنیم . به ضرب المثل ها نگاه کنیم .
می گوییم :
" زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد "
مگر نمی گوییم :
" دیگی که واسه من نجوشه،سر سگ توش بجوشه "

 

صدای معلم :
" گلیم خودت را از آب بکش بیرون " !

حذف آزمون مدارس سمپاد در گفت و گوی صدای معلم و فاطمه مهاجرانی سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان

مهاجرانی :
مگر غیر از این است که ما در طول این سال ها بسیار آسیب دیده ایم  از منفعت طلبی های فردی .
مگر غیر از این است که من رئیس که به هر حال بالا دستی دارم و البته حفظ حرمت او بلاشک واجب است ...
مگر غیر از این است که من حرف کارشناسی ام را می خورم مبادا که من جایم را از دست بدهم ؟!
فراموش نکنیم !
این زیرمجموعه زیر مجموعه ای از کل جامعه است .
آیا همه تصمیماتی که در این سال ها در کشور اتخاذ شده است مخالف نداشته است ؟
مگر می شود یک تصمیمی صد درصد خوب باشد ؟
مگر می شود یک تصمیمی مخالف نداشته باشد ؟
ما در این قضیه گیر داریم ،  بپذیریم .
ما در جمع آوری نقاط قوت و ضعف تصمیات مان گیر داریم .
ما اگر یک بار " مدیریت دانش " را به معنای علمی آن پیاده سازی کرده بودیم امروز گرفتار این سعی و خطاها نبودیم .
فراموش نکنیم .
در طول این سال ها خود ماها بودیم که دائم تصمیم گرفتیم ؛ مگر غیر از این بوده است ؟

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی

ادامه دارد

دوشنبه, 07 اسفند 1396 ساعت 16:34 خوانده شده: 417 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +10 0 --
معلم بیچاره 1396/12/07 - 17:54
بخدا وقتی ایشان گفت یکی مرد جنگی به از صد هزار بدنم لرزید که چرا باید فردی در آموزش و پرورش باشد که نمی داند این حرف از نظام آپارتاید هم بدتر است.
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/12/08 - 14:06
مدارس فقط 2نوع باید باشد
دولتی و غیر انتفاعی
بقیه در این 2 ادغام شوند
پاسخ + +7 -4 --
فرهنگی 1396/12/07 - 19:53
سرکارخانم مهاجرانی:
( اجازه دهید دانش آموزان تیزهوش ما از زندان سمپادآزادشوند)
ازبیانات شمااینگونه به نظرمی رسدکه جنابعالی تصورمی کنید درحال دفاع ازنسل دانش آموزان تیزهوش هستیدومخالفان سمپادمخالفان وجودتیزهوشان درجامعه انددرحالی که بسیاری ازمواردمطرح شده مانند تک بعدی بودن ، عدم شناخت اجتماعی، نداشتن روحیه گروهی وجمعی، آسیب پذیری، عدم نشاط ودرنهایت فرارآنهاازکشور همه وهمه به دلیل تفکیک آنهاازدانش آموزان هم سن سالشان ، آن هم دردوران رشدهمه جانبه دانش آموز بوجودآمده است این درحالی است که این مشکلات تفکیکی دردوران دانشگاه وبعدازاینکه شخصیت دانش آموزشکل
گرفت وجودندارد
پاسخ + +11 -1 --
عضو هیات علمی 1396/12/07 - 21:41
واقعا این خانم مهاجرانی چقدر خودشیفته است. باوجود اینکه در باره تعلیم و تربیت دانش و بینش کافی ندارد از اظهارنظر در هر زمینه لذت می برد
پاسخ + +9 -1 --
حقی 1396/12/07 - 22:16
امام حسین (ع) می فرماید:اگر کسی به کاری اقدام کند وبداند از او بهتر و لایق تر وجود دارد خائن است.
آیا مدرک ورشته تحصیلی این خانم تناسبی با شغلش دارد؟ ما دراین کشور متخصص روانشناسی وعلوم تربیتی نداریم؟اگر ما در مهندسی مکانیک اظهار نظر کنیم چه ارزشی خواهد داشت.؟
پاسخ + +10 -1 --
عضو هیات علمی 1396/12/07 - 23:39
وزارت آموزش و پرورش گرفتار اللهیاریسم شده است. وزیر و معاونش هیچکدام مدرک دکتری ندارند ولی معلوم نیست چرا همکارانشان آنها را دکتر خطاب می کنند و حتی در مکاتبات و اطلاعیه ها از عنوان " دکتر" استفاده می کنند!
واقعا کسانی که این قدر شیفته مدرک هستند می توانند با مدرک گرایی و نمره گرایی مبارزه کنند.این رفتار و کردار نکبت بار در شان نظام تعلیم و تربیت نیست. تنها اللهیار نیست که به دروغ خود را دکتر وانمود کرده است. مهاجرانی هم مدعی داشتن دکترای حرفه ای است! در حالی که دکترای حرفه ای در رشته پزشکی معنا و اعتبار دارد. بهرام محمدیان هم که سطح حوزوی معادل لیسانس و مدرک فوق لیسانس از دانشگاه آزاد دارد،خود را دکتر جا زده است. بنابراین، تکرار کنیم: کردان آسوده بخواب که اینک در قلب دستگاه تعلیم و تربیت پدیده های اللهیاریسم، مهاجرانیسم،
بهرامیسم، بدون مواخذه و استیضاح به حیات خود ادامه می دهند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/12/08 - 23:28
سرکار خانم مهاجرانی
سلام علیکم
شما فکر نمی کنید که در میان معلمان ۱۶۰۰ دکتری پی اچ دی وجود دارد؟ ..... کارت دانشجویی دوره دی بی ای غیر حضوری را نشان می دهید که در ایران معادل یک دوره ضمن خدمت است.
"دکتری حرفه ای را خواندم" این یعنی چه؟ مگر شما پزشک هستید. حتی دوره دکتری حرفه ای پزشکی معادل فوق لیسانس است. در ایران دوره دی بی ای دوره خاص کسب و کار است. شما به صراحت اعلام فرمایید دانشجوی دوره ی phd کدام دانشگاه هستید؟ امتحان جامع را گذرانده اید؟ زبان انگلیسی چه؟ رشته شما چیست؟
" رتبه دانشگاهی من دکتری حرفه ای مربی است" . خواهرم مگر می شود دکتر, مربی باشد؟دکتر یا استاد یار است یا دانشیار یا استاد تمام. مربی نیز فوق لیسانس است.
اصلا مشکل مدرک تحصیلی شما نیست مشکل غیر فنی صحبت کردن شما است.
خواهشمند است نه به خود و نه به دیگران اجازه ندهید این دروغ دکتر بودن شما را تکرار کنند. زمانی شما دکتر خواهید بود که مدرک دکتری تخصصی شما توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری تایید شود معتبر است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/12/08 - 23:40
جهت اطلاع همکاران و خانم مهاجرانی
دُکتُرا بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در ایران و معادل مدرک PhD در دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی است.
کسب دانشنامه در این مقطع معمولاً نیازمند بین ۲ تا ۶ سال تحصیل و پژوهش پس از دورهٔ کارشناسی ارشد و ارائهٔ یک نوآوری در قالب پایان‌نامهٔ دورهٔ دکتری است. دکتری تخصصی یا PhD درحقیقت "اعلی درجه علمی" در علم موردنظر یا "صاحب فلسفه و اجتهاد علمی در دانش موردنظر" است. دکتری تخصصی بالاترین مدرک آکادمیک و دانشگاهی در جهان است که معمولاً در رشته‌های زیرمجموعهٔ "علوم پایه"، "کشاورزی و منابع طبیعی"، "فنی و مهندسی"، "علوم انسانی" و "هنر" و پس از گذراندن مدارج لیسانس و فوق لیسانس و ارائهٔ یک نوآوری در قالب پایان‌نامهٔ دورهٔ دکتری کسب می‌شود.
رشته‌های پزشکی و داروسازی و دامپزشکی و دندان‌پزشکی، که دارای دکتری حرفه‌ای‌اند، علاوه بر درجهٔ PhD، دارای مرتبه‌های دیگری با عناوین "دورهٔ تخصصی" در پزشکی "MD"، داروسازی "Pharm.D" دامپزشکی "DVSc"، دندان‌پزشکی "DT"، می‌باشند.
پاسخ + +3 -6 --
کارشناس 1396/12/08 - 12:17
حذف سمپاد جفا است به
1-به استعداد های درخشانی که باید درمدارس عادی پای معلمان عادی بسازند و بسوزند
2-ظلم است به ملت ایران که سرمایه انسانی آنها رها شود بدون اینکه برای آنها برنامه ائی داشته باشیم
3-ظلم است به خانواده ها که برای تحویل چنین فرزندانی به جامعه زحمات فراوانی متحمل شده اند
4-حذف مدارس تیزهوشان یعنی ما سره را ازناسره تشخیص ندهیم یعنی نه به نخبه پروری
خداوند متعال هم می فرمایند ان اکرمکم اتقاکم یعنی در روز قیامت برای تحقق عدالت انسانها را براساس تقوی درجه بندی می کند و به نخبگان جایگاه ویژه ائی می دهد ودر دنیا هم به علما و فرهیختگان جایگاه ویژه قائل هستند
حذف مدارس تیزهوشان یعنی آتش زدن به سرمایه ها واستعدادهای انسانی یک ملت
آموزش و پرورش به جای برنامه ریزی به سمت کارهای عوام پسند روی آورده است این کار مانند این است که بگوئیم برای افراد تبهکارجامعه زندان را حذف کنیم
پاسخ + +2 0 --
حقی 1396/12/09 - 00:28
1-معلمان مدارس تیزهوشان هیچ تفاوتی با بقیه مدارس ندارند. در سالهای اخیر با حذف امتیازات اندکی که وجود داشت معلمان با تجربه به مدارس عادی برگشتند که تدریس آسانتر است
2-سرمایه انسانی یک کشور فقط در علم نیست. یک دانش آموزکه کار آفرین خوبی است صدها مهندس ودکتر را به کار خواهد گرفت.
3- دانش آموزان در رشته های مختلف (علم ،هنر ،ورزش،کار آفرینی و...)نخبه هستند.
4- اگر قرار است جامعه را طبقه بندی کنیم پس باید بر اساس شاخصهای مختلفی این کار را انجام دهیم ونه فقط نخبه علمی بودن(هنر ،مدیریت،کار آفرینی،ورزش،سیاست،انسانیت،درستکاری،صداقت و............)
پاسخ + 0 -1 --
مدرس 1396/12/09 - 01:49
سركار خانم مهاجراني

سلام عليكم

باعث خوشحالی است كه بمنظور حفظ مسند و مقام به نام حذف استرس، حاضر به خيانت به نخبگان كشور نشده ايد. ایكاش خانم حكيم زاده بعنوان معاون آموزش ابتدايی حداقل تدريس ابتدايی را تجربه نموده بود.

همانطور كه ادغام كودكان استثنايي با كودكان عادی به سلامت اين عزيزان صدمه ميزند، عدم تفكيك تيزهوشان نيز مايه آسيب خواهد بود.

هيچكس با آزمون تستی بمنظور انتخاب دانش آموزان تيزهوش موافق نيست اما اين دليل برچيدن آموزش اين عزيزان در دوره متوسطه اول نيست. اين دوران كه سن حساسی برای دانش آموزان است،نيازمند متخصصين اين رشته در نحوه برخورد با اين گروه از استعدادهای برتر خواهد بود همانطوريكه يك معلم معمولی گزينه مناسبی برای كودكان استثنايی نخواهد بود.

شيوه انتخاب تان را اصلاح كنيد اما بساط اين مدارس برنچينيد كه تاريخ نام شما را بخاطر خواهد سپرد.
پاسخ + +2 -1 --
علی تجعفری 1396/12/09 - 08:54
با سلام
خانم مهاجرانی یک سئوال .آیا زمانیکه سازمان شکل گرفته یک پشتوانه پژوهشی وکارشناسی داشته؟؟؟
آیا میدانید پس از 4سال که به فرمایش شما ظرفیت دوبرابرشده وپذیرش پایه هفتم به 15000 نفر رسیده(شما دلیل افت مجموعه می دانید) .
این 15000نفر از بین حدود1200000دانش آموز پایه ششم (1/25درصد)!!!!پذیرفته( این را علم می گوید. وقتی پدیده ای به دو درصد از جامعه اطلاق می شود)!!
پس هنوز9000دانش آموز تیز هوش بجز این 15000نفر وجود دارد که در مدارس عادی تحصیل می کنند!!!وما برای آنکه بتوانیم به همه تیز هوشان خدمات بدهیم بایدظرفیت را 1/6برابر افزایش دهیم!!
یک سئوال دیگر خانم مهاجرانی چرا دانش آموزان با ضریب هوشی 140در آزمون ورودی مدارس سمپاد(پذیرفته شده) به کمتر از 40درصد سئوالات پاسخ صحیح داده ویا به تعبیر دیگر با نمره کمتر از 8 در مقایس 20 امتیاز کسب نموده اند؟؟؟
و.......؟؟؟؟؟؟
خانم مهاجرانی مدارس سمپاد نیز دقیقا مشابه رشته مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان در سالهای 68تا 72می باشد.!!
پاسخ + +1 0 --
کارشناس 1396/12/09 - 12:49
آیا جدا کردن قشر متوسط وفقیر جامعه که قادر نیستند شهریه کلان مدارس غیر انتفاعی را بپردازند برای والدین دانش آموزان استرس زا نیست ؟!!!حسرت داشتن یک محیط مناسب برای یک دانش آموز پر تلاش ونخبه را برباد می دهید ومردم را ناراضی می کنید ولی در مورد شهریه کلان مدارس غیر انتفاعی سکوت می کنید ؟اگر مجلس در مورد مدارس غیر انتفاعی تحقیق وتفحص کند به نظر شما چه میزان از مسئولان رده بالای آموزش وپرورش صاحب سهام این مدارس هستند؟؟چرا به خاطر اینکه طبق قانون اساسی تحصیل در دوره عمومی رایگان است بساط غیر انتفاعی را جمع نمی کنید ؟!آیابه خطر شکایت وناراحتی مردم از این مدارس که به هر بهانه پولهای کلان از مردم می گیرند را تعطیل نمی کنید وبر طبل روند رو به رشد این مدارس می کوبید شاید شهریه ها برای مردم استرس زا نیست آیا این است عدالت آموزشی وای به حال شما که مردم محروم را کنار گذاشته وطرف ثرو مندان جامعه را می گیرد متن قانون اساسی اصل سی ام
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/12/09 - 14:57
ظاهرا عدالت آموزشی معنی دیگری داشته و ما بی خبر بودیم
عدالت آموزشی یعنی ثروت بیشتر والدین ات!!!
من از این به بعد به دانش آموزانم اینگونه خواهم آموخت!!!!
که در ایران عدالت یعنی ثروت
و "ثروت بهتر از علم است"
این موضوع بی چون و چرای انشاء در دوران جدید است!
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1396/12/09 - 15:06
این نظریه که درصد خاصی از تیزهوشان وجود دارند به کنار
نظریه زیبا و درست تری هست که میگه تمام کودکان تیزهوشند اگر معلمانی تیزهوش و مدبر داشته باشند
وقتی معلمان تا این حد (که همه دست کم چند مورد تجربه داشته اند) پول دوست و تنبل و مغرور شده اند و به جای آموزش و پرورش بچه ها ، به جمع آوری هزینه کلاسهای خصوصی مشغول هستند ، پر واضح است که کودکانی احمق ، بی سواد ، بی هنر و بی ادب بار خواهند آمد
اشکال مستقیماً از آموزش و پرورش هست و این حرفی است که درصد بالایی از جامعه به آن معتقدند و کارشناسان به آن اذعان میکنند ، اما متولیان آموزش و پرورش سر خود زیر برف کرده و برای جمع آوری ثروت و حفظ موقعیت یا سکوت میکنند یا برای چنین تصمیماتی هورا میکشند!
ننگ به چنین نسلی که از آن انسان فرهیخته ای ظهور نخواهد کرد
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1396/12/09 - 15:09
علت جمع شدن این مجموعه، ترسویی متصدیان آن از جمله ایشان است
چه بسا سمپاد اگر پدر یا مادر دلسوزی داشت، وضع و روزش امروز نمیشد
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1396/12/10 - 18:13
اگرپول،پارتی، رانت وخودشیفتگی کاذب ازمدارس تیزهوشان گرفته شود هیچ تفاوت دیگری بین این مدارس بامدارس دولتی ازنظرنوع معلم ونوع سرویس دهی به دانش آموزان مشاهده نمی کنیم
پاسخ + 0 0 --
کارشناس 1396/12/12 - 01:15
آقایان مدعی طرح شهاب چگونه از کلاس ششم دانش آموز نخبه را انتخاب کرده اید ؟!اسامی آنها را اعلام کنید ؟!اگر مدعی طرح جایگزین هستید ولی به نظر میرسد این فرار به جلو است البته تعدادی از آقایان صرفا مثل حزب باد هستند اگر وزیر محترم بگوید ماست سیاه است هزار دلیل می آورند ماست سیاه است ومی خواهند با مدح وستایش وزیر محترم جایگاه خود را محکم کند واگر وزیربعدی بگوید کی گفته ماست سیاه است من می گویم ماست سبز آنها در وصف این سخن سخرانی می کنند ومی گویند آری ماست سبز است نه پزوهشی نه نظر سنجی همان آقایان محترمی در شورای عالی آموزش وپرورش هستند روزی توسعه مدارس نمونه دولتی وتیز هوشان رارقم می زنند وروز دیگر آنرا موجب بی عدالتی واسترس زا می دانند وحذف آنرا کلید می زنند و توسعه مدارس غیر دولتی(غیر انتفاعی ) عدالت اجتماعی می دانند؟!
پاسخ + +1 0 --
کارشناس 1396/12/12 - 01:21
نگرانی رهبری از حذف سمپادها

این در حالی است که مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار با جمعی از نخبگان در مهر ماه سال گذشته تأکید کردند: «‌من از این مسئله‌ سمپاد - سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان- نگرانم. گزارش‌هایی که به من می‌رسد، گزارش‌های خرسندکننده‌ای نیست؛ این سمپاد خیلی مهم است. این کار خیلی مهمی است و آن نکته هم که اشاره کردند که یک تعداد زیادی مدرسه بر اساس این [طرح تأسیس شده‌]، این متوقف به این است که این سازمان خوب بچرخد و خوب اداره بشود؛ گزارش‌هایی که به ما می‌رسد در این جهت، گزارش‌های خرسندکننده‌ای نیست.‌» اما بررسی کلیدواژه استرس‌زدایی از فرآیند تعلیم و تربیت هم در نوع خود قابل بررسی است. اول اینکه کنکور به‌عنوان بزرگ‌ترین عامل ایجاد اضطراب و خلاقیت‌سوز به دلیل ناتوانی آموزش‌و‌پرورش در برگزاری آزمون‌های سراسری به منظور افزایش ضریب معدل در پذیرش دانشجو و وادادگی آن در برابر مؤسسات آموزشی و کنکوری همچنان می‌تازد.
پاسخ + +1 0 --
کارشناس 1396/12/12 - 14:53
قایان مدعی طرح شهاب چگونه از کلاس ششم دانش آموز نخبه را انتخاب کرده اید ؟!اسامی آنها را اعلام کنید ؟!اگر مدعی طرح جایگزین هستید ولی به نظر میرسد این فرار به جلو است البته تعدادی از آقایان صرفا مثل حزب باد هستند اگر وزیر محترم بگوید ماست سیاه است هزار دلیل می آورند ماست سیاه است ومی خواهند با مدح وستایش وزیر محترم جایگاه خود را محکم کند واگر وزیربعدی بگوید کی گفته ماست سیاه است من می گویم ماست سبز آنها در وصف این سخن سخرانی می کنند ومی گویند آری ماست سبز است نه پژوهشی نه نظر سنجی همان آقایان محترمی در شورای عالی آموزش وپرورش هستند روزی توسعه مدارس نمونه دولتی وتیز هوشان رارقم می زنند وروز دیگر آنرا موجب بی عدالتی واسترس زا می دانند وحذف آنرا کلید می زنند و توسعه مدارس غیر دولتی(غیر انتفاعی ) راعدالت اجتماعی می دانند؟!
پاسخ + +1 0 --
فرهنگی 1396/12/13 - 14:04
معاونت محترم آموزش ابتدایی وزلرت آموزش وپرورش وقتی می بینند نظریه استرس زا بودن مدارس تیز هوشان ونمونه دولتی دچار شکست شده نظریه تربیتی را این معاونت محترم مطرح می کنند که حذف آزمون هدف تربیتی دارد ؟!آیا هزینه های سر سام آور مدارس غیر انتفاعی استرس زا نیست ؟!آیا جدا کردن دانش آموزان از طبقه ضعیف جامعه از طبقه مرفه جامعه جزء اهداف تربیتی است ؟!که از توسعه مدارس غیر انتفاعی حمایت تمام قد می کنید وهر روز بر تعداد مدارس غیر انتفاعی اضافه وتنها مدارس رقیب آنها یعنی تیز هوشان ونمونه دولتی را حذف می کنید آیا این با اصل سی ام قانون اساسی مغایرت ندارد؟ ناراضی کردن مردم بدون اقدام به نظر سنجی جز ءاهداف تربیتی است ؟!چرا به توسعه مدارس غیر دولتی حذف نمی کنید تا مردم چه مرفه چه متوسط وفقیر در یک نیمکت در س بخوانند چرا وچرا...اعتراف به اشتباه در این تصمیم بهتر از ناراضی کردن مردم است ومایه گذاشتن از دین که این خود گناه بزرگی است
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1396/12/13 - 23:45
سهیلا جلودارزاده در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت درباره مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر حذف مدارس سمپاد) برای اقشار آسیب پذیر جامعه و محرومین و برای اینکه استعداد های درخشان آن ها و فرزندان مستعدشان در مدارس دولتی که به دلیل شکل گیری مدارس غیرانتفاعی از نیورهای مجرب خالی شده بودند، مدارس نمونه دولتی تشکیل شد و مدارس تیزهوشان نیز که از قبل بود مقداری گسترش پیدا کردند.

وی ادامه داد: این فضای آموزشی می تواند خلاء آموزشی را که در مدارس دولتی به وجود آمده برای بچه های دارای هوش خوب و عالی پر کند و اکنون با استدلالی که درست به نظر نمی‌رسد، بچه ها برای آزمون ورودی این مدارس استرس دارند، آزمون ورودی را حذف کرده اند و مشخص نیست که این مدارس چه سرنوشتی پیدا می کنند .

این نماینده مجلس در خصوص اهمیت ادامه فعالیت این مدارس به شیوه فعلی تاکید کرد : هر کدام از استعدادها می تواند سرمایه بزرگی برای کشور باشند و اکنون ایرادی که مطرح می کنند که باید پول بدهند و فقرا نمی توانند و معتقدیم که باید اصلاح کنیم و تصمیماتی را اتخاذ کنیم تا پناهگاهی برای استعدادهای درخشان باشند
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1396/12/15 - 08:52
موارد استرس زا برای معلمان_حذف تحصیل ضمن خدمت فرهنگیان
_حذف استفاده از حق مرخصی تمام وقت و نیمه وقت در هنگام تحصیل/حذف 5درصد افزایش سنواتی سالانه
_حذف رتبه تشویقی در ارزشیابی سالانه /حذف رتبه تشویقی فرهنگیان بسیجی
_ _حذف ده درصد تشویقی در ارزشیابی سالانه (برجستگی)
_حذف 20درصد تشویقی ارزشیابی حذف پاداش و کمک هزینه ازدواج سالانه .(برجستگی)
_حذف تعجیل در گروه ضمن خدمت فرهنگیان
_ حذف پاداش 176 ساعت در ضمن خدمت فرهنگیان
_ حذف اضافه کار ساعتی مدیر و معاونان
_ معاونین پرداخت اضافه کاری نوبت دوم عوامل اداری مدرسه در سه ماهه تابستان
_ حذف سرانه های آموزشی
_ حذف یارانه و بن کالا/حق مسکن
_ حذف پرداخت اضافه کار تقلیل ساعت معلمان بالای 20 سال
_حذف اضافه کار نوبت دوم سرایداران/حذف اضافه کارهای ساعتی/حذف پرداخت حق الزحمه اردوها
_ حذف نمره های کمی و اعداد
_ حذف کلاسهای ضمن خدمت حضوری
_ حذف کلاسهای ضمن خدمت غیر حضوری
_ حذف بازنشستگی زودتر از موعد/ حذف شیر مدارس
_ حذف پرداخت پاداش نقدی بازنشستگی

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حذف آزمون مدارس سمپاد ( تیزهوشان ) موافقید ؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور