صدای معلم

پرسش های صریح صدای معلم در نشست رسانه ای : آیا این اتحادیه نماینده افکار عمومی و صدای دانش آموزان کشور است ؟ روند ارتقا از کف به اوج در این تشکیلات شفاف و دموکراتیک نیست و گفته می شود انتخابات و گزینش افراد مهندسی شده است . این تشکل قرار است دقیقا در آموزش و پرورش چه کاری انجام دهد و کدام چالش ها را حل مساله کند ؟

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان : مخاطب اصلی ما جامعه نخبگان دانش آموزی است

صدای معلم گزارش می کند ؛

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ نخستین نشست رسانه ای دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان یکشنبه 15 تیر در سالن جلسات معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید .

این نشست مانند جلسه زهرا مظفر مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش برای نخستین بار برگزار می گردید و این موضوع توسط مدیر صدای معلم در نشست بیان گردید .

برخی از خبرنگاران خواهان برگزاری این نشست به صورت " غیرحضوری "  ( آنلاین ) شده بودند .

مدیر صدای معلم ضمن مخالفت با این موضوع عنوان کرد که این تشکیلات پس از مدت ها نشست رسانه ای گذاشته که البته گامی به جلو و قابل تقدیر است .

 نشست های مجازی هم مثل آموزش و آزمون غیرحضوری چون فاقد زیر ساخت های لازم و مهم تر از آن فرهنگ عمومی و شهروندی متناسب و مطالبه گر است حالت " کارتونی " پیدا کرده است .

برخی از خبرنگاران حوزه آموزش پیشنهاد داده بودند که نشست ها اولویت بندی شوند و به عنوان مثال چنین نشست هایی به صورت غیرحضوری و نشست های با اولویت مهم تر و اساسی تر حضوری برگزار گردند .

پورسلیمان در پاسخ بیان کرد که هر بخش و حوزه ای در آموزش مهم است و باید مورد پرسش و شفاف سازی قرار گیرد چرا که مطابق نظریه " سیستم ها "  در صورت نپرداختن به آن ها ، در نهایت سیستم را ناکارآمد می کند .

میزان پرسش های خبرنگاران در این نشست نسبت به سایر نشست ها کم بود اما مطابق معمول صدای معلم پرسش های قابل توجهی را در این نشست مطرح کرد .

در این نشست « مدیر صدای معلم » از شورای عالی انقلاب فرهگی دعوت کرد تا ضمن برگزاری نشست رسانه ای در مورد عملکردش پس از 4 دهه پاسخ گو باشد .

در این بخش مشروح پرسش و پاسخ صدای معلم و دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان را می خوانید.

 

انتقاد از عملکرد اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و رویکرد نخبگی

روز قلم را تبریک می گویم .

خوشحالم که اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان نشست رسانه ای می گذارد و می خواهد در مورد عملکردش به افکار عمومی پاسخ گو بوده و شفاف سازی کند .

از آن جا که اساسنامه شما به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است به عنوان مدیر رسانه صدای معلم از شورای عالی انقلاب فرهنگی دعوت می کنم که پس از 4 دهه ضمن برگزاری نشست رسانه ای در مورد عملکرد خویش پاسخ گو باشد .

1- در اساسنامه این اتحادیه نهادی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف شده است .

چگونه است که شما از امکانات مختلف دولتی استفاده می کنید اما در آموزش و پرورش به کسی پاسخ گو هم نیستید ؟

شخصیت حقوقی مستقل یعنی چه ؟

 واقعا می توان گفت که آیا این اتحادیه  نماینده افکار عمومی و صدای دانش آموزان کشور است ؟ 

2- مطابق اساسنامه ، اتحادیه ‌مشمول قانون احزاب انجمنها و جمعیتهای سیاسی مصوب سال 60 نیست و از طرفی دستگاه دولتی نیز محسوب نمی شود .

واحد اولیه تشکیلات شما از مدرسه و از طریق انجمن اسلامی مدرسه است .

کنگره عالی‌ترین رکن تشکل دانش‌آموزی در اتحادیه است .

با این حال روند ارتقا از کف به اوج در این تشکیلات شفاف و دموکراتیک نیست و گفته می شود انتخابات و گزینش افراد مهندسی شده است .

مدل شما مثل مجلس دانش آموزی هم نیست .

چند درصد دانش آموزان این اتحادیه را می شناسند ؟

این تشکل قرار است دقیقا در آموزش و پرورش چه کاری انجام دهد و کدام چالش ها را حل مساله کند ؟

انتقاد از عملکرد اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و رویکرد نخبگی

3- چرا خروجی اتحادیه انجمن های اسلامی به هماهنگی برگزاری اعتکاف و مشارکت در راهپیمایی ها قابل احصاست اما در حوزه های دیگری که در اساسنامه نیز قید شده است، نمی توان موارد ملموس و قابل اندازه گیری را احصاء نمود؟

4- علت رشد روز افزون آسیب های اجتماعی و مشکلات و بحران های اخلاقی  میان دانش علی رغم فعالیت نهادهایی همچون امورتربیتی و انجمن های اسلامی و بسیج دانش آموزی چیست؟

5- دستاوردهای اتحادیه انجمن های اسلامی در حوزه هایی همچون پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان با توجه به رویکرد اساسنامه اتحادیه در پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی در محیط های آموزشی چه بوده است؟

6-دستاوردهای قابل احصاء مرکز آفرینش های هنری و ادبی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان چه بوده و دقیقا چه کار متفاوتی با نهادهای متعدد موازی در عرصه فرهنگ و هنر در این مرکز انجام شده است و چرا در میان علاقه مندان حوزه هنر و ادب ملموس و‌محسوس نبوده و نیست؟

انتقاد از عملکرد اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و رویکرد نخبگی

تاریخی:

خیلی متشکر و ممنون هستیم از دوست بزرگوارمان و از این که نکات بسیار متفاوتی را مطرح کردید .

 خیلی ممنون هستم گر چه به نظرم جا داشت که ایشان اطلاعات شان در مورد اتحادیه را تکمیل می کردند چون خیلی از گزاره هایی که شما فرمودید اشکالات خیلی واضحی دارد که که چند مورد آن را خدمت تان عرض می کنم.

همان گونه که شما اشاره کردید شخصیت حقوقی اتحادیه بر اساس اساسنامه ، مستقل و غیردولتی است. یعنی ما بهره مند از امکانات دولتی نیستیم که در واقع شما اشاره می کنید و علی رغم بهرمندی اتحادیه از امکانات دولتی ؛ این بسیار با هم متناقض است.

شاهد این مثال آن است که اتحادیه بعد از چهل سال از عمرش همچنان در بخشی از استان ها مشکل تامین مکان داریم.

صدای معلم :

در آن استان هایی که برخوردار هستید ، تکلیف چه می شود ؟

 دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان : شرط ورود به انجمن اسلامی این است که باید از یک شرایط نخبگی ویژه ای برخوردار باشد.

تاریخی :

 بعد از چهل سال از فعالیت مان نشان داده که ما هیچ موقع یک شخصیت دولتی نداشتیم و یکی از مطالباتمان از دوستانمان که در مجموعه هایی که متولی هستند همین بوده است که در نسبت مواجهه با مجموعه اتحادیه نگاه بخشی بسیار بسیار تقویت شده است و حتی امکان رقابت برای اتحادیه با سایر مجموعه هایی که منتسب به مجموعه آموزش و پرورش هستند اصلا وجود ندارد. ما خیلی هم راغب هستیم که در نسبت با مجموعه هایی که الآن منتسب به مجموعه های دولتی هستند امکان مواجهه با اتحادیه  را فراهم می کنند در یک فضای شفاف که این هم قابل دفاع است و هم قابل ارزیابی است.

بحث نظام کنگره ما را اشاره کردید که به نظر کنگره و دموکراتیک اتحادیه در هیچ جای کشور موجود نیست. یا اطلاعات غلط به شما رسانده اند یا بد مطالعه کرده اید. ...

 

صدای معلم:

اساسنامه مرکز پژوهشگاه مجلس است.

انتقاد از عملکرد اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و رویکرد نخبگی

تاریخی:

شواری مرکزی چهار تن از اعضایش انتخاباتی هستند نه این که دو نفرشان هستند.  این اشکال بسیار شفاف است که شما اشتباه خواندید. چیزی نیست که وجود نداشته باشد. چهار نفر از اعضای شورای مرکزی به انتخاب دانش آموزان هستند. دو نفرشان دانش آموزند.

 

صدای معلم:

من عینا از سایت مرکز پژوهش های مجلس نقل قول کردم . صدای معلم : شما آمدید و اساسنامه را در طول زمان به تفسیر و نفع خودتان تغییر داده اید ؟!

ماده 4 اساسنامه ( ارکان ) :

3 - شورای مرکزی عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی دراتحادیه است و متشکل از 1 نفر به انتخاب نماینده مقام معظم ‌رهبری، دبیر شورای عالی جوانان، نماینده وزیر آموزش و پرورش، سرپرست اتحادیه و 5 نفر منتخبین کنگره که 2نفر آنها از بین دانش‌آموزان انتخاب‌می‌شوند.

 

تاریخی:

دو نفر دانش آموز هستند و دو نفر دیگر غیردانش آموز هستند که دانش آموزان آنها را انتخاب می کنند.

اگر درست مطالعه بفرمایید . چیزی است که واضح است ...

 

صدای معلم :

پس اساسنامه شما شفاف نیست ؟

 انتقاد از عملکرد اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و رویکرد نخبگی

تاریخی :

خیلی هم شفاف گفته است !

 پنج نفر از طرف کنگره انتخاب می شوند. شفاف گفته است !

 دو نفر دانش آموز هستند ولی ما بقی که غیر دانش آموز هستند از طریق دانش آموزان انتخاب می شوند.

 در کنگره کاندید می شوند ، حضور پیدا می کنند فرایند انتخاباتی دارد ، رای گیری می شود و در آخر انتخاب می شوند و در شورای مرکزی حضور پیدا می کنند. این یکی از افتخارات مجموعه اتحادیه است که از سلسله مدرسه شروع می کند تا بالاترین رده تشکل دانش آموزان حق انتخاب و تاثیرگذاری دارند.

مرکز آفرینش های ادبی و فرهنگی که فرمودید این مرکز حداقل ده سال پیش منحل شد و جمع شد. الان نیست که بخواهیم درباره آن صحبت کنیم .

با توجه به همین شخصیت غیردولتی و مستقلی که اتحادیه دارد و با توجه به عدم دسترسی به منابع دولتی از بین سرفصل های کاری در نسبت با نوجوان است و بسیار متنوع هستند و الآن خلاءهای جدی بر آن وجود دارد ، اتحادیه تلاش کرده یک نقطه هدف مشخصی برای خودش تنظیم کند که برایش قابل دسترس باشد.

اشاره فرمودید .

 ما بخش آسیب های اجتماعی بسیار زیادی داریم که با آن دست و پنجه نرم می کند. بخشی حوزه اخلاقی است ، بخشی در مورد مراودات جنسی . است بخشی در مورد هویت آن است که الآن دست اندکاران دولتی متولی این مسئله دسترسی به منابع دارند و دسترسی به امکانات دارند که در واقع جزء شرح وظایفشان است که این اتفاق را رقم می زنند.

اتحادیه تلاش کرده با دوستانی که متولی هستند و دسترسی به منابع دارند سهم اختصاصی خودشان را از این مجموعه جدا کنند. آن سهم اختصاصی که اتحادیه روی آن تمرکز کرده بخش سرمایه گذاری روی نخبگان و زبدگان دانش آموزی است.

 مخاطب اصلی ما جامعه نخبگان دانش آموزی است. کسانی که میانگین نمره درسی شان بالا است و در حال حاضر میانگین معدل دانش آموزان ما  64 / 18  است.

شرط ورود به انجمن اسلامی این است که باید از یک شرایط نخبگی ویژه ای برخوردار باشد. نه این که در نسبت با آحاد دانش آموزی برای خودمان مسئولیتی نداریم منتهی با توجه به اتفاقاتی که الآن در مناسبات حوزه تعلیم و تربیت افتاده ما یک الویت گذاری کردیم که در یک سلسله مراتبی بتوانیم تاثیر گذار در حوزه دانش آموزان باشیم. این سلسله مراتب منجر به این شده که تمرکز روی نخبگانی داشته باشیم که اینها مسئول انجمن و هیات مرکزی ما هستند که در مدرسه از این شرایط تحصیلی برخوردارند و انجمن اسلامی در مدرسه شکل می گیرد.

انجمن اسلامی در مدرسه با محوریت دانش آموزان شروع می کند به طراحی برنامه های فرهنگی متناسب با اقتضائاتی که در مدرسه دارد. به همین نسبت ما تلاش کردیم اولا از همپوشانی و کار موازی سایر دستگاه ها جلوگیری کنیم در نسبت به خودمان.

وقتی وزارت کشور ، ستاد عالی مبارزه با مواد مخدر ، بخش آسیب های اجتماعی ، معاونت پرورشی و تشکل های دیگری که شما بیشتر مطلع هستید و دسترسی های بسیار خوبی هم دارند و فعالیت می کنند ما تلاش کردیم هم از موازی کاری جلوگیری کنیم ، هم سهم خودمان را که سهم به سزا و جدی هست از این منظر محقق کنیم.

سال گذشته جشن چهل سالگی اتحادیه برگزار شد که برخی دوستان تشریف داشتند . ما در حوزه نیروسازی و تربیت افراد نخبه برای کشور کارنامه بسیار درخشانی داریم و الآن قابل دسترس هم هستند. کسانی که در کشور مسئولیت دارند بخش جدی از آنها سابقه فعالیت در انجمن اسلامی مدرسه شان را دارند.

 

صدای معلم:

می گویید تشکل  شما نخبه گرا است ولی در اساسنامه شما اشاره ای به نخبگی نشده است.

انتقاد از عملکرد اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و رویکرد نخبگی

تاریخی:

بله ، ولی محدود هم نکرده است .

 

صدای معلم:

شما آمدید و اساسنامه را در طول زمان به تفسیر و نفع خودتان تغییر داده اید ؟!

 

تاریخی:

بعد از تشکیل اتحادیه تشکل های دیگری شکل گرفتند....

 

صدای معلم:

شما برای این که از قافله عقب نمانید رویکردتان را عوض کردید!

 

تاریخی:

آنها پشتوانه کار دولتی داشتند. ما به عنوان شخصیت حقوقی اساسنامه منعی نکرده که ما کار نخبگی کنیم. کاری در حوزه دانش آموزی باید انجام بشود.

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی

پایان گزارش/


انتقاد از عملکرد اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و رویکرد نخبگی

شنبه, 21 تیر 1399 21:43 خوانده شده: 148 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +6 0 --
ناشناس 1399/04/22 - 09:06
یاد اَبر جنایتکار تاریخ ، هیتلر افتادم
او هم نژاد آریایی را برترین و مابقی
خصوصا یهودی ها را پست می دانست و آنها را دسته جمعی می سوزاند و از پیه بدن یهودیان صابون درست
می کرد.پس مابقی دانش آموزان را بسوزانید خلاص.
والله تا به حال اکثریت انجمنی ها، بهره هوشی بسیار پایینی داشتند، دیدید نظام با اونها نمی چرخه یاد نخبه ها افتادید. عجب جامعه دست چین
شده ای داریم. همه بهترین ها را
می خواهند. کودکان درجه دو و سه و.... را چکار کنیم؟ صادرات خوبه؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/04/22 - 09:43
آفرین صدآفرین
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/04/22 - 14:50
باید دید دانش آموزان نخبه!!!!!!!
می خواهند بیایند انجمن اسلامی؟!!!
پاسخ + +3 0 --
شاکی 1399/04/22 - 23:13
درود بر جناب پورسلیمان...متاسفانه آقای تاریخی اساسا به سوالات مطرح شده یا پاسخی نداده اند و یا گریز به کربلا زده اند و کاملاً مشخص و مشهود است که کاملاً غافل گیر شده اند!!اساساً فلسفه وجودی این تشکیلات در ساختار آموزش و پرورش جز حیف و میل بیت المال چیست؟!
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1399/04/24 - 10:34
درود بر شما

همکار محترم

سپاس از محبت شما

چیزی که برای من عیان شد نقد ناپذیری و دفاع غیرمنطقی آقای تاریخی از عملکرد و اساسنامه ناقص این تشکیلات است البته اگر بتوان آن را یک " تشکل " نامید .


پایدار باشید .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما ، جنس ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آموزش و پرورش از کدام نوع است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور