چاپ کردن این صفحه

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی چه می کند !

دانش آموزان هنوز کتاب درسی ندارند ؟!

صدای معلم گزارش می دهد ؛

گروه گزارش/

دانش آموزان کتاب درسی ندارند و عملکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

پس از گذشت بیش از 2 هفته از آغاز سال تحصیلی اخبار و گزارش ها حاکی است که دانش آموزان در برخی مدارس و مناطق کتاب های درسی خود را دریافت نکرده اند .

متولی این امر ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است .

جدیدا این سازمان در اطلاعیه ای که صادر کرده است از ایجاد فرصتی دوباره برای دانش آموزانی که تا کنون موفق به دریافت کتاب های درسی نشده اند خبر داده و اعلام کرده است :

" در سال جاری کتاب‌های درسی به دو شیوه، یکی از طریق آموزش و پرورش و دیگری از طریق کتاب فروشی مجاز توزیع شده است.

همچنین؛  کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، دوره دوم متوسطه شاخه (نظری، فنی و حرفه‌ای وکاردانش) و کتاب‌های تکمیلی دانش آموزان مدارس استعداد درخشان پس از ثبت نام در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، از طریق مدرسه توزیع شده و کتاب‌های درسی دوره اول متوسطه از طریق کتاب فروشی مجاز در سطح کشور توزیع شده است.

شایان ذکر است: کتاب‌های درسی بر اساس آمار سناد و سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، تا قبل از شهریور به استان‌ها و مناطق ارسال شده و مناطق نیز براساس تعداد ثبت نام در سامانه، کتاب درسی را به مدارس تحویل داده‌اند و مدارس نیز در اولین روز سال تحصیلی به دانش آموزان تحویل داده‌اند." تمالا تفسیر آقایان در مورد " مدرسه محوری " در چنین اموری تعریف و تبیین می شود !

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ادامه گفته است :

" اگر دانش آموزی به هر دلیل موفق به دریافت کتاب درسی نشده است می‌تواند به روش‌های زیر اقدام کند:

    1- مراجعه به مدرسه برای ثبت نام

   2- ثبت نام در سامانه سناد توسط مدرسه

   3-  ثبت نام در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی (یادآور می‌شود در صورتی که کتاب درسی برای دانش آموز، در سامانه ثبت نام شده باشد و پایه یا رشته تحصیلی و یا محل تحصیل وی تغییر کرده باشد، ضرورت دارد اصلاح سفارش انجام پذیرد تا صدور حواله از منطقه به مدرسه امکان پذیر شود).

    4- ارسال کتاب از منطقه به مدرسه

    5- تحویل کتاب به دانش آموز از طریق مدرسه

مدیران مدارس موظف هستند تمامی دانش آموزان حاضر در مدرسه را در سامانه سناد ثبت نام نمایند (مدرسه نباید دانش آموز ثبت نام نشده، در سناد داشته باشد)، همچنین تعداد دانش آموزان بدون سفارش کتاب درسی هر مدرسه در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی باید صفر باشد.

مدارس باید وضعیت کتاب درسی هر یک از دانش آموزان مدرسه را کنترل نمایند و در صورت نیاز سریعاً نسبت به ثبت نام کتاب درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی اقدام و جهت دریافت کتاب درسی جامانده‌ها از منطقه پیگیری نمایند.

مسئولیت حسن تحویل کتاب درسی به دانش آموزان بر عهده مدیران محترم آموزش و پرورش مناطق و مدیران  مدارس است."

نخستین پرسش « صدای معلم » از این سازمان آن است مبنای منطقی و کارشناسی برای ایجاد دو شیوه برای توزیع کتب درسی دانش آموزان چیست ؟

این سازمان مدعی شده است که مدارس نیز در اولین روز سال تحصیلی به دانش آموزان تحویل داده‌اند .

اگر این ادعا درست باشد و همه دانش آموزان کتاب های خود را دریافت کرده اند پس صدور این اطلاعیه چه شانی دارد ؟

کافی است حجت الاسلام علی ذوعلم از آن سازمان فاخر بیرون آمده و در قامت یک شهروند معمولی سری به مدارس بزند .

دانش آموزان کتاب درسی ندارند و عملکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چه کسی مصوب کرده است که میلیون ها کتاب درسی باید از طریق مدارس توزیع شوند ؟ آیا این کار شان مدیران مدارس را در حد یک " کتاب فروش " تنزل نخواهد داد ؟

آیا مشغول کردن مدارس به چنین امور سطحی که توام با چالش های فراوان بوده آن ها را از کارهای اساسی تری در زمینه برنامه ریزی آموزشی بازنخواهد داشت ؟

احتمالا تفسیر آقایان در مورد " مدرسه محوری " در چنین اموری تعریف و تبیین می شود !

« محمد » یکی از معلمان به صدای معلم می گوید :

" چرا کتاب های درسی مثل سالهای گذشته در متوسطه اول و دوم به کتاب فروشی ها داده نشد که خود مردم تهیه کنند نه اینکه در اختیار آموزش و پرورش قرار داده اید و دانش آموزان که شهریور قبول نشده اند و یا ثبت نام نکرده اند هنوز کتاب دریافت نکرده اند و مدارس گرفتار شده اند . دانش آموز اول باید در مدرسه ثبت نام کند ، بعد از سه روز سیستم سناد به روز شود تا بشود برای دانش آموز ثبت نام کتاب را انجام داد بعد مدرسه باید از اداره نامه بگیرد و برود جای که مشخص کرده اند کتاب بگیرند تازه اگر کتاب باشد. من خود یک فرهنگی هستم تا امروز ده نفر از دانش آموزان هنوز کتاب ندارند.مگر مدیر مدرسه مسئول خرید کتاب است ؟! "

یکی از مدیران مدارس به صدای معلم می گوید :

" امسال زحمت توزیع کتب دوره دوم متوسطه رو هم انداختند گردن مدیران و سازمان چاپ و نشر از این بابت سود خوبی به جیب زد !

چرا که 18 % هزینه توزیع کتب درسی  را که به عاملین توزیع شهرستانی و کتاب فروشی ها می پرداخت را از چرخه خارج کرد ! "

اگر سخن این مدرسه صحیح باشد آیا شان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که به نوعی باید اتاق فکر آموزش و پرورش باشد رعایت شده است ؟

و متاسفانه این وضعیت به " صف " نیز سرایت کرده است .

متاسفانه سیاست گذاری و برنامه ریزی غلط موجب شده است تا " مدرسه " از غایت و فلسفه خود خارج شده و اموری مانند کتاب فروشی ، لباس فرم فروشی و... آن را در حد یک بنگاه کوچک اقتصادی تنزل داده است .

پایان گزارش/


دانش آموزان کتاب درسی ندارند و عملکرد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سه شنبه, 16 مهر 1398 11:02 خوانده شده: 536 دفعه

در همین زمینه بخوانید: