صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

سعید شهسوارزاده / عضو شورای نویسندگان صدای معلم

پرداخت حقوق هاي نجومي از زاویه ای دیگر: " جیغ بنفش ها "چه کسانی هستند ؟ نقش بی بدیل رسانه ها در تاباندن نور به تاریک خانه ذی نفع های بازدارنده !( بخش آخر )

حجم 5900 ميليارد تومان در مقابل خروج 20 هزار ميليارد تومان که در سکوت خبري برگزار شد ، بسيار بيشتر است ! ( حدود 400 درصد بيشتر است)/ ذي‌نفع‌هاي بازدارنده همان جيغ بنفش‌ها هستند. كساني كه مدل اقتصادي آقاي روحاني منافع اقتصادي و سياسي‌شان را با بحراني اساسي مواجه كرده/ اين ذي‌نفع‌ها، فضاي اعتدالي را برنمي‌تابند/ هر كلمه‌اي را بگوييد فقط منافع‌شان را مدنظر دارند. لازم باشد يك روز كاپشن مي‌پوشند و ريش مي‌گذارند و اگر لازم شد كت و شلوار مي‌پوشند و كراوات مي‌زنند/ براي اين جريان هيچ چيزي جز منافع خودشان مهم نيست. براي اينان منافع شخصي، گروهي، حزبي و دسته‌اي اهميت دارد. سران اين جريان هم به‌شدت باهوش هستند/ همين است كه به هر طريقي مي‌خواهند كاري كنند كه قطار اعتدال بايستد و مانع تثبيت فضاي اعتدالي در حوزه اقتصادي و سياسي شوند/ من فكر مي‌كنم به هر قيمتي شده خودشان را نجات مي‌دهند و منافع‌شان را مي‌سازند/ براي ريشه‌كن كردن آنان به اره‌اي نياز است كه بتواند هم فولاد را ببرد و هم بتن را. تا زماني كه دست و پاي جريان ذي‌نفع‌ها به اصل اقتصاد و سياست ايران گره خورده هيچ كاري نمي‌شود كرد و هر كسي هم كه زور بزند كمر خودش را در معرض شكسته شدن قرار داده/ در دولت يازدهم با تقويت نهادهاي نظارتي و برنامه ريز و اجازه حضور و بروز رسانه ها  به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، ملت ايران شاهد تابيدن نور به زواياي تاريک خانه ي فيش هاي حقوقي نجومي مي شوند

  جیغ بنفش ها و ریشه یابی قضیه فیش های حقوقی نجومی و بابک زنجانی  خلاصه قسمت اول و دوم :
در قسمت اول ضمن تشکر و قدرداني از رسانه ها بابت افشاگري فيش هاي حقوقي نجومي ، شرايط رشد و نمو بابک زنجاني ها ( تحريم ها و حذف سیستم هاي نظارتي و محدود کردن رسانه ها و تشکل هاي مدني و... ) 20 هزار ميليارد تومان خارج شده از کشور در دولت مهرورز و عدالت پرور با يکديگر مقايسه شد.
در بخش دوم مشکلات صنعت کشور و فاصله زياد با اهداف سند چشم انداز مطرح شد.
در قسمت دوم آمده است :
 براي هر يك درصد رشد صنعتي دو ميليارد دلار ( حدود هفت هزار ميليارد تومان ) سرمايه نياز داريم . ٤٠ نفر از اساتيد برجسته دانشگاه‌ها با محوريت آقاي نيلي دور يك ميز جمع كرديم. مسوول نگارش پروژه آقاي نيلي شد. آقاي واعظي هم با مركز مطالعات استراتژيك به همراه آقاي كرباسيان و ابوطالبي و ظريف ديپلماسي سياست خارجي را نوشتند. پس از تنظيم دوباره مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت اين الگوها تبديل به دوكتاب شد كه مدل اقتصادي و مدل اقتصاد ديپلماسي‌محور ايران را تشريح مي‌كند.
همان طور که خوانندگان فهيم تصديق مي فرمايند حجم 5900 ميليارد تومان در مقابل خروج 20 هزار ميليارد تومان که در سکوت خبري برگزار شد ، بسيار بيشتر است ! ( حدود 400 درصد بيشتر است !) ؛ همه اين افراد تعلقات جناحي‌شان را براي منافع ملي كنار گذاشتند و با رويكردي ملي اقدام به تهيه الگوي اقتصادي ايران كردند.
تقريبا اعتدال در اين مدل وجود دارد. در مدل اقتصادي آقاي نيلي اگر اقتصاد راه بيفتد، اشتغال و ديگر موارد حل مي‌شود و حال ادامه مطلب ، مهمترين و ريشه اي ترين چالش هاي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را و راهکار خروج آن را بررسي مي کنيم .


12. مانع اصلي پيشرفت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ( دست يابي به اهداف سند چشم انداز و تحقق اقتصاد مقاومتي چيست ؟ )
ذي نفع هاي بازدارنده نمي گذارند اقتصاد سامان بگيريد ( 4 )
 به دليل اهميت قسمت پاياني گفت و گو ي آل اسحاق با روزنامه اعتماد ،درباره  ذي نفع‌هاي بازدارنده، کل اين قسمت گفت و گو به صورت کامل در ذيل ارائه مي گردد .
اعتماد :
در بخشي از اظهارات‌تان به ذي‌نفع‌هاي بازدارنده اشاره كرديد و گفتيد كه يكي از مشكلات اساسي اقتصاد و سياست ايران اين جريان است. اين ذي نفع‌هاي بازدارنده متشكل از چه جريان‌ها و افرادي است؟

آل اسحاق :
ذي‌نفع‌هاي بازدارنده همان جيغ بنفش‌ها هستند. كساني كه مدل اقتصادي آقاي روحاني منافع اقتصادي و سياسي‌شان را با بحراني اساسي مواجه كرده.

اعتماد :
يعني كركره كاسبي‌هاي‌شان را پايين كشيده؟

آل اسحاق :
از صدر تا ذيل جريان ذي‌نفع‌هاي بازدارنده كاسبي‌هاي‌شان تعطيل يا به حداقل رسيده. هم در حوزه اقتصادي و هم در حوزه سياسي. به همين علت است كه اين ذي‌نفع‌ها، فضاي اعتدالي را برنمي‌تابند.

اعتماد :
چون حيات و ممات‌شان بستگي به فضاي غيراعتدالي دارد؟

آل اسحاق :
بله. لغت اعتدال براي آنها ملاك نيست. هر كلمه‌اي را بگوييد فقط منافع‌شان را مدنظر دارند. لازم باشد يك روز كاپشن مي‌پوشند و ريش مي‌گذارند و اگر لازم شد كت و شلوار مي‌پوشند و كراوات مي‌زنند.

براي اين جريان هيچ چيزي جز منافع خودشان مهم نيست. براي اينان منافع شخصي، گروهي، حزبي و دسته‌اي اهميت دارد. سران اين جريان هم به‌شدت باهوش هستند. كاملا متوجه شدند كه شرايط اعتدالي غير از اين است كه بتوانند نفس بكشند. همين است كه به هر طريقي مي‌خواهند كاري كنند كه قطار اعتدال بايستد و مانع تثبيت فضاي اعتدالي در حوزه اقتصادي و سياسي شوند.

اعتماد :
آيا منافع اين ذي‌نفع‌هاي بازدارنده با اجراي مدل اقتصاد مقاومتي هم دچار بحران مي‌شود؟

آل اسحاق :
صد در صد. آنها باهوش هستند، سابقه هم دارند. خوب مي‌دانند كه اگر مدل اقتصاد مقاومتي اجرا شود همه نقشه‌هاي‌شان، نقش بر آب مي‌شود و نفعي به آنان نمي‌رسد.

اعتماد :
به نظر شما قطع كردن دست و پاي اين ذي‌نفع‌هاي اقتصادي از سياست و اقتصاد ايران شدني است؟

آل اسحاق :
من فكر مي‌كنم به هر قيمتي شده خودشان را نجات مي‌دهند و منافع‌شان را مي‌سازند. مثالي مي‌زنم تا شايد بهتر موقعيت و قدرت اين جريان را درك كنيد. من در اتاق بازرگاني مي‌خواستم اصلاحاتي انجام دهم تا چند قدم وزارت بازرگاني را جلو ببرم. براي اجرايي شدن اين كار بايد كارهاي زيربنايي مي‌شد. اما تا مي‌خواستم حركتي رو به جلو داشته باشم مي‌ديدم سر جاي اولم هستم. دايره‌اي را فرض كنيد كه من وسط آن ايستاده‌ام و مي‌خواهم اهرمي را بچرخانم، گويي يك‌سري بندهايي آويزان بود كه از زير فوندانسيون به اين اهرم وصل بود و به حلقه‌ها جوش خورده. هرچه سعي كنيد كه اين اهرم را بچرخانيد نمي‌شود، كمي بيشتر هم زور بزنيد كمرتان خواهد شكست و زور اضافي هيچ فايده‌اي ندارد جز آسيب رساندن به خودتان. ماجراي اقتصاد ايران و اين ذينفع‌هاي بازدارنده مثل چرخاندن همين اهرم است كه بندهايي فولادي و بتوني به آن وصل است. اين ذينفع‌هاي بازدارنده در حوزه سياسي و در حوزه اقتصادي نمي‌خواهند ما به نقطه مطلوب برسيم. از هر ابزار ممكني هم استفاده خواهند كرد. آنها به نظام سياسي و اقتصادي ايران بتونه هستند.

اعتماد :
به واقع راه‌حلي براي كم كردن شر آنها از سر منافع ملي نيست؟

آل اسحاق :
به نظرم و بر اساس تجربه‌ام، معتقدم بايد با آنها كنار آمد. يعني هيچ كاري نكنيم و به آنها بگوييم منافعت را بردار و ببر. يعني يك قراردادي با آنها تنظيم شود مبني بر اينكه تو سودت و منافعت را ببر اما يك مدلي طراحي كنيم كه سود آنها در پروژه‌اي ملي تعريف شود. بايد مثل پيمانكار به آنها نگاه شود، پيمانكاراني كه چه بخواهيم چه نخواهيم در عرصه سياست و اقتصاد هستند، پس بهتر است مديريت‌شان كنيم.

اعتماد :
توان مديريت آنها را داريم؟

آل اسحاق :  
بله مي‌شود به آنها جهت داد و مراقبت كنيم كج و راست نروند. البته كار سختي است و به اين سادگي‌ها نمي‌شود اين كار را كرد. اگر بتوانيم انجام دهيم خوب است. اگر نه بايد اره برداشت و هم سرشان را و هم ريشه‌شان را زد. البته باز هم بايد گفت كه براي ريشه‌كن كردن آنان به اره‌اي نياز است كه بتواند هم فولاد را ببرد و هم بتن را. تا زماني كه دست و پاي جريان ذي‌نفع‌ها به اصل اقتصاد و سياست ايران گره خورده هيچ كاري نمي‌شود كرد و هر كسي هم كه زور بزند كمر خودش را در معرض شكسته شدن قرار داده. با وجود اين جريان هر پديده اقتصادي و اصلاح‌گرايانه ناموفق خواهد بود.

اعتماد :
با توجه به همه اين مباحث به نظر شما براي موفقيت در اقتصاد چه بايد كرد؟

آل اسحاق :
براي موفقيت الزاماتي ضروري است. چون دولت محور و بستر زمينه‌ساز و پشتيباني‌كننده اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي است، بايد همه قوا از جمله مجلس، قوه قضاييه و نهادهاي عمومي و بخش خصوصي در حسن اتمام و تسريع در اجرا به دولت محترم كمك و ياري كنند و از هرگونه برخورد سياسي حزبي و گروهي و بخشي پرهيز كنند يعني بايد يار شاطر باشند، نه بار خاطر.
دوم اينكه نگاه به اقتصاد مقاومتي بايد پروژه‌محور باشد يعني ٢٤ بند اقتصاد مقاومتي را بايد در ٢٤ پروژه تعريف كرد و براي فرآيند پروژه‌اي اقدام كرد. يعني مجري مشخص و زمان بندي تعيين شده، شاخص‌هاي كنترلي معلوم و نظام پيگيري و نظام تشويق وثيقه معين، در مقاطع ماهانه و فصلي و... گزارش‌هايي ارايه اعلام شود.

از سوي ديگر مجموعه ذي‌نفع‌هاي بازدارنده در حفظ شرايط موجود و بهره‌مندي از آن ضامن بقا و دوام ايشان است. شناسايي و تكليف ايشان با اين طرح مشخص و با قاطعيت و انضباط لازم و قرار‌گيري در فرآيند نظام مديريت اقتصادي اجرايي شود. يك مساله ديگر اين است كه با حفظ همه خطوط سياسي نظام هماهنگي لازم در روابط بين‌الملل و تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي به گونه‌اي تنظيم و تدبير و مديريت شود كه بتوان به خوبي از اهرم‌هاي اقتصادي براي پيشبرد اهداف سياسي استفاده كرد و همچنين از اهرم‌هاي اقتصادي براي پيشبرد اقتصاد بهره جست. به گونه‌اي كه ديپلماسي سياسي كشور كاملا هماهنگ با برنامه اقتصاد كشور و همسو باشد. نكته بعدي اين است كه مشاركت دولت و مردم به صورت واقعي و عملي با اعتماد همه‌جانبه همديگر باشد به گونه‌اي كه دولت و مردم يار شاطر همديگر باشند، نه بار خاطر يكديگر.

13. نتيجه گيري :
همان گونه که در دولت يازدهم با تقويت نهادهاي نظارتي و برنامه ريز و اجازه حضور و بروز رسانه ها  به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، ملت ايران شاهد تابيدن نور به زواياي تاريک خانه ي فيش هاي حقوقي نجومي مي شوند؛  اميد است در سايه همدلي و همزباني همه نهادهاي حاکميتي ( دولت ، مجلس ، نهادهاي نظارتي ، قوه قضاييه ) و همراهي احزاب و  تشکل هاي مدني اصولگرا ، اصلاح طلب ، اعتداليون ، مستقل ها و ...به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين در کنار رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، روشنايي و نور به تاريکخانه هاي بدهي 000 / 13  ميلياردتوماني  بابک زنجاني ، خروج  000 / 20 مليارد تومان به خارج از کشور در دولت قبل ، چگونگي مقابله با ذي نفع هاي بازدارنده که مانع اصلي رشد اقتصادي ، سياسي و اجراي اقتصاد مقاومتي  مي باشند تابيده شود !


* دانستن حق مردم است:
همان گونه که  تابش نور به تاريک خانه ي فيش هاي حقوقي نجومي ، منشاء خير براي مردم و جمهوري اسلامي ايران مي شود ( انشاء الله)
اميد است با تابيدن نور به تاريک خانه هاي  مسائل مهمتر (فوق الذکر ) ، نيز شاهد تحرک و پويايي اصولگرايان ، اصلاح طلبان ، اعتداليون ، مستقل ها و... باشيم تا همه نهاد هاي حاکميتي  ( دولت ، مجلس ، نهاد هاي نظارتي ، قوه قضاييه ) براي اصلاح چالش هاي مهمتر( فوق الذکر) ،  گوي سبقت را از يکديگر بربايند! 

 * اميد است در سال اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل ، به جاي طرح بحث هاي فرعي و کم اهميت ، در سايه همدلي و همزباني بين تمامي رسانه ها  ( اصول گرا ، اصلاح طلب  ، مستقل ، حامي دولت ، مخالف دولت ، حامي منتقد دولت ، منتقد حامي دولت و ... ) که به عنوان رکن چهارم دموکراسي که دانستن را حق مردم مي دانند و به وظيفه رسانه اي خود عمل مي نمايند. با تشکل هاي مدني و احزاب ( اصول گرا ، اصلاح طلب  ، مستقل ، حامي دولت ، مخالف دولت ، حامي منتقد دولت ، منتقد حامي دولت و ... ) به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين شرايطي فراهم آيد تا شاهد رقابت گسترده تمامي بخش هاي حاکميت ( دولت ، مجلس، نهاد هاي نظارتي و... )  براي تدوين 24 پروژه براي 24 بند اقتصاد مقاومتي باشيم .
24 پروژه اي که مجري مشخص و زمان بندي تعيين شده، داشته باشند .
24 پروژه اي که شاخص‌هاي كنترلي معلوم و نظام پيگيري و نظام تشويق وثيقه معين داشته باشند .
24 پروژه اي که در مقاطع ماهانه و فصلي و... گزارش‌هايي شفاف و مستند از چگونگي پيشرفت مراحل و يا  موانع پيشرفت امور را نمايان گردد .

  * اگر امروز سرگرم مسايل فرعي شويم ، فردا براي اقدامات اساسي جهت  تحقق اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل ديراست !
با توجه به عقب ماندگي دهه گذشته از سند چشم انداز ، امروز بايد با جذب سرمايه هاي خارجي و رفع موانع توليد ( قاچاق کالا، ذي نفع هاي بازدارنده، تنظطم مقررات گمرکي مناسب ، حمايت از توليد کنندگان داخلي، افزايش بهره وري و مشوق هاي صادراتي و...)  رشد اقتصادي 8 درصدي در سال اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل محقق شود .
اگر ديروز آقايان نيلي ، دانش جعفري ، کميجاني ، واعظي ، ابوطالبي ، شيخ الاسلامي ، مسعود کرباسيان ، ظريف و با همکاري دانشگاه هاي شريف ، تهران ، علامه و ... توانستند براي اعتلاي جمهوري اسلامي ايران اختلافات را کنار گذاشته با همدلي و همزباني دو کتاب در عرصه اقتصاد و سياست خارجي به جامعه هديده دهند ؛ پس امروز هم مي توان اميدوار بود که جهت دست يابي به اهداف سند چشم انداز و تحقق اقتصاد مقاومتي ( اعتلاي جمهوري اسلامي ايران است ) ، تمامي رسانه ها ، تشکل هاي مدني ، دولت مردان ،مجلس نشينان ، قوه قضاييه ، نهاد هاي اقتصادي اجتماعي و... همدل و همزبان باشند و منافع ملي بر منافع جناحي ترجيح دهند .
پيش به سوي تعريف 24 پروژه اي که مجري مشخص و زمان بندي تعيين شده، داشته باشند .
شاخص‌هاي كنترلي معلوم و نظام پيگيري و نظام تشويق وثيقه معين،داشته باشند .
 در مقاطع ماهانه و فصلي و... گزارش‌هايي شفاف و مستند از چگونگي پيشرفت مراحل و طرح موانع ارائه شود .

منابع :
 ( 1  ) بابک زنجانی
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد


( 2 )  ۱۲۳پرونده حقوق‌های نجومی طی ۴ سال /در سايت جامعه خبري تحليلي الف: کد مطلب: 3709942 تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۵

(  3  ) سايت امروز فردا را مي سازيم

( 4 ) روزنامه اعتماد روز يک شنبه مرخ 20 تير 1395 شماره 3570

دوشنبه, 11 مرداد 1395 ساعت 23:44 خوانده شده: 732 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +8 0 --
محسن 1395/05/12 - 11:37
جناب شهسوارزاده سلام.ازقدیم چیزی گفتندبه اسم سنگ پا!!!!!!
رو روبرم !!!!این اعتدال شمامملکت روخورد وبرد.واقعا ادم خنده اش میگیره از این مطالب شما وگریه اش میگیره از این که نام معلم برروی بعضی هاباشه اینقدر.....دفاع انسان ازحق وحقیقت بایدباشدونه منافع و....
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/05/14 - 07:03
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي محسن
خلاصه بحث آل اسحاق چنين است :
1. همگرايي همه جناح هاي سياسي ( اصولگرا ، اصلاح طلب ، معتدل ، مستقل و ... ) براين موضوع است که اقتصاد کشور نبايد سياسي باشد !
2. براي منزوي کردن مجموعه ذي‌نفع‌هاي بازدارنده بايد 24 پروژه با مجري و زمانبندي مشخص تعيين شود .

در اين سه قسمت ياد داشت، بر تفاهم همه جناح ها تأکيد شده است ! ولي شما متأسفانه به نام دفاع از حق و حقيقت تلاش مي کنيد اعتدال را از صحنه صفحه شطرنج سياُي کشور حذف کنيد !
آيا فراموش کردن مجموعه ذينفع هاي بازدارنده و کمر همت بستن براي حذف اعتداليون برحق و عدالت مطابقت دارد؟

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +4 0 --
حسین صدارت 1395/05/12 - 14:52
آفرین .پس 400 در صد خیلی بیشتره نه؟! متوجه باش که بسیاری از کارمندان 400 درصد بیشتر از معلمان همسطح خود حقوق می گیرند!!!
پاسخ + +5 0 --
حسین صدارت 1395/05/12 - 14:53
آقای شهسوار سفارش میکنم به همراه آقای عبدالهی بفکر بعد از انتخابات باشید چون ما فرهنگیان به آقای روحانی رای نخواهیم داد.بای بای!
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/05/14 - 07:06
به نام دوست
استاد گرانقدر جناب آقاي حسين صدارت
ضمن عرض ادب و احترام ، اميد است پوزش بنده را بابت اشتباه نگارشي پذيرا باشيد :
اصل مطلب آن است که :


حجم خروج 20 هزار ميليارد تومان که در سکوت خبري برگزار شد ، بسيار بيشتر است ! ( حدود 400 درصد بيشتر است !) از حجم 5900 ميليارد تومان است !


شما تبليغات انتخابات سال 96 را خيلي زودتر از زمان قانوني آغاز نموده ايد ! بودن يا نبودن روحاني در اين ياد داشت مطرح نيست ! بلکه راهکار ها و چالش هاي تحقق اهداف سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتي مطرح است .يعني بحث اصلي اين ياد داشت چنين است :

1. همگرايي همه جناح هاي سياسي ( اصولگرا ، اصلاح طلب ، معتدل ، مستقل و ... ) براين موضوع است که اقتصاد کشور نبايد سياسي باشد !
2. براي منزوي کردن مجموعه ذي‌نفع‌هاي بازدارنده بايد 24 پروژه با مجري و زمانبندي مشخص تعيين شود .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +4 0 --
قاسم 1395/05/12 - 14:55
آقای شهسوارزاده! شار سواری دولا دولا نمیشه!!! بس است دیگر.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/05/14 - 07:06
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي قاسم آيا منظور شما اين است که مبارزه با مجموعه ذي‌نفع‌هاي بازدارنده بس است؟
شما نيک مي دانيد که با توجه همه جامعه به فيش هاي حقوقي نجومي ( قسمت کوچک ) از کوه بزرگ فساد پنهان شده زير آب تا کنون کسي يا رسانه اي ، يا تشکلي حتي رئيس جمهور روحاني در مصاحبه با رسانه ملي به مجموعه ذي‌نفع‌هاي بازدارنده اشاره اي نکرده اند .
لطفأ بفرماييد کداميک از دو نکته زير بس است ؟
. همگرايي همه جناح هاي سياسي ( اصولگرا ، اصلاح طلب ، معتدل ، مستقل و ... ) براين موضوع است که اقتصاد کشور نبايد سياسي باشد !
2. براي منزوي کردن مجموعه ذي‌نفع‌هاي بازدارنده بايد 24 پروژه با مجري و زمانبندي مشخص تعيين شود .
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +4 0 --
کلهری 1395/05/12 - 20:50
موضوع فیش‌های حقوقی نمونه‌ای از پروژه نفوذ است

حقوق ماهانه کارمندان وزارت نفت که هر کدام 20برابر سایر کارمندان حقوق میگیرند هم حتما به دست دشمنان اسلام تهیه و تنظیم شده است هیچ کس هم این نمی داند که حقوق این افراد ماهانه 20تا30میلیون تومان است

تا کی می خواهیم مردم را گول بزنیم و به مردم خود دروغ بگوییم

حتما این حرفها راهم سانسور کنید و انرا منتشر نکنید

چون نفوذ دشمن است و ازادی بیان نداریم

هزاران جوان پاک مملکت جان خود را در جبهه و در جنگ از دست دادند و شهید شدند که ما ازاد باشیم و به دیگران وابسته نباشیم

انها رفتند که عدالت در مملکت اسلامی باشد
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/05/14 - 07:07
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي کلهري
حقير با فرمايش شما کاملأ موافق هستم :
" هزاران جوان پاک مملکت جان خود را در جبهه و در جنگ از دست دادند و شهید شدند که ما ازاد باشیم و به دیگران وابسته نباشیم . "
در اين ياد داشت بحثي از پروژه نفوذ مطرح نشده است .

خلاصه بحث آل اسحاق چنين است :
1. همگرايي همه جناح هاي سياسي ( اصولگرا ، اصلاح طلب ، معتدل ، مستقل و ... ) براين موضوع است که اقتصاد کشور نبايد سياسي باشد !
2. براي منزوي کردن مجموعه ذي‌نفع‌هاي بازدارنده بايد 24 پروژه با مجري و زمانبندي مشخص تعيين شود .
اميد است در سايه همدلي و همزباني آحاد ملت شاهد مبارزه با فساد و پيشرفت اقتصادي باشيم .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1395/05/13 - 00:59
اگر بودجه‌های فرهنگی را در آموزش و پرورش جمع کنیم، معلمان بهترین پایه‌گذاران اخلاق خواهند بود

رئیس‌جمهور تاکید کرد: باید کاری کنیم که اگر کسی اخلاق را زیر پا گذاشت، خودش منزوی شود؛ اگر هتاکان منزوی شوند و گوش شنوا برای شنیدن هتاکی آنها نباشد، ما به هدف بلندمان رسیده‌ایم.
روحانی در ادامه و در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره تمرکز بودجه‌های فرهنگی کشور برای کمک به آموزش و پرورش، گفت: من هنوز هم همان عقیده را دارم، البته مجلس باید کمک کند؛ پول‌های زیادی در ارگان‌های مختلف فرهنگی داریم که اگر همه اینها را در آموزش و پرورش جمع کنیم، معلمان ما بهترین پایه‌گذاران اخلاق خواهند بود.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/05/14 - 07:21
به نام دوست
استاد گرانقدر ، همکار ارجمند جناب آقاي فرهنگي

با بحث عميق شما در رابطه با متولي اخلاق جامعه کاملأ موافق هستم .
آموزش و پرورش بايد به رابطه با اخلاق حرفه اي هم ورود پيدا کند .
هدايت بودجه هاي مراکز متعدد فرهنگي بسوي آموزش و پرورش يک بحث افزايش راندمان و کارايي مي باشد که با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه ، دولت و مجلس محقق مي شود . که يک ضرورت اجتناب ناپذير است .

ولي:


. همگرايي همه جناح هاي سياسي ( اصولگرا ، اصلاح طلب ، معتدل ، مستقل و ... ) براين موضوع است که اقتصاد کشور نبايد سياسي باشد !
2. براي منزوي کردن مجموعه ذي‌نفع‌هاي بازدارنده بايد 24 پروژه با مجري و زمانبندي مشخص تعيين شود .

هموار کردن راه رسيدن به اهداف سند چشم انداز و مبارزه با فساد است که يک عزم ملي نياز دارد.

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 -2 --
عبدالله حقگو 1395/05/13 - 13:43
بنام خدائی که دراین نزدیکیست

درودبرشمااستادشهسوارزاده
تشکربابت مقالات زیباومنطقی شما
آمریکا درظاهربادوجناح خودظاهرا مشکلات زیادی داردولی پای منفعت ملی که میرسد،هردویک نیروی واحدند.
همانطورکه فرمودیددرسایه فرصت پدیدآمده تمام طیفهای قدرت میتوانندمشکلات کشوررابکمک هم وباهدف اقتدارملی وپیشرفت کشور،برطرف وشاهدعزتی باورنکردنی باشیم.( انشاالله)
امیدوارم مسیؤلان به فرموده شاتوجه وگره گشای مشکلات باشند.
تشکراززحمات شما
پایداردرپناه لبخندرضایت حضرت حق باشید.


یاحق
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/05/14 - 07:08
به نام دوست
ا ستاد بزرگوار جناب آقاي عبدالله حقگو
صداقت و خلوص نيت شما ستودني و مقدس است .
حقير تلاش مي کنم مجاهدت هاي بزرگاني چون ال اسحاق ، مسعود نيلي و... را به گوش فرهنگيان فرهيخته برسانم !

اميد است با آگاهي ملت ايران در سايه رسالت رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسي و نهاد هاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين و همدلي و همزباني مسئولين ( ارجح دانستن منافع ملي به منافع جناحي ) شاهد

1. همگرايي همه جناح هاي سياسي ( اصولگرا ، اصلاح طلب ، معتدل ، مستقل و ... ) براين موضوع است که اقتصاد کشور نبايد سياسي باشد !
2. براي منزوي کردن مجموعه ذي‌نفع‌هاي بازدارنده بايد 24 پروژه با مجري و زمانبندي مشخص تعيين شود .


باشيم .
حق نگهدار شما باشد .
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
مهدی 1395/05/15 - 14:03
با سلام. ایا فاز دوم رتبه بندی معلمان مهر امسال اجرا میشه یا نه؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/05/16 - 21:57
شما می گویید بحث اقتصاد مقاومتی است و سیاسی نیست آآیا گفتن 5900ملیارد و مقایسه آن با 20000ملیاردی که نوشتید سیاسی نیست؟؟!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/05/16 - 22:01
اون 20000تا رو همه محکومش کردن و پرونده رفت به دادگاه برای برگشت پول اما حقوق های نجومی رو نه کسی کارشان شد و نه چیزی،فقط چهار پنج نفرشون استعفا دادند و بس،نه مجازاتی و نه برگشت پولی تازه از یک مدیر نجومی به مدیر نجومی دیگر جا به جا شدند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/05/16 - 22:05
جلوی ضرر را از هرکجا بگیری منفعته،جلوی اونا گرفته شد اما مدیران نجومی چی! چه برخوردی با آنها شد!آیا پولها به بیت المال بر میگردد! آیا دیگر شاهد چنین حقوق هایی نخواهیم بود! پس چه شد روزی که رییس جمهور در عید فطر گفتند حقوق های نجومی مسئله ای ملی است؟!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/05/16 - 22:07
دفاعی کامل از ذخایر نظام که پول ملت رو می خورن و به روی خودشان هم نمی آورند و هنوز ادعا دارند که سهمشان از انقلاب را گرفته اند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/05/16 - 22:10
نه بابا حقشونه دارن سهمشان از نظام رو می گیرن، معلما و کارگرا این وسط چی می خوان حقوقی که میگیرن از حقشونم بیشتره و از سرشونم زیاده.آخه صفدر ها ذخایر انقلابن
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/05/16 - 22:11
صفدر یا در صف
مسئله این است؟

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

با توجه به فساد ساختاری در صندوق ذخیره فرهنگیان و فقدان پاسخ گویی شفاف ؛ آیا با تشکیل و حمایت از " کمپین خروج از صندوق " موافقید؟

پربازدیدترین ها

 تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور