چاپ کردن این صفحه

سخنی با مخاطبان و همکاران محترم ؛

درخواست همیاری

درخواست همیاری برای صدای معلم

در این چند سال که صدای معلم در حوزه مشکلات و چالش های آموزش و پرورش در حال فعالیت است سعی و همت ما همواره این بوده است که استقلال رسانه ای خود را حفظ کنیم .

این رسانه از هیچ گونه کمک و یارانه دولتی ، شبه دولتی ، رانت و... استفاده نمی کند و با هزینه های شخصی اداره می شود .

کمک های مالی شما هر چند اندک می تواند ما را در ادامه فعالیت های رسانه ای و پی گیری مطالبات معلمان و مشکلات آموزش و پرورش یاری کند .

در صورت تمایل می توانید این کمک ها را به شماره کارت :

6703   6826   3374   6104

به نام علی پورسلیمان واریز نمایید .

سپاس و پایدار باشید .

جمعه, 20 مهر 1397 11:52 خوانده شده: 22651 دفعه

در همین زمینه بخوانید: