صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" درخواست صدای معلم از وزیر آموزش و پرورش "

" آقای بطحایی ! ادغام معاونت ابتدایی و معاونت متوسطه فاقد هر گونه منطق و استدلال کارشناسی است ! لطفا در این تصمیم تجدید نظر کنید ! "

اخبار و گزارش های رسیده به صدای معلم حاکی است که قرار است معاونت آموزش متوسطه و معاونت آموزش ابتدایی در یکدیگر ادغام شوند/ راهکار 2- 12 سند تحول بنیادین بر تخصصی بودن دوره ابتدایی و توجه ویژه به آن تاکید دارد/ اداره  7 میلیون دانش آموز و 330 هزار آموزگار شاغل در این دوره مهم ، حساس و سرنوشت ساز نیاز به یک مدیریت مستقل و مقتدر دارد و حتی واحدهای دیگر وزارتخانه هم باید به کمک آن بشتابند / آیا با توسل به این گونه اقدامات شتاب زده و غیرکارشناسی که نظایر آن به وفور در زمان دولت های قبلی به ویژه در زمان وزارت حاجی بابایی مشاهده می شد و مصداق واقعی آزمون و خطا است ؛ می توان امیدی به تعریف یک " هویت مستقل " در دوره مهم ابتدایی داشت/ آیا با این نگاه غیرتخصصی می توان نسبت به جذب و نگهداشت نیروهای کارآمد ، زبده و باسواد در مقطع ابتدایی دل خوش کرد/ شنیدن این گونه اخبار و نشست هایی که در این راستا به صورت مخفیانه و غیرعلنی برگزار می شود برای دست اندرکاران آموزش و کارشناسان آن بسی موجب تعجب و شگفتی است/ اگر قرار بر کوچک سازی ساختار و سبکبال کردن آن است ؛ چرا به سراغ معاونت تربیت بدنی نمی روید که فقط 14 هزار مربی دارد و با معاونت پرورشی و فرهنگی ادغام نمی شود/ « صدای معلم » بر اساس بارو عمیق خود نسبت به اهمیت " دوره ابتدایی "  و نیز مخالفت صریح و آشکار این تصمیم با مفاد " سند تحول بنیادین " مجدانه و مصرانه از وزیر آموزش و پرورش انتظار دارد تا ضمن " شفاف سازی " و  "پاسخ گویی " در این مورد فورا این موضوع را از " دستور کار " خارج کرده و اجازه دهند تا بحث " تغییر ساختار " در یک روند شفاف و کارشناسی شده و از مسیرهای دیگر پی گیری شود

گروه گزارش/

ادغام معاونت ابتدایی و معاونت متوسطه در وزارت آموزش و پرورش و اعتراض صدای معلم

اخبار و گزارش های رسیده به صدای معلم حاکی است که قرار است معاونت آموزش متوسطه و معاونت آموزش ابتدایی در یکدیگر ادغام شوند .

راهکار 2- 12 سند تحول بنیادین بر تخصصی بودن دوره ابتدایی و توجه ویژه به آن تاکید دارد .

راهكار 2-12  اشاره می کند :

" فراهم آوردن تسهيلات و امتيازات مناسب براي جذب و نگهداشت نيروهاي كارآمد در دوره ابتدایي و تقويت نگاه تخصصي زيربنايي به اين دوره تحصيلي "

اگر قرار بر کوچک سازی ساختار و سبکبال کردن آن است ؛ چرا به سراغ معاونت تربیت بدنی نمی روید که فقط 14 هزار مربی دارد و با معاونت پرورشی و فرهنگی ادغام نمی شود  از سوی دیگر اداره  7 میلیون دانش آموز و 330 هزار آموزگار شاغل در این دوره مهم ، حساس و سرنوشت ساز نیاز به یک مدیریت مستقل و مقتدر دارد و حتی واحدهای دیگر وزارتخانه هم باید به کمک آن بشتابند .

آیا با توسل به این گونه اقدامات شتاب زده و غیرکارشناسی که نظایر آن به وفور در زمان دولت های قبلی به ویژه در زمان وزارت حاجی بابایی مشاهده می شد و مصداق واقعی آزمون و خطا است ؛ می توان امیدی برای تعریف یک " هویت مستقل " در دوره مهم ابتدایی داشت ؟

آیا با این نگاه غیرتخصصی می توان نسبت به جذب و نگهداشت نیروهای کارآمد ، زبده و باسواد در مقطع ابتدایی دل خوش کرد ؟

آیا این گونه می خواهیم سنگ بنای تحول در نظام آموزشی بیمار و مدرسه ای که دچار " مرگ مغزی " شده است را پایه ریزی و برنامه ریزی کنیم ؟

شنیدن این گونه اخبار و نشست هایی که در این راستا به صورت مخفیانه و غیرعلنی برگزار می شود برای دست اندرکاران آموزش و کارشناسان آن بسی موجب تعجب و شگفتی است .

اگر قرار بر کوچک سازی ساختار و سبکبال کردن آن است ؛ چرا به سراغ معاونت تربیت بدنی نمی روید که فقط 14 هزار مربی دارد و با معاونت پرورشی و فرهنگی ادغام نمی شود ؟

تاسف آور این که این روند  با " چراغ خاموش " دنبال شده و حتی معاونت های آموزش ابتدایی در جریان این کار نبوده و حتی از آنان نیز نظرخواهی نشده است !

آیا معنای " شفافیت " و " گردش آزاد اطلاع رسانی " همین است ؟

« صدای معلم » بر اساس باور عمیق خود نسبت به اهمیت " دوره ابتدایی "  و نیز مخالفت صریح و آشکار این تصمیم با مفاد " سند تحول بنیادین " مجدانه و مصرانه از وزیر آموزش و پرورش انتظار دارد ضمن " شفاف سازی " و  "پاسخ گویی " در این مورد فورا این موضوع را از " دستور کار " خارج کرده و اجازه دهند تا بحث " تغییر ساختار " در یک روند شفاف و کارشناسی شده و از مسیرهای دیگر پی گیری شود .

پایان گزارش/  

شنبه, 06 آبان 1396 ساعت 21:59 خوانده شده: 822 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +15 -4 --
معلم 1396/08/06 - 22:23
این کار یعنی وزیر فردی متخصص و آگاه نیست . آقای روحانی ، این وزیر کاردان شما برای آپ بود ؟ آقای بطحایی کمی مطالعه کنید تا آگاهی خودتان را بالا ببرید .
پاسخ + +11 0 --
دبیرم 1396/08/06 - 22:36
بطحایی کی مطالبات حق التدریس دبیران و...پرداخت میکنه؟
کی معاونان چندین ساله و ضعیف را برکنار میکند؟؟
کی...؟؟؟
پاسخ + +4 -8 --
گمنام ام 1396/08/06 - 22:52
پیوسته معلمین خواستار ادغام وزارت علوم و اموزش و پرورش بوده اند.
1) آیا دوران فوق دیپلم با لیسانس یا دکترا دارای معاونتهای مجزا هستند.
2)جهت ادغام فرمودید با معاونت ابتدایی مشورت نشده که خود حاکی از عدم تسلط راس معاونت در امور ابتدایی است.
3)با ادغام این دو معاونت که دور ه ابتدایی با متوسطه از ناهماهنگی و از هم گسیختگی مبرا ء خواهند شد.
4)شنیده ها حاکی از اماده شدن زیر ساختارهای بسیار قوی در سطح معاونت می باشد.
5) با توجه به اطلاعات بدست امده به ساختار دست نزده فقط هماهنگی در راس هرم. ادارات کل و... می باشد.
6)این تغییر را به دیده خوشبینانه دنبال نمایید.
پاسخ + +8 -5 --
معلم ابندایی 1396/08/06 - 23:13
به نظر می رسد،این تغییر کاملا شتابزده و بدون توجه به مبانی نظری سند تحول بنیادین صورت می گیرد؛نمیدانم چرا باید همیشه بر اساس یک کینه شتری با مقابل هرچه بنا شده است را تخریب کنیم و تامل نکنیم که چقدر در پیشبرد اهداف عالی تعلیم وتربیت و توجه به معلمان دوره ابتدایی و گسترش کمی و کیفی پوشش تحصیلی جدا سازی معاونتها موثر بوده است.
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/08/08 - 23:25
همیشه پای یک نهم یا دهم در میان است....
پاسخ + +4 0 --
معلم بارنشسته 1396/08/06 - 23:27
انچه ما را عقب نگه داشته کارهای بدون کارشناسی فانی بر اساس کینه با حاجی بابایی بسیاری از طرحها و برنامه های مبتنی بر سند تحول را لغو کرد ظاهرا این دیدگاه ادامه دارد؛توجه وزیر محترم را به سخنان دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش جلب می کنم که بارها راجع به لزوم وارونه شدن هرم توجه به دوره ها و توجه خاص به این دوره صحبت می کنند،
پاسخ + +10 -1 --
خوزستان 1396/08/06 - 23:31
رای به بطحایی یعنی مرگ آموزش پرورش ....بر مجلس بی لیاقت همکارایی که سنگ روحانی رو به سینه میزدید تحویل بگیرید
پاسخ + 0 0 --
گمنام ام 1396/08/07 - 09:17
دوست عزیز زود قضاوت نکن .فقط بگویم در این مدت کم وزارت بطحایی.
1)معلمان از منجلاب کارت صدرا حاج بابایی خلاص شدن.
2)اهمیت دادن به حضور زنان در وزارت

3)سامان دهی امور اداری در بسیاری از مواردی که انحصاری بود وانشاالله الباقی پستها.
4)ارامش یافتن بسیاری از معاونتها و خارج شدن از سر در گمی ها
5)اماده نمودن واجرا بسیاری از طرح ها از جمله ادغام معاونتهای ابتدایی ومتوسطه.
انشاالله به کمک هم اموزش و پرورش را خواهیم ساخت.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/08/07 - 18:25
حضور زنان در وزارت آ پ به خودی خود ، مایه مباهات وزیر هست ؟ ما مسئول آگاه و باوجدان لازم داریم که به جنسیت هم ربطی ندارد.
پاسخ + 0 0 --
خوزستان 1396/08/08 - 00:26
همکار گرامی ایشالله بعد چهار مشخص میشه که روحانی و وزیرش چه بلایی سر آموزش پرورش میارند این چهار سال رو هم باید بسوزیم و بسازیم
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/08/08 - 14:19
خوزستان گرامی ، در چهار سالی که روحانی بود دیگر فهمیدیم برای آپ چقدر ارزش قائل هست . نیازی به صبر کردن و چهار سال بعد نیست. انتخاب وزیران ضعیف ، ادامه به تاراج رفتن صندوق ذخیره و ... خسته نباشید روحانی و وزیران آپ و خدا قوت !
پاسخ + +6 -2 --
samani 1396/08/06 - 23:43
ازمقاله کارشناسی، نشده شما هم مشخص است که هنوز نمی دانید دراموزش وپرورش دیگر مربی ورزش وجود ندارد .نوع کاربرد امار اگر درابتدایی ۷میلیون دانش اموز پوشش دهی میشود در معاونت تربیت بدنی ۱۳ میلیون دانش اموز پوشش دهی میشود و در سه حوزه مهم که ارتباط مستقیم با زندگی روز مره و اینده دانش اموزان دارد در ارتباط است.جالب است بجای دلیل علمی وکارشناسانه پیشنهاد پیش پا افتاده ای مطرح نمودید.بهتر ایت قدری کارشناسانه وبا ادله علمی دستور ابقا یا خذف معاونتی را ارایه دهید ومطالعه بیشتری نسبت به فعالیت های هریک از حوزه ها داسته باشید و سپس اهم وفی الاهم نمایید.درسند تحول اهمیت وتکالیف ان حوزه وتاکید بر حیطه زیستی بدنی به کرات قابل مساهده می باشد
پاسخ + +7 -5 --
معلم 1396/08/06 - 23:44
با سلام
از صدای معلم واقعا ممنونم .
برای وزرات آموزش و پرورش واقعا متاسفم .
پاسخ + +7 -2 --
شهاب 1396/08/07 - 03:32
به نظرمن این اتفاقات می تواند مبارک باشد اگر با حذف بسیاری از پست های ستادی وکوچک کردن ستاد بودجه بیشتری به مدارس ومعلمان ابتدایی تعلق بگیرد مشکلی ایجادنخواهدشدامید که بسیاری ازادارات واداره کل ها حذف وچند استان به صورت مجتمع اداره شوند وبه جای مراجعه ی حضوری افراد برای انجام کاراداری کارها به صورت اینترنتی انجام شود بسیاری از نیروهای وپست های اداری مورد نیاز نیست وبودجه ی زیادی مصرف می کنند
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/08/07 - 21:30
فرمایش شما متین و صحیح هست . اما هر تغییری در آپ انجام می شود ، در رفاه و حقوق معلمان تغییری اتفاق نمی افتد .
پاسخ + +8 -6 --
مینو امامی 1396/08/07 - 07:54
خلاقیت های این چنینی است که پیکر آموزش و پرورش را فلج می سازد. از ایام تخصصی کردن بخشها و واحدهای اقتصادی ، قرنها گذشته است و ما به جای پیشرفت در نیل به تخصص ها داریم پسرفت می کنیم. باری به هر جهت کردن فعالیت آموزشی است. برای هر طرح نو در آموزش و پرورش 10000بار بیندیشید و بعد تخریب نمائید. شما اول عمل می نمائید بعد به چگونه از باتلاق بیرون آمدن می اندیشید. شما را به خدا ساختار بیمار آموزش و پرورش را بیشتر از این متلاشی ننمائید. اگر از کارشناسان امر یعنی فرهنگیان هم نظر بپرسید بد نمی شود .اصلا ما دیده نمی شویم و برایتان ارزشی از اعراب نداریم.
پاسخ + +8 -5 --
فرهنگی 1396/08/07 - 08:52
لطفا تجدید نظر شود .به نظر من هم حذف معاونت تربیت بدنی بهترین راهکار است .البته وظائف ان مثل گذشته به معاون پرورشی محول شود .
این تغییر بسیار بهتر از حذف وادغام در معاونت آموزش است .
پاسخ + +12 -5 --
ناشناس 1396/08/07 - 09:00
تصمیش اقای وزیر بسیار عالی و سنجیده است.درود
پاسخ + +9 -6 --
دبير روانشناسي 1396/08/07 - 10:40
اين تصميم واقعا غير تخصصي اتخاذ شده است . وزير محترم لطفا تجديد نظر بفرماييد . با اجترام
پاسخ + +11 -1 --
ناشناس 1396/08/07 - 11:02
آموزش و پرورش زمانی بدبخت شد که حقوق خدمتگزار از معلم بیشتر شد
بیشتر شد
زمانی معلمی ارزشش را از دست داد که خدمتگزاران تو خود مدارس با پارتی دیملم گرفتند بعد بدون کارایی شدند دفار دار و بعد تبدیل شدند به معاون فناوریی و دو برابر حقوق گرفتند و به معلمها هیچ احترامی هم نگذاشتند
پاسخ + +5 -4 --
همکار ابتدایی تهران 1396/08/07 - 12:45
سلام خیلی خوب است هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد
در مورد اینکه معاونت ابتدایی بی اطلاع هست اگر متظور دکتر حکیم زاده است که اصلا ایشان در بدنه آموزش و پرورش نبوده اند که بخواهند در تصمیم گیری نظر بدهند در زمان آقای حاج بابایی و خانم قربان این اتفاق افتاد که اصلا لزومی نداشت فقط پست درست کردند افرادی برراس میز ریاست بنشینند اتفاقا یکی باشد بهتر است عدالت بهتر انجام می شود زیرا معاونین ابتدایی کلا نتوانسته اند تا بحال از حق خود دفاع کنند فقط یک نمونه را می گویم برنامه تعالی متولیش متوسطه است و با درایت پشتوانه مالی خوبی گرفته تدبیر متولیش ابتدایی است با اندکی پشتوانه مالی
پاسخ + 0 0 --
... 1396/08/07 - 23:13
برنامه تعالی کجاش بودجه داره؟؟؟ چرا یک ریال به مدارس نمی دهند!؟
پاسخ + +5 -3 --
شهروند 1396/08/07 - 14:11
شخصیت این وزیر شخصیتی دوزیستی است یک زیستش .... مسولین بی کفایت چنبرزده در آپ ونمایندگان مجلس است بخشی از زیست این فرد...برنامه وبودجه یعنی ... نوبخت است که بطحایی را برای صرفه جویی در این وزارت کوک کرد وبه آپ فرستاد
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/08/07 - 20:51
نمونه ابتکارات بطحایی اضافه شدن مبلغ بیمه تکمیلی هست . در صورتی که کارگزار خود آ پ هست و این یعنی سود بیشتر برای آپ . خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل .
پاسخ + +3 -2 --
يك مطلع 1396/08/07 - 14:30
آقاي بطحايي خود را ملزم به اجراي سند تحول بنيادين مي داند و اين سند در چهارسال گذشته مورد بي مهري قرار گرفت، بارها مقام معظم رهبري بر اجراي سند تاكيد داشتند، لذا ادغام معاونت آموزش ابتدايي با آموزش متوسطه خلاف سند تحول بنيادين است. موازي كاري در وزارت آموزش و پرورش يك موضوع روتين است، ادغام معاونت پرورشي با تربيت بدني و سلامت بهترين كار است و يكپارچه سازي و ادغام سازمان نهضت سوادآموزي با معاونت آموزش ابتدايي بخاطر هم جنس بودن كار و نيز ادغام دفتر كارودانش با دفتر فني و حرفه اي هم بسيار خوب است، موضوع اين ادغام دليل خاصي دارد كه اگر صورت پذيرفت حتما اشاره خواهيم كرد،
پاسخ + +7 0 --
معلم 1396/08/07 - 15:12
چرا سازمانی مثل سازمان آموزش وپرورش استثنایی که به صورت موازی با ادارات کل ادارات مناطق در حال فعالیت است منحل نمی شود
پاسخ + +4 -2 --
عبدالله 1396/08/07 - 15:38
تجربه نشان داده است که اینگونه اقدامات کارشناسی نشده نتیجه خوبی نداشته.اگربحث چابک سازی مطرح است بهترین شیوه ،کم کردن نیروهای حوزه ستادی واستانی ومنطقه است که وزیرقبلی دنبال آن بود.واگرالزام کم شدن معاون وجودداردادغام معاون تربیت بدنی درپرورشی ازادغام معاونتهای آموزشی بهتراست وسابقه قبلی هم دارد
پاسخ + +3 -1 --
معلم 1396/08/07 - 16:25
اگر ادغام معاونت ها بدین صورت باشد که در سطح وزارت سه معاون متوسطه باشد تا با همفکری و تسلط بر امور ، کارها انجام شود ، به نظر بد نباشه. در حال حاضر ، یک معاون تصمیم گیرنده هست و کم نیست که برنامه های غیر کارشناسانه می دهند .
اگر این اتفاق افتاد ، چه خوب هست که معاونت ابتدایی در اداره های آپ نیز حذف شود . این کار به نوعی صرفه جویی هزینه نیز هست.
پاسخ + +4 -3 --
ناشناس 1396/08/07 - 19:53
چرا نمیخواهیم قبول کنیم وزیر آپ یعنی بله قربان گو. تنها چیزی که ندارند قدرت مدیریت است. دست بعضی از حضرات آپ از وزیرش گرفته تا پاینترش قدرت مدیریت ....رو ندارند چه برسه به میلیونها انسان
پاسخ + +4 0 --
معلم 1396/08/07 - 21:23
نمونه ابتکارات بطحایی اضافه شدن مبلغ بیمه تکمیلی هست . در صورتی که کارگزار خود آ پ هست و این یعنی سود بیشتر برای آپ . خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل .
پاسخ + 0 0 --
فاطمی 1397/04/21 - 00:08
به نام خدا
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم
با سلام بر مومنان و منتظران واقعی دولت حقه منجی بشریت حضرت مهدی ( عج )
خدا قوت بر وزیر شجاع و توانمند ؛ ممنونیم که مجری خوبی ب ای سند تحول بنیادین هستید ؛
طرح ادغام قطعا عالیست زیرا نخبگان و شورای عالی انقلاب فرهنگی بنابر امر مقام معظم رهبری دامت ظله العالی به این راهکار رسیدند و وزیر محترم نیز بخوبی انجام وظیفه می نمایند.
برایتان دعا میکنم ان شاءالله موفق باشبد
التماس دعا

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور