صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

فاطمه سادات اشرفی زاده /عضو شورای نویسندگان صدای معلم

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت

با شروع فصل نام نویسی مدارس ، بحث بر سر نوع مدرسه و شرایط ثبت نام ، در جامعه اوج می گیردهرچند که این قانون هنگام ثبت نام در مدارس اجرا می شود امّا در طول سال تحصیلی به تدریج شرایط تغییر می کند / کمبود سرانه مدارس که ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش می باشد ، شرایط جدیدی را پیش پای مدیران مدارس می گذارد . اغلب مدیران برای تامین هزینه های مدارس ناگزیرند دست نیاز به سوی والدین دانش آموزان دراز کنند/ اغلب خانواده ها انتظار دارند که در مدارس دولتی شرایط تحصیل کاملا رایگان باشد/ یکی از راهکارهایی که در جهت کاهش هزینه ها صورت می گیرد ، افزایش تراکم دانش آموزان در کلاس هاست/ واقعیت این است که این کمک ها خیلی هم داوطلبانه نیستند و کم و بیش حالت اجباری به خود گرفته اند/ ذهنیّت جامعه هنوز پذیرش این نوع همیاری را ندارد/ از خانواده هایی که در تامین معیشت خود درمانده اند ، نمی توان تقاضای کمک به مدرسه را داشت/ برای رسیدن به این هدف ، زبان هنر تاثیر گذار خواهد بود . بسیاری از پیام های تربیتی و اجتماعی را می توان در قالب یک اثر هنری ارائه کرد/ در جامعه ای که مدیر مدرسه و همکارانش ناگزیرند برای اداره مدرسه ، دست نیاز به سوی خانواده ها دراز کنند ، منزلت معلّم حفظ نمی شود/ سال هاست در بین دانش آموزان رغبتی به شغل معلّمی دیده نمی شود . نوجوانان تمایل ندارند شغلی را انتخاب کنند که برای رفع کمبودها ، مُدام درگیر متقاعد کردن ارباب رجوع باشند

 

مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش و جایگاه معلمی در جامعه

آموزش و پرورش اساسی ترین نهاد حوزه ی تعلیم و تربیت است که مجری نظام آموزشی در کشور می باشد .
وظایف اساسی این وزارتخانه ، تعیین شیوه های تدریس ، آموزش معلّمان ، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و اداره ی مدارس می باشد . مدرسه -بعد از خانواده - مهم ترین نهادی است که در شکل گیری شخصیّت کودکان تاثیرگذار است .
با شروع فصل نام نویسی مدارس ، بحث بر سر نوع مدرسه و شرایط ثبت نام ، در جامعه اوج می گیرد . یافتن مدرسه ای با شرایط مناسب یکی از دغدغه های اساسی خانواده هاست .
در سال های اخیر علاوه بر مدارس دولتی ، انواع مدارس غیر انتفاعی ، هیئت امنایی و نمونه دولتی در کشورمان فعّالیّت دارند . تمام یا بخشی از هزینه های مدارس غیر دولتی با کمک خانواده ها تامین می شود . البته ورود به مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان مستلزم قبولی دانش آموزان در آزمون علمی هم هست .

در اصل 30 قانون اساسی آمده است :
« دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملّت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد . »
استفاده از امکانات مناسب برای تحصیل حق مسلم کودکان است که مطابق قانون اساسی ، دولت موظف است شرایط آن را فراهم کند . هر سال وزارت آموزش و پرورش اعلام می کند که « ثبت نام در مدارس دولتی رایگان است و خانواده ها هنگام ثبت نام فرزندان شان ملزم به پرداخت هیچ وجهی به جز حق بیمه نیستند . »
هرچند که این قانون هنگام ثبت نام در مدارس اجرا می شود امّا در طول سال تحصیلی به تدریج شرایط تغییر می کند .
کمبود سرانه مدارس که ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش می باشد ، شرایط جدیدی را پیش پای مدیران مدارس می گذارد . اغلب مدیران برای تامین هزینه های مدارس ناگزیرند دست نیاز به سوی والدین دانش آموزان دراز کنند .
کمک های مردمی که گاه با رغبت و گاه با اکراه صورت می گیرد ، تنها بخش کوچکی ازکمبودهای مدارس را می تواند برطرف کند . از طرفی اغلب خانواده ها انتظار دارند که در مدارس دولتی شرایط تحصیل کاملا رایگان باشد .
اداره ی مدارس علاوه بر نیروی انسانی کارآمد به منابع مالی کافی هم نیاز دارد . هزینه هایی چون آب ، برق ، گاز ، تهیه یا سرویس کولر و بخاری ، تهیه کاغذ ، تعمیر دستگاه های تکثیر و.... بر دوش مدارس سنگینی می کند . تامین این هزینه ها با بودجه اندک مدارس ، امکان پذیر نیست .

در سال های اخیر این موضوع به یک چالش در اداره ی مدارس تبدیل شده است . واگذاری بخشی از مدارس دولتی به بخش خصوصی گواه این حقیقت است که آموزش و پرورش با کمبود منابع مالی روبه روست .

بر اساس اظهارات مسؤلین ، این وزارتخانه با 4 تا 5  هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه روست و حتی امکان بهسازی نیروی انسانی خود را ندارد . ( محمد بطحایی ، معاون توسعه مدیریت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری فارس 27 خرداد 93 )
یکی از راهکارهایی که در جهت کاهش هزینه ها صورت می گیرد ، افزایش تراکم دانش آموزان در کلاس هاست.

بر اساس آخرین دستورالعمل ، وزارت آموزش و پرورش سقف دانش آموزان را در مقطع ابتدایی 32 نفر و در مقطع متوسطه اوّل و متوسطه دوم 36 نفر اعلام کرده است . آنان که در تدریس تجربه ای دارند ، تاثیر تعداد دانش آموزان کلاس را در کیفیّت آموزش به خوبی می دانند . در کلاس پر جمعیّت ، فرصت کافی برای گفت و گوی بین معلّم و دانش آموز فراهم نمی شود . کلاس های پر جمعیّت علاوه بر سختی کار برای معلّم ، به دانش آموز نیز لطمه می زند .

حمایت دولت از گسترش مدارس غیر دولتی و تبدیل بخشی از مدارس دولتی به هیئت امنایی راهکار دیگری برای مقابله با کسری بودجه است .

مطابق اساس نامه در این مدارس مدیر آموزشگاه برنامه سال تحصیلی و برآورد اعتبارات را تهیه و جهت تصویب به هیئت امنای مدرسه ارائه می کند ، با تصویب هیئت امنا ، شهریه ی مشخصی برای دانش آموزان تعیین می شود که برای هزینه های جاری مدرسه و کلاس های فوق برنامه صرف می گردد . در این گونه مدارس به دلیل شفاف بودن میزان مشارکت و اعلام آن در زمان ثبت نام ، اصطکاک بین خانه و مدرسه بر سر مشارکت مالی کمتر خواهد بود .
در مدارس نمونه دولتی هم که آزمون ورودی دارند بر اساس مصوبات انجمن اولیا و مربیان ، دانش آموزان مبلغی را جهت هزینه های کلاس های فوق برنامه و مشاوره های تحصیلی به مدارس پرداخت می کنند .
در مدارس دولتی نیز به منظور تامین بخشی از مخارج مدرسه ، از طرف مدیر و با همکاری انجمن اولیا تقاضای کمک های مردمی به دانش آموزان مطرح می شود . هر چند که مسؤلین ، این کمک ها را داوطلبانه و اختیاری اعلام کرده اند امّا واقعیت این است که این کمک ها خیلی هم داوطلبانه نیستند و کم و بیش حالت اجباری به خود گرفته اند !

در بعضی مدارس تحویل کارنامه ترم اوّل به دانش آموز عاملی است که والدین را به کمک های مالی به مدرسه وادار می کند هر چند که همیاری به مدارس ، برای رفاه دانش آموزان است امّا ذهنیّت جامعه هنوز پذیرش این نوع همیاری را ندارد .

اغلب خانواده ها که فرزند خود را در مدارس دولتی ثبت نام می کنند ، آمادگی مشارکت در هزینه های مدرسه را ندارند . در بسیاری از مواقع هم حق با آنهاست . از خانواده هایی که در تامین معیشت خود درمانده اند ، نمی توان تقاضای کمک به مدرسه را داشت .
تقسیم شرایط تحصیل به دولتی و غیر دولتی ، نظام آموزشی را به نظام طبقاتی ، تبدیل می کند . تاسیس انواع مدارس مختلف که هر کدام بخشی از هزینه ها را بر دوش خانواده ها می گذارند ، حاکی از بحران مالی در آموزش و پرورش است
در سال های اخیر گروهی از خیرین جامعه با کمک های مالی خود به آموزش و پرورش خدمات شایسته ای ارائه کرده اند ؛ خَیرین مدرسه ساز علاوه بر ساخت ، در تجهیز امکانات مدارس نیز مشارکت های چشم گیری داشته اند امّا هنوز هم کمبودهای فراوانی در مدارس وجود دارد .
اکنون که سیاست دولت بر گسترش مدارس غیر دولتی است ، انتظار می رود که حمایت از مدارس هیئت امنایی را بر مدارس خصوصی ترجیح دهند زیرا میزان مشارکت مالی خانواده ها در این مدارس کمتر از مدارس غیر انتفاعی است و بخشی از هزینه ها را آموزش و پرورش تامین می کند از طرفی تصمیم گیری ها مربوط به اداره ی مدرسه حاصل مشورت گروهی است .
جلب مشارکت های مردم به آموزش و پرورش مستلزم کار فرهنگی است . افکار عمومی جامعه باید به این گونه مسائل آگاه شوند و ضرورت مشارکت را درک کنند . برای رسیدن به این هدف ، زبان هنر تاثیر گذار خواهد بود . بسیاری از پیام های تربیتی و اجتماعی را می توان در قالب یک اثر هنری ارائه کرد .
بسیاری از هموطنان در آیین های مذهبی ، ساخت ضریح و مساجد با خلوص نیت مشارکت می کنند اگر این همیاری ها در جهت توسعه و تجهیز مدارس هدایت شود ، کاری ارزشمند است که به ارتقای علمی و فرهنگی جامعه کمک می کند .
کودکان این مرز و بوم حق دارند بدون دغدغه های مالی ، از امکانات آموزشی بهره مند شوند و خوش ندارند به دلیل عدم همیاری به مدرسه ، در برابر معلّم و همکلاسان خود شرمنده شوند .
کاستی های آموزش و پرورش که انعکاس آن در مدارس به وضوح مشاهده می شود ، شرایطی را ایجاد کرده که منزلت فرهنگیان را مخدوش کرده است .
در جامعه ای که مدیر مدرسه و همکارانش ناگزیرند برای اداره مدرسه ، دست نیاز به سوی خانواده ها دراز کنند ، منزلت معلّم حفظ نمی شود .

صرف نظر از نوع برخورد خانواده ها ، مدیران و کارکنان هم از این درخواست ها احساس خوشایندی ندارند .تکریم مقام معلّم در شعارهای روز معلّم خلاصه نمی شود . تکریم معلّم در چانه زنی ها با والدین بر سر کمبودهای مدرسه ، شکسته می شود . کمبودها در این وزارتخانه آشکارتر از آن هستند که پشت شعارهای زیبا پنهانشان کنیم .
سال هاست در بین دانش آموزان رغبتی به شغل معلّمی دیده نمی شود . نوجوانان تمایل ندارند شغلی را انتخاب کنند که برای رفع کمبودها ، مُدام درگیر متقاعد کردن ارباب رجوع باشند .
سیاست های آموزش و پرورش باید به گونه ای باشد که علاوه بر ایجاد عدالت آموزشی برای کودکان ، معیشت و منزلت کارکنان خود را هم در حد مطلوبی تامین کند . برنامه ریزی های اصولی و اعتماد سازی به منظور مشارکت مردم با این نهاد ، شرایط مناسب تری را برای پرورش آینده سازان این مملکت فراهم خواهد کرد .

چندت کنم حکایت ، شرح این قدر کفایت باقی نمی توان گفت اِلا به غمگساران

پنج شنبه, 28 مرداد 1395 ساعت 22:59 خوانده شده: 2513 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 -1 --
علی 1395/07/07 - 17:57
تا وقتی کشور ما را .... رو نابود نکنیم درست نمی شه

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما برنامه درسی تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش ایران توانسته است نقشی موثر در تربیت انسان های دین باور و دین مدار ایفا کند؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

خانه معلم پونل رضواننهر

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور