صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" متن کامل سخنان وزیر آموزش و پرورش در کنگره مجمع فرهنگیان ایران اسلامی "

بطحایی : اگر آموزش و پرورش دست نیاز به سوی تشکل ها دراز می کند نه به عنوان این که نیازی به حامی داشته باشد و بخواهد حامی برای خودش درست کند خیر ؛ می خواهیم به صورت حرفه ای اشکالات و نواقص ما را ببینند و نقد کنند

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ روز پنج شنبه  دوم آذر ماه کنگره سراسری حزب مجمع عمومی فرهنگیان ایران اسلامی از تشکل های فرهنگیان در « سالن معلم » اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران برگزار گردید .

« سید محمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش در این نشست حضور پیدا کرده و سخنرانی کرد .

« صدای معلم » متن کامل این سخنرانی را منتشر می کند .

حدود بیست میلیون نفر از جمعیت کشورمان مستقیما با آموزش و پرورش ارتباط دارند و تاثیر و تاثر می پذیرند/ حضور تشکل ها تا به امروز که من به عنوان کسی که کمابیش در غرفه های تصمیم گیری در آموزش و پرورش حضور داشته ام در برخی از اوقات تشریفاتی بوده است ؛ این که جلسه ای در طی سال تشکیل بشود و وزیر بیاید و یک سخنرانی یک ربع بیست دقیقه ای بکند و برود و یا در فواصل زمانی هر از گاهی نمایندگانی از تشکل ها دعوت بشوند حرفهایشان را بزنند و بعد این صحبت ها گاهی نوشته می شود و گاهی فراموش می شود و به صورت موثر در چرخه تصمیم سازی وارد نمی شوند/ به سطحی از موضوع برسیم که یک روز معلمین به عنوان رکن اصلی اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی مستقیما در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری دخالت داشته باشند/ یکی از موضوعات بسیار اساسی امروز در کشور ما موضوع آسیب های اجتماعی است که متاسفانه به سرعت روبه تزاید است و ما به عنوان آموزش و پرورش می توانیم تاثیرگذار در این موضوع باشیم. می توانیم در کاهش آن تاثیرگذار باشیم. می توانیم در مدیریت آن تاثیر گذار باشیم/ به دلیل مضایق اعتباری که صندوق های بازنشستگی با آن مواجه هستند قانون بازنشستگی پیش از موعد اجرا نمی گردد

متن کامل سخنان سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در کنگره مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و نقش تشکل های معلمان و بازنشستگی پیش از موعد

همان طور که استحضار دارید شاید یکی از مهمترین ویژگی های وزارت آموزش و پرورش و وجه اشتراک این دستگاه عظیم با سایر دستگاه ها در کشور دامنه و وسعت مخاطبین یا به عبارت دیگر ذینفعانی است که در آموزش و پرورش با آن مواجه هستیم. در آموزش و پرورش، ذینفعان گستره بسیار بسیار وسیعی را دارند. شاید از این منظر هیچ دستگاه اجرایی دیگری در کشور چنین ویژگی را دارا نیست . هنگامی که واژه ذینفعان را به کار می بریم با واژه قدیمی سهامداران یعنی کسانی که در یک سازمان یا یک موسسه صاحب سهم هستند و منابع مالی دارند و برنامه گذاشته اند اما امروزه این واژه تغییر کرده است. ذینفعان منظور همه کسانی است که مستقیم یا غیرمستقیم بر آن سازمان و  فعالیت هایش تاثیر گذار هستند و تاثیر می پذیرند.

حدود بیست میلیون نفر از جمعیت کشورمان مستقیما با آموزش و پرورش ارتباط دارند و تاثیر و تاثر می پذیرند. اگر واژه مستقیم را برداریم شاید خود جمعیت کشور به نوعی از تصمیم گیری هایی در آموزش و پرورش که اتفاق می افتد از برنامه های آموزش و پرورش تاثیر می پذیرند و تاثر خواهند داشت .این ویژگی منحصر به فرد یعنی گستردگی ذینفعان در آموزش و پرورش شرایط خاصی را برای ما رقم می زند. در اداره وزارت آموزش و پرورش به این مولفه مهم باید توجه کنیم. یکی از مهمترین الزاماتی که ناشی از این شرایط است ارتباط و تعاملی است که آموزش و پرورش و نظام آموزش و پرورش باید با ذینفعان خودش داشته باشد. به دلیل گستردگی و وسعت، آموزش و پرورش باید دارای یک نظام ارتباط تعاملی دقیق و نظام مندی باشد که به صورت مستمر با مخاطبین و ذینفعان خودش تعامل داشته باشد.

با این مقدمه مختصری  که بنده عرض کردم اشاره ای می کنم به نقش تشکل ها در آموزش و پرورش. شاید به همین دلیل ضرورت وجود تشکل ها در هیچ دستگاه دیگری مثل آموزش و پرورش وجود نداشته باشد.

تشکل ها مهمترین و قوی ترین ظرفیتی است که می تواند این ارتباط و تعامل را بین نظام برنامه ریزی، بین نظام مدیریت با مخاطبین و ذینفعان برقرار کند. تشکل ها این امکان را به وجود خواهند آورد که نقدهایی که در تصمیم گیری ها وجود دارد به صورت نظام مند و موثر وارد چرخه تصمیم سازی کنند. تشکل ها به عنوان چشم بینا از بیرون می توانند فعل و انفعالات درون نظام آموزش و پرورش را رصد کنند و فارغ از تعلقات سازمانی و تاثیراتی که تعلقات سازمانی معمولا نهادهای رصدخانه را پایش قرار می دهد فرایند تصمیم سازی را اصلاح کنند.

من مدتی پیش با برخی از دوستان در تشکل ها از جمله عزیزانی که در مجمع فرهنگیان ایران اسلامی زحمت می کشند یک جلسه محدودی داشتیم و خدمتشان عرض کردم که نظام آموزش و پرورش محتاج این نقدهای موثر و تاثیرگذار تشکل ها است و بدون این نقدها نظام آموزش و پرورش قطعا در تصمیم گیری های خودش به خطا خواهد رفت.

متن کامل سخنان سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در کنگره مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و نقش تشکل های معلمان و بازنشستگی پیش از موعد

اگر آموزش و پرورش دست نیاز به سوی تشکل ها دراز می کند نه به عنوان این که نیازی به حامی داشته باشد و بخواهد حامی برای خودش درست کند خیر ؛ به عنوان یک تشکلی که مطابق نظامی درست نقد و به صورت یک تشکل حرفه ای می تواند اشکالات و نواقص را ببیند ما نیاز به تشکل خواهیم داشت. ارتباط و تعامل با مخاطبان و کسانی که مستقیم و غیرمستقیم از آموزش  و پرورش تاثیر و تاثر می پذیرند شرط لازم برای ادامه بقاء مناسب در وزارت آموزش و پرورش است و شاید از این منظر یکی از نواقصی که در آموزش و پرورش با آن مواجه بودیم، نبود یک نظام تعاملی درست و صحیح و موثر و مثبت با جامعه مخاطبین مان و ذینفعان مان بوده است.

اولین نکته ای که من در جمع حاضر می خواستم از محضر شما به عنوان بخشی از تشکل های حرفه ای و تخصصی در آموزش و پرورش درخواست بکنم موضوعی بود که کمک بکنیم تا بتوانیم این نظام هدفمند و هدفدار را ان شاء الله شکل بدهیم . برادران عزیز من در شورای مرکزی کمک می کنند تا نظرات از استان ها جمع آوری بشود و در قالب یک نظام حساب شده در اختیار وزارت خانه قرار بدهند و از نظرات سازنده اعضای محترم مجمع در برنامه ها به صورت مفید و موثر استفاده بکنیم.

حضور تشکل ها تا به امروز که من به عنوان کسی که کمابیش در غرفه های تصمیم گیری در آموزش و پرورش حضور داشته ام در برخی از اوقات تشریفاتی بوده است ؛ این که جلسه ای در طی سال تشکیل بشود و وزیر بیاید و یک سخنرانی یک ربع بیست دقیقه ای بکند و برود و یا در فواصل زمانی هر از گاهی نمایندگانی از تشکل ها دعوت بشوند حرفهایشان را بزنند و بعد این صحبت ها گاهی نوشته می شود و گاهی فراموش می شود و به صورت موثر در چرخه تصمیم سازی وارد نمی شوند . در همان جلسه از دوستان خواستم که کمک کنید که یک ساز و کاری موثر و نظام مند برای بهره مندی از نظرات تشکل ها در تصمیم سازی طراحی بکنیم. در آموزش و پرورش کاملا آمادگی این کار را داریم  که ساز و کار منظم و مستمر و موثری را طراحی بکنیم تا نظرات تشکل ها از جمله مجمع فرهنگیان بتواند به طور موثر در فرایندهای تصمیم سازی دخالت کند.

نکته دیگری که می خواهم عرض کنم این است که وزارت آموزش و پرورش برنامه جدیدی در سال تحصیلی جاری شروع کرده است. با مقدمه و ضرورتی که به آن رسیده ایم تقویت تعامل و ارتباط مستقیم با همه ذینفعان مان یکی از برنامه هایی است که شروع شده و بتواند این مسیر را تقویت بکند و ما را به هدفمان برساند، تهیه و تولید یک شبکه ملی ارتباطات با ذینفعان مان است. منظور از ذینفعان که عرض می کنم هم ذینفعان مستقیم مان یعنی معلمین عزیز، مدیران مدارس، مدیران مناطق استان ها، خانواده ها و حتی دانش آموزان و هم ذینفعان غیر مستقیم مان، ایجاد یک شبکه ملی برای ارتباط و تعامل با آنها است.

متن کامل سخنان سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در کنگره مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و نقش تشکل های معلمان و بازنشستگی پیش از موعد

در مرحله اول یک شبکه تلوزیونی تعاملی در دست طراحی است که فلترون هایش آماده شده و ما این روزها سرگرم تهیه و تولید برنامه ها برای بارگزاری در این فلترون هستیم . این شبکه تعاملی محدودیت هایی که شبکه های رسانه ای ارتباط جمعی برای ما ایجاد می کند تا حدودی ندارد . یعنی در شبکه تعاملی اگر قرار است مثلا در حوزه آسیب های اجتماعی گفت و شنودی را با اولیای دانش آموزان داشته باشیم در این شبکه تعاملی راحت تر می توانیم حرف هایمان را با اولیای دانش آموزان بزنیم و می توانیم حرف های آنها را بشنویم. حواشی که ممکن است در سایر ارتباط های جمعی برای ما داشته باشد این شبکه تعاملی ندارد. برنامه های آموزشی و گفت و شنود با مدیران مدارس به صورت مستمر باید داشته باشیم که برنامه سازی آن آغاز شده است و از طریق این شبکه تلوزیونی تعاملی راحت تر می توانیم در میان بگذاریم و همچنین صحبت ها و گفت و گوهایی که می توانیم با خود دانش آموزان داشته باشیم.

اولین گام در توسعه شبکه ملی ارتباطات راه اندازی شبکه تلوزیونی تعاملی است که امیدوارم ظرف روزهای آینده با تولید اولین برنامه ها یی که در دست تولید داریم واگذاری انجام و افتتاح گردد.

برنامه دوم در راستای جلب مشارکت ذینفعان مان است . اگر مشارکتی در برنامه سازی و تصمیم سازی های ما نداشته باشند حتما ارتباطشان و تعلق خاطرشان با برنامه های ما کم خواهد بود. ما از طریق ایجاد یک سامانه مدیریتی می توانیم در انتخاب و انتصاب مدیران مدارس و همه کسانی که فکر می کنند شرایط لازم برای احراز پست مدیریتی مدارس دارند زمینه را برای اعلام کاندیداتوری و نامزدی شان فراهم کنیم.

فراخوانی که اعلام شد و نظراتی که جمع آوری کردیم  در این روزها سرگرم طراحی و بازنگری دستورالعمل مربوطه اش هستیم و سامانه مربوطه در دست طراحی و تهیه است تا بر این اساس اگر یک مدرسه ای نیاز به مدیر پیدا کند این نیاز از طریق آن سامانه به فراخوان گذاشته می شود و همه کسانی که شرایط احراز پست مدیریت مدارس را دارند خود را در آن سامانه اعلام کاندیداتوری می کنند و از این طریق تا حدودی زمینه برای استفاده بیشتر از نیروی جوان و بانوان در عرصه های مدیریتی به تدریج فراهم می شود.

در حوزه ستادی این سامانه را در دست تهیه داریم و امیدوار هستم در مرحله آزمایشی که برای مدیریت مدرسه اتفاق می افتد در گام های بعدی برای دیگر پست های اداری آموزش و پرورش و استان ها بتوانیم این زمینه را توسعه بدهیم و دریای بیکران نیروی انسانی صاحب صلاحیت که آماده مشارکت در اداره آموزش و پرورش هستند گام اول برای آنها باز شود و این فرصت را پیدا کنند که خود را کاندیدای پست های مدیریتی و فرایند تصمیم گیری در آموزش و پرورش کنند و وارد گردونه پست های مدیریتی بشوند. در همین راستا برنامه دیگری در دست تهیه داریم. امیدوارم مسیر هموارتر شود و ما بتوانیم برای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان که دو نفر از اعضای هیات امنا و یک نفر از بازرسین ویژه که با انتخاب مستقیم صاحبان سهام صندوق که از اعضای خود صندوق هستند مستقیما انتخاب کنیم . این گام ها، گام های خیلی وسیعی نیست اما برای شروع، مسیر درستی را داریم طی می کنیم و امیدوارم  به تدریج بتوانیم این مسیر را توسعه بدهیم و ان شاءالله به سطحی از موضوع برسیم که یک روز معلمین به عنوان رکن اصلی اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی مستقیما در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری دخالت داشته باشند.

متن کامل سخنان سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در کنگره مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و نقش تشکل های معلمان و بازنشستگی پیش از موعد

در حوزه تلوزیون تعاملی که عرض کردم در سه سطح برنامه سازی آن را شروع کردیم سطح اول برای اولیای دانش آموزان است . یکی از موضوعات بسیار اساسی امروز در کشور ما موضوع آسیب های اجتماعی است که متاسفانه به سرعت روبه تزاید است و ما به عنوان آموزش و پرورش می توانیم تاثیرگذار در این موضوع باشیم. می توانیم در کاهش آن تاثیرگذار باشیم. می توانیم در مدیریت آن تاثیر گذار باشیم.

در مرحله اول برنامه هایی در حوزه آسیب های اجتماعی برای خانواده ها در دست تهیه داریم. در ملاحظات هنری و در جذب مخاطب تلاش می کنیم که صورت بگیرد. برنامه هایی که تولید می شود برنامه های خشک و کسل کننده ای که افراد معمولا تحمل دیدنش را ندارند نباشد و سعی می کنیم که برنامه هایی تولید کنیم که اولیای دانش آموزان با مخاطبین خاص خودش یعنی تلوزیون تعاملی که این اختیار را به ما می دهد که بتوانیم برای مخاطبین خاص خودمان این کار را انجام بدهیم. همچنین برای رؤسای مناطق آموزش و پرورش برنامه های آموزشی را در دست تهیه داریم که تا دو هفته آینده اولین برنامه هایش آماده می شود و پخش آن را شروع خواهیم کرد و سپس به مدیران مدارس ارسال می شود. به تعبیری تا زمانی که افرادی در حوزه های مدیریتی هستند به ویژه مدیران مدارس و رؤسای مناطق که در پست های تصمیم گیری قرار دارند به صورت مستمر باید تحت پوشش آموزشی کاربردی قرار بگیرند. تکیه و تاکیدی که بر این نوع برنامه سازی ها باز شده آموزش های کاربردی است و نه صرفا آموزش های آکادمیک و نه این که ثمری نداشته باشد اما امروز بیشترین نیازمان در حوزه آموزش های کاربردی مدیریت در حوزه مدیریت مدارس و رؤسای مناطق است.

این تلویزیون های تعاملی و بستری که در آموزش و پرورش دارد افتتاح می شود و یکی از انواع خدماتی که می تواند داشته باشد در حوزه تشکل فرهنگیان است. ارتباط و تعاملی که تشکل های فرهنگیان می خواهند با اعضایشان داشته باشد حتما این تلوزیون های تعاملی می تواند این ارتباط را به خوبی برایشان فراهم کند .

آموزش و پرورش استقبال می کند از چشم بینایی که به عنوان تشکل های فرهنگیان در حوزه آموزش و پرورش وجود دارند. نقدها و برنامه های سازنده ای که برای آموزش و پرورش مفید می دانید و از ایده ها و پیشنهادهایی که برای برون رفت آموزش و پرورش از مشکلات مزمن پیشنهاد دهید صمیمانه استقبال می کنیم  و امیدوار هستم که بتوانیم این مسیر را در سال هایی که در پیش روی داریم با شدت و سرعت بیشتری پیش بگیریم.

تشکر می کنم از همه کسانی که به بنده اعتماد کردند و نیز نمایندگان محترم مجلس که به من اعتماد کردند و با رای اعتمادشان، اعتماد کردند سکان نظام آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش را در اختیار من و همه همکارانم قرار بدهند به ویژه از دوستانی که در این رای اعتماد تلاش کردند عزیزانمان در مجمع فرهنگیان که بسیار تلاش کردند صمیمانه سپاسگزاری می کنم.

متن کامل سخنان سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در کنگره مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و نقش تشکل های معلمان و بازنشستگی پیش از موعد

امیدوار هستم که با همکاری و مساعدت همه شما عزیزان با صبوری و با تدبیر بتوانیم یک به یک مشکلات آموزش و پرورش را پشت سر بگذاریم و آموزش و پرورش را در خود ایران و میهن اسلامی مان تقدیم مردم خوب و عزیزمان بکنیم.

سوالی را از من داشتند در مورد قانون بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان با پنج سال ارفاق که استحضار دارید که آن پنج سال ارفاق در گذشته در قانون بود و الآن کنار رفته و قانونا امکان استفاده از سنوات ارفاقی برای کسانی که بازنشسته پیش از موعد بشوند نداریم ضمن این که حتما می دانید صندوق های بازنشستگی به دلیل مشکلات مالی که به صورت حاد با آن مواجه هستند این مشکلات کار در یک سال و دو سال و پنج سال اخیر نیست نوع اداره صندوق های بازنشستگی متاسفانه به نحوی بوده که بسیاری از صندوق ها به شدت با مشکلات نقدینگی و مالی مواجه هستند و فکر نمی کنم این پنج سال ارفاق بازنشستگی هم مورد اقبال دولت قرار بگیرد و هم مورد اقبال نمایندگان مجلس واقع گردد زیرا به دلیل مضایق اعتباری که صندوق های بازنشستگی با آن مواجه هستند این قانون اجرا نمی گردد.

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی

پایان گزارش/

یکشنبه, 05 آذر 1396 ساعت 20:47 خوانده شده: 507 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +12 0 --
فرهنگی زلزله زده 1396/09/05 - 22:18
باسلام رسانه ای کردن بازشدن مدارس از دیدگاه روانی برای مردم سایر شهرستانهاچنین احساسی رابه وجود می آورد که همه جا آرام است همه جا عادی اما این کارنمایشی آنچنان ضربه ای به مردم وفرهنگیان میزند که انگار هیچی نشده درست است مامردم مقاومی هستیم درجنگ خودمان رانشان داده ایم اما قرارنیست کسی به فکرمان نباشد بسیاری از فرهنگیان سرپناهی ندارند که درآن سکنی بگیرند آیا میشود معلمی که هنوز داغدار دانش آموزانش است به کلاس فرستاد آیامی شود معلمی که کل زندگی اش تخریب شده وهنوز اسباب واثاثیه اش درزیر آواراست به کلاس فرستاد چراوزارت آموزش وپرورش ومسوولین بااحساسات معلمین بازی می کنند کدام مدرسه باز است کدام کلاس درس فعال است هرکس نداند مامعلمین ودانش آموزان وخانواده های آنها که حداقل 70درصد جامعه است میدانیم که صدا وسیما ا
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/09/06 - 07:27
جناب وزیر خواهشمندم برا اجرایی شدن بازنشستگی پیش از موعد لااقل برا معلمان و دبیران مشکل دار از سال 97 تا 1400 کاری بکنید
چطور در دولت ...و وزارت علی احمدی برا یکسال در ا.پ اجرایی شد؟؟؟؟
کی لایحه رتبه بندی و سازمان نظام معلمی اجرایی میشه؟؟
بیمه ما کی از برنزی در میاد و طلایی میشه ؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/09/06 - 16:20
به چه دلیل شغل معلمی جز مشاغل سخت قرار نمیگیرد دلیل این امر چیست در حال حاضر با وجود کلاسهای شلوغ و عدم قانون و مشکلات بیش از حد معلمان و حقوق پایین و مشکلات روحی و جسمانی این وزیر محترم بفرمایند آیا شغل معلمی شغل سخت یا آسانی است؟؟؟؟؟..این آقای وزیر یک متکلم الوحده هستند و جوابگوی معلمان اصلا نیستند وفقط نظرات خودش را بزور تحمیل میکند و نظر معلمان را اصلا قبول ندارند باید معلمان مرد تا 25 سال و خانمها 20 سال با حقوق کامل یکماه و پاداش سالی دو ماه بازنشسته شوند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/09/06 - 16:33
باید گفت که معلمان هیچ تشکل بزرگی ندارند که آقای وزیر بخواهند برایشان سخنرانی کنند بلکه سازمانهای چند نفره خود ساخته و منفعت طلب وجود دارند همین و بس
پاسخ + +11 0 --
فرهنگی زلزله زده 1396/09/05 - 22:18
ادامه
ین اخبارکذب رامنتشر میکندوزیر آموزش وپرورش از کجا بازدید کرده است چراسری به معلمانش دراداره نزد چرابه فکر ساختمان اداره اش نیست ساختمان های جدیدالاحداث سازمان نوسازی مدارس هم از این زلزله مصون نمانده اند ساختمان مدارس شاهد گواهی براین ادعاست چرابرای تدریس دانش آموزان فکری نمی کنند هیچ مدرسه ای امن نیست ازهمه می خواهم بیایند وازمدارسی که تخریب شده اند بازدیدکنند وبه مسوولین اعلام کنند تادرآستانه نوشتن لایحه بودجه 97مبلغی برای ساخت مدارس درنظربگیرند(. آقای وزیر اسباب واثاثیه معلمان زیر آواراست به فکر جایی باش برای معلمانت ).
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/09/06 - 07:29
جناب وزیر مدیرکل ا.پ خراسان رضوی هم تغییر میکنه؟؟
ایا اقایان ادهم و حاج اقا محمدیان در تغییرات معاونتها هستنند؟
پاسخ + +8 -1 --
منصور 1396/09/05 - 22:24
وزیر محترم اموزش و پرورش متاسفانه اشاره به قانون بازنشستگی پیش ار موعد در دولت های قبل دارد ایشان به عنوان وزیر از تصویب و تائید این قانون مجددا در مجلس بی اطلاع است یا پیاده ساز و ویراستار شما خانم زهرا قاسم پور در انتقال مطالب اشتباه کرده یا وزیر از مصوبات قوه مقننه بی اطلاع است که وای بر ما با ایشان از طرفی این قانون مختص تمام کارکنان دولت است معلمان هم بخشی از مستخدمان و عیال دولت مجددا فرافکنی وزیر محترم طبق معمول
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1396/09/05 - 22:27
سلام

آقای منصور

این رسانه سعی می کند مطالب گفته شده را بی کم و کاست و روان در اختیار مخاطبان قرار دهد و مسئولیت مطالب گفته شده بر عهده گوینده است .

پایدار باشید .
پاسخ + +7 -2 --
کارشناس اداره کل 1396/09/05 - 22:32
سلام وخدا قوت آقای وزیر فرمایشاتتان متقن وامید آفرین است ولی در سطح مدیران استانی خیلی مشکل دارین نوع سیاست شما با نوع کجرویه$ همخوانی ندارد جسارت منو ببخشین مشکل شما تنها صندوق بازنشستگی وصندوق ذخیره نیست مثالا پولهای نگهداری شده ادارات در بانگ رسالت در آذربایجانشرقی است در سایر استانها نمی دانم شما که از معاونت مالی ارتقاء یافتین حتما بهتر مستحضرید یعنی چه! رئیس اداره رفاه تبریز یک ... برای خود وبرخیها درست کرده که مسائلش کمتر از درد سر صندوق نیست معاملاتی که با بیمه ها صورت میگیرد خود داستان مفصلی دارد ولاکن خزیده اند تو لاک جناح مسولین وفرهنگیان را مشغول کردهاند ولی در واقع دنبال منافع سرتاپا لجن هستند البته خیلیها میدانند اما قدرت بروز ندارند خیلی جو خشن و فامیلی ومافیایی درست کرده اند .خدایا شاهد باش من تا این اندازه قدرت گفتن داشتم
پاسخ + 0 0 --
Agent of Change 1396/09/06 - 08:07
مقااله مرتبط آقای دکتر حسینی:

حراستی ها چه کسانی را به حراست و پاسبانی نشسته اند؟!

http://melliun.org/iran/145510
پاسخ + +2 0 --
شهاب 1396/09/06 - 02:34
جناب وزیرسامانه ی تعاملی پیشنهاد بنده در چند سال گذشته بود که متاسفانه رسیدگی نشد والان در سایت پیشنهادات موجود است تلویزیون تعاملی هزینه ی بالایی دارد ودولت مردان عنوان می کنند بودجه نداریم اگر این حرف ها واقعیت داشته باشد تلویزیون تعاملی ایجاد نخواهد شدولی می توان از شبکه های صدا وسیما در این زمینه کمک گرفت لطفا به مشکلاتی رسیدگی کنید که روشن وواضح است مثل معیشت معلم ،سرانه ی مدارس ،تراکم بالای کلاس ها ،وغیره اگر بودجه ای هست ابتدا باید موارد مطرح شده در اولویت باشند نه تلویزیون تعاملی
پاسخ + +7 0 --
ناشناس 1396/09/06 - 02:53
اقای وزیر خبر داره که بانوان نمیتونن بیشتر از 25 سال خدمت کنند؟یا خودشون رو به بی خبری میزنن.با این کلاسهای شلوغ؛دانش اموزان با مشکلات خانوادگی مختلف؛مسیر زیاد مدرسه با منزل معلمان؛ترافیک؛طرح های من دراوردی ادارات و....ایا رمقی برای معلم میماند؟همیشه از معلم اتنظارت مختلف دارند پس ما معلم ها هم انتظاراتی از شما داریم کو جواب انتظارت ما؟کلاس ها شلوغ؛حجم کتاب زیاد؛مو رو از ماست کشیدن برای معلم؛حقوق کم ؛کمک های غیر نقدی صفر و...
پاسخ + 0 0 --
من 1396/09/06 - 11:48
گوش کی به این حرفها بدهکار است ما هنوز به ده سال نرسیده خسته و کوفته ایم
پاسخ + +7 0 --
ابراهیم زعفرانی 1396/09/06 - 12:50
آقای بطحایی فرمایشات جنابعالی در نقش تشکل ها برای انتقال نقدها و بیان ریشه ای مشکلات و نواقص و ارائه راهکارهای قابل اجرا از صف به ستاد(به عنوان چشم بیناو رصد کننده عملکردها) بسیار متقن و قابل توجه میباشد ،وراه اندازی شبکه تلویزیونی تعاملی نیز اگر باخودسانسوری توامان نباشد میتواند در مرتفع نمودن مشکلات و احصا ریشه ای آسیب های اجتماعی وبرنامه ریزی و هدف گذاری لازمه برای کاهش و از بین بردن آسیب های اجتماعی بسیار مفید فایده قرار گیرد اما چند نکته بسیار مهم را در این راستا باید در نظر گرفت
1-بعضی از تشکلات فرهنگیان متمایل به نگرش وتفکر حزبی گردیدند که این با فعالیت ونگرش صنفی و پیگیری و اقدامات لازمه برای مرتفع نمودن مشکلات ونواقص ریز ودرشت صنفی در تناقض است که با گفتگو بنده به عنوان مسئول مجمع فرهنگیان منطقه 2شهر تهران بایکی دو تن از اعضا شورای مرکزی مجمع فرهنگیان که جدیدا به حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی تغییر نام داده است در یک گروه تلگرام351نفره این موضوع مبرهن گردید. ادامه دارد
پاسخ + +8 0 --
ابراهیم زعفرانی 1396/09/06 - 13:08
2- انحصار گرایی و تفکر انفرادی محور قرار ندادن خرد جمعی و بعضا محافظه کاری در بیان مشکلات و نواقص که متاسفانه پیشینه در سهم بردن از انتصابات در سطوح مختلف مدیریتی دارد باعث میگردد انتقال وپیگیری های لازمه برای مرتفع سازی از نواقص ومشکلات بطور جدی از طرف نمایندگان تشکلها که با وزیر محترم جلسه و میز گرد دارند ،اتفاق نیافتد
3- شبکه تلوزیونی تعاملی ویا شبکه مجازی و یا گرو های تلگرامی ویا شبکه مجازی رسانه ای اینترانتی و یا رسانه های مجازی مانند صدای معلم میتوانند بسیار نقش آفرین باشند بشرط انکه از معلمین و دبیرانو دناش آوزان واولیا منتقد و شجاع که قوانین و خط قرمز ها را رعایت میکنند ، دعوت به عمل آید ، ومناظرات و میز گرد های تلوزیونی نمایشیو تصنعی نباشد
پاسخ + 0 0 --
ابراهیم زعفرانی 1396/09/07 - 00:47
با عرض پوزش در اشتباه تایپی که در سه خط انتهایی رخ داده ؛
بشرط انکه از معلمین و دبیران و دانش آموزان و اولیا. منتقد و شجاع که قوانین و خط قرمزها را رعایت می کنند ،دعوت به عمل آید ، و مناظرات و میز گرد های تلوزیونی نمایشی و تصنعی نباشد
پاسخ + +3 0 --
ایرج 1396/09/06 - 15:02
خیلی خوشید بطحاسی پانزده سال هست که با سنگ اندازی ودزوغگویی م‌جب شکست همه ی طرحها و برنامه های وزرای قبلی شده تا خودش که از اون دروغگوتر پیدا نمیشود بر مسند نشیند
پاسخ + +5 0 --
آن دگر معلم«اقا» 1396/09/06 - 18:31
جناب وزیر برنامه هایی که اشاره کردید خوبه ولی مشکل اول معلمان نیست.
اگر جسارت و عرضه دارید مشکل اصلی معلمان را حل کنید.
تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی سال هاست که حق و حقوق آ پ را به سمت خود کشانده اند. حقوق رفته را باز گردانید.
اگر صدها برنامه داشته باشید ولی معلم ناراضی و بی انگیزه باشد انگار که هیچ کاری نکرده اید.
پاسخ + 0 0 --
Agent of Change 1396/09/06 - 18:57
اینا نمیخوان کاری کنند برا همین عمدا معلما رو ایگنور می کنن. این کارای سطحی و نمایشی هم که انجام میدن بخاطر فشار افکار عمومی است.
پاسخ + +7 0 --
آن دگر معلم«اقا» 1396/09/06 - 18:46
خدا لعنت کند ما معلمان را که سال هاست داریم گول شما وزرای آ پ می خوریم و آدم نمی شیم درس نمی گیریم از دروغ هاتون.
تشکل ها به درد خودتون می خوره.
نهادهای موازی بودجه آ پ را می خورند و شماها خودتون را به خواب زده اید.
به جای این حرف ها به مشکل اصلی ما رسیدگی کنید.
پاسخ + +4 0 --
حسینی 1396/09/06 - 21:19
جناب بطحایی: حرفه ای ترین کار انتخاب یک وزیر حرفه ای تر از شما بود که متاسفانه نشد....
پاسخ + +2 0 --
چغندربگ 1396/09/07 - 22:51
بِطی! دروغ میگی!

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما برنامه درسی تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش ایران توانسته است نقشی موثر در تربیت انسان های دین باور و دین مدار ایفا کند؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

خانه معلم پونل رضواننهر

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور