صدای معلم

گروه رسانه/

کانال آموزگاران نوشت :

" گویی وقتی مدیران آموزش و پرورش به مشهد می روند پای در سرزمین دیگری با قوانینی دیگر گذاشته اند که نمونه بارز آن را در مورد دو معاون زن وزارت آموزش و پرورش می توان دید.

این دو معاون؛ معاون آموزش ابتدایی و رییس مرکز ملی استعدادهای درخشان که در سایر استان های کشور از جمله در تهران با مانتو رفت و آمد می کنند، وقتی به مشهد می رسند چادرهای عاریتی بر سر می کنند.

اگر این دو معاون زن نمونه هایی از معلمان و کارمندان آموزش و پرورش باشند که به اعتقاد من این افراد نمونه های خوبی از جمعیت آموزش و پرورش هستند، چه طور نظام تعلیم و تربیت ما می خواهد ساحت های مختلف تربیتی را که در آن بر تربیت دانش آموزانی شجاع، اهل فکر، تعقل، به دور از ریا و تزویر و دفاع از ارزش های شخصی خویش را به دانش آموزان یاد بدهد؟

در واقع وجود چنین افرادی با چنین رفتارهایی در راس معاونت آموزشی ابتدایی و معاونت نخبگانی کشور می تواند به جمعیت کثیری از معلمانی با این ویژگی ها تسری یابد که معلمانی این چنین با نداشتن ویژگی های برشمرده در بالا تربیت نسل را با مشکل مواجه کرده است تا رفتارهای ناشایست توام با تزویر در این سرزمین گسترش یابد.

در آخرین اظهار نظر ، « رضوان حکیم زاده » 28  آذر 1398در همایش تخصصی سرگروه‌های آموزشی دوره ابتدایی استان یزد گفته بود : "بچه ها سالها رونویسی کردند اما فارغ التحصیل نظام آموزشی و دانشگاهی ما نمی تواند یک صفحه نظر خود را بنویسد و تنها چیزی را که بلد است بنویسد این است که از رو می نویسد و خلاقیت ندارد."

همچنین « فاطمه مهاجرانی » در گفت و گو با صدای معلم و در پاسخ به پرسش این رسانه می گوید : ( این جا )

" ببینیم در دنیا چه شیوه هایی هست ما هم همان را انجام بدهیم. این تعاریف مهم است. ما با واژه ها بازی کردیم، ما کار غیر علمی کردیم. با علم شوخی کردیم علم هم با ما شوخی کرد.

 یک جمله ای از آقای دکتر دینانی که می گوید اگر که وقتت را هدر بدهی وقت هم تو را هدر می دهد. با هر چیزی که بازی می کنی آن هم بازی می کند. ما این کار را کردیم."

پوشش مدیران زن ستادی و دو معاون زن وزارت آموزش و پرورش و اجرای ساحت های مختلف تربیتی

پوشش مدیران زن ستادی و دو معاون زن وزارت آموزش و پرورش و اجرای ساحت های مختلف تربیتی

پوشش مدیران زن ستادی و دو معاون زن وزارت آموزش و پرورش و اجرای ساحت های مختلف تربیتی


پوشش مدیران زن ستادی و دو معاون زن وزارت آموزش و پرورش و اجرای ساحت های مختلف تربیتی

منتشرشده در یادداشت

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سید امیر موسوی در رشته توییتی از دلایل استعفای خود از کار در مجلات رشد آموزش و پرورش نوشته است . وقتی که این رشته توییت را خواندم باور نمی کردم که سیر نهاد آموزش و پرورش در ایران به چنین مرز هراس انگیزی نزول کرده باشد ! به طوری که از فرط ناباوری در انتظار تکذیب آن از سوی آقای موسوی یا مسئولی بودم ! ولی گویی این رنج نامه صحت داشته و همه در برابر آن سکوت اختیار کردند ! ( گرچه امیدوارم جماعتی برای فرافکنی در یک فرار به جلو اقدام به پاک کردن صورت مسئله نکنند ) .

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سید امیر موسوی در توضیح شرایط پیش آمده برای خود می نویسد :

" دی ماه پارسال وزیر آموزش و پرورش وقت ( محمد بطحایی ) حاج آقا ذوعلم را به ریاست سازمان پژوهش منصوب کرد و ایشان هم اوایل امسال دکتر مسعود فیاضی را مدیرمسئول مجلات رشد کرد ... پس از این انتصابات سیاست های متحجرانه ای بر بخش وسیعی از آموزش و پرورش ( دفتر تالیف و مجلات رشد و ...) حاکم شد ...بدفهمی های مذهبی و ارزشی باعث اتلاف وقت عوامل تولید و حذف بعضی مطالب مفید از مجلات می شد... مثلا این که از کجا معلوم در این نقاشی ، دستی که دست این خانم را گرفته با او محرم است ؟!
کم کم کلمه ی" موسیقی" تبدیل به یک کلمه ی ممنوعه شد ! رمان ها همه رد می شدند . این عاشقانه است ! این تخیلی است ! این جنگ را منفی نشان داده ! .

در شعر مشکل داشتیم ، در طنز ، در مناسبت های ملی ، در تقریبا همه چیز ! تلاش کردم که با این گروه تازه وارد گفت و گو کنم ...

معتقد بودم که نگاه این دوستان هر چند رنگ و بوی دینی دارد ، ولی نتیجه ای جز گسترش ریاکاری و تحجر ندارد....چند ماه سخت و آزاردهنده را سپری کردم .... چند روز پیش مدیرمسئول علنا به من گفت : مرا شخص مناسبی برای رشد جوان نمی داند . به دلیل خط فکری و نگاه تربیتی ام ! دیدم چاره ای باقی نمانده.... به اتاقم برگشتم ، استعفایم را نوشتم ، کوله پشتی را برداشتم و رفتم "  .

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

این روایت سید امیر موسوی است از یک واقعه ! واقعه ای بس هولناک که به گفته ی بزرگی " آنان که می خندند هنوز از هولناکی واقعه خبر ندارند " روایت ناخودآگاه به طرز عجیبی تداعی کننده سیستم های آموزشی بسته ، پلیسی ، ایدئولوژیک و آهنینی است که در کشورهای توتالیتر بلوک شرق و جهان سوم تجربه شد و بعد از چندین دهه بمباران ایدئولوژیکی و ایزوله کردن مردم کشورهای خود و نابودی منابع انسانی با شکست تحقیرآمیزی به پایان رسیدند. نهاد آموزش و پرورش در کنار نهاد خانواده و حکومت باید نهال زیستن توام با صلح و آرامش شهروندان با خود ، با دیگران و با طبیعت را در آنان بارور سازد ؛ باید بتواند آنان را برای حل مسئله و گره های زندگی توانمند سازد و نهال خرد را در آنان بارور کند به طوری که بتواند بدون توسل به خشونت یا یاءس و نا امیدی از آینده بر پاهای خود بایستد و بتواند در ایجاد تغییر و تحول به سوی توسعه میهنش سهم و مشارکت داشته باشد و خود را طردشده از جامعه و پرت شده از لوکوموتیو زمان نداند .

آموزش و پرورش در ایران سالهاست که جولانگاه آزمون و خطای بسته ترین افکار سیاسی ، دینی و معرفتی شده است که معدل فکری آنها به اقلیتی محض در ایران تعلق دارد !

اقلیتی بسیار قدرتمند و پر هیاهو و پرنفوذ که می تواند در هر دولتی ( محافظه کار یا اصلاح طلب یا اعتدال گرا ) باورها و نگاه افراطی ، منحط و خردستیز خود را بر فرهنگ تحمیل کند و بی توجه به هشدار کارشناسان و تجربیات بشری بر امیال خود پافشاری کند و به تبعات این رویه ی خطرناک لحظه ای درنگ نکند !

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

آمارهای موجود از فرار یا مهاجرت یا اندیشه ی خروج از کشور در نزد نخبگان ، دانش آموختگان ، و صاحبان سرمایه و نا امیدی و احساس بی آیندگی در نسل جوان ؛ سرخوردگی و احساس بی هویتی ناشی از نادیده انگاری توسط تصمیم گیران و پذیرش زیست دوگانه ، ریاکارانه و منافقانه و اخلاق گریزانه جوانان برای دستیابی به فرصت های شغلی یا رانتی دارد !

محمد بطحایی با حمایت رای کثیری از باورمندان به دولت اصلاح و اعتدال به وزارت رسید ولی در دوران وزارت خود کارنامه ای از خود به جای گذاشت که روند تخریب استقلال آموزش و پرورش و انهدام روند علمی آن ابعادی بی سابقه و وحشتناک تر از دوران حاکمیت محافظه کاران حاکم بر قوه مجریه پیدا کرد !

راهبرد فعلی حاکم بر سازمان پژوهش راهبردی نه توسعه گرایانه که تشدید روند انحطاط در این مجموعه است !

از چنین مجموعه ای که به جای نگرش علمی ، تحقیقی ، تجربه شده ، جامعه شناسانه و روان شناسانه ؛ تعصب و یک سونگری و یکسان انگاری آدمیان را وجهه ی همت خود قرار داده است ، خروجی جز دین زدگی ، اخلاق گریزی ، بی هویتی و حتی ایران گریزی و خشم و خشونت نسبت به اطرافیان و دیگر آدمیان نخواهد داشت !

فرهنگ و تمدن ایرانی نمی تواند بدون تکیه بر هویت ملی و تاریخی چندین هزارساله خود ، بدون توجه به تسامح و مدارای اعتقادی و معنوی و دینی خود ، و بدون اعتراف به حق انتخاب شهروندانش دوام و استمرار داشته باشد . تصمیم گیران نهاد آموزش و پرورش  چنانچه به تاریخ ، به تجربه و به علم باور ندارند حتی المقدور به اصول و باورهای دینی عامل باشند که می فرماید :" فبشر عبادالذین یستمعون القول و یتبعون احسنه " بشارت ده بر بندگان من که همه سخنان را می شنوند و بهترینش را انتخاب می کنند .

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

نهاد آموزش و پرورش در کنار نهاد خانواده و حکومت باید نهال زیستن توام با صلح و آرامش شهروندان با خود ، با دیگران و با طبیعت را در آنان بارور سازد ؛ باید بتواند آنان را برای حل مسئله و گره های زندگی توانمند سازد و نهال خرد را در آنان بارور کند به طوری که بتواند بدون توسل به خشونت یا یاءس و نا امیدی از آینده بر پاهای خود بایستد و بتواند در ایجاد تغییر و تحول به سوی توسعه میهنش سهم و مشارکت داشته باشد و خود را طردشده از جامعه و پرت شده از لوکوموتیو زمان نداند .

کارشناسان و دلسوزان فرهنگ کشور پیش از آنکه بیشتر از این دیر شود و سیطره ی قشریت ، ظاهرگرایی ، و نگاه یکسونگرانه و تمامیت خواهانه باعث واگرایی ، تفرقه ، نفرت و هزینه سازی و هدر رفت سرمایه های جبران ناپذیر انسانی و ملی شود ، به اصلاح این روند مخرب ورود کنند و سهم خود را در توسعه و پاسداشت ایران و سرمایه های ملی و معنوی آن ادا کنند .

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

استعفای سید امیر موسوی از مجلات رشد و نقد صدای معلم بر کارکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

منتشرشده در یادداشت

« نجات بهرامی » معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در کانال خویش نوشت :

نقد عملکرد مجلس دهم و نمایندگان مجلس در مورد آموزش و پرورش و معلمان

"این روزها صدای اعتراض اقشار گوناگونی از عملکرد مجلس و نمایندگان آن به گوش می رسد و فلسفه وجودی کرسی های نمایندگی مردم با آنچه در واقعیت امروز کشور ساری و جاری است مورد ارزیابی و قیاس قرار می گیرد.
واقعیت این است که قشر معلم و فرهنگیان کشور دلایل بیشتری برای داشتن چنین نگاهی به مجلس دارند. نمایندگان مجلس نتوانستند کوچکترین تغییری در وضعیت اسفناک آموزش و پرورش به وجود آورند و اگر از طرف آنها سخنی در باب این دستگاه گفته شده است، یک سره برای عوام فریبی و استفاده تبلیغاتی بوده و در نهایت هم آبی از این سخنرانی ها برای جامعه فرهنگیان کشور گرم نشده است. حتی در موضوعات آموزشی و نرم افزاری نیز کاری از آنها برنیامد و به عنوان مثال در بحث حذف سمپاد هر شخصیت و نهادی خود را موظف به موضع گیری دانست اما مجلس له یا علیه این تصمیم کار مشخصی نکرد و یا از دستش برنیامد.

در انتخاب وزرا هم عجیب ترین آرای اعتماد در دقایق آخر به وزرای پیشنهادی این وزارتخانه است.

نقد عملکرد مجلس دهم و نمایندگان مجلس در مورد آموزش و پرورش و معلمان

به همین دلیل به نظرم دعوت به انتخابات و دمیدن در تنور آن از سوی برخی افراد و گروههای فرهنگی بدون چشم انداز روشن و مشخص و بی آنکه گزارش شفافی از دستاوردهای قبلی خود و کارنامه نمایندگان منتخب ارائه دهند، عملی ناپخته و غیر اخلاقی است و طبیعی است منافع بلند مدت معلمان از چنین طُرُقی تامین نمی شود و اصرار بر اینکه با انتخاب فلان افراد به نتایج خوبی رسیده ایم، واقعا غیر از دروغ چیز دیگری نیست.

البته انتخابات و جابه جایی وزرا و مدیران باعث تغییر شرایط کاری و مالی و جایگاه برخی افراد و نزدیکانشان هم می  شود اما این عده قلیل و انگشت شمار نباید انتظار داشته باشند از کیسه سرمایه اجتماعی معلمان خرج شود تا آنها در سلسله مراتب اداری پیشرفت کرده و یا میزان دسترسی اطرافیانشان به رانت بیشتر شود.

تغییر و تحول در این نهاد از طریق ورود و استقرار در جایگاه های اداری را آزمودیم و جواب نداد، پس تمایلات شخصی خود را با ایجاد سر و صدا و دعوت از معلمان و احیانا تمسخر انها و متهم کردنشان به نداشتن تعهد و سواد سیاسی پیگیری نکنیم.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نقد عملکرد مجلس دهم و نمایندگان مجلس در مورد آموزش و پرورش و معلمان

منتشرشده در یادداشت

گروه گزارش/

نقد صدای معلم در مورد عملکرد مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

هنوز هیچ یک از تشکل های فرهنگیان که در  گزارش صدای معلم به عملکرد آن ها اشاره گردید در مورد آن واکنشی نشان نداده و پاسخی نداده اند . ( این جا )

هنوز مسئولان این تشکل ها در مورد قول هایی که در مفاد " میثاق نامه معلمی " آمده بود گزارش و یا گردش کاری ارائه نکرده اند .

نقد صدای معلم در مورد عملکرد مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

همچنین این تشکل در مورد عملکرد خود در 6 سال گذشته در مورد حمایت از وزرای آموزش و پرورش به ویژه « محمد بطحایی » که به دفاع موکد و بلاقید و شرط از وی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش پرداخت توضیحی ارائه نکرده است .

« مجمع فرهنگیان ایران اسلامی » در مورد عمکرد سه تن از افراد منتخب در صندوق ذخیره فرهنگیان که مورد حمایت این تشکل و نیز از اعضای این تشکل هستند پاسخ گو نبوده است .

همین وضعیت در مورد 3 فرد از اعضای منتخب در شورای عالی آموزش و پرورش نیز صادق است .

روز گذشته ، کانال مجمع فرهنگیان ایران اسلامی نوشت :

" سومین کنگره سراسری مجمع فرهنگیان ایران اسلامی روز پنجشنبه  پنجم دیماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.

مغیثی مسئول کمیته اطلاع‌رسانی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ضمن اعلام این خبر گفت: این کنگره در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش منطقه ۳ شهرتهران برگزار خواهد شد.

او با اشاره به دعوت  از اصحاب رسانه، شخصیت های سیاسی، فرهنگی و نمایندگان منتخب اعضای مجمع به منظور حضور در این نشست ادامه داد: در این کنگره فرج کمیجانی دبیر کل حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی گزارشی از عملکرد یکساله حزب را ارائه خواهد داد.

مغیثی ا‌دامه داد: با توجه به اساسنامه حزب و لزوم انتخاب مجدد بازرسان حزب در این کنگره سراسری جهت انتخاب بازرسین از اعضای دارای حق رای کنگره رای‌گیری صورت گرفته که مطابق مفاد اساسنامه سه نفر به عنوان بازرس اصلی و دو نفر به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب می‌شوند.

گفتنی است در این کنگره 36 نفر از اعضای شورای مرکزی، اعضای هیات رئیسه مجمع فرهنگیان استان‌های کشور و  از اعضای کمیته‌های استانی، اطلاع‌رسانی، زنان، دانشگاهیان، پشتیبانی، آموزش، جوانان، شورای راهبردی و  دفتر سیاسی حزب هر کدام 10 نفر شرکت کرده و در انتخابات بازرسان شرکت خواهند داشت.

لازم به ذکر است که مجمع فرهنگیان ایران اسلامی از تشکل‌های اصلی اصلاح طلب است که هم به لحاظ سیاسی و هم از حیث صنفی پایگاه قابل توجهی در میان فرهنگیان دارد. "

پرسش « صدای معلم » از مسئولان این تشکل آن است که بر اساس کدام مستندات و شواهد به چنین استنتاجی رسیده اند ؟

نقد صدای معلم در مورد عملکرد مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

احتمالا مسئولان این تشکل موفقیت اعضای مورد حمایت خویش در راه یابی به صندوق ذخیره فرهنگیان و نیز  شورای عالی آموزش و پرورش را مورد نظر قرار داده است .

اما این دوستان باید بدانند که مشارکت کم تر از 25 درصد ( 23 درصدی )  برای انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان و میزان آرای آنان در این مشارکت حداقلی نمی تواند دلیلی بر این مدعا باشد . ( این جا )

« صدای معلم » پس از برگزاری انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان در گزارشی نوشت : ( این جا )

"اکنون با توجه به میزان مشارکت حدود 180 هزار نفری از حداقل  800 هزار عضو صندوق ذخیره فرهنگیان ( 88 درصد فرهنگیان کشور عضو این صندوق هستند ) که مشارکت کم تر از 25 درصد را گواهی می دهد؛ این پرسش جدی مطرح است که آیا افراد منتخب می توانند نماینده قانونی و واقعی اعضای صندوق باشند ؟

همچنین میزان مشارکت فرهنگیان در انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش کم تر از 10 درصد بود .

نقد صدای معلم در مورد عملکرد مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

هم زمان « صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )

" زمانی که شورای معلمان و نماینده معلمان در ساختار نظام آموزشی جایگاهی ندارند ، معلمان در منطقه و یا ناحیه آموزشی خود مطابق ماده 5 آیین نامه گروه های آموزشی و تربیتی حتی حق انتخاب سر گروه خود را ندارند و توسط مدیر اداره منصوب می شوند و نیز در شورای معاونین منطقه حتی به اندازه " یک رای " ارزش و جایگاه ندارند ؛ این گونه اقدامات نمی تواند « مساله مشارکت » را در ارکان و اضلاع آموزش حل کند ضمن آن که از نظر ما اعتماد و سرمایه اجتماعی در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد و پر رنگ شدن فضای امنیتی در زمان وزارت سید محمد بطحایی شکاف " اداره و مدرسه "  و یا  " صف و ستاد " را به حداکثر خودش رسانده است .

این پیامی است که باید توسط سیدمحمد بطحایی شنیده شود .

« صدای معلم » وزیر آموزش و پرورش را به تامل جدی در این موارد فرا می خواند . "

این رسانه همچنان بر این باور است :

" اگر وزیر آموزش و پرورش با معلمان صادق است و واقعا می خواهد به معلمان و مدرسه خدمت کند دست از این شعارها برداشته همزمان با حضور معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش ترتیب حضور معلمان در ادارات و تصمیم گیری در موارد درگیر با معلمان و تشکیل سازمان نظام معلمی یا پارلمان معلمان را پیگیری کند . "

 « صدای معلم » ضمن دعوت مجدد از همه تشکل های فرهنگیان به شفاف سازی در مورد عملکرد از آنان دعوت می کند تا در این گونه نشست های انتخاباتی به جای برگزاری مراسم رسمی و اداری و اعمال " تربیون های یک طرفه " از نقد عملکردشان توسط منتقدان و رسانه های مستقل استقبال کنند .

پایان گزارش/


نقد صدای معلم در مورد عملکرد مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

رتبه بندی معلمان و داستان مهیج جنگجویان کوهستان

سریال جنگجویان کوهستان که یادتان هست؟ در اوایل دهه هفتاد این سریال قدیمی به طور هفتگی پخش می شد و لین چان قهرمان داستان چه طرفداران پر و پا قرصی که نداشت...
یادمه سال ۷۳ که رفتم مراسم خواستگاری، برادر خانمم همان روز پس از دیدن این سریال مهیج، احساساتی شده و شیشه‌های اتاق و تاندون دستش را بریده بود.
داستان رتبه بندی معلمها نیز بی شباهت به این سریال ژاپنی که در منقبت چینی‌ها ساخته شده نیست!

در دوره اول روحانی با تبلیغات گسترده مرحله اول رتبه‌بندی نیم‌بند اجرا شده و چندرغازی به حقوق معلمها افزوده شد.

مرحله دوم این سریال چند سالیست نقل محافل و مجالس گوناگون است. هر وزیر و وکیلی که بر سر کار می‌آید مدتی روی این موضوع و حواشی آن مانور می‌دهد و صدا و سیما هم که استاد جار زدن و لوث کردن مسائل آموزش و پرورش است.

به قول ظریفی دوش به دوش تبلیغات چندش‌آور نوشیدنی عالیس بر سرنای زوار در رفته رتبه‌بندی می‌دمد...

وزیر آموزش و پرورش ظاهراً در تکاپوست تا قبل از انتخابات به هر نحوی، نظام رتبه‌بندی معلم‌ها را جمع و جور کرده و اجرایی کند. منتها در بین قاطبه همکاران تردیدها و تشکیک‌هایی جدی در این خصوص دامن زده می‌شود.
این که چرا رتبه‌بندی پس از گذشت ۴۵ روز دیگر (۱۵ اسفند و دم انتخابات و پایان سال مالی) اجرایی خواهد شد؟ خود مسئله‌ای است که بر خیلی از شایعات دم انتخاباتی مبنی بر فریب و دست انداختن جامعه فرهنگیان با وعده‌های سر خرمن شدیدا دامن می‌زند.

در تماسی که با یکی از معاونان رییس‌جمهور در خصوص چرایی تأخیر و چگونگی اجرای رتبه‌بندی داشتم ایشان چنین عنوان نمودند:
"در مصوبه دولت، تاريخ اجرا و بهره‌مندی از طرح برای مشمولان از ٩٨/٧/١ قيد شده است. لذا تأخير در اجرا صرفا مي‌تواند به دليل محاسبه امتيازات مشمولان و قرار دادن آنها در طبقات (رتبه های) پنج گانه باشد"از ایشان پرسیدم آیا رتبه‌بندی می‌تواند دروغی بزرگ برای سوق دادن فرهنگیان بر سر صندوق‌های رأی و... باشد؟
و اصولاً آیا رتبه‌بندی با بودجه انقباصی سال آتی قابلیت اجرا در سال ۹۹ را دارد ؟ یا خیر؟
ایشان پاسخ دادند: "اين كه قابليت اجرا دارد يا نه طبعاً بايد مسولان وزارتخانه نظر بدهند، ولی تا آنجا كه من مطلع هستم در مراحل بررسی و تصويب آيين‌نامه اجرايی اصلا اين موضوعات مطرح نبود و به قول عربی‌دانها حتی تفوه هم نشد !!
البته در كشور ما عده ای استاد ربط دادن  مسائل بی‌ربط به یکدیگر هستند !"

حال دوباره بر می‌گردیم به داستان مهیج جنگجویان کوهستان!

رتبه بندی معلمان و داستان مهیج جنگجویان کوهستان

آیا نظام رتبه‌بندی لایحه‌ای مقطعی برای فریب و سرکار گذاشتن معلم‌هاست؟ تا با جار زدن مکرر و مشمئز کننده خبر افزایش دویست تا هفتصد تومانی حقوق، برخی احساساتی شده و تاندون دست نیاز خود را در آینه ریا و لایحه تزویر پاره کنند؟

حاجی میرزایی در روزهای آتی زیر تیغ استیضاح نمایشی نمایندگانی است که می خواهند به هر ترتیبی که شده از مقوله مفلوک رتبه‌بندی معلم‌ها کلاهی نمدین در بین فرهنگیان برای خود دست و پا کنند. بهتر است وزیر خیلی شفاف و شجاعانه پشت صحنه رتبه‌بندی را با همکاران مطرح کرده و صادقانه و به دور از شعاردرمانی بگوید برای ترمیم منزلت غبارآلود و معیشت سقوط آزادی مجموعه تحت فرمانش، چه چیزی در چنته پرورانده و در آستین ارائه خواهد کرد؟

و این که آیا نظام رتبه‌بندی که ظاهراً کارشناسی شده و مصوب دولت بود، همین است که بر طبل اجرایش می‌کوبیم؟ یا همانند داستان خالکوبی شیر بی ‌یال ‌و دم، قلب واقعیت و سلب ماهیت شده است؟


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رتبه بندی معلمان و داستان مهیج جنگجویان کوهستان

منتشرشده در یادداشت

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ نشست تخصصی  بررسی " فلسفۀ ضمنی آموزش و پرورش ایران و نسبت آن با فلسفۀ تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران " در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار گردید . میزبان این نشست شورای دانشجویی گروه فلسفۀ تعلیم و تربیت  دانشگاه تهران بود .

دکتر « شهین ایروانی » عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به ارائه دیدگاه های خویش پرداخت .

« صدای معلم » مشروح سخنان و دیدگاه های این استاد دانشگاه را منتشر می کند .

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

گروه گزارش/

پیش تر ؛ متن کامل سخنرانی « علی ذوعلم » رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در نشست رسانه ای با خبرنگاران به مناسبت هفته پژوهش منتشر شد . ( این جا )

آن چه در زیر می آید ، پرسش و پاسخ مدیر صدای معلم با آقای ذوعلم است .

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور