صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

علي پورعليرضا توتکله/ کارشناس ارشد علوم تربيتي

50 ويژگي معلم موفق

 اصول تدریس و کلاس داری و ویژگی های معلم موفق

  تعليم و تربيت فني بسيار ظريف ، پيچيده و حساس است که تنها با کارآمدي ، حرفه اي بودن و اطلاع دقيق از مسايل و عوامل آموزش و پرورش و فرآيند ياددهي- يادگيري ، مي توان از عهده انجام آن برآمد. زيرا اين کار نياز به دانش ، آگاهي، تخصص و مهارت هاي خاصي دارد، که بدون داشتن آنها نمي توان به امر تعليم و تربيت پرداخت. معلم براي حفظ و افزايش کارآمدي و اثربخشي خود بايد پيوسته در حال يادگيري باشد ، همواره تغييرات و تحولات مربوط به حرفه خود را پيگيري کند و با توجه به پيشرفت هاي علوم و فنون در زمينه هاي مختلف ، معلومات ، مهارت ها و اطلاعات خويش را ارتقاء بخشد. برخورداري و به کار بستن اين مهارت ها ، معلم را در تدريس و انجام فعاليت هاي آموزشي و تربيتي ياري مي دهد و تعامل لازم را بين او و دانش آموزان فراهم مي سازد. در نتيجه معلم مي تواند در جريان تدريس، زمينه و شرايطي را براي دانش آموزان مهيا کند که يادگيري و آموزش براي آنها آسان ، لذت بخش و هيجان انگيز مي کند.

*ويژگي هاي معلم موفق :

1 – با خصوصيات رشد و احتياجات فراگيرندگان در هر يک از دوره هاي تحصيلي آشنا است.

2 – بر محتواي آموزشي و موضوع درسي که مي خواهد تدريس کند ، تسلط دارد .

3 – از روش هايي براي تدريس بهره مي گيرد ، که با موقعيت ، نيازها و تجربيات دانش آموزان هماهنگ باشد .

4 – روند آموزشي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را با ارزشيابي هاي مستمر آشکار مي سازد.

5 – براي ارزشيابي از آزمون هايي استفاده مي کند که ضمن تشخيص ضعف هاي درسي دانش آموزان ، آنها را با هم مقايسه نکند.

6 – اطلاعات درستي از عملکرد شاگردان به آنها مي دهد، تا آنان از حدود و ميزان فعاليت هاي درسي و آموزشي خود ، آگاهي داشته باشند.

7 – از شيوه هاي متعددي در تدريس استفاده مي کند و روش هاي مؤثر و راه حل هاي جديد را مي آموزد.

8 – توانايي يادگيري و به کاربستن دانش ،مهارت ، اصول و نتايج حاصل از تحقيقات روانشناسي در تدريس را دارد .

9 – قبل از شروع به تدريس از خصوصيات جسمي و رواني دانش آموزان و ميزان آمادگي آنها براي يادگيري اطلاع حاصل مي کند.

10 – درد و رنج دانش آموزان رامي شناسد و در حفظ اسرار و جلب اعتماد و اطمينان آنها مي کوشد.

11 – مسايل و مشکلات دانش آموزان را بررسي مي کند.

12 – با ايجاد جوي مناسب در کلاس و برقراري ارتباط صحيح در کلاس ، به دانش آموزان آرامش مي بخشد و اعتماد به نفس آنها را افزايش مي دهد.

13 – مجموعه اي از برنامه ريزي ها ، راهبردها و اقدامات خود را به گونه اي در کلاس به کار مي گيرد ، تا آموزش هاي او به حداکثر کارايي و اثربخشي برسد.

14 – موضوعات درسي او در هنگام تدريس از ساختاري اصولي و منطقي برخوردار است.

15 – تمامي تلاش خود را در فعال نگه داشتن دانش آموزان به کار مي گيرد.

16 – از روش پرسش و پاسخ در جلب توجه شاگردان به موضوع درس و بحث هاي کلاسي بهره مي گيرد.

17 – جو کلاس او به گونه اي است که توانمندي ، اطمينان ، اعتماد به نفس و حضور فعال دانش آموزان را افزايش مي دهد.

18 – در کلاس او دانش آموزان حق انتخاب دارند.

19 – رهنمود و راهبردهاي او در کلاس درس ، دقيق و مشخص است.

20 – به امور مربوط به تصميم گيري درباره برنامه ريزي بويژه برنامه درسي علاقه مند است.

21 – شرايط و مسايل مربوط به برنامه درسي را به بهترين نحو به کار مي گيرد ، تا اهداف و نتايج مورد نظر تحقق پيدا کند.

22 – با توجه به نيازهاي دانش آموزان و امکانات بومي و محلي ، انعطاف و دگرگوني لازم را در برنامه درسي ايجاد مي کند.

23 – در حد امکان از پيچيدگي هاي برنامه درسي مي کاهد و بر ميزان انطباق آن با شرايط و موقعيت هاي يادگيري دانش آموزان مي افزايد.

24 – خلاق است و مي تواند مسايل و مشکلات يادگيري دانش آموزان را با ابداع روش هاي تدريس و تهيه و تدارک وسايل آموزشي به خوبي حل و فصل کند.

25 – خيلي سريع و آسان مي تواند با دانش آموزان ارتباط برقرار کند و جو کلاسش را مطلوب و آماده براي يادگيري نگه دارد.

26 – در کلاس درس بسيار حساس است و به طور قاطع و جدي عمل مي کند .

27 – فرآيند پاداش و تنبيه را به صورت هنرمندانه و در شرايط و موقعيت هاي مناسب به کار مي گيرد.

28 – فعاليت ها و مهارت ها متعددي را در کلاس ترتيب مي دهد ، تا از بي انضباطي و رفتارهاي نامطلوب شاگردان پيشگيري کند.

29 – براحتي مي تواند بر اوضاع و احوال کلاسش مسلط شود ، کمبودها و مشکلات شاگردان را بشناسد و راه حل هاي مناسي ارائه دهد.

30 – با به کارگيري فنون و روش هاي مناسب ، فرآيند ياددهي- يادگيري را با تجربيات ونيازهاي دانش آموزان هماهنگ مي سازد.

31 – کلاس او همواره کلاسي بانشاط و با طراوت است و دانش آموزان او از اطمينان ، آرامش و اعتماد به نفس کافي برخوردارند.

32 – روش تدريس او با اصول و اهداف آموزش و پرورش و ويژگي هاي دانش آموزان هماهنگ است.

33 – علاوه بر تسلط در رشته خود ، به کارش علاقه مند است.

34 – در کار خود انگيزه و اعتماد به نفس دارد.

35 – با دانش آموزان دلسوز و صميمي است و خلاقيت آنان را افزايش مي دهد.

36 – به نکات ظريف و حساس روان شناسي « تربيتي و يادگيري » به طور دقيق توجه دارد.

37 – دانش آموزان را باهم مقايسه نمي کند ، بلکه به توجه به تفاوت هاي فردي آنها را ياري مي دهد.

38 – دانش آموزان را به يادگيري مجبور نمي کند ، بلکه موقعيت هاي يادگيري را طوري تنظيم مي کند که آنها با رغبت در يادگيري شرکت کنند.

39 – با ايجاد انگيزه ، زمينه ي همکاري دانش آموزان را در مسايل متفاوت فراهم مي آورد.

40 – از قبل برنامه و آمادگي لازم را براي اداره ي کلاس و تدريس دارد.

41 – با دادن اطلاعات مناسب به دانش آموزان ، آنها را در رفع موانع و مشکلات خود ياري مي دهد.

42 – روش هاي تنبيهي را بلافاصله پس از مشاهده ي عمل خلاف در کلاس به کار مي گيرد ، تا دانش آموز خاطي به ارتباط بين عمل خود و نتيجه آن پي ببرد.

43 – پيوسته از راه حل هاي ابتکاري و مدبرانه در برخورد با مسايل غير منتظره و ناگهاني بهره مي گيرد.

44 – هميشه از تجارب و اطلاعات همکاران خود استفاده مي کند.

45 – هرگز نگراني و دل مشغولي هاي خود را به کلاس درس نمي برد.

46 – به تفکر خلاق ارج مي نهد و فضاي خلاقي را در کلاس ايجاد مي کند.

47 – روحيه ماجراجويي و کنجکاوي دارد.

48 – به فرديت و روحيه خلاق دانش آموزان احترام مي گذارد و آنها را تشويق مي کند.

49 – سعي مي کند هنگام ورود به کلاس متبسم و خندان باشد.

50 – در برابر مشکلات دانش آموزان صابر و بردبار است و زود و عجولانه تصميم نمي گيرد.

منابع :

1 - بيلر، رابرت « 1373» : کاربرد رونشناسي در آموزش ، جلد اول ، ترجمه ي پروين کديور ، چاپ چهارم ، مرکز نشر دانشگاهي : تهران.2 - پارسا ، محمد « 1375» : روانشناسي تربيتي ، چاپ سوم ، سخن : تهران3 - پورعليرضاتوتکله ، علي « 1391» : مهارت هاي حرفه اي معلم ، دهسرا : رشت

روزنامه اطلاعات

یکشنبه, 16 آبان 1395 ساعت 13:06 خوانده شده: 897 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +15 0 --
معلم ناامید 1395/08/16 - 13:53
کاش حقوق خوب بدن ک بشه این فنون را اجرایی کرد کو انگیزه خدمت مطلوب؟؟؟!!!
پاسخ + +4 0 --
حسین صدارت 1395/08/17 - 15:27
چه وظایف زیبا و زیادی آنهم در مقابل 1.5 میلیون حقوق؟!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/08/23 - 21:35
خوب حالا اقای کارشناس ارشد وظیفه حقوق بگیران نجو می رو هم بنوسین

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا از عملکرد معاونت تربیت بدنی در مناطق و مدارس رضایت دارید ؟

پربازدیدترین ها

 بیمه نوین

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

تبلیغات در صدای معلم

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

final 1

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور