صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

مصوبه مجلس در مورد استخدام حق‌التدریسی‌ها و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت ؛حدود يک چهارم کيک متعلق به معلمان پايمال حاتم بخشي مجلسيان محترم مي گردد! در مجلس ديواري کوتاه تر از آموزش و پرورش وجود ندارد؟!

کارشناسان بارها اعلام کرده اند که اگر چند برابر کل بودجه کشور به سوي آموزش و پرورش جاري شود( چه برسد بودجه آموزش و پرورش 1.5 برابر شود ) ولي ساختار آن اصلاح نگردد بازهم چالش هاي آموزش و پرورش باقي خواهد ماند و براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش نياز به عزم ملي داريم/ متأسفانه شاهد هستيم که انرژي و توان مسئولين به جاي ترميم ، اصلاح و تقويت پايه هاي آموزش و پروش ، صرف تزئين نقش ايوان به تاراج مي رود و سرنوشت فرزندان اين مرز وبوم ، اقتصاد کشور ، ابر چالش هاي جامعه از جمله اصلاح بودجه سمي کشور و... به کلي در حاشيه قرار دارد/ در ماده ۶ اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب سال ۱۳۶۶، استخدام آموزش‌دهندگان پیش‌بینی شده‌ بود اما این مصوبه بعدها لغو شد/ آموزش و پرورش برخلاف آنچه عده‌ای می‌پندارند بنگاه کاریابی نیست و فقط بايد براساس “نیاز” بهترين ها را توسط نهاد تخصصي مانند" سازمان نظام معلمي "استخدام ‌کند/ مجلس نقش برنامه ريزي و ريل گذاري دارد نه نقش اجرايي ، دولت اجازه استخدام این افراد را دارد ولي نمايندگان محترم مجلس به امور اجرايي وارد شده اند و دولت را ملزم مي نمايند که حداکثر تا يک سال آينده بدون نياز ، بدون توجه به صلاحيت هاي تخصصي و بدون ...121 هزار نفر را که با بخش خصوصي همکاري مي کنند و در آزمون هاي تخصصي آموزش و پرورش شرکت کرده اند ولي قبول نشده اند را به استخدام آموزش و پرورش در آورند/ مغایرت طرح مذکور با سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به ویژه در موضوع بهسازی و اعتلای منابع انسانی، از طریق دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی، مخالفت صریح مراجع علمی – فرهنگی، حقوقی و پژوهشی با این طرح و مغایرت آن با قانون برنامه پنج ساله ي ششم توسعه در زمینه مهندسی نیروی انسانی و ساقط شدن طرح تحول بنیادین، از جمله ضروریات تصویب نشدن این طرح در مجلس شورای اسلامی است/ در صورتي که  تصویب طرح ِ استخدام 121 هزار نفر، آموزش و پرورش را متکفل هزینه هایی مانند حقوق فوق العاده شغل، حق بیمه و حق سنوات می کند که این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت را تامین نمی‌کند، بلکه ده ها هزار نیروی مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد که عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه بندی، رفاهی و حق التدریس کسب شود ؛ بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت/ بیش از ۴۰۰ هزار نیروی قراردادی در بدنه دولت مشغول به کار مي باشند ولي نمايندگان محترم مجلس بر 121 هزار نيروي قراردادي آموزش و پرورش متمرکز شده اند/ فانی وزیر پیشین آموزش و پرورش : "  آموزش و پرورش برخلاف آنچه عده‌ای می‌پندارند بنگاه کاریابی نیست و فقط براساس “نیاز” استخدام می‌کند "

 

طرح استخدام حق‌التدریسی‌ها و آموزش‌ دهندگان نهضت سوادآموزی و آثار منفی بر اقتصاد آموزش و پرورش و معیشت معلمان

سخني با اکثريت نمايندگان مجلس دهم

سعدي در باب ششم گلستان مي فرمايند :

" خانه از پاي بست ويران است

خواجه در بند نقش ايوان است"


مقدمه :
کارشناسان بارها اعلام کرده اند که اگر چند برابر کل بودجه کشور به سوي آموزش و پرورش جاري شود( چه برسد بودجه آموزش و پرورش 1.5 برابر شود ) ولي ساختار آن اصلاح نگردد بازهم چالش هاي آموزش و پرورش باقي خواهد ماند و براي اصلاح  ساختار آموزش و پرورش نياز به عزم ملي داريم .

حقير در رابطه با انتخاب ِ وزير آموزش پرورش براي دولت دوازدهم ، به ضرورت تدوين برنامه منسجم براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش به عنوان پيش نيازِ انتخاب وزير اشاره نمودم که متاسفانه اين مهم تا کنون به بوته فراموشي سپرده شده است .
جهت  انتخاب وزير آموزش و پرورش ، بر  فعالان سازمان برنامه و بودجه يا مرکز پژوهش هاي مجلس ، تمرکز نمودم تا با استقرار ِ نگاهي کلان نگر در رأس آموزش و پرورش ، شاهد ِ تلاش ِ بي وقفه و مستمر جهت ايجاد عزم ملي به منظور اصلاح ساختار آموزش و پرورش باشيم  .
متأسفانه شاهد هستيم که انرژي و توان مسئولين به جاي ترميم ، اصلاح و تقويت پايه هاي آموزش و پروش ، صرف تزئين نقش ايوان به تاراج مي رود و سرنوشت فرزندان اين مرز وبوم ، اقتصاد کشور ، ابر چالش هاي جامعه از جمله اصلاح بودجه رسمي کشور و... به کلي در حاشيه قرار دارد .
در ماده ۶ اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب سال ۱۳۶۶، استخدام آموزش‌دهندگان پیش‌بینی شده‌ بود اما این مصوبه بعدها لغو شد.

آموزش و پرورش برخلاف آنچه عده‌ای می‌پندارند بنگاه کاریابی نیست و فقط بايد براساس “نیاز” بهترين ها را توسط نهاد تخصصي مانند" سازمان نظام معلمي " استخدام ‌کند.

طرح استخدام حق‌التدریسی‌ها و آموزش‌ دهندگان نهضت سوادآموزی و آثار منفی بر اقتصاد آموزش و پرورش و معیشت معلمان

مدتي است که با الهام از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه دولت ، همکاری آموزش و پرورش با بخش غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است. آموزش دهندگان نهضت سواد آموزي و پيش دبستاني از طریق شرکت ها به آموزش و پرورش  معرفی می شوند و آموزش و پرورش به شرکت ها حق الزحمه، حق بیمه، هزینه اجاره کلاس و سود شرکت ها را نیز پرداخت می کند و شرکت ها موظف هستند امکانات آموزشی را فراهم کنند.

قوانین متعددی در کشور وجود داردکه آموزش و پرورش را مکلف می کند از ظرفیت بخش غیر دولتی استفاده کند، قرار نیست این نیروها استخدام رسمی وزارتخانه شوند و تعهد جدید ایجادشود.

مجلس نقش برنامه ريزي و ريل گذاري دارد نه نقش اجرايي ، دولت اجازه استخدام این افراد را دارد ولي نمايندگان محترم مجلس به امور اجرايي وارد شده اند و دولت را ملزم مي نمايند که حد اکثر تا يک سال آينده بدون نياز ، بدون توجه به صلاحيت هاي تخصصي و بدون ...121 هزار نفر را که با بخش خصوصي همکاري مي کنند و در آزمون هاي تخصصي آموزش و پرورش شرکت کرده اند ولي قبول نشده اند  را به استخدام آموزش و پرورش در آورند !
گويا اکثريت  بهارستان نشينان،  شرح وظايف مجلس و نمايندگان محترم آن  ، مصوبات مجلس و ديگر نهاد هاي قانون گذار و تخصصي ، از جمله گزارش کميسيون تخصصي آموزش و تحقيقات را فراموش نموده اند !
مراجع قانونی ذی صلاح که شامل شورای عالی آموزش و پرورش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می گردد به دلیل فقدان پشتوانه کارشناسی، ایرادهای اساسی و تخصصی و مشکلات ناشی از تامین منابع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.

 طرح استخدام حق‌التدریسی‌ها و آموزش‌ دهندگان نهضت سوادآموزی و آثار منفی بر اقتصاد آموزش و پرورش و معیشت معلمان مغایرت طرح مذکور با سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به ویژه در موضوع بهسازی و اعتلای منابع انسانی، از طریق دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی، مخالفت صریح مراجع علمی – فرهنگی، حقوقی و پژوهشی با این طرح و مغایرت آن با قانون برنامه پنج ساله ي ششم توسعه در زمینه مهندسی نیروی انسانی و ساقط شدن طرح تحول بنیادین، از جمله ضروریات تصویب نشدن این طرح در مجلس شورای اسلامی است.

اصل 75 قانون اساسي به صراحت بيان مي کند :
"طرح‏ های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد."

در صورتي که  تصویب طرح ِ استخدام 121 هزار نفر، آموزش و پرورش را متکفل هزینه هایی مانند حقوق فوق العاده شغل، حق بیمه و حق سنوات می کند که این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت را تامین نمی‌کند، بلکه ده ها هزار نیروی مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد که عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه بندی، رفاهی و حق التدریس کسب شود ؛ بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت ؛ به عبارت ساده تر ، حدود يک چهارم  کيک متعلق به معلمان پايمال حاتم بخشي مجلسيان محترم مي گردد.


رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش گفته است:
قرار بود تصمیم کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر مخالفت با این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش شود که امید می رفت  نمايندگان محترم مجلس  به نظر کمیسیون  ̗تخصصی مبنی بر رد طرح مذکور توجه کنند!

آموزش و پرورش برخلاف آنچه عده‌ای می‌پندارند بنگاه کاریابی نیست و فقط بايد براساس " نیاز " بهترين ها را توسط نهاد تخصصي مانند " سازمان نظام معلمي " استخدام ‌کند  بیش از ۴۰۰ هزار نیروی قراردادی در بدنه دولت مشغول به کار مي باشند ولي نمايندگان محترم مجلس بر 121 هزار نيروي قراردادي آموزش و پرورش متمرکز شده اند  .
تا کنون بيان مي شد در هيئت دولت ، ديواري کوتاه تر از آموزش و پرورش وجود ندارد ولي  هم اکنون فرهنگيان فرهيخته و ملت آگاه  ايران  به عينه ملاحظه مي کنند که  در مجلس ديواري کوتاه تر از آموزش و پرورش وجود ندارد ؛ به خصوص آنکه اين 121 هزار نفر در آزمون هاي استخدامي آموزش و پرورش شرکت کرده اند و قبول نشده اند .

نکته بسيار مهمتر آنست که فرهنگيان فرهيخته  همچون آحاد ديگر جامعه که به پيشرفت و تعالي  آموزش و پرورش کشور مي انديشند  ، از مرکز پژوهش هاي مجلس  و کميسيون هاي تخصصي آن به ويژه کميسيون آموزش و تحقيقات و نمايندگان̗ محترم مجلس  انتظار دارند همان طور که در تدوين و اصلاح  قانون هاي سازمان نظام پزشکي ، نظام پرستاري ، نظام مهندسي و ... نقش آفريني کردند ، شاهد سريال پيگيري تدوين قانون سازمان نظام معلمي باشند تا مرجع ِ تخصصي براي استخدام معلم  ، جايگزين آزمون هاي تخصصي و حتي اقدامات شتابزده اکثريت نمايندگان مجلس شود !


در ذيل جهت آشنايي فرهيختگان عزيز با روند اين موضوع  تاريخچه مختصري از اين چالش را ( با ذکر اصل  منابع جهت بررسي بيشتر علاقه مندان ) به ترتيب ِ تاريخ  ِ وقوع آن ها از تاريخ 17 مرداد 1395 لغايت 12 مهر 1396  به شرح ذيل تقديم مي دارم  :

2. اعتراض آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در 17 مرداد 1395 در مقابل مجلس  ( این جا )

طرح استخدام حق‌التدریسی‌ها و آموزش‌ دهندگان نهضت سوادآموزی و آثار منفی بر اقتصاد آموزش و پرورش و معیشت معلمان

آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی هفدهم مرداد 95  برای چندمین بار تجمع کرده ، می گویند که نتیجه‌ای از تجمع حاصل نشده است، زیرا مسئولان آموزش و پرورش گوش شنوایی نسبت به خواسته‌های آنان ندارند.

تعدادی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی،در تماس با ایلنا گفتند که پس از تجمع چند ساعته مقابل مجلس تنها موفق شدند با نماینده ساری دیداری داشته باشندکه وی نیز به آنها گفته است که باید نظر مساعد تمامی نمایندگان مجلس را در این خصوص جلب کنند.
آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی تاکید دارند که تا رسیدن به خواسته‌هایشان به تجمعات صنفی خود ادامه می‌دهند. 

3.    علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش وقت 21 مرداد 1395 به اعتراض فوق الذکر پاسخ داده است . ( این جا ) 
ردیفی برای جذب نهضتی‌ها نیست.

خبرگزاری ایلنا:
وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی دارای قرارداد آموزش فرد به فرد هستند و آموزش و پرورش هیچ تعهدی در قبال وضعیت شغلی آنها ندارد.

طرح استخدام حق‌التدریسی‌ها و آموزش‌ دهندگان نهضت سوادآموزی و آثار منفی بر اقتصاد آموزش و پرورش و معیشت معلمان

«علی اصغر فانی»، وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت:
قرارداد آموزش‌دهندگان نهضت، طرح فرد به فرد سوادآموزی است و در این قرارداد هیچ نوع پیش‌بینی استخدام و جذب انجام نشده است.

وی افزود: در ماده ۶ اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب سال ۱۳۶۶، استخدام آموزش‌دهندگان پیش‌بینی شده‌ بود اما این مصوبه بعدها لغو شد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به این پرسش که این آموزش‌دهندگان چرا باید بلاتکلیف و مستاصل باشند و حتی سابقه بیمه هم نداشته باشند، گفت:
 آموزش و پرورش برخلاف آنچه عده‌ای می‌پندارند بنگاه کاریابی نیست و فقط براساس “نیاز” استخدام می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز دانشگاه‌های فرهنگیان سراسر کشور نیاز آموزش و پرورش را برطرف می‌کنند و از آنجا که ما به “کیفیت آموزش” می‌اندیشیم، تا زمانی که فارغ‌التحصیلان مجرب داریم، نیازی به جذب آموزش‌دهندگان نهضتی نیست.


4. علي باقر زاده معاون ( رئيس سازمان نهضت سواد آموزط )  وزير آموزش و پرورش در اين رابطه در 24 مهر 1395 مي گويد : ( این جا )

قرار نیست آموزش‌دهنده‌های نهضت‌ سوادآموزی توسط وزارتخانه استخدام شوند.

خبرگزاری ایسنا :
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سالانه حدود ۵۰ هزار آموزش دهنده با نهصت سوادآموزی همکاری می کنند گفت: آموزش دهنده‌ها هیچ گونه رابطه سازمانی و استخدامی با ما ندارند.
وی افزود: در سال ۹۰، ۴۰ هزار نفر از این طریق جذب سازمان نهضت سواد آموزی شدند و اکنون چندسالی است که جذب نیرو به این روش انجام نشده است.
رییس سازمان نهضت سواد آموزی با بیان اینکه از سال ۹۰ به بعد که افراد جذب شده طبق قانون تعیین وضعیت شدند، سیاست سازمان با الهام از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه دولت بر همکاری با بخش غیردولتی قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه آموزش دهنده ها هیچ گونه رابطه سازمانی با ما ندارند گفت: این افراد از طریق شرکت هایی معرفی می شوند که با ما قرار داد دارند و ما به شرکت ها حق الزحمه، حق بیمه، هزینه اجاره کلاس و سود شرکت ها را نیز پرداخت می کنیم و شرکت ها موظف هستند امکانات آموزشی را فراهم کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه قوانین متعددی در کشور وجود دارد که به ما تکلیف می کند از ظرفیت بخش غیر دولتی استفاده کنیم اظهار کرد: قرار نیست این نیروها استخدام رسمی وزارتخانه شوند و تعهد جدید ایجاد شود،درحالی که به نشانه اعتراض در مقابل مجلس تجمع می کنند. ما بر اساس قوانین موجود عمل می کنیم.


5. روابط عمومي آموزش و پرورش در 8 دي ماه 1395 پاسخ مي دهد : ( این جا )
صادر نشدن مصوبه‌ برای استخدام معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی
خبرگزاری خانه ملت:
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به مطلب منتشرشده در خبرگزاری خانه ملت توضیحاتی به این خبرگزاری ارسال کرده است :
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید تا کنون مصوبه‌ای برای استخدام معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی صادر نشده است.
در این جوابیه که طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها درج می‌شود، آمده است:
با سلام و احترام
عطف به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ ۲۱/۹/۹۵ با عنوان “انتقاد از لاینحل ماندن وضعیت استخدام معلمان و مربیان پیش دبستانی و…”عین جوابیه اداره کل امور اداری و تشکیلات این وزارتخانه را به اطلاع می‌رساند:
قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۳/۶/۹۵ مجلس شورای اسلامی، طی دستورالعمل شماره ۱۵/۷۱۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ به اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ گردیده است و افراد واجد شرایط می‌توانند به اداره آموزش و پرورش محل سکونت خود مراجعه نمایند و تاکنون مصوبه‌ای برای استخدام افراد فو‌ق‌الذکر صادر نشده است.


6. عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در 11 ارديبهشت 1396 اين کميسيون تخصصي مجلس را،  مسئول بررسي و تحليل اين چالش مي نمايد : ( این جا )
خبرگزاری خانه ملت:
عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: حدود ۳۰ هزار نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی از این طریق تعیین تکلیف می‌شوند.

طرح استخدام حق‌التدریسی‌ها و آموزش‌ دهندگان نهضت سوادآموزی و آثار منفی بر اقتصاد آموزش و پرورش و معیشت معلمان

قاسم احمدی لاشکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل تسریع در رسیدگی به مساله ي  استخدام آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی با یک فوریت رسیدگی به طرحی در این خصوص را موافقت کردند، گفت: این طرح برای بحث و بررسی در خصوص کلیات و جزئیات آن به کمیسیون آموزش ارائه شده که نهایتا پس از طی مراحل قانونی به منظور تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی ارائه خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بعد از اجرای قانون مذکور، مجددا قانون خرید خدمات آموزشی و نیروهای پیش دبستانی اجرایی شد که طی آن حدود ۲۰ هزار نفر دیگر جذب شدند و متاسفانه در این میان ۱۰ هزار نفر از مرحله جذب جاماندند.

7. سيصد نفر از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی 16 خرداد 1396 از شهرهای مختلف به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع کردند: ( این جا )

صبح 16 خرداد 1396 ،  حدود سیصد نفر از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی از شهرهای مختلف به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع کردند.
تجمع کنندگان که برای چندمین بار به تهران آمده‌اند از بلاتکلیفی خود انتقاد دارند. 

   
8. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس سه شنبه 16 خرداد 1396 ( همان روز تحصن مجدد معترضين در مقابل مجلس ) گفت : ( این جا )

طرح استخدام حق‌التدریسی‌ها و آموزش‌ دهندگان نهضت سوادآموزی و آثار منفی بر اقتصاد آموزش و پرورش و معیشت معلمان

خبرگزاری خانه ملت:
 سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به جمع بندی نرسید و مقرر شد دوشنبه هفته آینده در کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش بررسی شود.
سیدحمایت میرزاده گفت:
با اشاره به اینکه بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با حضور ِ اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت .
 با توجه به تعاریف متعدد و البته بازه گسترده‌ای که در خصوص معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی وجود دارد، جمع بندی صورت نگرفت و مقرر شد دوشنبه هفته آینده این موضوع در کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شود.


9.  سیدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نيمه تير ماه 1396  به سريال  اعتراضات ِ نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش واکنش نشان مي دهد . ( این جا )

ادامه دارد

شنبه, 15 مهر 1396 ساعت 14:44 خوانده شده: 758 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +4 -1 --
ناشناس 1396/07/15 - 16:46
فانی وایارید گذشتیم
پاسخ + +16 0 --
خانم فرهنگ 1396/07/15 - 16:51
لطفا صدای معلم پیگیر شود چرا حق ببمه درمانی تقریبا دوبرابر شده درحالیکه برخی بدون پرداخت حق بیمه باید از بیمه سلامت برخوردار باشند. بیمه سلامت خوب است به شرط انکه برای همه رایگان باشد
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/16 - 23:19
به نام دوست

استاد گرانقدر سرکار خانم فرهنگ

هيچ جاي دنيا بيمه براي همه رايگان نمي باشد !


فقط و فقط در کشور هايي که به سلامت آحاد ملت توجه جدي مي شود نه فقط شعاري بدهند ! از بيمه هايي مانند بيمه سلامت براي محرومين و نياز مندان طراحي شده است .

به اعتقاد حقير بيمه سلامت خوب است به شرط آنکه براي اقشار آسيب پذير رايگان باشد نه براي همه


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +16 0 --
ملت 1396/07/15 - 18:15
مهم دیگران هستن مثل قضات پزشکان کارکنان دادگستری بیمه

همه سال 91 بی صدا 50 درصد افزایش حقوق گرفتند حقوق ها همه بالای 5 تا 12میلیون

معلم باید در خفت زندگی کنه
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/16 - 23:12
به نام دوست
جناب آقاي ملت ، استاد گرانقدر و فرهيخته در باره تبعيض بين حقوق معلمان با بسياري از کارمندان ديگر کاملأ حق باشماست !
در قسمت هاي بعدي اين ياداشت آمده است :
در حال حاضر حدود 13% از کيک سهم معلمان ِ فعال ، نصيب معلمان ِ مازاد مي شود !
اگر اين طرح تصويب شود :
بيش از 25% از کيک سهم معلمان ِ فعال ، نصيب معلمان ِ مازاد مي شود !
سعدي در گلستان باب چهارم از قول قلم بدستان ، رسانه ها ، نهاد هاي مدني ، نهاد هاي تخصصي و . . . به اکثريت نمايندگان محترم مجلس مي فرمايند :

مرا به خیر تو امید نیست ، اما شر مرسان

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +15 -1 --
بیاتی فرد 1396/07/15 - 19:04
اگر قرار باشد با مصوبه مجلس ۱۲۰ هزار نفر بدون ازمون ورعایت جنسیت ،تخصص ومحل خدمت به اموزش وپرورش تحمیل شود پس وظیفه مرکز پژوهش های مجلس بعنوان بازوی کارشناسی وتخصصی مجلس با ان همه هزینه وکارشناس چه می شود؟!
طبق برنامه ششم توسعه اموزش وپرورش با توجه به داشتن ۳۰۰هزار بازنشسته مجوز استخدام تنها ۱۸۰ هزار نفر را دارد با استخدام این ۱۲۰ هزار نفر تنها۶۰هزار سهمیه باقی خواهد ماند پس تکلیف دانشگاه فرهنگیان وشهید رجایی چی می شود.
این مصوبه غیر قانونی وغیر کارشناسی است. وشورای نگهبان این مصوبه را بخاطر داشتن بار مالی سنگین به دولت(اصل ۷۵) رد خواهد کرد.
پاسخ + 0 0 --
ملایی 1396/07/16 - 17:56
جوانان پر انرژی و تحصیلکرده را فدای تیروهای پیش دبستانی و نهضتی و حق التدریس می کنند؟؟؟؟چند بعد مازاد نیرو در فلان مقطع و زدن ابلاغهای سوری وووو ودر وبعضی رشته ها کمبود نیرو و دادن میلیاردها تومان حق التدریس
پاسخ + 0 0 --
آن دگر معلم 1396/07/16 - 21:48
از ماست که بر ماست.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/16 - 22:59
به نام دوست
جناب آقاي بياتي فرد ، استاد گرانقدر و فرهيخته در باره برنامه ششم کاملأ حق باشماست !
در قسمت هاي بعدي اين ياداشت آمده است :
به گزارش ایسنا، گزارش کمیسیون آموزش مجلس در رد طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار جلسه علنی سه‌شنبه11 مهر 1396 مجلس قرار گرفت و نهایتا علی مطهری که اداره مجلس را بر عهده داشت، کلیات این طرح را به رای مجلس گذاشت.
نمایندگان با ۱۶۰ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند.


پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/16 - 23:00
ادامه پاسخ :


در ادامه نیز علی مطهری عنوان کرد که براساس تبصره ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی مجلس به دلیل اینکه گزارش کمیسیون مبنی بر رد این طرح بوده این طرح دو شوری می‌شود و مجددا برای بررسی به کمیسیون آموزش ارجاع خواهد شد.

لذابايد قلم بدستان ، رسانه ها ، نهاد هاي مدني ، نهاد هاي تخصصي تلاش نمايند تا در شور دوم اين طرح تصويب نشود .
از همه مهمتر آنست که از اکثريت بهارستان نشينان بايد بخواهيم که بجاي اين سريال طرح غير کارشناسي به سريال طرح "سازمان نظام معلمان " بپردازند تا فرزندان اين مرزو بوم از شر معلمان بي تخصص و بدون صلاحيت خلاص شوند !

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +9 0 --
دبیرم 1396/07/15 - 19:28
مقاله جالبی بود اما کو گوش شنوا؟
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/16 - 23:22
به نام دوست

استاد گرانقدر جناب آقاي دبيرم

من اگر بگويم ! تو اگر بگوي ! ما اگر بگوييم !


آنگاه گوش شنوا خواهد بود !


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +19 0 --
شهاب 1396/07/15 - 19:33
احسنت برجناب آقای شهسوارزاده این اقدام نه تنها اقتصاد آ.پ بلکه کیفیت آن را نابودکرده وخواهد کرد نمایندگان چرا این اقدام راباوزارتخانه های دیگر انجام نمی دهند این نمایندگان با انتخاب وزیر فعلی ومصوبه ی استخدامی معلمان حق التدریس دشمنی خود با آ.پ را آشکارکردند بااین وضعیت فرهنگیان محترم بدانید که هیچ امیدی به بهبودی نخواهدبود نه توسط راستی ها نه توسط چپی ها
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/16 - 23:35
به نام دوست

استاد گرانقدر جناب آقاي شهاب

در همين ماجرا ، اکثريت اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مخالف اين طرح مي باشند !
وظيفه رسانه ها ، نهاد هاي مدني و.... ارائه نظر کارشناسي مي باشد !


قطعأ در سايه ارائه نظريات کارشناسي و حمايت قاطبه معلمان از اصلاح ساختار آموزش و پرورش در آينده نچندان دوري شاهد همدلي و همزباني راستي ها ، چپي ها ، وسطي ها و مستقل ها و ...جهت ايجاد عزم ملي به منظور اصلاح ساختار آموزش و پرورش خواهيم بود !

به شرط آنکه من ، شما و ديگر فرهيختگان عزيز اولأ نا اميد نشويم ! ثانيأ مسئوليت خود را فراموش نکنيم .

کاتاليزور و سرعت دهنده اين فرآيند تحليل کارشناسانه مي باشد !با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +23 0 --
ناشناس 1396/07/15 - 19:44
چقدر این ویرانه نیرو ستادی داره برادر یکم از پستها کم کنید مردیم اربس جای دونفر سرکلاس کار کردیم تا یک عده راحت پشت میزا بشینن بفکر ما نیستین بچه مردم چه گناهی کرده کلاسهای با تراکم بالا رو باید تحمل کنه
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/18 - 17:46
به نام دوست

استاد فرهيخته جناب آقاي ناشناس

علاوه بر عدم تعادل بين نيروهاي صف و ستاد
بحث امروز ، نيروي مازاد آموزشي مي باشد که دردناک تر از چالش فوق الذکر است .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +20 0 --
معلم 1396/07/15 - 19:47
با 25 سال سابقه تدریس و مدرک فوق لیسانس تو مخارج
زندگی ماندم . دانشجوی دانشگاه آزاد دارم و حقوق ناچیز
آپ جوابگو مخارج این ماه (مهر) نشده و مجبورشدم برای زنده
ماندن از اقوام شاغل در سایر ادارت قرض کنم.
امام حسین را قسم می دهم در این ماه عزا و ماتم از باعث و بانی این وضعیت معلمان و از این همه تبعیض و بی عدالتی نگذرد
وضع
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/16 - 23:42
به نام دوست


استاد گرانقدر جناب آقاي معلم

با شما کاملأ موافق هستم .
لطفأ به پاسخ اين جانب به استاد بزرگوار جناب آقاي ملت
مراجعه فرماييد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +16 0 --
ناشناس 1396/07/15 - 22:23
خواهشمند است از این قدر استخدام بی حساب کتاب در آموزش و پرورش دست بردارید چرا روستاهایی که جمع دانش آموز راهنمایی آنها 15 نفر نمیشه اجازه نمیدهند تو مدارس شبانه روزی درس بخوانند . مگه رفت آمد معلم به روستاها ضامن بقای روستاهاست.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/16 - 23:48
به نام دوست

استاد گرانقدر جناب آقاي ناشناس

اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، با نگاه کلي ،عميق و کارشناسانه به
آمايش سرزمين ، نياز آينده صنعت ، معدن ، تجارت ، توليد کارخانه اي و ...

امکان پذير است !

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +10 0 --
سید محمد حسن حسینی 1396/07/16 - 16:26
کاش مبالغی رو که از حقوق امثال من میزنند (با دکترا و 22 سال سابقه خدمت 2.380 میگیرم) و کاش یارانه امثال من رو که قطع کردند به هم میهنان نیازمندم بدهند. در خبرها خواندم که ایران به کره شمالی هم کمک مالی می کند! از کجا میارن این حاتم بخشی ها رو دارند؟! از حقوق من و امثال شما همکاران گرامی
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/07/16 - 19:45
چرا از حقوق شما و ما به نیازمندا ؟ مسئولین و مدیران که حقوق بالا و پاداش و غیره دارند به نیازمندان کمک کنند .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/16 - 23:55
به نام دوست

استادان گرانقدر ، سروان عزيز و گرامي ، عاليجنابان فرهيخته ( سيد محمد حسين حسيني و معلم )

جامعه بايد به سوي افزايش توليد ناخالص ملي پيش برود تا نيازمندان در جامعه به حداقل برسد !

کمک به نيازمندان وظيفه دولت ها مي باشد و موسسات خيريه مي باشد ! نيازي نيست که از حقوق معلمان يا مسئولين هزينه شود !


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
سید محمد حسن حسینی 1396/07/17 - 15:00
آقای معلم و آقای شهسوارزاده، من حق دست اندازی به حقوقمون توسط حکام رو تایید نکردم. سعی کردم در کنایه این نوع ستمهای اونارو نکوهش کنم. شما منظور من رو نگرفتید.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/18 - 17:42
به نام دوست

استاد گرانقدر جناب آقاي محمد حسن حسيني

از استباط غلط خودم از فرمايش گرانقدر ِ حضرتعالي پوزش مي طلبم .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +7 0 --
حسن 1396/07/16 - 21:36
مجلسی ها میخوان اقوام خودشونو که جای دیگه کار پیدا نکردن بندازن به آ.پ چون وزارت خونه های دیگه قبول نميکنن فله ای و بدون آزمون نیروی رسمی جذب کنن.


یه دفعه دو سال دیگه ميبينين همین نیروهای نهضتی و حق التدریس مدیر بعد رييس و در نهایت وزیر میشن و بازم روزگار معلم هایی که با سختی و مشقت و از طریق دانشگاه فرهنگیان با رتبه های برتر وارد آ.پ شدن رو سیاه میکنن !!!
نمونش مدیر مدرسه ما که از طریق حق التدریس جذب شده سابقش نصف منه ،از آزاد یه لیسانس گرفته الان به معلم های مدرسه خدایی میکنه!!!
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/17 - 00:02
به نام دوست

استاد بزرگوار جناب آقاي حسن


انتظار فرهنگيان فرهيخته از اکثريت نمايندگان مجلس و اعضاي محترم کميسيون آموزش و تحقيقات ، مرکز پژوهش ها و ...
اين است

سريال طرح " سازمان نظام معلمان ايران " را تصويب کنند تا آموزش و پرورش کشور از معلمان متخصص و با صلاحيت حرفه اي بهرمند شود و شاهد نيرو هاي مازاد نباشيم !


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +5 0 --
آن دگر معلم 1396/07/16 - 22:10
ممنون جناب شهسوارزاده عزیز . به امید ان که بتوانید از حقوق ضایع شده فرهنگیان که عده زیادی از آنان هنوز در خواب غفلت به سر می برند و منتظرند که خداوند منان در خواب برایشان گشایشی کند دفاع نمایید و در این راه با تکیه بر قدرت خداوند که از هر قدرت دنیوی من جمله جناح ها قوی تر است مستحکم تر از گذشته گام بردارید.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/17 - 00:17
به نام دوست

استاد فرهيخته ، همکار گرانقدر ، سرور گرامي جناب آقاي آن دگر معلم

از بنده نوازي و اظهار لطفي که حضرتعالي نسبت به حقير داريد ، بينهايت سپاسگزارم .

کارشناسان اعلام کرده اند که براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش نياز به عزم ملي داريم !

عزم ملي در سايه کار ِ کار شناسي محقق مي شود !
بحث هاي جناحي براي ايجاد عزم ملي مضر و مخرب مي باشد !


اميد است با تکيه به نظر کارشناسان همه فرهنگيان فرهيخته ، اولياي محترم دانش آموزان ، صنعتگران و ... تلاش کنند تا در تعامل اصول گرايان ، اصلاح طلبان ، معتدل ها ، مستقل ها و ... عزم ملي جهت اصلاح ساختار آموزش و پرورش ايجاد شود !
پاسخ + 0 0 --
آن دگر معلم 1396/07/17 - 19:12
ممنونم استاد. راهنمایی های شما باعث روشن تر شدن راه و هدف خواهد شد . ان شاءالله
پاسخ + +4 0 --
رهگذر 1396/07/17 - 08:39
چه انتظاری بیشتر از این می توان از نمایندگانی با بهره هوشی استراتژیک پایین می توان داشت
روزی روزگاری می گفتیم موج مهاجرت نخبگان اکنون کار به «سونامی فرار نخبگان» رسیده است. در گذشته تا مقطعِ كارشناسی براي جهان اول نيرو تربيت می کردیم اکنون کار به جایی رسیده است که ارشد و دكترا صادر می کنیم و این یعنی تاراج.

به همین خاطر است که دچار بیماری «رقیق شدگی هوش ملی» شده ایم. رفتن نخبگان از یک طرف باعث ترقیق هوشی می شود یک تاثیر بد دیگر هم دارد: کاهش انباره ژنتیکی. یعنی چه؟ وقتی یک نخبه می رود با خودش ژن نخبگی دخترش، پسرش و نسل آتی اش را هم می برد. یعنی باهوش بعدی دیگر در ایران متولد نمی شود!
وقتی نخبه ای متولد نشد و نماینده نشود نتیجه می شود که همین منگول ها می شوند نماینده(با عرض پوزش از بعضی از نمایندگان فرهیخته که تعدادشان کم هست)
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/17 - 20:04
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي رهگذر
با آنچه در مورد فرار مغز ها فرموده ايد کاملأ موافق هستم .
ولي اطمينان خاطر دارم که ديالوگ و گفتگوي محترمانه تنها راه حل بر طرف کردن چالش ها مي باشد !
انتظار فرهيختگان گرامي از نمايندگان ( اصول گرا ، اصلاح طلب ، معتدل ، مستقل و ... ) مجلس آنست که بجاي سريال طرح استخدام ... سريال طرح " سازمان نظام معلمان ايران " را دنبال کنند .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/17 - 20:08
به نام دوست

استاد گرانقدر جناب آقاي ناشناس

اگر تنها مرجع شناسايي صلاحيت معلم " سازمان نظام معلمان " باشد !
در اين صورت مراجع قضايي هم براي اظهار نظر موظف مي شوند قبل از صدور حکم از اين مرجع استعلام کنند !


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +9 0 --
ناشناس 1396/07/17 - 13:19
با مدرک جعلی و اشنا بازی سابقه برای خودشون درست می کنند

بعد مدارک جعلی را برای دیوان عدالت می فرستند که بله ما چند سال سابقه پیش دبستانی داریم

همین افراد هم که 100درصد خانمها هستند بعد از استخدام در مورد حقوق پایین خود هیچگونه اعتراضی ندارند

اینگونه اموزش و پرورش ایران به لجن و نابودی کشیده شده
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/07/18 - 17:39
به نام دوست

استاد گرانقدر جناب آقاي ناشناس

اگر تنها مرجع شناسايي صلاحيت معلم " سازمان نظام معلمان " باشد !
در اين صورت مراجع قضايي هم براي اظهار نظر موظف مي شوند قبل از صدور حکم از اين مرجع استعلام کنند !


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +1 0 --
امیدوار 1396/07/20 - 11:18
ولی در بین کمسیون آموزش وتحقیقات نماینده ی محترمی از شمال کشور هستند که در این چند سال انچنان خودشان را به اب واتش زده اند تا بالاخره ا پ را به اتش بکشند ونابود کنند
ایشان خوب می دانند چه کسانی را به عنوان نیروی پیش وارد اپ کردند انهایی که هیچ یک از ان بندهای مصوبه ای که خیلی اسان نادیده وبه مسخره گرفته شدرا نداشتند؟وصدای اعتراض هیچ کس را نشنیدند
آیا در بین اینهمه پرونده حق التدریسی مربیان پیش دبستانی کسانی بودندکه از اعتبارات دولتی حقوق گرفته باشند این بند به کنار
ایا بودند کسانی که سندی دال بر مربی کلاس بودن داشته باشندمگر میشود مربی کلاس بود وهیچ مدرک وسندی نداشت (حداقل یک برگ کاغذ تایید شده از ان دوران مربی گریشان) به خدا قسم ندارند چون مربی نبوده اند که داشته باشنداداره کل استان مصوبه را تغییر داد وبند اعتبارات دولتی را برداشتند بعدهم وظیفه را بر گردن کارگروه منطقه انداخت دیگر تا اخرش معلوم میشود چه نمایشی برپا شد!!!!
چه راحت یعضیها یک شبه معلم میشوند ودعوی حق وحقوق می کنند
واقعااسم این پروژه را چه میتوان گذاشت؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/07/21 - 11:49
باسلام . تورو خداچیزی را که میگم پیگیری کنید چرا مسئولین آموزش و پرورش اگه واقعا نیرو کم دارند از داوطلبانی که هر سال در آزمون استخدامی شرکت میکنند و از لحاظ علمی سنجیده می‌شوند و حد نصاب آزمون را کسب میکنند استفاده نمی کنند که هر سال جز هزینه رفتن به مرکز استان و افزایش سن چیزی نصیبشان نمی شود ودست آخر هم به دلیل افزایش سن از استخدام محروم می‌شوند و آینده شان نابود میشود واقعاً چقدر اینها بد بخت هستند نمایندگانشان هم پشتوانه و پدر نیروهای پیش دبستانی و حق التدریسی و نهضت سواد آموزی شدن نیروهایی که با پارتی وارد آموزش و پرورش شدند با پارتی هم استخدام می شوند بدون اینکه از لحاظ علمی سنجیده شوند چون اگر واقعاً تحقیق شود مشخص میشود چه تعداد آنها لیاقت معلمی ندارند نتیجه هم میشود آینده ای خراب برای این کشور با دانش آموزانی بیسواد پس چه کسی از ما دفاع کند که از لحاظ علمی حد نصاب را کسب میکنیم اما کسی از ما دفاع نمیکندمدیون است کسی که این را بفهمد و صدایش به جایی برسد اما اقدامی نکند چه کسی از ما دفاع میکند سپاسگزارم.
پاسخ + 0 0 --
رهگذر 1396/07/22 - 22:06
پیامدهای بحرانی استخدام معلم حق التدریس در آموزش و پرورش
تعطیلی ۳۵ پردیس دخترانه تا توقف جذب داوطلبان دختر تا ۵ سال با توجه به آمار 93 درصدی خنم های حق التدریس
عدم سنخیت ۸۰ درصد معلمان حق التدریس با نیاز آموزش و پرورش
عدم وجود نیروی مرد در مدارس پسرانه بخصوص هنرستان ها با توجه به نیاز55تا 60 درصد نیروی مرد

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حذف آزمون مدارس سمپاد ( تیزهوشان ) موافقید ؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور