صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

علی پورسلیمان/ مدیر گروه صدای معلم

حوادث دانش آموزی و انفعال پایدار در مجلس دانش آموزی ؟!

قبل از آن که بخواهم در این مورد تحلیلی داشته بام لازم می دانم از دو دانش آموز متعهد و آگاه سید علی اصغر باختر؛ عضو هیأت رئیسه مجلس دانش آموزی و عماد پورمحمد؛ نماینده دانش آموزان استان اردبیل در مجلس دانش آموزی که در مورد حادثه دانش آموزان هرمزگانی " بی تفاوت " نبودند و با نگارش یادداشت مطالبات دانش آموزی را بیان کردند تقدیر و تشکر داشته باشم/ چگونه می توان پذیرفت نهاد انتخابی که 150 دانش آموز از سراسر کشور در آن عضویت دارند و مشتمل بر ارکانی مانند هیات رئیسه ، دبیرخانه ، کمیسیون های تخصصی و... است در مورد این چنین واقعه مهمی سکوت کند/ در آخرین نشست مجمع سالانه این مجلس که بنده نیز دعوت شده بودم و البته منجر به اخراج من از مجلس دانش آموزی در شکلی توهین آمیز گردید به وضوح مشاهده می کردم که مسئولان سازمان دانش آموزی به نوعی قصد دیکته کردن نظرات و منویات خود به این " نهاد انتخابی " را دارند/ علی رغم رسانه ای شدن تخلفات صورت گرفته در مجلس دانش آموزی و قول اکید " مهدی فیض " ؛  معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تابستان و انجام اصلاحات در ترکیب هیات رئیسه که البته روزهای آخرش سپری می شود هنوز هیچ گونه رسیدگی در این موارد صورت نگرفته است/ هنوز به نامه ی صدای معلم به وزیر آموزش و پرورش در مورد وقایع ( تخلفات مجلس دانش آموزی ) پاسخی داده نشده است/ آیا با این وضعیت مجلس دانش آموزی می تواند پلی میان قشر دانش آموز و مدیران تصمیم گیرنده در دستگاه آموزش و پرورش کشور باشد/ آیا با روندی که طی می شود مجلس دانش آموزی می تواند زمینه سازی برای تمرین عملی اصول و معیارهای دموکراسی داشته باشد/ مسئولان سازمان دانش آموزی نباید نقش " دایه مهربان تر از مادر " را برای مجلس دانش آموزی ایفا کنند/ باید در مدارس به دانش آموزان فرصت اظهار نظر و نقادی حتی اگر مخالف نظرات و ایده های ما باشند داده شود/ نتیجه ی  طبیعی شوراهای دانش آموزی فرمایشی  مجلس دانش آموزی بی خاصیت و خنثی خواهد بود

سکوت و انفعال مجلس دانش آموزی در مورد تصادف دانش آموزان هرمزگانی و مطالبات دانش آموزان

قبل از آن که بخواهم در این مورد تحلیلی داشته بام لازم می دانم از دو دانش آموز متعهد و آگاه سید علی اصغر باختر؛ عضو هیأت رئیسه مجلس دانش آموزی و عماد پورمحمد؛ نماینده دانش آموزان استان اردبیل در مجلس دانش آموزی  که در مورد حادثه دانش آموزان هرمزگانی " بی تفاوت " نبودند و با نگارش یادداشت مطالبات دانش آموزی را بیان کردند تقدیر و تشکر داشته باشم .

همان گونه که در یادداشت پیشین نیز اشاره کردم ( این جا )  ؛ واقعه واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان دختر عضو فرزانگان سازمان دانش‌آموزی که منجر به 9 کشته و 35 مصدوم داشت واکنش های مختلف و گسترده ای را در میان اقشار و چهره های مختلف جامعه ایجاد کرد .

البته در کنار این فاجعه شاهد تحلیل هایی هم بودیم .

اما آن چه برای من موجب شگفتی و البته تاسف است سکوت و انفعال " مجلس دانش آموزی " به عنوان نهادی برآمده از متن و جامعه دانش آموزان کشور بود .

چگونه می توان پذیرفت نهاد انتخابی که 150 دانش آموز از سراسر کشور در آن عضویت دارند و مشتمل بر ارکانی مانند هیات رئیسه ، دبیرخانه ، کمیسیون های تخصصی و... است در مورد این چنین واقعه مهمی سکوت کند ؟

سکوت و انفعال مجلس دانش آموزی در مورد تصادف دانش آموزان هرمزگانی و مطالبات دانش آموزان

البته اگر نگاهی به تاریخچه 16 ساله مجلس دانش آموزی داشته باشیم متوجه می شویم که این مجلس در برابر حوادثی این چنین و نیز بسیاری از مطالبات دانش آموزی موضعی از سر " انفعال " و " سکوت " داشته است و موضوع مسبوق به سابقه است .

در اساسنامه مجلس دانش آموزی که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است 6 هدف دنبال شده که ترویج فرهنگ مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و زمینه سازی برای مشارکت فکری و عملی دانش آموزان در عرصه های مختلف آموزش و پرورش، بهره گیری از نظرات دانش آموزان در اصلاح قوانین و مقررات و طرح و برنامه های مرتبط با آنها از جمله آنهاست.

همچنین بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات دانش آموزان، بحث و بررسی پیرامون مقررات تحصیلی و انضباطی و ارائه طرحها و پیشنهادهای مناسب برای بهبود آن، بحث پیرامون برنامه های درسی و فعالیتهای فوق برنامه و ارائه پیشنهاد برای غنی سازی آنها، همچنین اظهار نظر در مورد پیش نویس طرحها و لوایح مرتبط با دانش آموزان که از طریق وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش یا مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود و بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی، پرورشی و اجرایی مدرسه نیز از جمله اختیارات و وظایفی است که برای مجلس دانش آموزی برشمرده شده است.

به راستی وظیفه چنین نهادهایی در آموزش و پرورش که از طریق " انتخابات " و از " کف مدرسه " آغاز می شوند و در یک پروسه " هرمی " قرار است افکار عمومی دانش آموزان را راهبری و هدایت کنند چیست ؟

در واقع اگر مجلس دانش آموزی را به عنوان یک " نهاد صنفی – مشورتی " در نظر بگیریم جا داشت که حداقل هیات رئیسه این مجلس ضمن بررسی و تحلیل این گونه وقایع عکس العملی ابراز می داشت .

نتیجه ی  طبیعی شوراهای دانش آموزی فرمایشی  مجلس دانش آموزی بی خاصیت و خنثی خواهد بود   آیا مشکل به اساسنامه ، ساختار و حدود اختیارات این مجلس برمی گردد ؟

آیا می توان گفت که مجلس دانش آموزی یک نهاد تشریفاتی و نمایشی است که مسئولان سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش برای آن خط مشی و راهبرد تعیین می کنند ؟

و یا این که اساسا حس " ابراز وجود " و " استقلال نظر " و " بالندگی شخصیت اجتماعی " در میان دانش آموزان ایرانی رشد و تکامل پیدا نکرده است ؟

شاید بتوان همه این عوامل و برخی دیگر را در انفعال مجلس دانش آموزی موثر دانست .

در آخرین نشست مجمع سالانه این مجلس که بنده نیز دعوت شده بودم و البته منجر به اخراج من از مجلس دانش آموزی در شکلی توهین آمیز گردید به وضوح مشاهده می کردم که مسئولان سازمان دانش آموزی به نوعی قصد دیکته کردن نظرات و منویات خود به این " نهاد انتخابی " را دارند .

علی رغم رسانه ای شدن تخلفات صورت گرفته در مجلس دانش آموزی و قول اکید " مهدی فیض " ؛  معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تابستان و انجام اصلاحات در ترکیب هیات رئیسه ( این جا ) که البته روزهای آخرش سپری می شود هنوز هیچ گونه رسیدگی در این موارد صورت نگرفته است .

هنوز به نامه ی صدای معلم به وزیر آموزش و پرورش در مورد وقایع ( تخلفات مجلس دانش آموزی ) پاسخی داده نشده است . ( این جا )

طبیعی است وقتی نمایندگان مجلس دانش آموزی نمی توانند از حقوق شهروندی و مطالبات خود در مجلس دانش آموزی دفاع منطقی ، مستمر و موثری داشته باشند شاید این انتظار زیادی باشد که بخواهند مطالبات دانش آموزان و هم صنفان خود را در سطحی وسیع تر پی گیر کنند !

آیا فلسفه و کارکرد مجلس دانش آموزی این باید باشد که هر 6 ماه یک بار 150 دانش آموز دور هم جمع شوند و مسئولان و نمایندگان مجلس و...به چگونه می توان پذیرفت نهاد انتخابی که 150 دانش آموز از سراسر کشور در آن عضویت دارند و مشتمل بر ارکانی مانند هیات رئیسه ، دبیرخانه ، کمیسیون های تخصصی و... است در مورد این چنین واقعه مهمی سکوت کندصورت نمادین حضور یافته و سخنرانی کنند و با تشکیل کمیسیون ها و یا یک بیانیه پایانی موضوع خاتمه پیدا کند ؟

آیا با این وضعیت مجلس دانش آموزی می تواند پلی میان قشر دانش آموز و مدیران تصمیم گیرنده در دستگاه آموزش و پرورش کشور باشد ؟

آیا با روندی که طی می شود مجلس دانش آموزی می تواند زمینه سازی برای تمرین عملی اصول و معیارهای دموکراسی داشته باشد ؟

آیا مجلس دانش آموزی می تواند نهادی برای تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و آماده کردن آنها برای اداره جامعه فردا باشد ؟

زمانی که نمایندگان این مجلس نمی توانند و یا جرات آن را ندارند که بخواهند در مورد وقایعی مانند دانش آموزان هرمزگانی و سایر مطالبات پی گیری موثری داشته باشند ؛ چه کسی باید در این موارد پاسخ گو باشد ؟

اگر قرار است نسل آینده نسلی آگاه ، مطالبه گر و قانون مند باشد باید از همین جا شروع شود .

سکوت و انفعال مجلس دانش آموزی در مورد تصادف دانش آموزان هرمزگانی و مطالبات دانش آموزان

باید به دانش آموزان فرصت اظهار نظر حتی غلط داده شود چرا که همین آزمون و خطاست که جلوی فجایع احتمالی آینده را می گیرد .

مسئولان سازمان دانش آموزی نباید نقش " دایه مهربان تر از مادر " را برای مجلس دانش آموزی ایفا کنند .

باید در مدارس به دانش آموزان فرصت اظهار نظر و نقادی حتی اگر مخالف نظرات و ایده های ما باشند داده شود .

انتخابات شوراهای دانش آموزی باید بیش از پیش در مدارس جدی گرفته شوند و نباید به صورت " فرمالیته " و " نمایشی " برگزار شوند .

نتیجه ی  طبیعی شوراهای دانش آموزی فرمایشی  مجلس دانش آموزی بی خاصیت و خنثی خواهد بود .

اگر امروز این کار را نکنیم فردا خیلی دیرخواهد بود ...

دوشنبه, 20 شهریور 1396 ساعت 21:18 خوانده شده: 504 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1396/06/22 - 13:30
داداچ م۹لس اصلیمون چیه که مجلس دانش اموزی چی باشه
خیلی باحالی

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در سال تحصیلی 98-97 در نظام مدیریتی ، نظام آموزشی و پرورشی مدارس ، معیشت معلمان ، بودجه وزارتخانه و توجه مجموعه نظام به آموزش و پرورش چه اتفاقی می افتد؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور