صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" گفت و گوی صدای معلم و معاون آموزش متوسطه در مورد ادغام معاونت ها "

زرافشان : تاکنون ساختار و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش 28 بار تغییر کرده است ؛ این تغییرات نتوانسته است رضایت سازمانی را ایجاد کند ؛ این تعداد تغییر در واقع عدم پایداری سازمانی را القا می کند ؛ ساختارها باید" پایدار " شوند

گروه گزارش/

موضوع  ادغام دو معاونت آموزش ابتدایی و متوسطه در وزارت آموزش و پرورش که طی فرصت 15 روزه سازمان امور اداری و استخدامی به  دستگاه ها و نهادهای دولتی صورت گرفته است چالش ها و بحث های فراوانی را ایجاد کرده است .

« صدای معلم » بر اساس مواضع کارشناسی خویش از همان ابتدا  مخالفت خود را با این نوع ادغام اعلام و دلایل خود را مطرح کرده است . ( این جا )

در این رابطه با « علی زرافشان » معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به گفت و گو پرداخته ایم .

این دو معاونت یا معاون آموزشی هستند که از نظر سنت تاریخی تغییر تشکیلات در آموزش و پرورش که حدود 28 بار این تشکیلات عوض شده است ؛ این دو معاونت ابتدا ادغام شده اند و بعدا تفکیک شده اند و یا معاونت پرورشی و تربیت بدنی که ابتدا ادغام شدند و بعدا تفکیک شده اند/ از نظر کارشناسی نظرم این است همین که 28 بار این تغییر تکرار شده است و نتوانسته است رضایت سازمانی را ایجاد کند نشان می دهد که این جا به جایی های موقت خیلی کارساز نیست که وزارتخانه بخواهد پاسخی مناسب برای این کار ارائه کند / با نگاهی " بلند مدت تر " و متکی بر " مبانی علمی " و اقتضائات یک سازمان بزرگ مانند آموزش و پرورش باید ساختاری مناسب طراحی کند و الا نوعا در گذشته این گونه بوده است که تغییر ساختار بیشتر به " چسباندن " و یا " جدا کردن " باکس های تشکیلاتی ختم شده است و به همین جهت هم وزیر بعدی که آمده است دوباره تغییر داده است و این فرآیند تغییر همین طور ادامه پیدا کرده است/ صدای معلم : آقای زرافشان ! با توجه به این که هنوز شوک و عوارض تغییراتی که در زمان وزارت حاجی بابایی به واسطه تغییر ساختار و تبدیل آن به 3 – 3 – 6 دامن نظام آموزشی را رها نکرده است و مشکلات آن پابرجاست ؛ این مسئولان و مدیرانی که در گوشه ای و در خارج از آموزش و پرورش  نشسته اند و مهلت های 15 روزه برای تغییر ساختار می دهند در مورد وزارتخانه ای که هر گونه تغییرات کوچک عوارض و تبعات چندین ساله و بلند مدت دارد ؛ آیا شما فکر نمی کنید که این گونه بخشنامه ها و دستورات جفا  ، ستم و بی انصافی در حق وزارتخانه ای است که تغییرات باید در آن خیلی " حساب شده  ، " سنجیده " و " بسیار دوراندیشانه " صورت گیرد / تغییرات به گونه ای نباشد که با فاصله های خیلی کم ساختار مجددا عوض شود

گفت و گوی صدای معلم و معاون آموزش متوسطه در مورد ادغام معاونت ها و معاون آموزش ابتدایی و متوسطه

صدای معلم :

اخیرا وزارت آموزش و پرورش در راستای مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی کشور قصد ادغام معاونت ابتدایی در معاونت متوسطه را دارد .

آیا شما از این موضوع اطلاع دارید ؟

 

 زرافشان :

بله ؛ در جریان قرار گرفته ام که قرار است چنین ادغامی صورت بگیرد .

 

صدای معلم :

آیا این تصمیم در شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش نهایی شده است ؟

 

زرافشان :

هنوز نهایی نشده است .

 

صدای معلم :

نظر شما به عنوان معاون آموزش متوسطه که یکی از عوامل ذی نفع در این مساله بوده و یا مرتبط با این موضوع هستید چیست ؟

گفت و گوی صدای معلم و معاون آموزش متوسطه در مورد ادغام معاونت ها و معاون آموزش ابتدایی و متوسطه

زرافشان :

چون به " ذی نفع " بودن  اشاره کردید ؛ شاید از منظر " ذی نفعی " خیلی مناسب نباشد که نظری داده شود اما از جنبه " کارشناسی " باید بیشتر بررسی شود .

دولت ابلاغ کرده است که 6 معاون باید به 5 معاون تقلیل پیدا کند و دو تا از معاونت ها باید ادغام شوند .

این دو معاونت یا معاون آموزشی هستند که از نظر سنت تاریخی تغییر تشکیلات در آموزش و پرورش که حدود 28 بار این تشکیلات عوض شده است ؛ این دو معاونت ابتدا ادغام شده اند و بعدا تفکیک شده اند و یا معاونت پرورشی و تربیت بدنی که ابتدا ادغام شدند و بعدا تفکیک شده اند .

آخرین تغییری که اتفاق افتاده است در سال 1390 است که با اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی که معاونت امور تربیتی و  تربیت بدنی بوده است که به معاونت پرورشی و تربیت بدنی تقسیم شده است .

به هر حال هر دو سابقه قبلی دارند و در گذشته این ها اتفاق افتاده است .

قاعدتا باید وزارتخانه باید تصمیم بگیرد که کدام را انجام دهد .

 

صدای معلم :

گفتید که در طول این مدت 28 بار ساختار وزارت آموزش و پرورش تغییر پیدا کرده است .

مصوبه ای که سازمان امور اداری و استخدامی صادر کرده است به منظور " اصلاح ساختار " و " کوچک سازی " آن صورت می گیرد .

شما فکر می کنید ادغام این دو معاونت ابتدایی و متوسطه به اصلاح ساختار و یا واقعی شدن آن کمک کند ؟

 

زرافشان :

از نظر کارشناسی نظرم این است همین که 28 بار این تغییر تکرار شده است و نتوانسته است رضایت سازمانی را ایجاد کند نشان می دهد که این جا به جایی های موقت خیلی کارساز نیست که وزارتخانه بخواهد پاسخی مناسب برای این کار ارائه کند .

 با نگاهی " بلند مدت تر " و متکی بر " مبانی علمی " و اقتضائات یک سازمان بزرگ مانند آموزش و پرورش باید ساختاری مناسب طراحی کند و الا نوعا در گذشته این گونه بوده است که تغییر ساختار بیشتر به " چسباندن " و یا " جدا کردن " باکس های تشکیلاتی ختم شده است و به همین جهت هم وزیر بعدی که آمده است دوباره تغییر داده است و این فرآیند تغییر همین طور ادامه پیدا کرده است .

فرصتی که سازمان مدیریت کوتاه است و 15 روزه است .

این کار مستلزم انجام یک مطالعه است .

تا جایی که اطلاع دارم فقط یک بار و اواخر قبل از انقلاب یک سفارش به مرکز پژوهش های علمی و صنعتی ایران داده شده است و مطالعه ای آن موقع انجام شد که چه نوع ساختاری برای وزارت آموزش و پرورش مناسب است . بقیه در حد کتاب و مقالات علمی است .

اگر در اینترنت " ساختار آموزش و پرورش " را جست و جو کنید مقاله ای از آقای " دکتر الوانی " است که متخصص این حوزه است یک سری مبانی را تعریف کرده است .

به نظر می رسد برای بلند مدت باید یک کار مطالعاتی جدی و علمی را انجام داد که آن ساختاری که هم مناسب این سازمان با این عرض و طول است انتخاب شود و هم این که ساختارها " پایدار " شود .

این تعداد تغییر در واقع عدم پایداری سازمانی را القا می کند .

 

صدای معلم :

پس شما با این " تغییر " مخالفید ؟

 

زرافشان :

با آن تغییر از این منظر که یک تکلیف دولتی دارد انجام می شود موافق هستم اما از این منظر که این تغییر مشکل ساختار را در آموزش و پرورش به طور کلی حل می کند معتقد هستم که یک کار دقیق تر و علمی تری باید صورت گیرد و مطالعه باید بلند مدت باشد و از نظرات افراد صاحب نظر استفاده شود و از پژوهش هایی که درحوزه مدیریت سازمانی هست و مطرح می باشد بهره برداری شود .

تغییرات به گونه ای نباشد که با فاصله های خیلی کم ساختار مجددا عوض شود .

 

صدای معلم :

آقای زرافشان !

با توجه به این که هنوز شوک و عوارض تغییراتی که در زمان وزارت حاجی بابایی به واسطه تغییر ساختار و تبدیل آن به 3 – 3 – 6 دامن نظام آموزشی را رها نکرده است و مشکلات آن پابرجاست ؛ این مسئولان و مدیرانی که در گوشه ای و در خارج از آموزش و پرورش  نشسته اند و مهلت های 15 روزه برای تغییر ساختار می دهند در مورد وزارتخانه ای که هر گونه تغییرات کوچک عوارض و تبعات چندین ساله و بلند مدت دارد ؛ آیا شما فکر نمی کنید که این گونه بخشنامه ها و دستورات جفا  ، ستم و بی انصافی در حق وزارتخانه ای است که تغییرات باید در آن خیلی " حساب شده  ، " سنجیده " و " بسیار دوراندیشانه " صورت گیرد ؟

گفت و گوی صدای معلم و معاون آموزش متوسطه در مورد ادغام معاونت ها و معاون آموزش ابتدایی و متوسطه

زرافشان :

این تصمیم صرفا برای آموزش و پرورش نیست .

 

صدای معلم :

آموزش و پرورش با سایر دستگاه ها و وزارتخانه فرق می کند و به لحاظ " کارکرد " تفاوت ماهوی دارد .

 

زرافشان :

بله . درست است .

چون سازمان بزرگ است تغییرات در آن بارتاب های وسیع تری دارد ولی این تصمیم برای وزارتخانه ای که الان 8 معاون دارد و به 5 معاون تقلیل پیدا کرده است برای آن ها هم زحمتی ایجاد می کند .

به هر حال جزء سیاست هایی است که دولت برای کوچک سازی و چابک سازی وزارتخانه ها این تصمیم را گرفته است و این کار باید انجام شود .

 

صدای معلم :

اگر صحبت دیگری دارید در خدمت شما هستیم .

 

زرافشان :

امیدوارم آن تغییری که انجام می شود و آموزش و پرورش 3 ماموریت اصلی دارد و حوزه آموزشی و پرورشی و تربیت بدنی است و بقیه بخش ها باید در خدمت این سه بخش باشند که این 3 بخش بتوانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند .

امیدوارم که این تغییر در جهت توان مند سازی این 3 بخش باشد .

 

صدای معلم :

از وقتی که در اختیار صدای معلم قرار دادید سپاسگزاریم .

دوشنبه, 08 آبان 1396 ساعت 16:11 خوانده شده: 318 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 -3 --
دبیرم 1396/08/08 - 17:13
موافقم بجای تغییر ظاهری
برخی معاونان وزارت که سالهاست جا خوش کرده اند و پا به سن گذاشته اند تغییر دهید وزیر محترم و امثال ادهم و محمدیان و...
راستی کی سازمان نظام معلمی اجرایی می شود؟؟
کی مطالبات و حق التدریسها پرداخت می شود؟؟
کی...؟؟؟؟
پاسخ + +3 -6 --
آن دگر معلم«اقا» 1396/08/08 - 17:14
دنیای این دو معاونت زمین تا آسمان فرق دارد. از معاونت های ابتدایی و متوسطه در ادارات و مناطق تحقیق کنید تا به اهمیت هر کدام از ان ها پی ببرید. دلسوزانه می گویم این طرح به هیچ عنوان نباید اجرا شود و به جای آن پست های زیادی در ادارات هستند که اهمیت بسیار پایینی دارند و می توان برای کوچک سازی ادغام کرد. به جای این کار برید شایسته سالاری کنید برید افرادی که هیچ لیاقتی در ادارات ندارند و فقط مایه یاس و دلسردی معلمان و مدیران مدارس هستند ببرید وزارت خانه یا مجلس یا مشاور رئیس جمهوری تا وقتی برای کاری به ادارات می رویم مایه شرمساری و ناامیدی نگردند. با پوزش از اندک افراد دلسوز و کاردان در ادارات آ پ
پاسخ + 0 0 --
مینو امامی 1396/08/08 - 20:57
احسنتم همکارمحترم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/08/09 - 22:29
اهمیت آموزش ابتدایی بسیار برتر از مقاطع دیگر است و مقاطع دیگر اهمیت آموزش پایه ای را ندارند پس باید مقطع پایه وسعت بیشتری جهت پیشبرد نسل آینده شود
پاسخ + +3 -3 --
.بازنشسته.سهرابی 1396/08/08 - 18:00
الزام دولت به کوچک سازی سازمانی با هدف چابک سازی ،کاهش هزینه ها،افزایش راندمان و پاسخگو کردن نظام اداری فی نفسه امر پسندیده ای است اما،تغییر در ساختار سازمانی مانند تغییر سخت افزاری در شرکت برق و...نیست تغییر ساختار سازمانی آموزش و پرورش بعنوان بزرگ ترین و وسیع ترین وزارتخانه نیازمند مطالعه علمی و بررسیهای کارشناسی است این الزام سازمان اداری ناشی از نگاه سخت افزاری و عدم اشراف کافی برمسایل آ.پ.است
تغییرات پی در پی به منزله نادیده گرفتن تدبیرو مصلحت در کار مملکتداری است"کار ملک است آنکه تدبیرو تامل بایدش"
صلاح کار کجا و من خراب کجا/ببین تفاوت راه از کجاتا به کجاست
ما همواره برای تغییر ساختار سازمانی در مرحله آزمون و خطا هستیم این اقدامات هزینه های سنگینی بر این کشور تحمیل می کند
پاسخ + +6 -4 --
شهاب 1396/08/08 - 18:46
اینکه ساختاراداری آ.پ باید کوچک شود واین متورم بودن باعث ناکارآمدی آن است شکی نیست بلاخره باید از نقطه ای این تغییرات شروع شود واین نقطه همین تصمیم اخیر درمورد ادغام معاونت ابتدایی ومتوسطه بوده که اقدامی بسیار مناسب است البته منافع عده ای به خطرخواهد افتاد وکارشکنی خواهند کرد امید که این کارشکنی ها وزیررا از تصمیم درستی که گرفته منصرف نکند واین حرکت های تا اصلاح اساسی ساختار اداری ادامه داشته باشد
پاسخ + +5 -3 --
عضو هیات علمی 1396/08/08 - 18:59
اینکه بدون مطالعه با ادغام معاونت مخالفت شود، درست نیست. علاوه بر معاونت ها، برخی از ادارات کل مانند کار دانش و فنی و حرفه ای قابل ادغام هستند. به نظرم صدای معلم بدون استدلال کافی با ادغام معاونت ها مخالفت می کند.
پاسخ + 0 0 --
مینو امامی 1396/08/08 - 21:00
جناب بدون مطالعه موافقت جایزاست اما مخالفت
بدون مطالعه مخالفت، خطاست. عجب منطقی
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/08/09 - 06:24
جناب عضوهیات علمی عالی فرمودی درود بر روشنفکری شما
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/08/09 - 22:31
استدلال شما که اصلا قابل اهمیت نبود که گفتی در حد بسیار پایینی هست
پاسخ + +3 -4 --
مینو امامی 1396/08/08 - 19:33
جناب آقای زرافشان ، ساختارها باید زمانی پایدار باشند که از امتحان کار آمد بیرون بیایند. این همه تغییر آموزش و پرورش را چند شخصیتی ساخته است. امان از روزهای ثبات.
پاسخ + +11 -3 --
ناشناس 1396/08/08 - 20:00
ادغام معاونت ها و پست های اداری خیلی هم کار درستی هست.با حذف یک معاونت صدها پست اداری در کل کشورحذف می شود.
واقعا اگر صدای معلم طرفدار آ.پ حرفه ای هست باید از این مسئله استقبال کند چون نمی شود هم به فکر ارتقای درآمد و منزلت معلمان بود و هم مخالف حذف ساختار فربه اداری.
مگر این همه معاون چه کار میکنند،باور کنید در آ.پ به ازای هر دو نفر معلم یک نفر کادر اداری وجود دارد!!!!!
پاسخ + +3 0 --
مینو امامی 1396/08/08 - 20:01
اولا ادغام دو معاونت تربیت بدنی و پرورشی ،
منطقی تر است و کمتر آسیب به سایر بخشها
وارد می نماید. هرچند عوامل این دو معاونت
شاید نپسندند یا ادله هائی داشته باشند اما
حداقل آموزش و ساختار آن آسیب نمی بیند.

ثانیا برای کوچک سازی دولت وزارتخانه های
دیگر با سازمانها درگیرند اما آموزش و پرورش
با انسانها ، لذا اثرگذاری مثبت یا منفی آن
بر حدود 13 -14 میلیون انسان با تمامی
وجهه هایش از قبیل هویت ، شخصیت، روح
و روان ، قدرت تفکر و اندیشه ، ماهیت و احساس
و ادراک و... در گیر می کند. لذا بر اساس تفاوت
ماهوی دو معاونت ابتدائی و متوسطه قابل ادغام نیست.
پاسخ + 0 0 --
ابتدایی 1396/08/08 - 21:33
اگر آن دو هم ادغام می شد باز شما اولین نفر بودید که در بوق کرنامی کردید آی بیایید تربیت را بر آموزش ارجح دانستند خبلی هم خوب است و بهترین ادغام است
پاسخ + 0 0 --
مینو امامی 1396/08/08 - 22:23
همکارمحترم ابتدایی، آن دو به آموزش ربطی ندارد. نگران نباشید. دغدغه ما آموزش است.
پرورش برعهده آنهاست. خود دانند. (جدایی اپرورش از آموزش)با تشکر
پاسخ + 0 0 --
ابوالفضل 1396/08/08 - 22:55
خیلی ادغام خوبیم هست بقیه هم ادغام بشن در ممالک دیگر کلا ی وزارتخونه دارن
پاسخ + +1 0 --
بیاتی فرد 1396/08/08 - 21:11
با سلام خدمت همکاران،در استان البرز قرار بود ناحیه اموزش وپرورش منطقه فردیس که جدیدا شهرستان شده تشکیل بشه که اتفاقا خیلی هم پرجمعیت هست.همه چیز با یک (واو )حل شده!!! چون روی تابلوی منطقه دو
نوشته (اموزش وپرورش منطقه دو و فردیس).......
پاسخ + +2 0 --
عبدالله 1396/08/09 - 00:36
بهترین کاروکم هزینه ترحذف معاونت مشارکتهاومدارس غیردولتی است که می تواند به صورت مشاوروزیر ورییس سازمان ادامه کارداشته باشد.نیازی نیست که معاونت باشد البته شاید کسی جرعت نکندسمت این معاونت برود چرا؟ العاقل یکفی بالاشاره
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/08/10 - 13:15
سازمان آموزش وپرورش استثنایی بهتراست حذف شود یک سازمان موازین با هزینه ی اضافی
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/08/10 - 22:20
تا قبل از سال 90 یک معاون آموزشی در ادارات بود و مقاطع هرکدام یک کارشناس داشتند و کارها بهتر از الان پیش میرفت.
بعد از آن مقاطع هرکدام یک معاونت شدند و طبیعتا هرکدام دارای کارشناس مسئول وکارشناس و ... که حداقل 5 شش نفر به پست های تمام ادارات آ.پ کشور افزوده شد و ادارات کل هم که الی ماشاء ا... بیا و ببین.
از اینها باید کوچک سازی شروع شود.
هرچند هزارتا از این کوچک سازیها به یک اختلاس 8000 میلیاردی نیارزد...


علی برکت ا..

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حذف آزمون مدارس سمپاد ( تیزهوشان ) موافقید ؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور