صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

دکتر شکرالله مسیح پور/ مدیر بازرگانی وزارت نیرو توانیر - فارغ التحصیل از : The Catholic University of America

آقای وزیر آموزش و پرورش! کم ترین کار برای دانش آموزان پرپر شده ، قطع عضو و قطع نخاعی استعفا بود !

مرگ دردناک دانش آموزان دختر هرمزگانی که داغ ابدی آن بر دل خانواده های داغدار و ننگ ابدی آن بر پیشانی شما مسئولین ناکارآمد خواهد ماند/ از آنجا که مسئولین پاسخگو نیستند، همیشه تازیانه  تقصیر را بر پیکر  ضعیف ترین و بی پناه ترین  کسان فرود می آورند و این بار نیز علت حادثه را خواب آلودگی راننده گزارش کرده اند. اما  افزون بر راننده که بی گناه نیست چه کسانی مقصرند/ وزیری ، که طبق خبر هرمزگان نیوز، پس از شنیدن سخنان اعتراضی دانش آموزان و خانواده های آنان  در داراب، با وقاحت گفته بود  در موردی که تخصص ندارند صحبت نکنند/ اگر این حادثه در ژاپن رخ می داد ، وزیر اگر از شدت شرم و درماندگی خودکشی نمی کرد لااقل استعفا می داد/ و در نهایت مردمی که در برابر هر کاستی و هر عمل نا بایستنی مسئولین مهر سکوت بر لب زده و در مقابل نقض حقوق شهر وندی خویش بی تفاوت می گذرند/ در صورت نقض هر گونه  حق دانش آموز، بیشترین مسئولیت متوجه  فردی است که  بیشترین اختیار را دارا بوده  و می بایست بر کلیه  مسائل آموزشی،رفاهی، و اجرای مقررات مدون در حوزه وزارتی خود نظارت عالیه داشته باشد/ اگر وزیر آموزش و پرورش ماده 36 منشورحقوق دانش آموزان را که سرمایه های انسانی کشور به شمار می آیند نقض نماید، چنین وزیری نباید حتی یک روزهم در پست وزارت نگهداشته شود/ در پایان همچنان که خود را در غم خانوادهای  فرزند از دست  داده و قطع عضو و قطع نخاعی شریک می دانم ، برایشان صبر و برد باری آرزو می کنم

 

منشور حقوق دانش آموزی و دانش آموزان کشته شده میناب و بی تفاوتی وزیر آموزش و پرورش

احساس سوختن به تماشا نمی شود         آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم

رخداد دیگر که مردم ایران را داغدار کرد.

سوگمندانه  هنوز داغ از دست رفتن دانش آموزان بروجنی در اثر واژگونی اتوبوس راهیان نور که آنان را راهی تاریکی نمود فراموش نشده ، و نیز داغ رخداداد تلخ و دردناک انفجار بخاری فرسوده در مدرسه شین آباد بر دل باز ماندگان تازه است که فرشته گان دیگری به کام مرگ فرستاده می شوند. 

آری  !

 آیا فریادها  و ضجه های مادران داغداری را که بی صبرانه چشم به راه بازگشت فرزندان خود و در آغوش گرفتن عزیزانشان بوده ولی ناگهان خبر مرگشان آنها را به سوگ  نشانده، شنیده اند مرگ دردناک دانش آموزان دختر هرمزگانی که داغ ابدی آن بر دل خانواده های داغدار و ننگ ابدی آن بر پیشانی شما مسئولین ناکارآمد  خواهد ماند.
از آنجا که مسئولین پاسخگو نیستند، همیشه تازیانه  تقصیر را بر پیکر  ضعیف ترین و بی پناه ترین  کسان فرود  می آورند و این بار نیز علت حادثه را خواب آلودگی راننده گزارش کرده اند. اما  افزون بر راننده که بی گناه نیست چه کسانی مقصرند.


- مسئولین آموزش و پرورش استان که علیرغم دستور العمل اعزام ننمودن دانش آموزان در شب و با آگاهی از استاندار نبودن جاده های کشور این نونهالان را شبانگاه به قتلگاه فرستاده.اند .
- مدیر کلی که نه می خواهد و نه می تواند پرسنل زیر دست خود را به وظایفش  در مورد حفظ جان دانش آموزان ، که سرمایه های معنوی کشور هستند  آشنا کند
- وزیری که آن مدیر کل نا کار آمد را در آن جایگاه منصوب می کند- دستگاهی که آن وزیر فرمایشی را بر صندلی وزارت می نشاند.

وزیری ، که طبق خبر هرمزگان نیوز، پس از شنیدن سخنان اعتراضی دانش آموزان و خانواده های آنان  در داراب، با وقاحت گفته بود  در موردی که تخصص ندارند صحبت نکنند.

آقای وزیر آموزش و پرورش !

اگر این حادثه در ژاپن رخ می داد ، وزیر اگر از شدت شرم و درماندگی خودکشی نمی کرد لااقل استعفا می داد.
- شماری از نمایندگان مجلس که گوش و زبانشان  را بر چنین رخدادی بسته اند.
- و در نهایت مردمی که در برابر هر کاستی و هر عمل نا بایستنی مسئولین مهر سکوت بر لب زده و در مقابل نقض حقوق شهر وندی خویش بی تفاوت می گذرند.
-
بر اساس ماده 36 منشور ملی حقوق دانش آموز که چنین نگاشته شده، " دانش آموزان حق برخورداری از محیط سالم و ایمن آموزشی به منظور تامین بهداشت روانی  و سلامت جسمانی را دارند."

و نیز از آنجائی که مدرسه خانه دوم دانش آموز می باشد قانون و منطق حکم می کند که دستگاه آموزشی مربوطه هنگامی که دانش آموز را در اختیار دارد ضمن ارائه  آموزش های استاندارد از تن و روان دانش آموز حفاظت بایسته  نماید.

در صورت نقض هر گونه  حق دانش آموز، بیشترین مسئولیت متوجه  فردی است که  بیشترین اختیار را دارا بوده  و می بایست بر کلیه  مسائل آموزشی،رفاهی، و اجرای مقررات مدون در حوزه وزارتی خود نظارت عالیه داشته باشد.

نه تنها تدوین سنجه های  ایمنی به منظور نگهداری از جان دانش آموزان بلکه تدوین واجرای استاندارد های پرورش روحیه شاد  و آموزش مهارت های زندگی به دانش آموز،گزینش و پرورش مدیران و آموزگاران کارآمد،روانشناسان امور آموزشی و مددکاران بهداشتی و آسیب های اجتماعی و نیز باز پروری ویژه گران مذکور از بایا های وزارت آموزش و پرورش می باشد.

بهره گیری از تمرین های  دوره ای نجات جان دانش آموزان در رخداد هایی چون  سیل، زلزله، آتش سوزی، بمباران هوایی و همانند این ها از حداقل هایی است که شوربختانه به گونه شایسته و بایسته در آموزش و پرورش کشور پاس داشته نمی شود.

  اگر وزیر آموزش و پرورش ماده 36 منشورحقوق دانش آموزان را که سرمایه های انسانی کشور به شمار می آیند نقض نماید، چنین وزیری نباید حتی اگر این حادثه در ژاپن رخ می داد ، وزیر اگر از شدت شرم و درماندگی خودکشی نمی کرد لااقل استعفا می دادیک روزهم در پست وزارت نگهداشته شود ؛ زیرا نه تنها به بایاهای قانونی خود عمل  ننموده بلکه  بستر ساز بروز انواع زیان های روحی  و جانی و به  تاراج  رفتن سرمایه های  انسانی کشور خواهد  بود  همچنان که  در درازنای  سال های اخیر نظارگر چنین رویدادهای تلخی بوده ایم.

ماده 36  منشور حقوق دانش آموزی بدین معنا است که  در طول چند ساعتی در روز که دانش آموز در اختیار محیط آموزشی است ، اگر از گرما یا سرمای شدید رنج ببرد، احساس تنش روانی نموده و یا حتی از سرویس های مناسب بهداشتی برخوردار نباشد حقوق دانش آموزی وی نادیده گرفته شده و فرد ناقض باید پاسخگو باشد.

این ماده  در حفظ شان دانش آموز که با نگرش به شرایط سنی اش ازبزرگترها آسیب پذیرتر است از چنان اهمیتی برخوردار است که باید در گزینش راننده اتوبوس  مدارس که  حتی  زمان کوتاهی دانش آموزرا جابه جا می کند استانداردهای لازم مورد نگرش قرار گیرد.

شور بختانه با وجود رخداد های تلخ و دردناکی که به علت ناکارآیی مسئولین بی مسئولیت بویژه در سال های  اخیر  نظارگر آن هستیم گویا نه تنها از بازنگری استانداردها و اجرای سنج های ایمنی در سطح مدارس کشور به ویژه نقاط محروم خبری نیست بلکه واکنش وزیر آموزش و پرورش که خود را ازهرگونه پاسخگویی به خانواده های جان باخگان بی نیاز می بیند پرسش برانگیزاست.

باید ازآقای وزیر وبالاتر از وی  پرسش نمود که آیا خود در جایگاه یک انسان لحظه ای به کوهی از درد و اندوه که بردوش پدران فرزند ازدست داده سنگینی می کند اندیشیده اند!

آیا فریادها  و ضجه های مادران داغداری را که بی صبرانه چشم به راه بازگشت فرزندان خود و در آغوش گرفتن عزیزانشان بوده ولی ناگهان خبر مرگشان آنها را به سوگ  نشانده، شنیده اند!

منشور حقوق دانش آموزی و دانش آموزان دختر هرمزگانی و بی تفاوتی وزیر آموزش و پرورش

بدون شک چنین نیست ! زیرا در آن صورت آقای وزیر می بایست ضمن اعتراف به گناه خود و پوزش خواهی از پیشگاه ملت ایران و به ویژه خانواده های به سوگ نشسته استعفا می داد تا دست کم این اندیشه در ذهن مسئولین نهادینه گردد که هر مسئولی در هر جایگاهی نه  تنها در انجام  بایدهای خود احساس مسئولیت کنند  بلکه گناهکار پیش ازآنکه به دست قانون سپرده شود وجدانش وی را سرزنش کند تا اندکی ازخشم و نفرت مردم نسبت به وی کاسته شود نه اینکه کسانی که پس از او درآن جایگاه گمارده می شوند از بی تفاوتی  وی در برابر از دست رفتن  سرمایه های  انسانی و نیز سرمایه های ملی الگو برداری نمایند.

در پایان همچنان که خود را در غم خانوادهای  فرزند از دست  داده و قطع عضو و قطع نخاعی شریک می دانم ، برایشان صبر و برد باری آرزو می کنم.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکشنبه, 12 شهریور 1396 ساعت 22:22 خوانده شده: 939 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +29 -1 --
شهاب 1396/06/12 - 23:16
جناب دکتر اتفاق هایی را که شما درموردش نوشتید بخش کوچکی از مشکلات آ.پ است کلاس های فرسود میزونیمکت های شکسته تراکم بالای کلاس ها کتاب های غیر استاندارد وحجیم وجود مدارس خاص وتبدیل دانش آموزان به ماشین های تست زنی وغیره آ.پ را به شکنجه گاهی برای دانش آموزان تبدیل کرده است
پاسخ + 0 0 --
معلم ... 1396/06/13 - 06:44
بطحایی اومده برا 4سال نه 4ماه!!
انشاا...یا خوب خدمت کنه یا زود بره
پاسخ + 0 0 --
م م 1396/06/13 - 19:10
مگر وزیر چپش کرده ؟چه حرفها میزنید.ادم شاخ در میاره .مثلا اگر لاستیکش در ان هوای گرم بترکه لابد وزیر ترکانده.اصلا تقصیر را بگو و مشکل را بشناس بعد دنبال مقصر بگرد .در مملکت ما روزانه چقدر در اب خفه می شوند و بعضی ها هم دانش اموزند پس تقصیر وزیره؟چقدر پراید کشته می ده اینهم لابد کار وزیره؟اینها همش حرفه و سخن از سر احساسی شدن .
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/06/13 - 21:35
جناب م.م وزیر اتوبوس را مستقیما واژگون نکرده ولی غیر مستقیم در بوجود آمدن این حادثه مقصر بوده چرابرای برگزاری ایمن اردوها مقرراتی وضع نکرده تا افراد سالم وازوسایل نقلیه مناسب استفاده شود چرابرای انتخاب مدیران مدارس شایسته سالاری را جایگزین سیاسی کاری نکرده است اگر مدیر مدرسه عاقبت نگر بود چنین اتفاقی می افتادوخیلی چرا های دیگر
پاسخ + +14 0 --
ناشناس 1396/06/13 - 00:43
کلا بحث در مورد آموزش وپرورش بی فایده است
پاسخ + +12 0 --
فرهنگی 1396/06/13 - 00:45
که استعفا میداد وزیر ؟؟؟؟؟؟/خود مدیرکل اموزش وپرورش هرمزگان استعفا میدادبد نبود که اونهم استعفا نداد فقط رییس سازمان دانش اموزی هرمزگان رو مجبور ب استعفا کردن
پاسخ + +4 0 --
احمد 1396/06/13 - 01:00
جناب مسیح پور؛ کمی تامل کنید!
بگذارید امضای حکم مسولیت ایشان خشک شود!
من به شما قول می دهم که ایشان، برای احترام به این غنچه های پر پر شده و تسلی خاطر خانواده هایشان و ایضا ملت ایران، 4 سال دیگه خود به خود؛ خود جوش؛ بدون حرف و حدیث و اتوماتیک وار کنار بروند یا اینکه اگر خیلی شانس بیاریم، توسط نمایندگان عزیز مجلس شورای اسلامی در خانه ملت استیضاح شوند؟!
پاسخ + +12 -1 --
فرهنگی 1396/06/13 - 01:15
وزیر ضد فرهنگ استعفا استعفا
پاسخ + +13 -2 --
ناشناس 1396/06/13 - 01:37
چه استعفایی چه کشکی؟دوست عزیز اینجا ژاپن نیست.اینجا ....ایرانه.مسئولانش هر گندی بزنن یه چیزی هم از ملت طلبکارن.!
پاسخ + +2 -1 --
بازنشسته 1396/06/13 - 02:02
البته خود برنا مه های اردویی یکی از برنامه های مناسب ارلحاظ تربیتی می باشند .که برگزاری آنها دارای دستورالعمل خاصی است . ورعایت آن توسط مربیان ومجریان الزام آور است ،ولی اکثر اتفاقاتی که برای دانش آموزان در اردوها بوجود آمده عواملی بوده که بیشتر به حیطه مسولیت خارج از وزارت آموزش و پرورش بوده علی الخصوص وزارت راه وترابری و جاده های غیر استاندارد و پایانه های حمل ونقل که دارای ماشین های غیر استاندارد و راننده های با سن بالا و همچنین نظارت پلیس های راهنمایی ورانندگی که کمتر به امورات رانندگان و وسایل نقلیه توجه جدی نمی کنند . البته با تمامی این موارد رسیدگی به امورات ایمنی مربوط به اردوها ،در مرحله اول مربوط به آموزش وپرورش میباشد واین مشکلات نمی تواند رافع مسولیت باشد . وحداقل باید تمامی موارد ایمنی وامکانات برگزاری اردوها بررسی ودرصورت مهیا نبودن تمامی موارد ایمنی از برگزاری اردوها خودداری شود تا شاهد چنین اتقات ناگوار نباشیم
پاسخ + +10 0 --
سامان 1396/06/13 - 09:26
این بنده خدا خودش را کشته تا وزیر بشه و به ده ها نماینده قول و وعده داده حالا استعفا بده ؟
پاسخ + +4 -7 --
معلم استثنائی 1396/06/13 - 10:00
تازه اومد بیچاره تقصیری نداشت که استعفا بده زیاد روی نکنید
پاسخ + +5 -1 --
خانم فرهنگ 1396/06/13 - 10:01
با وجود پیشرفتهای علمی دنیا درهمه جای دنیا وبا وجود شعارهای مسولین در این چند سال انقلاب ونظام جمهوری اسلامی داده شد دیگر نباید انتظار استفائ مسول در اینگونه حوادث داشت فقط باید انتظار محاکمه قضایی وحبس واعدام ان مسول را داشت چراکه استفائ مساوی است با بدست آوردن منصب مهمتر
پاسخ + +5 -2 --
چغندربگ 1396/06/13 - 10:27
میدونی دکتر!؟ اگه اینطوری باشه ظرف یک هفته همه مسئولین باید استعفا بدهند! اینجا ژاپن نیست که در هر دهه ی مسئولی ی جایی ی اشتباه کوچک بکنه! بعدش یا استعفا یا خودکشی! نه دادا دکتر! اینجا اگرم یارو بخواد استعفا بده نمی ذارند! چون میگن این شتر فردا در خونه خودمم می خوابه!
پاسخ + +8 -2 --
disgruntled 1396/06/13 - 10:50
در جمهوری اسلامی بحث استعفاء منتفی هست ، از مدیران اجرایی و مسئولین جان بخواهید ولی نگوئید استعفا ء بده
پاسخ + +2 -4 --
محمد صفری 1396/06/13 - 10:56
ژاپنی ها مردم عاقلی هستند . من با آنها چند سالی زندگی کرده ام . واژگون شدن یک اتوبوس چه ارتباطی با وزیر آموزش و پرورش دارد ؟ حداقل می گفتید وزیر راه باید استعفا دهد مه کمی منطق و عقل در اظهار نظرتان وجود می داشت . بگذریم منطق این نقاد مرا یاد این شعر انداخت :
گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری
در ضمن مقاله فوق به هیچوجه از اصول نقد پیروی نشده و لذا نقد نیست . نقد آن است که نقاد بگوید علت واژگونی اتوبوس چه بوده و در اینده چگونه می توان از موارد مشابه جلوگیری کرد که تحلیل کارشناسی نیاز دارد و نه بازرگانی
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/06/13 - 12:25
شمابفرمایید چه باید کرد ؟
پاسخ + 0 -3 --
مهدی محمدی 1396/06/13 - 13:49
سلام بر صدای معلم من از نگارنده این متن آرمانی یه سوال پرسیدم که آقای دکتر شما چقدر حقوق میگیرید ولی صدای معلم از آنجایی که صدای معلم نیست متن اینجانب رو منتشر نکرد آموزش پرورش به دلیل وجود رسانه های امثال شما که فقط به فکر سهم خواهی و منفعت طلبی هستید به این روز افتاده
سوال من نه توهین بود نه مزاح کنایه ای بود از افرادی که در مورد آموزش پرورش اظهار نظر میکنند ولی واقعیات این وزارت خانه را لمس نکرده اند اما این رسانه رفاقت را بر رسالت ترجیح داد
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1396/06/13 - 14:09
سلام

آقای محمدی

" هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد "

این که آقای مسیح پور چقدر حقوق می گیرد چه ارتباطی با متن و محتوای یادداشت ایشان دارد ؟

می خواهید چه نتیجه ای بگیرید ؟

این که افرادی که وضع شان اگر احتمالا خوب باشد حق ندارند در مورد آموزش و پرورش و مسائل آن نظری بدهند ؟!


دوست عزیز

قبلا هم گفته ایم کامنت ها باید مرتبط با موضوع باشند .


گفته ایم اگر کسانی می خواهند خارج از ایین موضوعات نظر بدهند به بخش " نامه های دریافتی " مراجعه کنند .


شما اگر نقدی مستدل و مستند بر یادداشت آقای مسیح پور دارید برای ما ارسال کنید .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
مهدی محمدی 1396/06/14 - 02:55
ممنون که منتشر کردید دلم خنک شد همچنین پوزش بابت نقد بی پرده اینجانب ولی هدف افشای تفاوت ها بود بی ربط نبود در وزارت نیرو فیش ها به صورت مخفی و مبهم صادردمیشه و این یعنی فریاد که اختلاس تا یه حدی اشکال نداره
وظیفه دولت امانت داری و گسترش فرهنگ اسلامی فارغ از هر نوع دروغ و ابهام است از صدای معلم خواستارم صحت این گفته این جانب را بررسی کند تا اگر واقعت نداشت مرحمی باشد بر زخم بی اعتمادی این حقیر با سپاس فراوان
پاسخ + +7 0 --
فرهنگی 1396/06/13 - 14:27
باید بطحایی مجبور به استعفا بشه وگرنه چهار سال فقر و تبعیض و نداری چهارسال جفا در حق خانواده هامون همکاران گرامی حداقل تو فضای مجازی باید با این وزیر ضعیف و دست نشانده مبارزه کنیم همکارانی که میگن تازه اومده هم باید بدانند که برا مبارزه با باند نوبخت و بطحایی همین امروز هم دیر هست باید مجبور به استعفا بشه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/06/13 - 21:29
با کمال تاسف متن ارسالی آقای سفری آنقدر بی ربط و موهن بود که هیچ پاسخی به ایشان به جز خاموشی ضرورت ندارد.و اما متن ارسالی آقای محمدی محمدی که بنده چقدر حقوق میگیرم پاسخ این است که اخراجی آموزش و پرورش بهبهان هستم. که پس لز خروج از آموزش پ پرورش از ام یکا دکتر کرفتم .مدتی را نمایندگی ش کتی آلمانی هستم که.تا پیش از تحریمدر آمدی در خد زنگی معمولی داشتم.حال هم بیش از 10سال است که از آن محل هیچگونه در آمدی ندارم.ابتدا خ.شحال شدم فکر کردم آقای محمدی کاری برایم پیدا کرده
پاسخ + 0 0 --
مهدی محمدی 1396/06/14 - 03:05
سلام دکتر جان قبول کنید زاویه دید هر کدام ما در گذر لحظات متفاوت است اگر بی ادبی شده پوزش این حقیر را پذیرا باشید درد دل است که گاهی فریاد میشود
پاسخ + 0 0 --
علیرضا افکاری 1396/06/14 - 11:48
باشه فردا استعفا می دهم!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/06/14 - 12:16
درود بر آقای مهدی محمدی عزیز.
اگر سو تفاهمی شده حق با شماست چون من مدت کوتاهی در بخش بازرگانی وزارت نیرو بودم.همزمان با موقعی که اکونت فیس بوکم را ساختم . باید آن را اصلاح می کردم که به علت آشنایی اندک با کارهای کامپیوتری و اینترنتی هملنطور مانده..بهر حال افتخار می کنم که معلم باشم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/06/14 - 13:47
سلام آقای مهدی محمدی عزیز
اگر سو تفاهم شده حق با شماست. چون مدت کوتاهی را به صورت ق اردادی در وزارت نیرو بودم به این دلیل اکنت فیس بوکم و زارت نیرو است . افتخارم به همان معلم بودن است
پاسخ + +12 0 --
مهدی 1396/06/15 - 01:07
سلام.ضایعه تاسف بارازدست دادن دانش آموزانی که هرکدام سرمایه ای ارزشمندبرای این مملکت میتوانسندباشنددل هرانسانی رابه دردمی آورد.درخبرهاآمده بودمسولین آموزش وپرورش بدون رضایت خانواده هافرزندانشان رابه این اردوبرده اندوبعدبرای سرپوشانی باپیشنهادپول ازآنهاخواستنداعلام کنندکه بااین اردوموافق بودند.صحت این موضوع قابل بحث است ولی درتدوین طرح هاوبرنامه های وزارت درارتباط بابرنامه های فوق برنامه مشکلاتی وجودداردکه گویاتامنجربه حادثه نشودمسولی به فکرنمی افتدمثلابارهاپیش آمده دانش آموزی بخاطرفشاری که ازطرف مسولین مدرسه یااداره برای کسب عنوان برروی اوبوده وموفق نشده دست به خودکشی زده.افتخارات برای مسولین است وتبعات منفی دامنگیردیگران.
پاسخ + +1 -8 --
حسین 1396/06/16 - 11:36
سلام بنده بعنوان یک معلم ایرانی و مسلمان هیچ آرزوئی ندارم اینجا ژاپن باشه ، و برای برخی همکارانم که عمیق نمی اندیشند متاسفم ، اینها همین شاگردان من و شما هستند که اینگونه اندیشیده و عمل می کنند ،ما اگر تکیه به مکتب الهی خود کنیم و درست تربیت شده و درست تربیت کنیم عمده ای از مشکلات رفع می شود ، واقعیت این است که بیشتر ما ادعا داریم و به وظیفه معلمی خود خوب عمل نمی کنیم ، گر چه قبول دارم نظام ما باید بسیار زیاد به معلمین بپردازد .( از ماست که بر ماست ، کمتر فرافکنی کنیم )
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/06/17 - 14:52
آقای حسین بر عکس شما من به عنوان یک ایرانی ،بدون توجه به آئین یا مذهب خاصی آرزو می کنم که بنیان و ساختار آموزشی ما مانند ژاپن ،احترام به معلم ،حفظ کرامت انسانی دانش آموز و رعایت حقوق دانش آموزی باشد تا این گونه فجایع دردناکی که یکی پس از دیگری برای دانش آموان در جمهوری اسلامی (مسلمان) و متکی بر مکتب الهی رخ می دهد اتفاق نیفتد. ضمنن در زاپن هیچ دینی وجود ندارد ولی فروزه های انسانی از کودکی به دانش آموزان آموخته می شود.
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1396/06/17 - 14:58
ضمنن آقای حسین این ها که به ناحق در پست های بالای آموزش و پرورش جا داده شده اند شاگردان من و چون من نیستند چون من شاگردانم را مثل خود تربیت می کنم و شاگردان شما هم شما را اگوی رفتاری و آموزشی خود قرار می دهند. با آرزوی روزی که ما بتوانیم قوانین آموزشی و انسان محور ژاپن را در کشور خود نهادینه کنیم

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در سال تحصیلی 98-97 در نظام مدیریتی ، نظام آموزشی و پرورشی مدارس ، معیشت معلمان ، بودجه وزارتخانه و توجه مجموعه نظام به آموزش و پرورش چه اتفاقی می افتد؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور